Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗМІСТПлан Вступ 1. Сутність і роль управлінських рішень в процесі управління підприємством 1.1. Сутність та характерні особливості управлінських рішень 1.2. Класифікація управлінських рішень 2. Принципи та етапи процесу прийняття управлінських рішень 2.1. Принципи прийняття управлінських рішень 2.2. Етапи прийняття управлінських рішень 3. Зв’язуючи роль управлінських рішень в процесі діяльності організації Висновки Література ПланВступ 1. Сутність і роль управлінських рішень в процесі управління підприємством 1.1. Сутність та характерні особливості управлінських рішень 1.2. Класифікація управлінських рішень 2. Принципи та етапи процесу прийняття управлінських рішень 2.1. Принципи прийняття управлінських рішень 2.2. Етапи прийняття управлінських рішень 3. Зв’язуючи роль управлінських рішень в процесі діяльності організації Висновки ВСТУП Суспільство складається з величезної кількості різноманітних організацій, і більшість людей майже усе своє свідоме життя пов'язані з організаціями, є їхніми членами, або ж вступаючи з ними в контакт. Спробуйте знайти кого-небудь із вашого оточення, хто не належить ні до однієї організації, і ви переконаєтесь, що це не так легко зробити. Переважна більшість членів товариства входять в одну або декілька організацій. Ці організації можуть бути виробничими, навчальними або дослідницькими, державними або приватними, великими або маленькими, тимчасовими або постійними. Даний перелік можна продовжувати ще дуже довго. Важливо підкреслити те, що організації існують найрізноманітніші. Відволікаючись від окремих приватних аспектів, можна сказати, що основними складовими будь-якої організації є люди, що входять у дану організацію, задачі, для вирішення яких дана організація існує, і управління, що формує, і мобілізує потенціал організації для вирішення задач, які стоять перед нею. Спираючись на дане розуміння основних складових організації, її можна визначити як систематизоване, свідоме об'єднання дій людей, що переслідують досягнення визначених цілей. У тому випадку, якщо існують певні межі організації, якщо визначено її місце в суспільстві, організація приймає форму суспільного осередку і виступає у вигляді соціального інституту. Управління будь-якою соціально економічною системою передбачає цілеспрямований вплив суб’єкта управління на виробничо – господарську діяльність об’єкта управління для забезпечення оптимального функціонування та розвитку останнього, створення нормальних умов праці та задоволення соціальних потреб членів колективу. Цей вплив здійснюється насамперед розробкою планової програми діяльності соціально – економічної системи. Однак у зв’язку з динамічним характером виробничо-господарського процесу умови функціонування системи постійно змінюються. Виробничо-господарські ситуації можуть бути наперед передбаченими (мати плановий характер) або виникати випадково у зв’язку з непередбаченими обставинами. У будь якому випадку виникнення певної господарської ситуації супроводиться порушенням зв’язків, що склалися у господарстві, зміною окремих елементів об’єкта управління: трудових ресурсів, основних і оборотних фондів, технології діяльності тощо.

