Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Контрольна робота з господарського права Зміст1. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів 1.1 Правові гарантії господарської діяльності 1.2 Врегулювання господарських спорів без звернення до суду 1.3 Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання господарськими судами 2. Господарські зобов’язання 2.1 Поняття та види господарського зобов’язання 2.2 Виконання ГЗ 2.3 Припинення ГЗ 3. Загальні положення про договори (господарські договори) 3.1 Поняття та особливості господарського договору, його предмет та зміст 3.2 Форма договору та порядок його укладання 3.3 Види договорів Список літератури 1. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів 1.1 Правові гарантії господарської діяльностіЗахист як суспільних, так і приватних інтересів забезпечується державою публічно-правовими засобами. Державні гарантії прав та інтересів господарюючих суб’єктів можна поділити на загальні та майнові. Загальні полягають в тому, що держава гарантує суб’єктам господарювання, незалежно від обраних ними організаційно-правових форм господарювання та форм власності, однакові права та створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних та інших ресурсів. Майнові гарантії підприємств та інших суб’єктів господарювання полягають в тому, що держава шляхом прийняття відповідного законодавства гарантує недоторканість їх майна та забезпечує захист прав власності. Держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів. Кожний суб’єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб’єктів захищаються шляхом: визнання наявності або відсутності прав; визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб’єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом; відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб’єктів господарювання; припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; присудження до виконання обов’язку в натурі; відшкодування збитків; застосування штрафних санкцій; застосування оперативно-господарських санкцій; застосування адміністративно-господарських санкцій; установлення, зміни і припинення господарських правовідносин; іншими способами, передбаченими законом. Передбачені діючим законодавством способи захисту права власності поділяють на майново-правові та зобов’язально-правові. Майново-правові способи спрямовані на захист від безпосереднього неправомірного впливу будь-яких інших осіб. Одним із них є витребування майна з чужого незаконного володіння (виндикація). Виндикаційний позов - це позов власника про витребування майна з чужого незаконного володіння. Власник також може подати до суду позов про усунення будь-яких порушень його права, навіть якщо ці порушення не пов’язані з позбавленням володіння (негаторний позов).

Підставою для такого позову є порушення, яке перешкоджає власнику здійснювати свої права користування та розпорядження майном. Зобов’язально-правові способи захисту права власності застосовується, якщо є зобов’язальні, в т. ч. договірні, відносини між власником і особою, яка безпідставно утримує майно (наприклад, коли орендар не повертає орендодателю-власнику його майно по закінченні строку договору оренди). Гарантії держави спрямовані на захист прав не тільки від неправомірної дії юридичних або фізичних осіб, але й від таких дій самої державою. Жоден державний орган не вправі втручатися у здійснення власником, а також особами, які хоча і не є власниками, але володіють майном на праві повного господарського відання чи оперативного управління їх правомочностей по управлінню, користуванню та розпорядженню своїм майном, або встановлювати непередбачені законодавчими актами України додаткові обов’язки чи обмеження. Державні органи несуть майнову відповідальність за збитки, завдані їх неправомірним втручанням у здійснення власником правомочностей по володінню, користуванню та розпорядженню майном. 1.2 Врегулювання господарських спорів без звернення до судуДля окремих категорій спорів законодавством встановлюється спеціальний механізм їх досудового врегулювання, передбачений розділом ІІ ГПК України. За загальним правилом порядок досудового врегулювання спорів визначається ГПК, якщо інший порядок не встановлено діючим законодавством, яке регулює конкретний вид господарських відносин. Більшість спорів може бути передано на вирішення господарського суду без досудового врегулювання, оскільки у відповідності до статті 5 ГПК сторони в обов’язковому порядку вживають заходи досудового врегулювання тільки господарських спорів, що виникають з договору перевезення, договору про надання послуг зв’язку, договору, заснованому на державному замовленні, а також у випадках, якщо це прямо передбачено умовами договору між сторонами. Для тих господарських спорів, відносно яких передбачена процедура досудового регулювання, сторони можуть звертатися за захистом своїх прав та законних інтересів в господарський суд лише після того, як контрагенту була надіслана претензія, яку він або відхилив, або не дав на неї відповідь у строк, встановлений діючим законодавством. Такий порядок можна вважати своєрідним інструментом саморегуляції господарського обігу, вихованням законослухняності та дисциплінованості підприємців. Підприємства та підприємці, чиї права та законні інтереси порушено, повинні з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів, звернутися (у випадках, передбачених ст.5 ГПК) до нього з письмовою претензією. Вимоги до змісту та форми претензії визначені статтею 6 ГПК. Право на пред’явлення претензії - це суб’єктивне право, а відповідь на претензію в установлений строк - обов’язок. Законодавством встановлено 2 види строків розгляду претензій: загальний та спеціальний. За першим претензія підлягає розгляду в місячний строк, який має відлік від дня її отримання. За другим, коли обов’язковими для обох сторін правилами або договором передбачено право перепровірки забракованої продукції (товарів) підприємством-виробником; претензії, пов’язані з якістю та комплектністю продукції (товарів), розглядаються протягом 2-х місяців.

