Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологія професійної діяльності

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота на тему Психологія професійної діяльності 1. Теоретичний аналіз діяльності професіонала Вихідною є схема «суб'єкт – дія – об'єкт - навколишній світ». Вона виражає всі зв'язки: поняття «дія» нерозривно зв'язане з поняттями «суб'єкт», «об'єкт», «навколишній світ». Суб'єкт здійснює дію в навколишньому світі, серед навколишніх його що рухаються, що змінюються предметів. У термінах простору, часу говорять не тільки про об'єкт, але і про суб'єкта (принцип «Я - тут - тепер»). Границі дії, припустимі відхилення від наміченого визначаються в термінах простору і часу. До базових визначень дії (часу і просторові) необхідно додати ще поняття енергії. Подальший розвиток теорії повинен привести до уявлення про дію як про динамічну систему. Життєвий і трудовий процеси легше розглядати і моделювати, якщо вони розділені на частини. Розподіл на ситуації - один зі способів такого квантування, Поняття ситуації використовується повсюдно. Ситуація характеризується простором і часом. Однак її характеристика часто залишається статичною - тільки в термінах простору. Положення суб'єкта залишається в тіні, необхідно його виділити. Якщо особливо не підкреслити присутність суб'єкта, характеристика ситуації залишиться неповною, точніше, чисто зовнішньою, поверхневою. У ситуацію необхідно ввести суб'єкта, що вирішує задачу, необхідно врахувати напругу, що супроводжує суб'єкта до закінчення дії. Поняття «дія» виражає виконання - живе, що відбувається в присутності спостерігача. В.П. Зінченко справедливо говорить про живу дію - саме такий спосіб розгляду дозволяє досліджувати дію феноменологічно - як сьогодення. Діяльнісний підхід уводить цілу низку одиниць. В.Л. Дубровський і Л.П. Щедровицький (1971) запропонували розглядати системи «людина-машина» як системи людських діялъностей, елементи яких належать до різних рівнів, оскільки мають різні властивості: суб'єкт рефлексує свої мети і мети системи, його дії соціально нормовані, а не визначаються законами фізики, як процеси в машині. Діяльнісний підхід містить три компоненти тріади «суб'єкт-діяльність-об'єкт», але в ньому найбільшою мірою розроблена тільки середня складова - діяльність, що є одночасно і предметом аналізу і пояснювальним принципом. Для рішення нашої задачі необхідно провести подальшу розробку тріади, давши розгорнуте визначення кожного її члена, установити їхні властивості, провести необхідні границі між членами тріади і визначити зв'язки між ними. Найважливішою особливістю тріади є те, що вона визначається вся цілком: відразу і тавтологічно, тобто кожен член визначається через ціле і два інших. Тріада і функціонує відповідним чином - завжди цілком є присутнім у кожнім кроці логічного процесу: наприклад, при реконструкції психологічного змісту праці. Використання тріади не дозволяє виділити який-небудь один компонент - усі члени важливі в однаковому ступені. Суб'єкт - людина, що діє з об'єктом у конкретних обставинах, визначається як «носій» або «лежачий під». Це тілесний носій активності, ініціативи, психіки, свідомості, відображення. Носій цілісний, єдиний. Носій досвіду, виконавець дії.

