Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим Філія у м. Армянську РВНЗ &quo ;Кримський гуманітарний університет&quo ; Кафедра гуманітарних наук ВИВЧЕННЯ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 5-7 КЛАСАХКурсова роботастудентки 3АУ групи спеціальність &quo ;Українська мова і література&quo ; Кліманової Інни Олександрівни Науковий керівник: асистент кафедри гуманітарних наук Дубінець З.О. Армянськ 2009 ЗмістВступ Розділ 1. Проблема вивчення творів фольклору в середній школі 1.1 Усна народна творчість: поняття, сутність, види 1.2 Психологічні особливості вивчення творів фольклору 1.3 Методична література про специфіку вивчення усної народної творчості Висновки до першого розділу Розділ 2. Вивчення творів фольклору з огляду на їх жанрову специфіку 2.1 Особливості вивчення ліричних творів 2.2 Специфіка вивчення епічних творів Висновки до другого розділу Висновки Список використаних та рекомендованих джерел ВступАктуальність дослідження. Одним з найважливіших завдань розвитку особи дитини середнього шкільного віку є освоєння їм духовного багатства, культурно-історичного досвіду народу, що створюється століттями величезною кількістю поколінь. Зміни в економічній і соціальній сферах життя вимагають підготовки підростаючого покоління, що здатного адаптуватися в обстановці, що змінюється, уміє ухвалити рішення, зробити самостійний вибір, проявити ініціативу, володіє достатньо високим рівнем загальної і національної культури. Лише думаючі, творчі особи, здатні здійснити розвиток країни, її рух по шляху прогресу. У зв'язку з цим виникає необхідність пошуку нових підходів до визначення змісту виховання і освіти, до створення особово-орієнтованої моделі виховання і освіти дітей середнього шкільного віку. Одним з дієвих засобів виховання такої людини є усна народна творчість. Можливість використання усної народної творчості в шкільній установі для розвитку творчої активності дітей середнього шкільного віку обумовлена специфікою змісту і форм творів словесної творчості українського народу, характером знайомства з ними і мовним розвитком школярів. Діти добре сприймають фольклорні твори завдяки їх м'якому гумору, ненав'язливому дидактизму і знайомим життєвим ситуаціям. Усна народна творчість - неоціниме багатство кожного народу, вироблений століттями погляд на життя, суспільство, природу, показник його здібностей і таланту. Багато педагогів, психологів (В.Г. Белінській, М.К. Боголюбськая, Е.Н. Водовозова, Л.С. Виготській, А.В. Запорожець, Н.С. Карпінськая, О.І. Соловьева, В.Н. Сорока-Росинській, А.П. Усова, К.Д. Ушинській, Е.А. Флеріна і ін), фольклористи (В.Ф. Анікін, А.Ф. Афанасьєв, М.А. Булатів, М. Забілін, О.І. Капіца, Ю.Г. Кругле, Э.В. Померанцева, В.Я. Пропп, І.П. Сахаров, І.М. Снегирьов, П.В. Шейн і ін) визначили важливе значення словесної творчості народу в житті людини. Через усну народну творчість дитина не тільки опановує рідною мовою, але і, освоюючи його красу, лаконічність залучається до культури свого народу. До того ж словесну творчість народу є особливий вид мистецтва, тобто вид духовного освоєння дійсності людиною з метою творчого перетворення навколишнього світу &quo ;по законах краси&quo ;.