Все це зумовлює потребу втручання в хід господарського процесу, тобто прийняття і реалізації управлінського рішення з приводу виникнення ситуації, що характеризується певними кількісними та якісними параметрами. Вихід з ситуації, що склалася, може бути здійснений у різні строки, різними шляхами та із залученням більших чи менших засобів. Усі ці аспекти мають бути врахованими при розробці управлінського рішення. Від прийняття рішення неможливо ухилитись, адже само по собі ухилення від прийняття рішення є також прийняттям рішення. Один з мудреців сказав, що єдина реальна проблема в житті полягає в тому, щоб вирішити, що робити далі. Рішення – це частина повсякденного життя. Деякі з них носять приватний характер і приймаються рефлекторно. Іноді ми витрачаємо непропорційно багато часу і уваги приймаючи рішення. Отже, управлінське рішення – це сукупний результат творчого процесу суб’єкта та дій колективу об’єкта управління з вирішення конкретної ситуації, що виникла у зв’язку з функціонуванням системи. 1.Сутність і роль управлінських рішень в процесі управління підприємством 1.1.Сутність та характерні особливості управлінських рішень Важливе питання господарюючої практики заключається в тому, як підприємницька структура може виявляти свої проблеми і як вона їх може рішати. Кожне господарююче рішення повинно бути націлене на конкретну проблему, а правильне її рішення – це рішення яке дає максимум вигоди для господарюючого суб’єкту. Ні одна людина, що стає дорослою, не може не пізнати на практиці процес прийняття рішення. Здатність приймати рішення це вміння, що розвивається з досвідом. Кожен з нас на протязі дня приймає сотні, а на протязі життя тисячі і тисячі рішень. Рішення – це свідомий вибір того, як себе поводити або яким чином міркувати в конкретних умовах. Без прийняття рішень неможливо здійснити процес управління підприємством. Рішення є основою процесу менеджменту. Прийняття рішень – процес вибору курсу дій з двох або більше альтернатив. Якщо вибір зроблено – рішення прийнято. Ухвалення рішень - це основа діяльності організації. Від якості розробки, прийняття та впровадження управлінських рішень залежить ефективність використання людських, матеріальних, фінансових, енер­гетичних та інформаційних ресурсів конкретної організації. За резуль­татами рішень відбувається процес порівняння, аналізу та оцінки за­планованих показників і досягнутих результатів. Ухвалення та виконання управлінських рішень - найголовніший оціночний критерій керівних здібностей. Адже від оцінки рішень та процесу їх ухвалення, форм впровадження, виконання залежать про­дуктивність праці, економне та раціональне використання спожитих ресурсів, рівень інформаційної системи, мотивація персоналу та багато інших аспектів управління. Ухвалення управлінського рішення - це вибір однієї з кількох можливих альтернатив. Тобто, це модель, у якій фігурує певне число варіантів та можливість обрати кращий з них. Відсутність вибору ускладнює процес ухвалення рішення. Ця ситуація передбачає, що рішення вже ухвалив хтось інший або непідвладні сили.

В управлінні прийняття рішень більш систематизований процес ніж у приватному житті. Приватний вибір перш за все впливає на особисте життя, а менеджери, вибираючи напрям дій не тільки для себе, але і для організації, сильно впливають на життя багатьох людей. Деякі управлінські рішення навіть змінювали хід історії. Розглянемо основні види управлінських рішень. По-перше, всі рішення можна розділити на дві групи: організаційні і персональні. Організаційні – рішення, що приймаються менеджером в межах формальних рамок його офіційної влади і авторитету. Ціль організаційного рішення – забезпечити досягнення поставлених перед організацією завдань. Персональні – рішення, що приймаються менеджером як приватною особою, у власних інтересах. По-друге, всі організаційні рішення можна розділити на такі типи: запрограмовані і незапрограмовані. Запрограмовані рішення – ґрунтуються на встановлені політики, правил і порядку. Тобто є певна послідовність кроків або дій, подібних до тих, що приймаються при вирішенні математичних рівнянь. Незапрограмовані рішення – не обмежуються політикою, правилами і процедурами. Вони необхідні в ситуаціях, що є новими, внутрішньо не структурованими або пов’язаними з невідомими факторами. Результатом обраного рішення повинна бути якась дія. Можна дійти висновку, що &quo ;прийняття рішень означає процес, завдяки якому обертається лінія поведінки, як вирішення певної проблеми&quo ;. Тут ключовими поняттями є процес, лінія поведінки, вибір, вирішення і проблема. Звідси, дві умови ухвалення рішення - визначення проблеми і вибір рішення. Найповніше визначення процесу прийняття рішень в ор­ганізаціях звучить слідуючим чином: “Ухвалення рішень в організаціях охоплює створення вибору для зміни певного існуючого стану, вибір однієї лінії поведінки з кількох можливих, мобілізацію певних ор­ганізаційних та індивідуальних ресурсів на виконання рішення і діяльність, спрямовану на досягнення бажаного результату”. Ухва­лення рішень потребує витрат ресурсів. Це - виконавча фаза ухвалення рішення. Процес ухвалення рішень передбачає якусь визначену ціль чи мету діяльності - розв'язання проблеми, створення нового рівня вико­нання чи запобігання певній ситуації. Управлінські рішення можна класифікувати насамперед за та­кою ознакою: одне й те саме рішення ухвалюється за схожих обставин або ж різка зміна останніх змушує ухвалювати нове рішення. Тобто на цій основі розрізняють програмовані (програмні) та не програмовані (не програмні) рішення. Мургед і Гріффін розробили зведену таблицю, що характеризує загальні переваги та недоліки програмованих і не програмованих рішень (табл. 1.1.). Таблиця 1.1. Порівняльний аналіз програмованих і не програмованих рішень Характеристики Програмовані рішення Непрограмовані рішення Тип рішення Частота застосування Цілі ІнформаціяНаслідки Організаційний рівень Час для розв’язання Основа для розв’язання Добре структуроване Часто повторюване Чіткі, конкретні Легко доступна та достовірна Незначні Низькі рівні Короткий Правила вирішення, набір процедур Погано структуроване Нове і незвичне Невизначені Отримати складно, невідомі джерела Важливі Високі та середні рівні Відносно довгий Оцінка і творчість рограмовані рішення базуються на звичці, заведеному поряд­кові або процедурній політиці і ухвалюються за типових обставин.

