Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Соборні послання – складова канону Священних Новозавітних книг

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Українська православна церква КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ ВОЛИНСЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ Кафедра Священного Писання Соборні послання – складова канону Священних Новозавітних книг БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА Студента IV-го курсу Форманюка Сергія Володимировича Науковий керівник: кандидат богослів’я прот. Іоан Нідзельський ЛУЦЬК-2007 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1.Канон Священних Новозавітних книг Соборні послання в складі Новозавітного канону Апокрифічні апостольські послання РОЗДІЛ 2.Соборне послання святого апостола Якова 2.1. Священний письменник 2.2. Місце і час написання 2.3. Призначення послання. Привід для написання послання 2.4. Автентичність послання Якова 2.5. Загальний характер послання, його зміст і мова РОЗДІЛ 3.Соборні послання святого апостола Петра 3.1.Перше соборне послання святого апостола Петра 3.1.1.Священний письменник Достовірність послання Первинне призначення послання (мета), привід для написання, місце і час Характеристика змісту 1 послання св. ап. Петра Друге соборне послання святого апостола Петра 3.2.1.Священний письменник 3.2.2.Достовірність послання 3.2.3.Першопочаткове призначення, привід до написання, ціль, час і місце написання послання 3.2.4.Короткий зміст послання РОЗДІЛ 4.Соборні послання святого апостола Іоана Богослова Перше соборне послання святого апостола Іоана Богослова Священний письменник Достовірність послання Час, місце і причина (побудження) написання послання Зміст 1 соборного послання святого апостола Іоана Богослова Друге і третє соборні послання святого апостола Іоана Богослова 4.2.1.Достовірність послань 4.2.2.Місце і час написання 2-го і 3-го соборного послання святого апостола Іоана Богослова 4.2.3.Коротка характеристика змісту послань РОЗДІЛ 5. Соборне послання апостола Іуди Священний письменник Достовірність послання Час, місце і привід до написання послання Головний зміст соборного послання апостола Іуди ВИСНОВКИ БІБЛІОГРАФІЯ ВСТУП Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне; а вони свідчать про Мене. Євангеліє від Іоана 5,39 Актуальність теми. Незважаючи на те, що від часу написання Священних Новозавітних книг пройшло більше аніж 19 століть, проте їх вивчення і якомога глибше дослідження залишається життєво важливим завданням кожного християнина. Хтось може сказати, що на сьогодні не залишилося навіть жодного незрозумілого – так чи інакше не витлумаченого – слова в священних біблійних книгах, не говорячи вже про характеристику загального змісту тієї чи іншої книги, її автора чи часу і місця написання. Все це так і не так, адже біблійна наука не стоїть на місці, а з кожним новим відкриттям додає до скарбниці вивчення Священного Писання все нові і нові відомості. Тож не варто повторювати наскільки важливо для кожного віруючого долучатися до цієї праці, адже це дослідження не просто однієї з книг, яких людство має чимало, а дослідження тих книг, які містять в собі «слова життя вічного». Як тут не згадати слова св. ап. Петра, звернені до Спасителя на його запитання чи не хоче хтось із 12-ти залишити Його: «Господи! До кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного» (Ін. 6,68).