Витвори українського народного мистецтва через особливу форму виразу відношення до сприйнятої дійсності, через багату тематику, зміст різносторонньо впливають на дитину, учать образно мислити, в звичайному предметі або явищі бачити незвичайне, закладають основи естетичної культури, формують пошану до результатів діяльності багатьох поколінь і уміння творчо застосовувати отриманий досвід в нестандартних ситуаціях. Тому широкий діапазон досліджень з проблем виховання і освіти, присвячених усній народній творчості. Питання художньо-мистецького розвитку особи є предметом вивчення багатьох наук: філософії, педагогіки, психології. Філософські основи вивчення даної проблеми представлені в працях Аристотеля, Ю.Б. Борева, Г.Л. Ермаша, А.І. Лилова, Е.А. Ануфрієва, С.А. Подолінського і інших. Психологічні основи проблеми формування творчої активності дітей середнього шкільного віку розглядаються в роботах Б.Г. Ананьєва, Л.С. Виготського, Л.А. Венгера, Е.І. Ігнатьєва, Д.В. Колесова, А.Н. Леонтьєва, Б.М. Теплова, А.А. Ухтомского і інших. У педагогічній науці проблеми художньо-мистецького розвитку висловлюються в працях Н.А. Ветлугіной, Т.С. Комаровой, Б.Т. Ліхачева, Н.П. Сакуліной, А.Е. Шібіцкой, Т.Я. Шпікаловой і інших. Дослідники підкреслюють найбільшу сенситивність шкільного віку до засвоєння суспільно-історичного досвіду людства, до оволодіння різноманітними видами діяльності, у тому числі і творчими. У теорії шкільного виховання питання сприйняття фольклору в різних аспектах розглядалися дослідниками і практиками (К.Д. Ушинський, О.И. Капіца, Г.С. Виноградов, А.П. Усова, Е.А. Флерина, Г. Гучене, М.Ю. Новіцкая, Р.П. Боша, А.Е. Шібіцкая, Н.Ф. Самсонюк та інші). Дослідники відзначають великий інтерес дітей до творів усної народної творчості. Визначений вплив творів словесної творчості народу на образність і виразність мові дітей середнього шкільного віку (Р.П. Боша, Н.Н. Насруллаєва). Під впливом різноманітних жанрів усної народної творчості відбувається етично-естетичний розвиток дітей: формуються різноманітні етичні якості, поняття про норми поведінки в сім'ї, суспільстві (С.А. Газієва, Н.С. Карпінская, О.И. Соловйова, Х.І. Салімханова), здійснюється закладка основ для розвитку у школярів патріотичних відчуттів (Н.Ф. Самсонюк, Р.Ш. Халікова). Виявлені можливості формування творчих умінь в процесі освоєння художніх мовних образів творів фольклору (О.Н. Сомкова). Визначені шляхи розвитку рідної мови дітей за допомогою словесної творчості народу (С.А. Алієва та інші). Учені в області етнопедагогики (Г.Н. Волков, Ф.Х. Валєєв, М.Ф. Гуртуєва), дослідники різних видів народної творчості (Т.І. Бакланова, В.Е. Гусєв, Ю.Г. Круглоє, М.А. Некрасова та інші) серед його якостей особливо виділяють соціальну цінність фольклору, яка створюється за рахунок узагальненості, цілісної концентрації в собі всього людського досвіду, колективності створення і розповсюдження. Воно, як відзначають дослідники, несе в собі всі форми суспільної свідомості, включає величезну кількість інформації, встановлює спадкоємність між минулим, сучасністю і майбутнім. Це робить народне мистецтво універсальним засобом засвоєння соціальних цінностей.

В цілому ж дослідження, присвячені усній народній творчості як засобу етично-естетичного виховання, містять вказівку на те, що усна народна творчість таїть в собі величезні можливості по формуванню творчої спрямованості особі дитини-школяра. Але умови, шляхи, зміст, форми і методи роботи по розвитку дитячої творчості, і зокрема, творчій активності не розкриваються. Проте в науково-педагогічній літературі є дослідження, що розглядають проблему розвитку творчої активності дітей шкільного віку в різних видах діяльності (С.М. Чемортан, О.С. Ушакова), за допомогою народного декоративно-прикладного мистецтва (В.Н. Зінченко, А.А. Грібовськая, В.В. Огузов, З.І. Пазнікова, Н.М. Сокольнікова та інші). Робіт, присвячених питанням формування творчої активності в процесі інтеграції різних видів художньої діяльності за допомогою усної народної творчості, вивченню комплексного впливу жанрів усної народної творчості в процесі інтеграції різноманітних видів художньо-мистецької діяльності, до теперішнього часу не проводилося. Саме тому в масовій практиці роботи шкільних установ фольклорні твори використовуються односторонньо, в основному як засіб етично-естетичного виховання і ознайомлення з явищами суспільного життя. На підставі вищесказаного актуальність теми дослідження визначається необхідністю художньо-мистецького розвитку школярів, а також неопрацьованістю проблеми формування творчої активності дітей за допомогою фольклору в процесі інтеграції різних видів художньої діяльності в теорії і практиці шкільного виховання. Актуальність даної проблеми зумовила вибір теми дослідження &quo ;Вивчення усної народної творчості на уроках літератури в 5-7 класах&quo ; Об'єкт дослідження - навчальний процес на уроках української літератури загальноосвітньої школи. Предмет методика вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах. методика виховання патріотизму в учнів у процесі вивчення творів художньої літератури. Мета дослідження - науково обґрунтувати специфіку вивчення творів фольклору в середній школі. Завдання дослідження: 1. Проаналізувати навчально-методичну літературу з обраної теми. 2. З’ясувати сутність поняття &quo ;фольклор&quo ;. 3. Розкрити психологічні особливості вивчення творів фольклору. 4. Виявити ефективні методи й прийоми на уроках української літератури, що сприяють усвідомленню торів усної народної творчості. Для вирішення поставлених задач використані такі науково - дослідницькі методи: 1. Емпіричні: бесіди з учителями й учнями; педагогічні спостереження й аналіз уроків української мови; аналіз усних і письмових відповідей учнів. 2. Теоретичні: вивчення та аналіз навчально-методичної літератури з проблеми дослідження; аналіз навчальних програм, шкільних підручників та методичних посібників з української мови; узагальнення педагогічного досвіду з означуваної проблеми. Структура роботи: робота має вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел (24 найменування). Розділ 1. Проблема вивчення творів фольклору в середній школі 1.1 Усна народна творчість: поняття, сутність, видиПеред вчителем-словесником коштують завдання виховання людини нової формації.

