Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Реферат на тему: Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів. ПЛАНВступ 1. Підходи до визначення середньовзваженої вартості капіталу 2. Фінансові методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів 3. Аналіз чутливості інвестиційного проекту Висновок Список використаної літератури Вступ Вибір найбільш ефективного способу інвестування починається з чіткого визначення можливих варіантів. Альтернативні проекти по черзі порівнюються один з одним і вибирається якнайкращий з них з погляду прибутковості, надійності і безпеки. При рішенні питання про інвестування доцільно визначити, куди вигідно вкладати капітал: у виробництво, цінні папери, придбання товарів для перепродажу, нерухомість або у валюту. Тому при інвестуванні рекомендується дотримувати наступні правила, вироблені практикою. Принцип фінансового співвідношення термінів («Золоте банківське правило») свідчить — отримання і використання засобів повинні відбуватися у встановлені терміни, а капітальні вкладення з тривалими термінами окупності доцільно фінансувати за рахунок довгострокових позикових засобів (облігаційних позик з тривалими термінами по гасіння і довгострокових банківських кредитів). Принцип збалансованості рисок — особливо ризикові інвестиції рекомендується фінансувати за рахунок власних засобів (чистого прибутку і амортизаційних відрахувань). Правило граничної рентабельності — доцільно вибирати такі капітальні вкладення які забезпечують інвесторові досягнення максимальної (граничною) прибутковості. Чистий прибуток від даного вкладення капіталу повинен перевищувати її величину від приміщення засобів на банківський депозит. Рентабельність інвестицій завжди має бути вище за індекс інфляції. Рентабельність конкретного інвестиційного проекту з урахуванням чинника часу (тимчасовій вартості грошей) завжди більше прибутковості альтернативних проектів. Рентабельність активів підприємства після реалізації проекту збільшується і у будь-якому випадку перевищує середню ставку банківського відсотка по позикових засобах. Проект, що розгледів, відповідає головній стратегії поведінки підприємства на ринку товарів і послуг з погляду формування раціональної асортиментної структури виробництва, термінів окупності витрат, наявності фінансових джерел покриття витрат виробництва і забезпечення стабільності надходження доходів від реалізації проекту. Інвестиції в реальні проекти — тривалий за часом процес. Тому при їх оцінці необхідно враховувати: а) ризикована проектів — чим длительнее термін окупності витрат, тим вище інвестиційний ризик; б) тимчасову вартість грошей, оскільки з часом гроші втрачають свою цінність унаслідок інфляції; в) привабливість проекту в порівнянні з альтернативними варіантами вкладення капіталу з погляду максимізації доходу і зростання курсової вартості акцій компанії при мінімальному рівні риски, оскільки ця мета для інвестора визначає. Використовуючи вказані правила на практиці, інвестор може ухвалити обґрунтоване рішення, що відповідає його стратегічним цілям. 1. Підходи до визначення середньозваженої вартості капіталу Кожному підприємству необхідні грошові ресурси, щоб фінансувати свою виробничо-торгівельну діяльність.

