Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого Курсова робота Ужгород – 2009 р Зміст Вступ Розділ 1. Внутрішня політика Ярослава Мудрого Розділ 2. Дипломатія Ярослава Мудрого Розділ 3. Ярослав Мудрий як розбудовник на ниві культури Висновки Список використаних джерел та літератури Вступ В історії розвитку Київської Русі визначне місце посідає період, коли у Київській Русі княжив Ярослав, шанобливо названий сучасниками Мудрим. Правління Ярослава Мудрого було одним із найблискучіших періодів нашої минувшини. Саме в роки княжіння Ярослава було закладено ті підвалини вітчизняної культурної традиції, які, проявляючись в архітектурі та історіографії, образотворчому мистецтві, книжній освіченості й монастирському житті, продовжували розвиватися у східнослов’янських народів упродовж усіх наступних століть. При Ярославі Мудрому культура Давньої Русі розкрилася в усій повноті й багатстві, а Київ перетворився на одне з найбагатолюдніших й найкрасивіших міст Європи. Всі свої зусилля великий князь спрямував на продовження справи Володимира – посилення єдності, централізації держави, її європеїзацію. Як свідчать літописи, Ярослав Мудрий не стільки князем-дружинником, князем-завойовником, скільки князем-будівником, князем-просвітителем. За князювання Ярослава Мудрого на Русі остаточно утвердилося християнство. З його ім'ям пов'язаний і небачений доти розквіт давньоруської культури. Князя можна з повним правом назвати фундатором книжності й вченості на Русі. Літописець Нестор з великою шаною зазначав, що Ярослав «до книжок виявляв завзяття, часто читаючи їх і вночі, і вдень. І зібрав книгописців силу, що перекладали з грецької мови на слов'янську. І написали вони багато книжок.»1. Предметом дослідження є висвітлення аспектів внутрішньої та зовнішньої політики, дипломатичної діяльності та культурних процесів Київської Русі за часів княжіння Ярослава Мудрого. Часи князювання Ярослава Мудрого у Києві позначилися значним посиленням держави, зміцненням нових кордонів Київської Русі, інтенсивним будівництвом і прикрашанням міст, піднесенням ремесел і сільського господарства, міських та сільських промислів, внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Ці успіхи сприяли зростанню авторитету Київської держави у середньовічному світі. А це, в свою чергу, поклало династичні зв'язки дому Ярослава з панівними династіями Європи. Об’єктом дослідження курсової роботи є державотворча та культурна діяльність Ярослава Мудрого. Актуальність теми даної курсової роботи визначається тим, що розвиток української історичної науки на сучасному етапі зумовлює вивчення свого минулого через дослідження діяльності кращих державних правителів. Адже ставши князем, Ярослав пішов по шляху батька. При ньому була відтворена єдність Русі, зосередження влади в руках великого князя, підпорядкуванню Києву окремих російських земель, за допомогою напряму туди великокняжих синів-намісників стало тією політичною основою, на якій розвинулися нові господарські процеси, розцвіли міста, ускладнилося суспільне життя, рушила вперед культура країни.