Визначаючи вужче тему дослідження ми зупинилися на соборних апостольських писаннях і зокрема на питанні їх канонічної гідності. Об’єкт і предмет дослідження. Виходячи з вищесказаного об’єктом дослідження є Священне Писання Нового Завіту, а відповідним предметом – тексти соборних послань. Хронологічні межі дослідження обмежуються крайніми рамками часу написання апостольських послань – тобто др. пол. І – кін. І століття після Р. Х., хоча час їх входження до Новозавітного канону поширюється аж до соборних визначень IV і пізніших століть. Метою роботи є поглиблення знань новозавітних писань, а відповідним завданням – дослідження соборних послань, як частини Новозавітного канону. Методи дослідження. В роботі ми намагалися показати не сухий тематичний матеріал а виробити саме авторську оцінку церковно-історичної та богословської проблематики соборних послань в складі Новозавітного канону. Наукова новизна одержаних результатів. Не претендуючи на відкриття чогось абсолютно нового, ми прагнули по-новому окреслити здавалося б загальновідому проблематику соборних послань в складі Новозавітного канону. Практичне значення дослідження органічно поєднане з тим високим духовним змістом, яким наповнені священні писання, зокрема соборні послання. Вони не можуть не знайти відгуку в серці християнина, як заклик до практичної реалізації в житті повідомлених в них богоодкровенних істин. Структура дослідження. Відповідно до поставленої мети і завдання дослідження складається зі вступу, 5-ти розділів, в яких послідовно розглядаються: Новозавітний канон (Розділ 1), соборні послання в загальноприйнятій Православною Церквою послідовності: послання св. ап. Якова (Розділ 2), 1 і 2 послання ап. Петра (Розділ 3), три послання ап. Іоана Богослова (Розділ 4), послання ап. Іуди (Розділ 5); висновків та використаної літератури. Серед джерельно-літературної бази окрім Священного Писання варто згадати ґрунтовні дослідження власне апостольських соборних послань таких авторів як архієпископ Аверкій (Таушев), прот. Михайло Марусяк, Лопухін А. П. Детально використані джерела і посібники вказані у списку використаної літератури. РОЗДІЛ 1. Канон Священних Новозавітних книг Соборні послання в складі Новозавітного канону Джерелом християнського віровчення є Божественне Одкровення. Священне писання називається богоодкровенним або богодухновенним. Воно іменується словом Божим, оскільки зберігає для нас і доносить до нас слово Бога на мові людини. Не слід забувати, що Біблія – книга Боголюдська. Як в справі спасіння людини благодать Божа нічого не чинить без участі людської волі, так і написання священних книг відбувалося в нерозривній взаємодії волі божественної і людської. В одних випадках, коли справа стосувалася повідомлення Богоодкровенних істин, Святий Дух гарантував непогрішність передачі вчення автором книги. В інших випадках благодать спів діяла священному письменнику у вірному підборі і освітленні фактів. Так, святий євангеліст Лука спочатку здійснив роботу історика: зібрав історичні відомості про життя Спасителя, впорядкував їх, старанно дослідив, а за тим вже приступив до написання Євангелія.

Самобутність письменників Біблії найбільше за все виявилася в літературній формі їх творів. Книги священного Писання значно різняться своїм стилем, виявляючи в такий спосіб індивідуальні особливості їх авторів,1 а також вказуючи на ті зовнішні спонуки, які спричинили написання того чи іншого твору. Якщо прийняти до уваги умовний поділ всіх творів біблійної традиції на законодавчі, історичні, повчальні та пророчі, то повчальними новозавітними книгами є всі апостольські послання. Це не що інше, як листи, написані апостолами до заснованих ними церков. У цих листах Христові учні переконують християн твердо стояти у переданій їм вірі, роз’яснюють віруючим різні непорозуміння щодо самої християнської віри, щодо віровчення та християнського життя, які виникали між ними в різних церквах; викривають різні безпорядки, а також лжевчителів, які порушували спокій первісної Христової Церкви. Отже, апостоли, будучи засновниками Христової Церкви, у своїх посланнях виступають як учителі і наставники ввіреного під їхню опіку Христового стада. Це особливо яскраво відображено в посланнях святого апостола Павла.2 Важливим базовим компонентом письмової Новозавітної традиції є записи листів-послань, авторство яких з найдавніших часів пов’язувалося з іменами апостолів, а адресатами відповідно були перші християнські громади – «церкви» — у різних місцях Римської імперії. Апостоли тут виступали як керівники та наставники цих громад. На письмі фіксувалися також історичні відомості про існування перших церков та діяльність апостолів. На ґрунті цього усного та писемного матеріалу протягом І – на початку II ст. після Р. Х. в ранньохристиянському середовищі складалися основні жанри новозавітних Писань, які згодом стали основою загальноцерковного канону Біблії Нового Завіту. Нарешті, різні книги новозавітної традиції ставали джерелом для інших, подібних за жанром та ідейним спрямуванням, коли збіг сюжету або висловлювань міг бути результатом не лише використання спільних першоджерел, а й наслідком запозичення. Деякі новозавітні автори прямо визнавали знайомство з «багатьма» такими джерелами (наприклад Лк. 1:1). Вже у 50-60-х роках в основному сформувався корпус апостольських Послань (грецьк. – «послання, доручення, настанова»), де апостоли виступали як релігійні та моральні вчителі, своєрідні перші християнські богослови. Принаймні частина Послань уважається першими за часом виникнення новозавітними біблійними творами. Окремі Послання є пізнішими, датуються 70-90-ми роками І ст. Поміж цими творами виділяється найчисленніша група, автором якої традиція називає апостола Павла. Так, серед найдавніших Павлових Послань – до Солунян (прибл. 51—54 рр.); до Галатів (54 або 56 р.); до Коринф’ян (57—58 рр.); до Римлян (58 або 59 р.).3 Кожна з книг Нового Завіту має надписання, що вказує на її автора. І хоча Церква знає лише одне Євангеліє – «Євангеліє Ісуса Христа» (див. Мк. 1,1), все ж кожен з його чотирьох переказів авторизований і підписаний. Проте хто ж автор Нового Завіту? Хто виступив в ролі, говорячи сучасною мовою, «редактора-упорядника» цього збірника дуже різних книг, що включає і особисті листи, і літописні хроніки, і візіонерські тексти? «Писання не впало з неба; воно увійшло в життя Церкви через Передання, – відповідає на своє ж питання диякон Андрій Кураєв.