Виходячи з тривалості функціонування в даній конкретній формі активи і пасиви класифікуються на короткострокових і довгострокових. Мобілізація того або іншого джерела засобів зв'язана для підприємства з певними витратами: акціонерам слід виплачувати дивіденди; власникам корпоративних облігацій — відсотки; банкам — відсотки за надані ними позики і ін. Спільна величина засобів, яку слід сплатити за використання певного об'єму фінансових ресурсів, виражена у відсотках до цього об'єму, називається «ціною» капіталу. У ідеальному випадку передбачається, що оборотні активи фінансуються за рахунок щоб не понизити свою ринкову вартість. На практиці слід розрізняти два поняття: короткострокових зобов'язань, а необоротні активи — за рахунок довгострокових зобов'язань. Тому оптимізується спільна сума витрат на залучення різних джерел Концепція «ціни» є ключовою в теорії капіталу. Вона характеризує ту норму прибутковості інвестиційного капіталу, яку повинні забезпечити підприємство, ціна капіталу даного підприємства; ціна підприємства, що діє, в цілому як господарюючого суб'єкта на ринку капіталу; Перше поняття кількісно виражається у відносних річних витратах, що склалися на підприємстві, по обслуговуванню довга перед власниками (аукціонерами) і кредиторами. Друге виражається різними параметрами, зокрема вартістю активів, об'ємом власного капіталу і прибутку і так далі Обидва поняття кількісно взаємозв'язані. Так, якщо компанія бере участь в реалізації інвестиційного проекту, рентабельність якого нижча за «ціну» капіталу, то ціна фірми після завершення даного проекту знизиться. Тому «ціна» капіталу враховується менеджерами компанії в процесі ухвалення інвестиційних рішень. У пасиві балансу відбиваються як власні, так і позикові джерела засобів. Структура даних джерел істотно розрізняється по видах підприємств і сферах підприємницької діяльності. Неоднакова також ціна кожного джерела засобів, тому «ціну» капіталу підприємства обчислюють зазвичай по середній арифметичній зваженій. Основна складність полягає в обчисленні вартості одиниці капіталу, отриманого за рахунок конкретного джерела засобів. Для деяких джерел «ціну» капіталу можна визначити достатньо точно. Наприклад, ціна акціонерного капіталу, банківського кредиту і так далі За іншими джерелами виконати такі розрахунки досить складно. Наприклад, по нерозподіленому прибутку, кредиторській заборгованості. Знаючи навіть орієнтовну величину «ціни» капіталу можна здійснити порівняльний аналіз ефективності авансованих засобів, включаючи оцінку інвестиційних проектів. Средневзвешенная вартість капіталу (ССЬК) є мінімальною нормою прибули, яку чекають інвестори від своїх вкладень. Вибрані для реалізації проекти повинні забезпечувати хоч би не меншу рентабельність, чим ССЬК. Розраховується ССЬК як средневзвешенная величина з індивідуальних вартостей (цін), в які обходиться підприємству залучення різних видів джерел засобів: акціонерного капіталу, що складається з вартості звичайних і привілейованих акцій (префакций); облигационных позик; банковских кредитів; кредиторской заборгованості і ін.

Стандартна формула для обчислення К наступна: де Yi — ціна 1-го джерела засобів %; Ki — питома вага i-гo джерела засобів в їх спільному об'ємі, долі одиниці. Перший етап у визначення СКК — обчислення індивідуальних вартостей, перерахованих видів ресурсів. Другий етап — перемножування кожній з отриманих цін на питому вагу ресурсу в спільній сумі джерел засобів. Третій етап — підсумовування отриманих результатів. З погляду риски СКК визначається як без ризикова частка норми прибули на вкладений капітал, яка зазвичай дорівнює середній нормі прибутковості по державних боргових зобов'язаннях (облігаціям Банку Росії, муніципальним облігаціям і др). Концепція СКК багатогранна і пов'язана з багато чисельними обчисленнями. У повсякденній практиці можливий експрес-аналіз, в якому за ССЬК приймається середня ставка банківського відсотка (СП). Такий підхід цілком логічний, оскільки при виборі варіанту інвестування очікувана норма прибутку (рентабельність інвестицій) має бути вище, тобто Рі. &g ; СП. СКК використовується в інвестиційному аналізі при відборі проектів до реалізації: для дисконтування грошових потоків в цілях числення чистої поточної вартості (ЧТС) проектів. Якщо ЧТС &g ; 0, то проект допускається до подальшого розгляду; при зіставленні з внутрішньою нормою прибутку (ВНП) проектів. Якщо ВНП &g ; ССЬК, то проект може бути здійснений як що забезпечує задоволення інтересів інвесторів і кредиторів. За умови ВНП = СКК підприємство байдуже до даного проекту. За умови ВНП &l ; СКК проект відкидається. Розрахунок СКК приведений в таблиці1. Таблиця1 Розрахунок СКК по акціонерній компанії Джерела засобів Середня вартість джерела для компанії (середньорічний відсоток) Питома вага джерела в пасиві балансу (долі одиниці) 1 ) Звичайні акції 40 0,5 2) Привілейовані акції (префакций) 20 0,1 3) Корпоративні облігації 25 0,05 4) Кредиторська заборгованість 10 0.20 5) Короткострокові кредити банків 60 0.15 Разом: — 1,0 Облікова ставка ЦБ з розрахунку на рік встановлена у розмірі 55 %. Отже, залучення капіталу у вказаних вище пропорціях для компанії вигідно, оскільки СКК &l ; СП (34,25 % &l ; 55%). Визначивши СКК, можна переходити до оцінки інвестиційних проектів, маючи зважаючи на, що рентабельність інвестицій має бути вище за средневзвешенной вартість капіталу (Рі &g ; СКК). 2. Фінансові методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів Найбільш важливий етап в процесі ухвалення інвестиційних рішень — оцінка ефективності реальних інвестицій (капіталовкладень). Від правильності і об'єктивності такої оцінки залежать терміни повернення вкладеного капіталу і перспективи розвитку підприємства. Розгледимо найважливіші принципи і методичні підходи, використовувані в міжнародній практиці для оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Першою з таких принципів є оцінка повернення вкладеного капіталу на основі показника грошового потоку, що формується за рахунок прибутку і амортизаційних відрахувань в процесі експлуатації проекту. Показник грошового потоку може застосовуватися для оцінки проектів з диференціацією по окремих роках експлуатації об'єкту або як середньорічний.