Метою даної курсової роботи є проведення об’єктивного аналізу історичної спадщини Ярослава Мудрого, визначення його особистого внеску у розквіт багатьох аспектів українського суспільства: внутрішньої та зовнішньої політики, дипломатії та культури. Для досягнення визначеної мети, ми поставили перед собою ряд наступних завдань: охарактеризувати діяльність Ярослава Мудрого як видатного державного діяча; проаналізувати внутрішню політику Ярослава Мудрого ті її результати для Київської Русі; дати оцінку дипломатичній діяльності Ярослава Мудрого; висвітлити основні аспекти розквіту культурного життя Київської Русі та визначити внесок в нього князя Ярослава Мудрого. Джерельною базою нашого курсового дослідження виступають опубліковані пам’ятки та літописи української та руської історії. Зокрема це «Іпатіївський літопис»2, який є компіляцією двох пам'ятників: київського зведення 1198 р. і продовжуючого його галицько-волинського повіствування, яке було доведено до кінця XIII ст. «Лаврентіївський літопис»3 – пергаментний рукопис, що містить копію літописного зведення 1305 року. Складений в 1377 року групою невідомих переписувачів під керівництвом ченця Нижегородського Печерського монастиря Лаврентія за списком початку 14 століття. Історичний твір «Хроніка польська» («Chro ica Polo oruir»). Автору «Хроніки польської» історики дали ім'я Галла Аноніма. Вона доведена до 1113 р. До історії України має найбільше відношення опис походу Болєслава Хороброго на Київ у 1018 р. та відомості про міжусобну боротьбу на Русі.4 Об’єднуючим джерелом є для нас «Повість врем'яних літ»5 літописне зведення, складене у Києві на початку ХІІ століття, пам’ятка історіографії та літератури Київської Русі. Розглядаючи джерельну базу, ми можемо зазначити, що вона для є досить широкою. На сторінках перерахованих нами пам’яток висвітлено багато подій пов’язаних з політичною та державною діяльністю Ярослава Мудрого, що говорить про достатність джерельного матеріалу для вивчення даної теми. Історіографічною базою курсової роботи виступають ґрунтовні праці провідних вчених присвячені вивченню біографії та діяльності Ярослава Мудрого. В першу чергу акцентуємо увагу на змістовній праці Толочко П. П. «Ярослав Мудрий».6 На нашу думку, книга представляє інтерес, тому що написана на багатому документальному матеріалі й присвячена детальному опису життя та діяльності видатного будівничого Київської Русі – князя Ярослава Мудрого. Змістовна праця видатного історика М. Грушевського «Ілюстрована історія України» заслуговує нашої уваги тим, що в ній вчений не обійшов своєю увагою діяльність видатного князя Ярослава Мудрого. В цій праці присвячено цілий розділ «Ярослав; Ярославичі»7 аналізу політичної діяльності Ярослава чим, на нашу думку, і є важливим для нашого дослідження, адже М. Грушевський відомий вчений в галузі історії України. І його положення заслуговують пильної уваги. Для вивчення культурно-просвітницького вкладу у розвиток Київської Русі інтересною є праця російського вченого Глухова А. Г. «Мудрые книжники Древней Руси: От Ярослава Мудрого до Ивана Федорова».8

В книзі розказується о найбільших і найвидатніших книжних зібраннях починаючи з першого, заснованого Ярославом Мудрим. Законодавча діяльність Ярослава досить змістовно висвітлена в монографії російського вченого Зиміна О. О. «Правда русская»9. Монографія підводить висновки його вивченню юридичним кодексом Давньої Русі – Правди Руської, яка закладена в основу пам’ятників феодального права на території Русі и Росії, України та Білорусії. Серед посібників треба відзначити працю Дорошенко Д. «Нарис історії України»10, у першому томі якої автор досить вдало розкриває державницьку діяльність Ярослава Мудрого. Крім змістовних праць та посібників в роботі нами використано ряд статей у збірниках та перевиданнях відомих вчених, які стосуються різних питань діяльності Ярослава Мудрого. Це Крип'якевич І. «Князь Ярослав Мудрий»11, стаття Панаса К. Ярослав Мудрий у його книзі «Історія Української Церкви»12 та багато інших. В процесі написання даної курсової використано сукупність загальнонаукових методів: метод аналізу наукових праць, метод аналізу, метод порівняння, а також – поєднання історичного та логічного методів, і міждисциплінарного підходу з використанням даних історії, політології, країнознавства та інших дисциплін. Хронологічні межі дослідження визначені роками життя та діяльності Ярослава Мудрого – близько 978 – 20 лютого 1054 року, Ростовський князь – 987-1010 рр., Новгородський князь – 1010-1034 рр., великий князь Київський 1016-1018, 1019-1054 рр. Географічні рамки дослідження визначається історичними кордонами Київської Русі на момент правління князя Ярослава Мудрого – від Чорного моря і пониззя Дунаю на півдні аж до Фінської затоки на півночі, від Закарпаття на заході до верхів’їв Волги та Дону на сході. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. В першому розділі роботи «Внутрішня політика Ярослава Мудрого» нами висвітлено питання внутрішньої політики Ярослава Мудрого та її наслідків для розквіту Київської Русі. В другому розділі даної роботи «Дипломатія Ярослава Мудрого» ми проаналізували зовнішньополітичну діяльність Ярослава Мудрого та дали оцінку його внеску в розширення дипломатичних відносин Київської Русі. У третьому розділі «Ярослав Мудрий як розбудовник на ниві культури» ми розглядаємо внесок Ярослава Мудрого у просвітницьку, книжну справу, а також релігійні питання Київської Русі. Розділ 1. Внутрішня політика Ярослава Мудрого Початок формування державності на території України тісно пов’язаний з перетворенням Києва на основний політичний і культурний центр руських племен. Саме навколо нього наприкінці VIIІ – на початку ІХ ст. відбувається об’єднання територій між Чорним і Балтійським морями. Але найбільшого розквіту на зміцнення кордонів Київська Русь зазнала за часів правління князя Ярослава Мудрого. Самостійну державну діяльність він розпочав дуже рано. У 988 році батько відправив Ярослава намісником у Ростово-Суздальську землю (на Поволжі). Коли у Новгороді помирає Вишеслав, старший син київського володаря, Володимир переводить туди не наступного за віком і старшинством сина Ізяслава, а малого Ярослава.

