Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансового стану підприємства

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗМІСТ ВВЕДЕННЯ 3 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.5 1.1Поняття, значення й задачі аналізу фінансового стану підприємства.Error: Refere ce source o fou d 1.1.1 Фінансовий аналіз і аналіз фінансового стану.Error: Refere ce source o fou d 1.1.2 Внутрішній і зовнішній аналізError: Refere ce source o fou d 1.1.3 Основні задачі аналізуError: Refere ce source o fou d 1.2 Прийоми аналізу.9 1.2.1 Прийом порівнянняError: Refere ce source o fou d 1.2.2 Прийом зведення й угрупованняError: Refere ce source o fou d 1.2.3 Прийом ланцюгових підстановокError: Refere ce source o fou d 1.2.4 Прийом разницError: Refere ce source o fou d 1.3 Інформаційна база для аналізу фінансового стану підприємства.11 1.4 Роль аналізу фінансового стану в розробці фінансової політики підприємства.13 1.4.1 Задачі фінансової політики підприємства й заходь проведені в ході реформиError: Refere ce source o fou d 1.4.2 Методи фінансово-економічного аналізуError: Refere ce source o fou d 1.4.3 Система показників, використовуваних для аналітичної роботиError: Refere ce source o fou d 1.5 Прогнозування й розробка моделей фінансового стану об'єкта господарювання.22 1.5.1 Методи прогнозування фінансової стійкостіError: Refere ce source o fou d РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ “ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ”.25 3.1 Загальна характеристика ВАТ “Завод металоконструкцій”25 3.2 Зміст аналізу26 3.2.1 Структура аналізу фінансового стануError: Refere ce source o fou d 3.3 Загальна оцінка структури й динаміки бухгалтерського балансу29 3.3.1 Актив балансу29 3.3.2 Пасив балансуError: Refere ce source o fou d 3.3.3 Оцінка динаміки складу й структури активу балансуError: Refere ce source o fou d 3.3.4 Оцінка динаміки складу й структури пасиву балансуError: Refere ce source o fou d 3.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства36 3.4.1 Абсолютні показники фінансової стійкостіError: Refere ce source o fou d 3.4.2 Відносні показники фінансової стійкостіError: Refere ce source o fou d 3.5 Аналіз ліквідності й платоспроможності підприємства43 3.5.1Оцінка ліквідності балансу.Error: Refere ce source o fou d 3.5.2 Оцінка відносних показників ліквідності й платоспроможностіError: Refere ce source o fou d 3.5.3 Аналіз рухові грошових коштівError: Refere ce source o fou d РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ55 3.1Оцінка ділової активності підприємстваError: Refere ce source o fou d 3.2Оцінка рентабельності підприємстваError: Refere ce source o fou d 3.3 Рекомендації із впливу на фінансовий стан ВАТ “Завод металоконструкцій”69 ВИСНОВОК73 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ75 Введення Економічна реформа в Росії (процеси роздержавлення, демонополізації, приватизації) привела до нових відносин у сфері господарської діяльності підприємств. Але зусилля органів державної влади в ході реформи були спрямовані в основному на проведення ринкової макроекономічної політики, що не переломило негативних тенденцій спаду виробництва й не створило реальних передумов для подолання промислової кризи. Основною перешкодою на шляху налагодження ефективного функціонування ринкового механізму став - повільний процес перетворень на рівні окремих підприємств.

Одна з головних задач реформи - перехід до керування ресурсами підприємства на основі аналізу його фінансово-економічної діяльності (стану). Аналіз фінансового стану окремо взятого господарюючого суб'єкта, що дозволяє виявити недоліки організації фінансів, допомагає відповісти на питання про стабілізацію фінансово-економічного положення країни в цілому. Економічне становище будівельного підприємства в суспільстві визначається його значимістю стосовно інших економічних систем (найчастіше більшим, чим саме будівельне підприємство) - замовникам, економіці міста, регіону, галузі, держави. Особливе положення будівельного комплексу серед інших проявляється в тім, що саме будівельні підприємства здійснюють формування капіталу (основних виробничих фондів). Однак ця ж особливість формує основні проблеми будівельних підприємств - в умовах економічного спаду для здійснення капітальних вкладень недостатньо або взагалі немає фінансових ресурсів у суб'єктів економіки ( наслідком цього є неплатоспроможний попит на будівельну продукцію). Особливо важливим у зв'язку із цим є фінансовий аналіз. Тому що саме у фінансових відносинах і ,відповідно, у фінансовому стані підприємств проявляються всі особливості взаємин між суб'єктами економіки. Метою даного дипломного проекту є розробка рекомендацій з поліпшення фінансового стану ВАТ “Завод металоконструкцій”. Для здійснення цієї мети необхідно зробити ретельний аналіз фінансового стану даного підприємства. Для цього необхідно вирішити наступні задачі: Зробити аналіз стану й структури балансу; Зробити аналіз фінансової стійкості; Оцінити платоспроможність підприємства; Зробити аналіз і оцінку фінансових результатів діяльності підприємства. Розділ 1 Сутність і призначення аналізу фінансового стану підприємства. Поняття, значення й задачі аналізу фінансового стану підприємства. Господарюючий суб'єкт здійснює свою виробничу діяльність на ринку самостійно, але в умовах конкуренції. Конкуренція являє собою змагальність господарюючих суб'єктів, коли їхні самостійні дії ефективно обмежують можливість кожного з них впливати на загальні умови обігу товарів на даному ринку й стимулюють виробництво тих товарів, які потрібні споживачеві. Ринкові регулятори, з'єднуючись із конкуренцією, утворять єдиний механізм господарювання, що змушує виробника враховувати інтереси й запити споживача. Господарюючі суб'єкти вступають між собою в конкурентні відносини в боротьбі за споживача. Господарюючий суб'єкт, що програв у боротьбі, звичайно стає банкрутом. Під банкрутством господарюючого суб'єкта розуміється нездатність його задовольнити вимоги кредиторів по оплаті товарів (послуг), забезпечити обов'язкові платежі в бюджет і позабюджетні фонди у зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його майном. Щоб не стати банкрутом, що хазяює суб'єкт повинен постійно стежити за господарською ситуацією на ринку й забезпечувати собі високу стійкість. Однією з необхідних умов для забезпечення конкурентоспроможності є аналіз комерційної діяльності, у тому числі аналіз фінансового стану, тому що він дозволяє виявити найбільш складні проблеми керування підприємства в цілому і його фінансових ресурсах зокрема.

