Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Поняття , ознаки та види господарських товариств

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Курсова робота з дисципліни : Підприємницьке право Виконала студентка V курсу групи ПД – 5.1. Кіяніцина О.С. Міжгалузевий інститут управління Київ – 2007 Вступ Актуальність теми полягає у тому, що вона є однією із важливих тем цивільного права. Господарські товариства, як юридична особа є результатом цивільно правових відносин. Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створене й однією особою, якщо законом це прямо не заборонено (ч. 2 ст. 83 ЦК України). Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі. До всіх товариств та установ застосовуються положення ЦК України та інші закони. Підприємницькі товариства — це товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та подальшого його розподілу між учасниками (ст. 84 ЦК України). Видами підприємницьких товариств є: господарські товариства (акціонерне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, повне та командитне товариства) або виробничі кооперативи. Непідприємницькі товариства - це товариства , які здійснюють свою діяльність з метою задоволення певних суспільних потреб незалежно від прибутковості . Отже господарські товариства — це організація , яка створюється на основі об’єднання осіб та об’єднання майна. Господарське товариство - це і родове поняття, яке об’єднує п’ять самостійних видів товариства : повне, командитне, товариство з обмеженою відповідальністю , товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство. Їх загальною ознакою є статутний капітал, який поділений на частки між учасниками. Учасником вказаних товариств можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Між тим кожний вид товариства має свої особливі ознаки . Мета моєї роботи - розкрити суть господарських товариств , дати повну характеристику кожному виду господарських товариств, розкрити принципи діяльності кожного з них . Поняття та ознаки господарських товариств. Одним з найпоширеніших видів суб’єктів господарювання є господарські товариства . Їх правовий статус визначається положеннями Глави 8 ЦК “ Господарські товариства “ , главою 9 ГК, та Законом України від 19 вересня 1991 року “ Про господарські товариства “ . Згідно з ч. 1 ст. 79 ГК господарськими товариствами є підприємства або інші суб’єкти господарювання , створені юридичними особами та / або громадянами шляхом об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку . До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. З наведеного визначення можна сформулювати наступні ознаки : організаційна єдність ; товариство створюється шляхом об’єднання майна засновників ; учасники товариства беруть участь в діяльності товариства ; наявність відокремленого майна ; товариство створюється з метою отримання прибутку .

Господарські товариства являють собою організоване в єдине ціле об’єднання декількох осіб для ведення господарської діяльності , виготовлення продукції ( товарів ), виконання робіт, надання послуг, із метою отримання прибутку, тобто належать до господарських організацій корпоративного типу . Важливою ознакою також є поєднання в них особистих і майнових сил учасників. Майно , внесене учасниками товариства як їхні вклади ( паї) , належать товариству на праві власності . У той же час частина майна може бути передана товариству його засновниками ( учасниками ) на праві користування . Наприклад : право користування землею та іншими природними ресурсами, будинками, устаткуванням . Речі, що споживаються ( гроші, сировина, паливо ) , мають передаватись учасниками товариству на праві власності , а щодо індивідуально визначених речей ( земельні ділянки, будинки, споруди ), можливе застосування як права власності , так і права користування . Але правовий режим речей , що передаються товариству його засновниками , має бути чітко визначений у договорі – або ці речі передаються у власність, або у користування . Участь у господарському товаристві є водночас обов’язком і правом його учасників . Майнова участь є обов’язковою , а особиста – правом , а в персональних товариствах ( повному та командитному ) – обов’язком . Наступна ознака господарського товариства – наявність відокремленого майна . Відокремленість майна товариства від майна його засновників (учасників ) і право власності на це майно дозволяє товариству самостійно вести господарську діяльність і відповідати за її результати . Основна мета господарських товариств – отримання прибутку , це досягається шляхом промислу - систематичного виконання на професійній основі господарської діяльності ( виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг ) не для власних , а для чужих потреб . Господарські товариства є юридичними особами . Суб’єкти господарювання - юридичні особи, які стали засновниками або учасниками господарського товариства , зберігають статус юридичної особи , тобто вони продовжують діяти як суб’єкти права . Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність , яка не заборонена законом . Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації . Відповідно до ч. 1, ст. 4 Закону України “ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ”, державною реєстрацією юридичних та фізичних осіб - підприємців є засвідчення факту створення або припинення юридичної особи , засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою , а також вчинення інших реєстраційних дій , шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру . В Україні облік юридичних осіб здійснюється в декількох реєстрах : Єдиному державному реєстрі , що створюється і ведеться спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації і Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, який ведеться Державним комітетом статистики України . Зареєструвавши організацію , держава засвідчує , що вона визнала цю організацію , а тому всі учасники цивільних відносин теж повинні визнати цю організацію .