О Книге Деяний можно сказать, что Феофил имеет ее в виду, когда цитирует отрицательную формулу золотого правила. Это место можно найти в западном тексте постановлений апостольского Собора (Деян 15:20 и 29), на которое он, возможно, и ссылается в 2, 34. Ссылки на Послание к Евреям и Соборные послания в сохранившихся трудах Феофила не обнаруживаются. Согласно Евсевию (Церковная история, IV. 26, 1), в книге, которая до нас не дошла, Феофил цитирует свидетельства из книги Откровения, опровергая ересь Гермогена. Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что во времена Феофила Новый Завет в Антиохии состоял по крайней мере из трех или четырех Евангелий, Деяний святых апостолов, собрания Павловых посланий и, возможно, Апокалипсиса. Священное Писание иудеев пока еще занимает первенствующее положение, но Евангелия и Послания Павла также признаются боговдохновенными, и Феофил находит возможным поставить их в своей апологии, адресованной Автолику, в один ряд с иудейским каноном. 3.PСерапион Антиохийский Около 200Pг. Серапион, преемник Феофила на антиохийской кафедре, рассматривал, возможно ли богослужебное чтение книги, вызывавшей дискуссии

1. Загальна характеристика священної книги ісламу – Корану

2. Растения, занесённые в Красную книгу Вологодской области

3. Соборное Уложение 1649 года

4. Уголовный процесс по Соборному Уложению 1649 года

5. Качества, которыми должен обладать Государь по книге “Сиясат-наме”

6. Понятие канона
7. Аппарат произведения печати. Элементы книги
8. Обзор книги К. Куманецкого "История культуры Древней Греции и Рима"

9. Рецензия на книгу Скрынникова "Борис Годунов"

10. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

11. Значение текста в художественном образе древнерусской рукописной книги конца XIV – начала XV века

12. Книга Г.О. Винокура "О языке художественной литературы"

13. Быть или не быть книге (интернет против книг)

14. Краткое содержание книги И. Тэна "Происхождение современной Франции"

15. Рецензия по истории на книгу Н. Н. Молчанова "Дипломатия Петра великого"

16. По книге Г. Вильхельма "Древний народ хурриты"

Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения

17. Достоверность писцовых книг

18. Рецензия книги Ф. Броделя "Время мира"

19. Электронные книги

20. Моделирование структуры книги

21. Значение "Канон" врачебной науки для развития медицины /Авицена/

22. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.
23. Растения, занесённые в Красную книгу Вологодской области
24. Журнал «Школьная библиотека» как источник информации о научно – познавательной книге

25. Политическая система по тоталитаризму /книга Джордж Оруэлла `1984`/

26. Книга S.Gran "A Course in Ocean Engineering". Глава "Усталость"

27. Книга Эриха Фромма "Бегство от свободы" и современность

28. Книга- методика "Солнечная Медитация"

