Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Школа комп’ютерної майстерності Дипломний проект Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету Виконав учень групи 2004-2 Хоц К.А Керівник: Гут Олеся Петрівна Консультант Гут Олеся Петрівна Кривий Ріг 2008 ПЛАН: ВСТУП Еволюція природної інформаційної системи (ПІС) та штучної інформаційної системи (ШIС). Їх значення в еволюції косого-живого-розумного. РОЗДIЛ I Еволюція ШІС та явища Освіти 1.1. IС «Наука» як інструмент організації ШIС. 1.2. Явище освіти як підсистеми IС «Наука» та інструмент організації Розумного. 1.3. Аналіз минулих етапів розвитку Явища Освіти та прогноз майбутніх, більше необхідних. РОЗДIЛ 2 Концепція безперервної освіти як головна умова життєдіяльності в інформаційному суспільстві. 2.1. Болонська система освіти. 2.2. Інтернет як інструмент у безперервному освітянському циклі еволюції Розумного. 2.3. Засоби організації процесу навчання. 2.4. Види дистанційного навчання (використання диску, Інтернету) РОЗДIЛ 3 Аналіз сучасного етапу розвитку позашкільноё Освіти наприкладі Палацу дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району міста Кривий Ріг. 3.1. Етапи організації Палацу дитячої та юнацької творчості в новій системі освіти. 3.2. Етапи переходу Палацу дитячої та юнацької творчості на інформаційний рівень взаємодій. РОЗДIЛ 4 Етапи розвитку сайту Палацу дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району міста Кривий Ріг. 4.1 Структура Палацу дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району міста Кривий Ріг. Відображення етапів організації факультету, за допомогою H ML. 4.2. Розробка динамічних ефектів сайту, за допомогою JavaScrip РОЗДIЛ 5 Планування подальшого розвитку Палацу дитячої та юнацької творчості з використанням інформаційних технологій в новій системі освіти. ВИСНОВКИ СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Вступ. Еволюція ПІС та ШІС. Їх значення в еволюції косного-живого-розумного. Процес розвитку ЕИС пов'язаний із процесом організацій і переорганизации матері. З одному стану матерія переходила в більше складні, під впливом змін у зовнішнім середовищі . Першою речовиною, на основу котрого відбувався подальший розвиток ЕИС є відсталу речовину. До відсталої речовини односяться гірські породи, космічні тіла (метеори, метеорити), хіміческі елементи. У процесі модулювання відсталої речовини відбувається дуже повільно, тому організація живого з відсталого (нове на основне старого) відбувається в плині декількох мільйонів років. Живе речовина, що було промодельованої на основі відсталого, зберегло у своїй будові (структурі) частина відсталого (наприклад, у клітках організму втримуються частки відсталого - кальцій, залізо й т.д.), Алі в цілому воно вже має більше складний рівень організації й змінюється швидше, ніж відстале. Речовина це не просто вища форма відсталої речовини. Це якісно новий стан матерії. Інакше кажучи, моделювання в живому відбувається швидше, ніж у відсталому. Жива речовина відрізняється Тім, що воно вже має можливість моделювати об'єкт, подібні собі - розмноження.