Стосовно психічних процесів суб'єкт виступає як вища інтегруюча інстанція (по Гальперину). Суб'єкт дії вільний уже тому, що вільна сама дія, тому, що він має свідомість. Для конкретного суб'єкта воля невіддільна від відповідальності за виконання задачі. Будучи злитий з дією, суб'єкт піднімається над діями й обставинами, Суб'єкт утримує мету, він будує план виконання дії і контролює виконання, фіксує помилки і піддає аналізу виконані дії. У процесі їхнього виконання суб'єкт аналізує ситуацію, оцінює її і вибирає один з варіантів дії, продовжуючи виконувати руху. Інтегруюча функція забезпечується рефлексивним планом свідомості: він розгортається паралельно з буттєвим шаром, що включений у тканину виконання дії. Суб'єкт є носієм схем і когнітивних карт - структур досвіду, що забезпечують швидке і точне виконання дії. Буттєвий план свідомості відноситься до ситуації, включений у неї; рефлексивний план внеситуативний - виходить за межі виконуваної дії і наявної ситуації. У рефлексивному шарі замикаються зв'язки між підготовкою, виконанням дії й аналізом результатів. Завдяки рефлексивному планові свідомості відбувається формування фахівця. При освоєнні операторської професії, особливо на високому рівні виконання, фахівцеві доводиться самостійно створювати власну систему досвіду шляхом обмірковування й аналізу, шляхом практичного випробування і закріплення, шляхом прямого завчання. Так правила, вимоги і заборони, сформульовані в текстах, стають керівництвом до дії. На цьому рівні розгляду суб'єкта в гру вступають усі властивості, що відносяться до особистості, професійного і людського вигляду, індивідуального стилю і професійного шляху фахівця: цінності, потреби змісту, відносини в спільній діяльності і т.д. Середнім членом нашої схеми є не діяльність, а дія. Таке розуміння трохи відрізняється від звичного. Поняття дії більш придатно, оскільки має просторово-тимчасову визначеність, що дозволяє суб'єктові утримати його у свідомості як цілісний єдиний акт, як психологічне сьогодення. Дія являє собою своєрідний хронотоп (по В.П. Зінченко). Поняття хронотопа здобуває особливу цінність при розгляді дії в зв'язку з технологічним процесом, що зіставляється з подіями навколишнього світу. Тут мова йде не просто про хронотоп професійної дії, і не тільки про відповідність штурманської дії технологічному процесові польоту, його вимогам, або про відповідність технологічного процесу навколишньому світові. Виникаємо питання про ролі суб'єкта в пристосуванні (за допомогою своєї дії) характеристик руху керованого об'єкта до особливостей навколишнього світу. При цьому суб'єкт використовує всі можливості свідомості і психіки. Плануючи пам'ять, антиципацію і сприйняття, гнучке реагування на навколишні обставини, суб'єкт координує, прискорюючи або затримуючи, свої рухи з подіями в навколишньому світі. Розумова або психологічна дія не може служити одиницею аналізу, оскільки воно не містить чітко виражених моторних складових. Чисті психологічні дії являють собою вироджений, хоча і необхідний, випадок. Їх потрібно розглядати в ході формування, коли в них явно представлені рухові складові, або при утрудненнях, коли вони деавтоматизуються і здобувають зовні виражений характер.

Чисті дії можна розглядати як крайню точку, що може стати пунктом відліку при психологічному розгляді. Поняття дії розробляли А. Бергсон і П. Жані. Воно відіграє ключову роль у генетичній психології і фізіології активності. Роботи К. Левіна поклали початок дослідженням мотивації людських дій. Досліджуючи локомоції в життєвому просторі душі, у психологічному полі. К. Левін мав справу з діями. Для розробки поняття дії величезне значення мали роботи Е. Толмена. Вивчаючи поводження тварин у лабіринті, Е. Толмен виділив цілісні молярні рухові акти, що виникали після ознайомлення тварини з лабіринтом. При цьому вони характеризуються цілеспрямованістю і вибірковістю. Структура простору відбиває в досвіді тварини - Толмен увів поняття когнітивної карти для позначення просторового досвіду тварини. Структура простору, у якому робить свої дії суб'єкт, задається розрізненням у ньому двох тіл - суб'єкта й об'єкта, що виділяються з безлічі об'єктів навколишнього світу. Але важливо не підмінити суб'єкта дією, що він робить. Бачачи ціле, не втрачати окремих частин, думаючи про кожної складової, бачити все ціле в нерозривному зв'язку. Усе це дозволяє застосувати чотиричленну схему, з якої ми виходимо. У теоретичному аналізі виникає проблема розрізнення суб'єкта, дії, об'єкта і навколишнього світу. Оскільки взаємні переходи і границі між цими поняттями розмиті, визначити, відокремити друг від друга, зрозуміти, де кінчається одне і починається інше, - не просто. Порівнюючи поняття «дія» і «суб'єкт», приймаємо, що дія - це живий рух, за яким стоїть суб'єкт. Суб'єкт - тілесний носій психічного (сприйняття, пам'яті, думок, переживань, потреб і почуттів). Поняття суб'єкта необхідно і для розробки «психології дії». На стороні суб'єкта - свідомість і несвідоме. Однак, розглядаючи трудовий процес, необхідно використовувати одиницю, що характеризує сам процес виконання в найбільш істотних проявах. Дія саме є такою одиницею. Чому виникає необхідність аналізу в термінах дії? Які інші терміни можна було б використовувати? Біхевіоризм зупинився на стимулах і реакціях, через аналіз перетворень інформації намагався знайти дрібні операції і побудувати з них моделі. Не будемо тут критикувати ці підходи. Дія - це одиниця, у якій з'єднані зовнішні виконавські процеси (руху, мова) з когнітивними процесами. Дія дозволяє відразу говорити про свідомість і рух. Для поняття «дія» розроблена теорія мотиваційних процесів. Дія необхідна і для аналізу групового процесу. Коли суб'єктом спільної дії є група, виконання трудових функцій вимагає просторової координації русі індивідів при виконанні дії. Синхронізація рухів у груповій діяльності досягається попереднім плануванням і використанням мовних команд у ході виконання, прискоренням і уповільненням рухів, орієнтацією на ряди зовнішніх подій, терміни. Антиципація групою дії індивіда і реакція групи на точну або помилкову дію індивіда - усе це досягається за допомогою мови, що поряд із простором, часом і енергією стає найважливішим визначенням дії. Виконання трудових функцій неможливо без спілкування і впливу групи на індивіда.