Стаття 8 ГПК встановлює відповідні вимоги щодо форми та змісту відповіді на претензію. 1.3 Захист справ та інтересів суб’єктів господарювання господарськими судамиОсновним способом захисту прав та інтересів громадян, підприємців, підприємств є судовий захист, який здійснюється від імені держави. Правосуддя в господарських відносинах здійснюється господарськими судами. Порядок розгляду справ та інші питання судової процедур визначаються у ГПК України. Господарський суд, здійснюючи правосуддя, повинен забезпечити повний, об’єктивний та всебічний розвиток справи, при цьому підприємству або підприємцю як стороні у спорі надані відповідні процесуальні права та покладені процесуальні обов’язки, передбачені статтею 22 ГПК. Результатом судового вирішення будь-якого господарського спору є судове рішення, яке постановляється іменем України і являє собою категоричне та обов’язкове до виконання веління, в якому реалізується авторитет і сила судової влади. Рішення господарського суду вступає в законну силу через 10 днів від дня його прийняття, а у випадках, якщо в судовому засіданні було оголошено тільки вступну та резолютивну частини рішення, воно вступає в силу по закінченню 10-денного строку з дня підписання рішення, оформленого у відповідності до вимог статті 84 ГПК. Надійний захист прав та охоронюваних законом інтересів господарюючих суб’єктів забезпечує встановлений законодавством порядок перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, в ході яких перевіряється законність та обґрунтованість прийнятих господарськими судами попередніх інстанцій рішень, ухвал та постанов. Перегляд рішень в апеляційному порядку регулюється розділом ХІІ ГПК, в касаційному порядку - розділом ХІІ-1 ГПК, перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним судом України - розділом ХІІ-2 ГПК, перегляд рішень ухвал, постанов господарського суду за ново виявленими обставинами - розділом ХІІІ ГПК. Важливим елементом захисту прав підприємств та підприємців є ефективна робота правового механізму виконання судових рішень. У зв’язку з цим велике значення для всіх суб’єктів, в т. ч. і господарюючих, має виконавче провадження, яке є останньою завершальною стадією судового процесу. Основні положення про порядок виконання рішень господарських судів, ухвал та постанов регламентуються розділом ХIV ГПК. 2. Господарські зобов’язання 2.1 Поняття та види господарського зобов’язанняГосподарським визнається зобов’язання, що виникає між суб’єктами господарювання та іншими учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених ГК, в силу якого один суб’єкт (зобов’язана сторона, у т. ч. боржник) зобов’язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб’єкта (виконати роботу, передати майно, списати гроші, надати інформацію тощо) або утриматись від певних дій, а інший суб’єкт (управнена сторона, у т. ч. кредитор) має право вимагати від зобов’язаної сторони виконання її обов’язку.

За дебетом рахункупроводяться суми наданих кредитiв. За кредитом рахункупроводяться суми погашення заборгованостi за короткостроковими та довгостроковими кредитами, а також суми, перерахованi на рахунки прострочено i сумнiвно заборгованостi. 2047 А Прострочена заборгованiсть за кредитами суб'ктам господарсько дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями Призначення рахунку: облiк не погашених у строк кредитiв за внутрiшнiми торговельними операцiями суб'ктiв господарсько дiяльностi. За дебетом рахункупроводяться суми прострочено заборгованостi за кредитами за внутрiшнiми торговельними операцiями. За кредитом рахункупроводяться суми погашення прострочено заборгованостi за кредитами, а також суми, якi перерахованi на рахунок сумнiвно заборгованостi. 2048 А Нарахованi доходи за кредитами суб'ктам господарсько дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями Призначення рахунку: облiк нарахованих доходiв за кредитами за внутрiшнiми торговельними операцiями суб'ктiв господарсько дiяльностi. Доходи облiковуються у тому перiодi, до якого вони належать

1. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

2. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

3. Забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування

4. Методи захисту прав суб’єктів господарювання

5. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

6. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права
7. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства
8. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

9. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

10. Особистiсть-субєкт полiтики

11. Авторське право та суміжні права

12. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

13. Засоби цивільно-правового захисту права власності

14. Захист прав інтелектуальної власності

15. Захист права інтелектуальної власності в Україні

16. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

17. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

18. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

19. Право, джерела права та дія норм права ЄС

20. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

21. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

22. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність
23. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу
24. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

25. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

26. Політика та соціальний конфлікт

27. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу (єдиний податок)

28. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

29. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

30. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

31. Норми права та нормативні акти

32. Підприємство як суб’єкт господарювання

Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

34. Права, вільності і зобов’язання громадян України

35. Аналіз виконання договірних зобов’язань в господарській діяльності

36. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

37. Конституцiя США та реальнi права громадян

38. Історія держави та права України
39. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила
40. Питання з екзамену Господарське право

41. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

42. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

43. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

44. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

45. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

46. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

47. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист

48. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки

49. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

50. Вчення Гегеля про державу та право

51. Господарське право зарубіжних країн

52. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

53. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

54. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України
55. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.
56. Національне та міжнародне право

57. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

58. Оспорюванні правочини та їх правові наслідки

59. Позбавлення суб’єктивного права на житло

60. Поняття права природокористування та його види

61. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

62. Поняття та система принципів трудового права

63. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

64. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские

65. Право націй на самовизначення та створення власних держав

66. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

67. Правові відносини між батьками та дітьми

68. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

69. Правовідносини у сфері соціального захисту

70. Предмет та методологія інформаційного права України
71. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку
72. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності

73. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

74. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

75. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

76. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

77. Юрисдикційні форми захисту авторських прав

78. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

79. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

80. Поява металевих знарядь праці та розклад первісної господарської системи

Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

81. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

82. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

83. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

84. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

85. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

86. Економічні та правові основи управління організацією
87. Інтереси та культура. Цінності в управлінні
88. Дисертація: вимоги до написання та захист

89. Конфлікт парламентської та президентської влади

90. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

91. Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення

92. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

93. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

94. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

95. Захист екологічних прав громадян

96. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки

97. Формування якості та захисту поверхневих вод

98. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

99. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.