1.1.1 Фінансовий аналіз і аналіз фінансового стану. Аналіз фінансового стану являє собою глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у єдиному виробничо-торговельному процесі. Варто розрізняти поняття “фінансовий аналіз ” і “аналіз фінансового стану підприємства ”. Фінансовий аналіз - більше широке поняття, тому що він включає поряд з аналізом фінансового стану ще й аналіз формування й розподіли прибутку, собівартості продукції, реалізації й інші питання. Аналіз фінансового стану - це частина фінансового аналізу. Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідної для нормального виробничого, комерційного й іншого видів діяльності підприємства, доцільністю й ефективністю їхнього розміщення й використання, фінансовими взаєминами з іншими суб'єктами господарювання платоспроможністю й фінансовою стійкістю. Здатність підприємства вчасно робити платежі свідчить про його гарне фінансове становище. Фінансовий стан підприємства (ФСП)- це економічна категорія, що відбиває стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу. У процесі постачальницької, виробничої, збутової й фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел їхнього формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок фінансовий стан підприємства, зовнішнім проявом якого виступає платоспроможність. Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Здатність підприємства вчасно робити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння й підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки. Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої комерційної й фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву й реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виторгу й суми прибутку і як наслідок погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан не є щасливою випадковістю, а підсумком грамотного, умілого керування всім комплексом факторів, що визначають результати господарської діяльності підприємства. Стійке фінансове становище у свою чергу впливає на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності повинна бути спрямована на забезпечення планомірного надходження й витрати грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного й позикового капіталу й найбільш ефективне його використання. 1.1.2 Внутрішній і зовнішній аналіз Істотна роль у досягненні стабільного фінансового становища належить аналізу.

Така гарантя не надаться працвникам у раз дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням свох обов'язкв або за власним бажанням, за винятком випадкв, якщо це пов'язано з станом здоров'я. Працвникам, звльненим у зв'язку з обранням х до складу виборних профсплкових органв, псля закнчення строку х повноважень надаться попередня робота (посада) або за згодою працвника нша рвноцнна робота (посада). Членам виборних профсплкових органв, не звльненим вд свох виробничих чи службових обов'язкв, надаться на умовах, передбачених колективним договором, вльний вд роботи час з збереженням середньо заробтно плати для участ в консультацях  переговорах, виконання нших громадських обов'язкв в нтересах трудового колективу, а також на час участ в робот виборних профсплкових органв, але не менш як 2 години на тиждень. На час профсплкового навчання працвникам, обраним до складу виборних профсплкових органв пдпримства, установи, органзац, надаться додаткова вдпустка тривалстю до 6 календарних днв з збереженням середньо заробтно плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу За працвниками, обраними до складу виборних органв профсплково органзац, що д на пдпримств, в установ, органзац збергаються соцальн пльги та заохочення, встановлен для нших працвникв за мсцем роботи вдповдно до законодавства

1. Аналіз фінансового стану підприємства

2. Аналіз фінансового стану підприємства

3. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

4. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

5. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

6. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
7. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""
8. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

9. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

10. Оцінка фінансового стану підприємства

11. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

12. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

13. Оцінка фінансового стану підприємства

14. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

15. Фінансовий стан підприємства

16. Аналіз фінансового стану підприєсвта

Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов

17. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

18. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

19. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

20. Фінанси підприємства

21. Методики оцінки фінансового стану банків України

22. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
23. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання
24. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

25. Попередній фінансовий аналіз підприємства

26. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

27. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

28. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

29. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

30. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

31. Фінансова звітність підприємства

32. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

33. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

34. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

35. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

36. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

37. Фінансова діяльність підприємства

38. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства
39. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи
40. Фінансова санація підприємства

41. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

42. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

43. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

44. Основні напрямки фінансового аналізу

45. ІС фінансового аналізу

46. Фінансовий аналіз

47. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

48. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

50. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

51. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

52. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

53. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

54. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"
55. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств
56. Аналіз програмного забезпечення підприємства

57. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

58. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

59. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

60. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

61. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

62. SWOТ-аналіз підприємства

63. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

64. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей

65. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

66. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

67. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

68. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

69. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

70. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур
71. Державна фінансова підтримка санації підприємств
72. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

73. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

74. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

75. Основи фінансового аналізу

76. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

77. Фінансова санація та банкрутство підприємств

78. Фінансове планування на підприємствах

79. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

80. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора

81. Фінансовий облік на підприємстві

82. Фінансові ресурси підприємства

83. Види та методи фінансового аналізу

84. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

85. Аналіз діяльності підприємства

86. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"
87. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"
88. Аналіз ліквідності підприємства

89. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

90. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

91. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

92. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

93. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

94. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

95. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

96. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

97. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

98. Планування діяльності підприємства

99. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

100. Корпоративні підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.