Це сьогодншн реал. Чи заважають вони реалзац укрансько де? Звичайно. На жаль, ще й дос трапляються непоодинок факти, як свдчать про розрвансть, роздвоння менталтету наших громадян. Хба не видно конфесйно роз'днаност, вдмнностей у способ мислення, психолог, устремлннях, прагненнях жителв захдних  центральних областей Украни, з одного боку,  жителв Донбасу, пвденних регонв крани з другого? Ось уже який рк не втрача сво актуальност «росйське питання». На нього ми постйно натикамося у процес реалзац державницьких задумв. ¶ його не «прикрити» проблемою нацменшин. Адже це не тльки питання внутршньо чи зовншньо полтики, вдносин з пвнчним сусдом. Тут йдеться про долю Украни,  соборнсть. Тому потрбно робити все, щоб до державотворення були причетн не тльки люди з певною п'ятою графою, а вс, кому не байдужа Украна,  майбутн. Державницькими деями повинна бути пронизана свдомсть кожного, хто живе на земл Украни:  укранця,  поляка,  врея,  татарина,  грека,  росянина У громадянському розумнн ми вс укранц, на зразок того, як у, США вс американц. ¶ це не нами придумано

1. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

2. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

3. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

4. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

5. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

6. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі
7. Політика та соціальний конфлікт
8. Аналіз стану соціальної політики в Україні

9. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

10. Соціальна політика

11. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

12. Структура системи соціального захисту населення і політики України

13. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

14. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

15. Ярослав Мудрый

16. Князь Ярослав Мудрый

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

17. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

18. Історія України. Соціально-політичні аспекти

19. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

21. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

22. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
23. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
24. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

25. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

26. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

27. Економічна та торгово-політична роль митного збору

28. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

29. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

30. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

31. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

32. Соціально-політичні проблеми у творчій спадщині Петра Могили

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

34. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

35. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

36. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

37. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

38. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО
39. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття
40. Основні напрямки зовнішньої політики України

41. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

42. Зовнішня реклама

43. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

44. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

45. Внутрішня гармонія та психічне здоровя

46. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

47. Національна політика СРСР в роки перебудови

48. Эпоха Ярослава Мудрого

Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

49. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

50. Центральний банк і монетарна політика

51. Інформаційна політика США

52. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

53. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

54. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
55. Інвестиційна політика банків в Україні
56. Зовнішній та внутрішній аудит

57. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

58. Організація облікової політики підприємства

59. Формування облікової політики підприємства

60. Економіко- і політико-географічне положення України

61. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

62. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

63. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

64. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

66. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

67. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

68. Політика суцільної колективізації

69. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

70. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.
71. Время правления Ярослава Мудрого
72. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

73. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

74. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

75. Асортиментна політика підприємства

76. Маркетингова товарна політика

77. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

78. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

79. Управління ціновою політикою підприємства

80. Цінова політика фірми та її оцінка

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

81. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

82. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

83. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

84. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

85. Валютна політика України

86. Кадрова політика
87. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства
88. Кадрова політика організації

89. Державна політика в Україні

90. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

91. Етнонаціональні відносини й національна політика

92. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

93. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

94. Природа політики

95. Політик і політичний режим

96. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль

97. Політика, як суспільне явище

98. Політична географія і геополітика

99. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.