Факт державної реєстрації фіксується у спеціальних документах , що видаються реєстраційними органами ( сертифікат , свідоцтво ). Інформація про зареєстровану організацію включається до спеціального реєстру . Частина інформаційних ресурсів такого реєстру доступна для зацікавлених осіб . Господарське товариство може відкривати рахунки в банках , а також укладати договори та інші угоди лише після державної реєстрації . Угоди укладені засновниками товариства до дня його реєстрації , визнаються такими , що укладені з товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення товариством у порядку , визначеному законом та установчими документами . Угоди , укладені засновниками до дня реєстрації товариства і в подальшому не схвалені товариством , тягнуть за собою правові наслідки лише для осіб, які уклали ці угоди . При державній реєстрації у найменуванні господарських товариств обов'язково має бути зазначений вид товариства: «повне товариство», «акціонерне товариство» тощо, для повних та командитних товариств - прізвища (найменування) учасників товариства, а також інші необхідні відомості. Найменування товариства міститься в установчих документах товариства і не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, відомств і громадських організацій. Місцезнаходження (розташування) товариства повинно бути на Україні. Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді від свого імені. Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру. Як і будь-яка організація , господарське товариство є суб’єктом права власності . Відповідно до ст. 115 ЦК України майно господарського товариства складається з : майна , переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного капіталу ; продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності ; одержаних доходів ; іншого майна, набутого на підстава не заборонених законом . Закріплене за господарським товариством майно створює необхідну базу для його нормальної діяльності . Законом передбачена можливість створення господарського товариства однією особою . Це положення не поширюється на повні та командитні товариства . Учасниками господарського товариства можуть бути фізичні або юридичні особи , як резиденти, так і іноземні суб’єкти права . Законодавство України встановлює обмеження щодо участі певних суб’єктів у господарських товариствах . Стаття 80 ГК передбачає , що учасниками повного товариства , повними учасниками командитного товариства можуть бути лише особи , зареєстровані як суб’єкти підприємництва . Також відповідно до ст. 14 Закону України “ Про банки та банківську діяльність “ власники істотної участі у банку повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий стан .

Для этого прибегали ко всем видам воздействия, начиная с подкупа и кончая дипломатическим давлением. Варфоломей Копитар, дворцовый библиотекарь в Вене, еще в 40-х годах XIX века работал над планом мирной агрессии в отношении России. Он ставил задачей, чтобы каждая деревня там писала по-своему. Вот почему в своей собственной Галиции не могли довольствоваться ничтожной "кулешовкой". Возникла мысль заменить русскую азбуку фонетической транскрипцией. Уже в 70-х годах ряд книг и журналов печатались таким образом. Фонетическая транскрипция употребляется, обычно, либо в научно-исследовательской работе, либо в преподавании языков, но ни один народ в Европе не заменял ею своего исторически сложившегося алфавита. В 1895 г., Науковое Товариство им. Шевченко, при поддержке народовских лидеров Гардера и Смаль-Стоцкого, ходатайствует в Вене о введении фонетической орфографии в печати и в школьном преподавании. Мотивировка ходатайства была такова, что заранее обеспечивала успех: Галиции "и лучше и безопаснее не пользоваться тем самым правописанием, какое принято в России"

1. Поняття права природокористування та його види

2. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

3. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

4. Майнові правовідносини батьків та дітей

5. Правомірна поведінка та історичні типи держав

6. Проблеми визнання недійсними установчих господарських товариств
7. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
8. Норма та патологія системи виділення

9. Что такое страхование, классификация видов, основные характеристики видов страхования

10. Трудовий договір та порядок його укладення

11. Право лісокористування, поняття та види

12. Поняття сущність та ознаки держави

13. Поняття, види та принципи страхування

14. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

15. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

16. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели

17. Поняття та види адміністративного примусу

18. Поняття та види слідів у трасології

19. Поняття та ознаки вбивства

20. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

21. Поняття та система принципів трудового права

22. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність
23. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів
24. Поняття, функції та система трудового права України

25. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

26. Поняття організації та її ознаки

27. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

28. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

29. Поняття економічної інформації, її види та властивості

30. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

31. Поняття та сутність менеджменту

32. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

33. Поняття і види правових норм

34. Поняття та форми державного устрою2

35. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

36. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

37. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

38. Основні поняття авторського права
39. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні
40. Поняття держави та її історичні форми

41. Поняття і види правопорушень

42. Поняття конституційного і державного права

43. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

44. Поняття та особливості бюджетного контролю

45. Поняття та склад злочину

46. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

47. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

48. Поняття, сутність і зміст права

Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

49. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

50. Винахід та корисна модель: поняття, патентування

51. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

52. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

53. Поняття комунікацій. Види комунікацій

54. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації
55. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності
56. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

57. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

58. Поняття творчої особи та аналіз її якостей

59. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

60. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

61. Поняття та специфіка філософських категорій

62. Поняття екологічного права

63. Поняття про біосферу та атмосферу

64. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные

65. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

66. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

67. Конституцiя США та реальнi права громадян

68. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

69. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

70. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности
71. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов
72. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

73. Трудовое право: понятие и виды переводов

74. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

75. Поняття про нитратни и фосфатни добрива

76. Поняття криміналістичної версії

77. Зміст і еволюція поняття мотивації

78. Особенности реализации различными видами учреждений права оперативного управления

79. Виды залога в немецком и английском праве

80. Господарське право України

Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

81. Поняття громадянства

82. Поняття про психіку

83. Право и его виды

84. Щодо визначення поняття стратегія життя

85. Суть та види відтворення

86. Понятие и виды форм (источников) права
87. Понятие юридической ответственности военнослужащих и ее виды - учебник Военное право
88. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

89. Норма права. Понятие, структура, виды

90. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

91. Структура, основні поняття і закони екології

92. Виды кабелей и правила их применения

93. Поняття про банківський рахунок

94. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

95. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

96. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки

97. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

98. Поняття по біосферу. Роль живої речовини в біосфері

99. Види ксерофітів природної та штучної флори


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.