Грушевський писав: «Се була доба велико поганзац християнства на укранськм Aрунт, в обох значеннях сього многозначного термна: переходу християнсько доктрини з рам мського життя в сльське  об'днання  з елементами старшого народного релгйного свтогляду». Саме тому апокрифчна народна легенда дуже складне  неоднозначне явище, в якому переплелися нов християнськ образи та де з старими релгйними уявленнями. ¶з класикв фольклористики найкращу класифкацю легенд розробив М. Грушевський, який присвятив х вивченню чимало уваги в «¶стор укрансько лтератури». Його класифкаця стала основою для визначення та аналзу тематичних груп. Оскльки Ббля перше умовне джерело апокрифчних легенд, то подл вдбуваться на старозавтн  новозавтн. Детальнший подл здйснються на основ тематики. Велика тематична група космогончн легенди оповд про походження всесвту, земл, небесних тл. Язичницька мфологя та народн фантаз щодо створення свту далеко вдходять вд зафксовано у Святому Письм розповд про створення свту Богом-Творцем за см днв

1. Усна народна творчість

2. Казка - жанр усної народної творчості. Творчість А. Барто

3. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

4. Життя і творчість Івана Франка

5. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

6. Життя і творчість Олександра Архипенка
7. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження
8. Творчість Леонардо Да Вінчі

9. Життя і творчість Степана Васильченко

10. Життя та творчість Олеся Гончара

11. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

12. Творчість Богдана-Ігора Антонича

13. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

14. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

15. Творчість М. Старицького

16. Творчість Пантелеймона Олександровича Куліша

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

17. Творчість українських поетів

18. Література сентименталізму. Творчість Стерна

19. Музична творчість Степового

20. Фредерік Шопен - життя та творчість

21. Психологія і творчість

22. Наукова творчість
23. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів
24. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

25. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

26. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

27. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

28. Усні обчислення на уроках математики в початкових класах

29. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

30. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

31. Перевищення меж необхідної оборони. Крайня необхідність. Стадії вчинення умисного злочину

32. Творча особистість журналіста

Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки

33. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

34. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

35. Творчий доробок майстрів народного мистецтва в контексті відродження осередків народних промислів Богуславщини

36. Творча діяльність Панаса Мирного

37. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

38. Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах
39. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"
40. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

41. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

42. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

43. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

44. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

45. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

46. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

47. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

48. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные

49. Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання

50. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

51. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

52. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

53. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

54. Амбівалентність мови (логосу) в давньогрецькій філософії
55. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції
56. Народное хозяйство Украины

57. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

58. Чили: создание блока Народное единство и президентские выборы 1970 года

59. Народно-освободительная борьба в период присоединения Казахстана к России

60. Восстановление народного хозяйства в 1945 – 1964гг. после Великой Отечественной войны

61. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

62. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

63. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

64. Русские народные художественные промысла

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

65. Народные традиции в современном костюме

66. Специфика народного орнамента русских

67. Специфика народного орнамента русских

68. Пушкин: Биография; Народность сказок Пушкина; Всемирность Пушкина (критика)

69. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

70. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови
71. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
72. Народно-поэтическая основа Щедринских сказок, их самобытность, нравственно-философская направленность (на примере сказки "Коняга")

73. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

74. Народные выступления, возмущения, заговоры в Англии в период Реставрации Стюартов

75. Коренные народности севера: история, культура, быт

76. Из истории народного образования города Москвы

77. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

78. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

79. Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения

80. К.Д. Ушинский о народном учителе и его подготовке

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки

81. Развитие творческой личности ребенка на уроке музыки

82. Воспитание внимания у подростков на уроке физкультуры

83. Бригадный подряд на уроках труда /портняжное дело/

84. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

85. Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики

86. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)
87. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка
88. Дидактические игры и их применение на уроках английского языка

89. Формирование экологических понятий на уроках русского языка

90. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

91. Духовные истоки народной педагогики

92. Пословицы и поговорки на уроках английского языка

93. Народная педагогика

94. Активные формы работ на уроках математики

95. Методические особенности комментированного обучения и применения поурочного балла при изучении трудных тем на уроках русского языка шестых классов

96. Аудирование на уроках немецкого языка

Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки

97. ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В АДЫГСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

98. Ролевые игры на уроках английского языка

99. Конспект традиционного урока

100. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.