Окрім збору професійної інформації, західні емісари намагалися організувати підтримку певних політичних угруповань або їх лідерів, розраховуючи на їхню лояльність при вирішенні деяких питань на користь своїх країн. Дипломати країн Антанти намагалися придбати агентів впливу серед членів Центральної Ради, підтримуючи їх фінансово. Скажімо, через лідера УСДРП М.Порша до редакції "Робітничої газети" надійшло 10 тис. крб. Гроші від Антанти отримував і отаман Вільного козацтва П.Скоропадський. Контакти підтримувалися і з лідерами профспілок залізничників. Не залишилися поза увагою спецслужб Антанти і впливові таємні політичні організації. Іноземним коштом було створено масонську ложу св.Андрія "Молода Україна". Якщо згадати успіх місії Ж.Пеліс'є, то варто сказати, що він був одним з провідних діячів французької масонської ложі "Великий Схід", а С.Петлюра також входив до української масонської організації й пізніше підтримував листування з Пеліс'є, прохаючи про "моральну підтримку" зовнішньої політики УНР [125]. Еволюція української державності від автономії до повноправної суверенної держави відбувалася у надзвичайно складних внутрішніх і міжнародних умовах

1. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

2. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

3. Самонавіювання в професійній діяльності моряка

4. Організаційні форми інноваційної діяльності

5. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

6. Професійна діяльність шкільних психологів
7. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя
8. Суть комерційної діяльності на підприємстві

9. Зміст та завдання професійної етики юриста

10. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

11. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

12. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

13. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

14. Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності

15. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

16. Мотивація трудової діяльності

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные

17. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

18. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

19. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

20. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

21. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

22. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти
23. Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів
24. Навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі

25. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

26. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

27. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

28. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

29. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

30. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

31. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

32. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

33. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

34. Державне регулювання інноваційної діяльності

35. Основи інвестиційної діяльності

36. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

37. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

38. Ринок - економічна основа комерційної діяльності
39. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)
40. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

41. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

42. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

43. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

44. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

45. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

46. Контрольна з підприємницької діяльності

47. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

48. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры
Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики

49. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

50. Інтегральна ефективність діяльності

51. Планування діяльності підприємств

52. Аналіз діяльності комерційного банку

53. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

54. Валютний ризик в діяльності банківської системи
55. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини
56. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

57. Організація діяльності "ПриватБанку"

58. Планування банківської діяльності

59. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

60. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

61. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

62. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

63. Аналіз банківської діяльності

64. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами

65. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

66. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

67. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

68. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

69. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі

70. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності
71. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
72. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

73. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

74. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

75. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

76. Облік зовнішньоекономічної діяльності

77. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

78. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

79. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

80. Аудит витрат діяльності

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

81. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

82. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

83. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

84. Безпека банківської діяльності в Україні

85. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

86. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні
87. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні
88. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

89. Основи діяльності прокуратури України

90. Питання деонтології в діяльності нотаріальних органів

91. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

92. Правові засади митного права та страхової діяльності

93. Правові основи підприємницької діяльності

94. Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства

95. Регулювання метрологічної діяльності

96. Свобода та межі підприємницької діяльності

Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее

97. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

98. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

99. Програмне забезпечення аудиторської діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.