У результаті моделювання живої речовини, з'явилася нова речовина, що моделює ще з більшою швидкістю, чим живе й має здатність моделювати не тільки об'єкти, Алі й взаємодії. Така речовина називається розумною речовиною, і до нього мі відносимо Людину, а також деякі види тварин (дельфіни, наприклад). У структурі розумної речовини збереглися як відстале так і живий речовина, Алі вже в новому стані, з новим способом взаємодії, що дозволяє організувати новий вид матерії - розумна речовина. Під впливом змін у зовнішнім середовищі, розумна речовина промоделювала з об'єктів і взаємодій нову інформаційну систему, що спрямована на збереження системної програми людини. Цю систему мі називаємо штучною інформаційною системою- суспільство. Однак моделювання нових об'єктів. Розділ 1. Еволюція ШІС та явища освіти. 1.1. IС «Наука» як інструмент організації ШIС. Еволюція та прогресування людини завжди стимулювалось спробою пізнати закономірності навколишнього середовища та визначити своє місце й значення в ньому. Якщо Людина знаходила (чи знаходить) відповідь істинну, - вона вступала в гармонію співіснування з середовищем. Якщо ні - вона продовжувала шукати, передаючи свої пошукові досягнення нащадкам. Так організовувалось суспільство та штучна інформаційна система (соціум). У ХХІ столітті пошуку правильних відповідей присвячена діяльність не лише окремих індивідів, а вже усієї соціальної спільноти (на рівні союзів, корпорацій, держави). Провідну роль у розробці нових концепцій організації світу та місця людини в ньому відіграє ІС Наука. Людей об'єднує ті, що більшість з їх сприймає світ у вигляді матеріальних об'єктів, які впливають один на один та змінюються. Такий спосіб сприйняття закладається людині в дитинстві, під година перших виховних заходів. Сучасні наукові дослідження й висновки доводять, що матерія, у вигляді якої Людина сприймає світ, досягла у своєму розвитку третього рівня, а саме - рівня Розумності. Однак основою усьому є сонячна енергія. Саме випромінювання Сонця є головною умовою нашого повноцінного існування. З нього розпочалась еволюція. На певному етапі потік мікро частин атома переорганізувався таким чином, що утворилися хімічні мікроелементи, які стали &quo ;будівельним матеріалом&quo ; усієї матерії. Утворилася відстала речовина. Мікроелементи відсталого стали першими об'єктами, між якими розпочали відбуватись взаємодії. Взаємодії між об'єктами відбуваються на двох рівнях - першому, фундаментальному та іншому, більш високого порядку. Фундаментальні взаємодії полягають в обміні енергією. Смороду підпорядковуються закону збереження енергіі та відбуваються за принципом &quo ;скільки один об'єкт передавши енергії іншому, стільки інший прийняв, і навпаки&quo ;. Такі взаємодії носять назву симетричних. У процесі взаємодій більш високого порядку об'єкт-приймач набуває нового стану не лише через отримання енергії, Алі й деякої субстанції - інформації. Причому об'єкт-передавач її не втрачає. Такі взаємодії називаються несиметричними або інформаційними. Інформаційні взаємодії між мікроелементами (наприклад, каталітичні), сприяли утворенню більш складних структур, які згодом проявилися в появі таких систем відсталого, як каміння, ґрунт, вугілля, нафта, залізна руда, крейда, пісок тощо.

У цих системах постійно відбуваються трансформації на мікро рівні - на суб'єктивному, Алі об'єктивно смороду проявляються через дуже великий часовий проміжок. Тому мі кажемо, що моделювання відсталого відбувається повільно. Однак на певному етапі в середовищі мікроелементів, що утворюють воду, моделювання привело косне до переходу на новий енерго-інформаційний рівень - виникнення живого. Живе відрізняється від відсталого перш за всі швидкістю моделювання, та, по-другу, здатністю &quo ;повторювати собі&quo ; у новому об'єкті. Якщо об'єднання елементів стабільно існує в новій &quo ;об'єднаній&quo ; формі (інформаційній системі) протягом тривалого години, розпочинають проявлятися якості, притаманні вже не окремим об'єктам, а усій системі вцілому. Іншими словами, - проявляється системність нового рівня. При цьому взаємодії розглядаються вже не між елементами системи, а між самими системами Моделювання живого розвивалось шляхом ускладнення біологічних структур, утворення багатоклітинних організмів. При цьому головним проявом прогресивного розвитку систем речовини є ускладнення інформаційних процесів. Узгодженість подальшого моделювання відсталого та набагато активнішого моделювання живого призвело до організації природної інформаційної системи - ПІС. Системність ПІС виявляється в чітко організованому ритмі взаємних трасформацій об'єктів - кругообігу речовин, змін сезонів, загальному балансу флори та фауни. Як елемент живого з'явилась Людина. Перші періоди її розвитку - це узгоджене з іншими елементами (природними явищами, флорою, фауною) існування в природній інформаційній системі. Однак системність усієї ПІС стало благоприємним середовищем для прояву в людині нового енерго-інформаційного рівня матерії - рівня Розумної речовини. Це не відбулося одразу. Однак наявність такого потенціалу в людей спричинило їх подальшу еволюцію через об'єднання та здійснення енергетичних й інформаційних взаємодій. Новий рівень організації людини як перш за всі представника живого проявлявся в новій здібності - створювати не тільки об'єкти-свої копії, Алі й моделювати нові. Протягом еволюції людині відкривались законі організації відсталого, і вона розпочала моделювати такі об'єкти, яких у ПІС не існувало. Об'єднання людей у колективи та моделювання нових об'єктів призвело до утворення штучної інформаційної системи (соціуму). ШІС - це сукупність об'єктів та взаємодій, спрямованих на збереження системної програми. Саме ШІС став Тім середовищем, де інформаційні взаємодії між людьми як системами сприяли моделюванню речовини та організації нової системи - Розумного. Еволюція ШІС та людини, а отже й матерії відбувалася завдяки постійним винаходам нових засобів інформаційних взаємодій - від мови та писемності до комп'ютерного та космічного зв'язку та удосконаленню процесу обміну інформацією. На сучасному етапі розумність людини проявляється в умінні правильно визначити структуру цілей свого життя та відповідним чином організувати собі на усіх рівнях активності (біологічній, інтелектуальній та соціальній) для цих цілей. Головним інструментом самоорганізації виступає вміння інтегрувати усі варіанти досвіду людей та моделювати на їх підгрунті нові способи життєдіяльності.