Приписывая фразу об отсутствии демократии в Академии, я не кривил душой. Осенью 1988-го года в соответствие с законом об избрании руководителей трудовыми коллективами в Институте востоковедения прошли альтернативные выборы директора, которые выиграл московский ученый-востоковед Салех Алиев. Президиум АН, презрев мнение коллектива, по «совету» Везирова назначил директором института проигравшего выборы академика Зию Бунядова, который уловив веяние времени и в тот период всюду критиковал Гейдара Алиева. Далее проект резолюции констатировал: "Для обеспечения широкой гласности, научно обоснованного изучения общественного мнения необходимо создавать социологические службы в учрежденных АН (мое замечание: "А кто мешает?") "Большая идеологическая работа по формированию общественного мнения, координируемая и направляемая штабом АН, осуществлена коммунистами, учеными Академии наук в связи с событиями в НКАО и вокруг него". (моя приписка: "плетутся в хвосте событий"). В октябре 1988 года возросший авторитет ВИЦ НФА привлек к нему внимание различных кругов и людей

1. Методи оцінки інвестиційних проектів

2. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

3. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

4. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

5. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

6. Аналіз інвестиційних проектів
7. Способи реалізації інвестиційних проектів
8. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

9. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

10. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

11. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

12. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

13. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

14. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

15. Оцінка фінансового стану підприємства

16. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

17. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

18. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

19. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

20. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

21. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

22. Оцінка майна з метою страхування
23. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")
24. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

25. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

26. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

27. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

28. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

29. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

30. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

31. Структура й оцінка економічної інформації

32. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

33. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

34. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

35. Розробка інвестиційного проекту (на прикладі видавництва "Глобус" міста Харкова

36. Цінова політика фірми та її оцінка

37. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

38. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт
39. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів
40. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

41. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

42. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

43. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

44. Оцінка доцільності отримання патенту

45. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

46. Оцінка стану менеджменту в організації

47. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

48. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

49. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

50. Аналіз інвестиційного проекту

51. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

52. Комерційний аналіз інвестиційного проекту

53. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

54. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)
55. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)
56. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

57. Оцінка стану міської системи м. Києва

58. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

59. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

60. Економічна оцінка екологічних збитків

61. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

62. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

63. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

64. Методики оцінки фінансового стану банків України

Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики

65. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

66. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

67. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

68. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

69. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

70. Аналіз проекту інвестицій
71. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні
72. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

73. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

74. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

75. Разработка проекта зоны кратковременного отдыха

76. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

77. Интегрированный проект учебного процесса

78. Технический проект аэрофотосъемки

79. Регистрация юридического лица (проекты документов)

80. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Обзор и анализ проекта Налогового кодекса Российской Федерации

82. Конституционые проекты Директории

83. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

84. Реформаторские проекты Александра I и М.М.Сперанского

85. Проект структурированной кабельной системы для здания газопромыслового управления в поселке Пангоды

86. Интегрированный проект учебного процесса
87. Разработка проекта ИВС для управления файловыми ресурсами и ресурсами печати в сетях под управлением Win2000
88. Обзор современного программного обеспечения управления проектами

89. Проект создания системы поддержки принятия решений оперативно-дежурной службы милиции

90. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

91. Проект трехкорпусной выпарной установки для концентрирования Gн=4,2 кг/с цельного молока

92. Проект термического отделения для обезуглероживающего и рекристаллизационного отжига изотропной электротехнической стали третьей группы легирования в толщине 0.5 мм в условиях ЛПЦ-5 АО НЛМК

93. Проект холодильной установки для охлаждения воды в технологических целях холодопроизводительностью 200 квт в г. Кирове

94. Технический проект на производство топографо-геодезических работ

95. Проект восстановления гидроцилиндров лесных машин полимерными материалами

96. Технологический процесс механической обработки детали "Траверса", проект специального станочного приспособления для фрезерования паза детали, проект специального станочного приспособления для фрезерования контура детали, ...

Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку
Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см

97. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Винтовые поверхности

98. Технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство завода по производству кирпича керамического мощностью 30 млн штук в год. Проект повторного применения

99. Проект зубчатой передачи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.