29. Свт. Иоанн Златоуст как толкователь Священного Писания

30. Тибетская Книга Мертвых

31. Тибетская Книга Мертвых

32. Адам Смит Исследования о природе и причинах богатства народов (краткая биография, философия + некоторые главы из одноименной книги)

Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины

33. Определения основных понятий 1-9 глав книги: "Рынок: микро-математическая экономика экономическая модель"

34. Анализ теории спроса и предложения (по книге К.Р. Макконнела и С.Л. Брю «Экономикс: принципы, проблемы и политика»)

35. Кризис русской соборности и консервативная модернизация в СССР

36. Изгнанники в степи. Глава из книги "История Народа Хунну"

37. Взлет дракона. Глава из книги "История Народа Хунну"

38. Разорванное кольцо. Глава из книги "История Народа Хунну"
39. Господство над народами. Глава из книги "История Народа Хунну"
40. Тление: глава из книги "Хунну в Китае"

41. Жизнь для книги - Иван Дмитриевич Сытин

42. Складывание крепостного права на Руси. Соборное уложение 1649 г.

43. "Небесные кони". О книге "История Народа Хунну"

44. Т. Шанин. Россия как "развивающееся общество". Революция 1905 года: момент истины. (Главы из книг)

45. Книга скорбных песнопений

46. Книга джунглей. Киплинг Редьярд

47. Краткое содержание книги «Разбойники» Ф.Шиллера

48. Символ, идеал, канон

Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Берестяные книги

50. О русской книге в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальний Восток

51. Соборные мечети Башкортостана

52. О значении и значимости слова "розовый" в книге А.Н. Бенуа "История русской живописи в XIX веке"

53. Чтение нараспев священных текстов. Ранние формы древнерусского певческого искусства

54. Украинская книга в Кыргызстане
55. Цветонаименование "серый" в контексте книги А.Н. Бенуа "История русской живописи в XIX веке"
56. Книга как социальное явление

57. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

58. "Маленькая барабанщица", или Большая книга

59. Чему нас учат книги Булгакова

60. Книга стихов как единство

61. Самостоятельно прочитанная книга

62. Книга, заставившая меня по-новому взглянуть на мир, на самого себя

63. "Пред ликом священной природы…"

64. Системные связи в лексике русского литературного языка донациональной эпохи (на материале рукописных книг Пролога XIII-XVII вв.

Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки

65. Элементы книги. Аппарат произведения печати

66. Книга женской души

67. Последние книги "Тихого дона" и "Поднятой целины" в единстве исканий М. А. Шолохова

68. Книги эпохи просвещения и формирование идеологии декабристов

69. Книга Эриха Фромма "Бегство от свободы"

70. Рецензия на текст В. Я. Лакшина про книги в нашей жизни
71. Книга Иова в упоминаниях И.А.Гончарова
72. Литература - Другое (книга по генетике)

73. Литература - Пропедевтика (книга)

74. Значение “Канона врачебной науки” для развития медицины

75. Позиция России в Священном союзе

76. История текста богослужебных певческих книг

77. Изобразительный канон музыкальных инструментов Древней Руси

78. О книге Хомелевой Р.А «Природа политической власти»

79. Карл Леонгард и его книга «Нормальные и патологические личности»

80. Агрессия Р. Мэй (глава из книги Сила и невинность)

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

81. Священные животные у кельтов

82. Соборность иконообраза

83. Введение к книге «Мифы древнего Китая»

84. Для кого писались книги мёртвых на планете живых?

85. Пророчества книги Даниила

86. Богослужебные книги
87. Вероучительные книги
88. Книга разума

89. Книга размышлений

90. Книга Эриха Фромма "Бегство от свободы"

91. Конспект статьи А.Ф. Лосева Русская философия по его книге Философия. Мифология. Культура.

92. Мишель Фуко и его книга Слова и вещи

93. Жуки красной книги Нижегородской области

94. Отзыв на книгу А.П.Паршева "Почему Россия не Америка"

95. О книге Сергея Гуриева «Мифы экономики»

96. Конспект книги Дж. Гэлбрейта Экономические теории и цели общества

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

97. Стилистические и лингвопереводческие особенности теонимов (на материале Книги Псалмов)

98. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

99. "Рыцарь книги" - Петр Алексеевич Овчинников


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.