Це була вже досить могутня сила, яка могла ще більше примножитись, перетворюючись у цілість, моноліт. Розвитку процесів партійного будівництва в Україні великого значення надавали ЦК РКП(б), особисто В. Ленін. Вони були добре поінформовані про всі найважливіші події в цій галузі, докладали зусиль, щоб вплинути на зміст і характер схвалюваних рішень, сутність здійснюваних кроків. Їх, очевидно, непокоїло прагнення до створення осібної парторганізації в Україні. На засіданні Центрального Комітету 3 травня 1918 р. було ухвалено резолюцію „Про ставлення ЦК до виділення Української Комуністичної партії (дві резолюції)[479]. У пропонованому записі згаданого засідання передано зміст резолюції Таганрозької наради про утворення КП(б)У: „…Попередньо вирішено питання про створення окремої Української Комуністичної партії, остаточне рішення надано конференції від 20 червня” і зазначено, що з цього приводу прийнято дві резолюції, котрі не підлягають розголошенню. Під „конференцією від 20 червня” мався на увазі форум партійних комуністичних організацій України, що пізніше конституюватиметься як з’їзд

1. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

2. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

3. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

4. Сутність лідерства та управління

5. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

6. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці
7. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур
8. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

9. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

10. Методи прийняття рішень в управлінні ризиками

11. Болонський процес - сутність, концепції, методика

12. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

13. Роль контролінгу в системі управління підприємством

14. Маркетингова сутність реклами

15. Методи управління підприємством

16. Поняття та сутність менеджменту

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

17. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

18. Сутність витрат та методи їх зниження

19. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

20. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

21. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

22. Сутність і значення соціального страхування
23. Сутність перестрахування
24. Сутність токсикоманії

25. Організація управлінського обліку на підприємстві

26. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

27. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

28. Сутність демократії та її основні цінності

29. Сутність держави

30. Сутність Римського права

31. Поняття "культура" та її сутність

32. Сутність маркетингу

Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

33. Сутність міжнародного маркетингу

34. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

35. Сутність спонсорства

36. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

37. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

38. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу
39. Економічна сутність та форми оплати праці
40. Організаційна структура управління підприємством

41. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

42. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

43. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

44. Сутність організаційних змін

45. Сутність, види та канали комунікацій

46. Формування організаційних структур управління підприємством

47. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

48. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы

49. Сутність педагогічного спілкування

50. Предмет політології, сутність та зміст

51. Політична влада: сутність і специфіка

52. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

53. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

54. Сутність соціальної роботи
55. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
56. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

57. Сутність протестантської філософії

58. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

59. Сутність державного фінансового контролю

60. Сутність і призначення санації підприємств

61. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

62. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

63. Антикризове управління підприємством

64. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Закон вартості: сутність та основні функції

66. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

67. Сутність керування ризиками

68. Сутність нагромадження капіталу

69. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу

70. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
71. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%
72. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

73. Якість і ефективність управлінських рішень

74. Рішення в системі управління

75. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

76. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами

77. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

78. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

79. Діяльність органів управління освітою

80. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

82. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

83. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

84. Основи теорії прийняття управлінських рішень

85. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику на прикладі діяльності Колективного господарства "Чернечеслобідське"

86. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління
87. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень
88. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

89. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

90. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

91. Управляем ли мы процессом урбанизации?

92. Кем управляются биологические системы

93. Что такое проект и как им управлять

94. Ритмы, которые управляют миром

95. Ділові взаємовідносини в апараті управління

96. Системний підхід до управління персоналом фірми

Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины

97. Управління затратами

98. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

99. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.