Кермування й догляд за шкльництвом як засобом виховання народнх мас у нацонально-державному дус та встановлення шкльно системи, що пднесла би на належний рвень розвитку освту укранського народу, буде належати держав. В основу народнього шкльництва ляже система укрансько, державно, обовязково й безплатно, дино школи, яка забезпечуватиме всебчний, гармонйний розвиток людини та обйматиме й практичне, фахове-професйне виховання. Приватн освтн установи та чужомовне навчання будуть допущен за дозволом держави в кожному окремому випадку та пдлягатимуть контрол державних чинникв. VIII. РЕЛ¶Г¶ЙНА ПОЛ¶ТИКА. Уважаючи релгйне почуття внутршньою справою людско особи, Укранська Держава в цьому огляд стане на становищ повно вол релгйно совст. Приймаючи засадниче вддлення церкви вд держави, влада задержуючи необхдну контролю над церковними органзацями,P спвпрацюватиме з укранським духвництвом рзних культв у справах морального виховання нац. У школу буде допущена наука релг тих культв, що не будуть виявляти денацоналзуючих тенденцй

1. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

2. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

3. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

4. Система освіти Китаю

5. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

6. Система освіти в Англії
7. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
8. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

9. Організаційна система управління природокористуванням України

10. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

11. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

12. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

13. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

14. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

15. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

16. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

18. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

19. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

20. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

21. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

22. Організація приймання товару в аптеці
23. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
24. Організація праці

25. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

26. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

27. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

28. Організація евакуаційних заходів

29. Рельєф та ландшафтна організація

30. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

31. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

32. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно

33. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

34. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

35. Організація касових операцій у банківських установах

36. Організація ресурсної бази банків в Україні

37. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

38. Види і системи освітлення
39. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
40. Організація охорони праці на виробництві

41. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

42. Організація охорони праці на виробництві

43. Концепція необоротності й термодинаміка. Самоорганізація у відкритих системах

44. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

45. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

46. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

47. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

48. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

49. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

50. Внутрішній аудит організації

51. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

52. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

53. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

54. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії
55. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

57. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

58. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

59. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

60. Організація документування господарських операцій

61. Організація і методика аудиту грошових коштів

62. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

63. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

64. Організація облікової політики підприємства

Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры

65. Організація обліку в магазині "Світанок"

66. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

67. Організація обліку доходів

68. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

69. Організація обліку на підприємстві

70. Організація обліку орендних операцій
71. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
72. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

73. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

74. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

75. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

76. Організація управлінського обліку

77. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

78. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

79. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

80. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

82. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

83. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

84. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

85. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

86. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу
87. Організації (органи) господарського керівництва
88. Організація захисту державної таємниці в Росії

89. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

90. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

91. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

92. Правова організація працевлаштування громадян

93. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

94. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

95. Комп’ютерне моделювання вимірювальної системи

96. Організація роботи користувача з АБД

Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы

97. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

98. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

99. Військова організація Запорізької Січі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.