Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

РЕФЕТ Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення Співвідношення між самосвідомістю та самопізнанням у філософській літературі трактується по різному: одні автори у самопізнанні бачать лише умову самосвідомості, інші – лише його результат, а треті зовсім не згадують здібність самопізнання у зв`язку з діяльністю самосвідомості. У „Словнику з етики” самопізнання не розглядається ні в окремій статті, ні в контексті аналізу моральної самосвідомості, самооцінки, самоконтролю, самовиховання. Між тим, ряд філософів, етиків, психологів (Р.Д.Азимова, А.Г.Спіркін, І.І.Чеснокова та ін.) характеризують самопізнання як одну з провідних функцій самосвідомості особистості. Дійсно, усяке знання є ідеальна форма існування світосприйняття, адже „щось виникає для свідомості остільки, оскільки воно знає це щось. Знання є його єдине предметне відношення”. Отже, і знання суб`єкта про його власний соціальний статус, внутрішні потенції та зовнішні акції є найважливіший спосіб функціонування його самосвідомості. Самосвідомість не тотожна самопізнанню, як вважав Декарт, та не є її передумовою, як стверджував Кант. Самосвідомість у вигляді знання суб`єкта про себе безпосередньо зумовлена розумовою діяльністю, спрямованою на нього самого, виступаючи як пізнавальна самосвідомість. З іншого боку, самопізнання передбачає певний рівень самосвідомості, в якій особистість виділяє себе в якості предмета пізнання. Моральне самопізнання Сократ, Платон, Монтень, Локк, Кант, Гегель розглядали як найважливіший обов’язок та цілком здійсненне завдання кожної особистості. Його специфіка виявляється не стільки в психологічних механізмах, загальних для всіх видів самопізнання, оскільки в змісті, що відображає в нормативно-ціннісному ракурсі положення особи в системі моральних відносин, характер її моральної діяльності, моральні якості, вчинки, їх мотиви та ін. Самопізнання – одна з основних форм виявлення та засіб збагачення, розвитку моральної самосвідомості. Необхідність в ньому зумовлена суспільною необхідністю в оптимальній регуляції кожною людиною своєї моральної діяльності на основі достатньо повної та вірної інформації не лише про навколишнє середовище (його моральних наказів, очікувань, санкцій), але і про себе самого(свої моральні обов’язки та права, спонуки та дії, моральний склад). Осягаючи своє моральне буття (сутність) через призму соціально належного, ми досягаємо успішної моральної самоорієнтації, адекватного саморозкриття та самовизначення у суспільстві. Зрозуміло, що наші моральні можливості повністю реалізуються лише у добро. Але і ,пізнаючи себе, ми стаємо все більше доброчесними, стверджували Сократ, Платон, Монтень, Спіноза, Локк, Руссо. Моральне самопізнання не лише необхідне, але і цілком можливе, оскільки його предмет - моральне Я – стає об`єктивною та суб`єктивною реальністю для самосвідомої особистості. Разом з тим цей процес досить складний та суперечливий. Айріс Мердок у дусі неопозитивізму констатувала „одвічну суперечність між пізнанням самого себе, яке нам дається в об`єктивних самоспостереженнях, та відчуттях власного „Я”, що здобувається суб`єктивно; суперечність, через яку, мабуть, збагнення істини, взагалі, неможливе.

Самопізнання надміру абстрактне, самовідчуття надміру особисте, запаморочливе. Можливо, якась цільна уява, своєрідний геній моралі змогли б прояснити його як функцію вищої та загальнішої свідомості.”. Дійсно, самопізнання відрізняється своєрідним сполученням об`єктивного та суб’єктивного, конкретного та абстрактного, одиничного та загального, чуттєво-емоціонального та логічно-раціонального. Найважче – пізнати самого себе, попереджував Фалес, а Бекон уточнював: „У всякому разі необхідно докласти не менше, а то й швидше і більше для того, щоб отримати про самих себе, а не лише про інших, детальні та правильні уяви” . Важкість ця, очевидно, в тому, що суб`єкт пізнання одночасно є об`єктом для себе, а це неминуче породжує небезпеку суб`єктивізму в дослідженні та поясненні своїх помислів, переживань, вчинків та якостей. Моральне самопізнання не може бути безпристрасно-об’єктивістським, так як власна особистість представляє особливу зацікавленість для суб`єкта, тим більше, коли питання постає щодо її моральної цінності. Водночас воно повинно бути неупередженим та спрямоване на досягнення об`єктивної істини. „Щоб об`єктивно осягнути свої переживання, необхідно не реєструвати лише те, що безпосередньо дане у видіннях свідомості, а відкритими очима поглянути на свою реальну життєву позицію, якою зумовлені ці переживання, та усвідомлювати себе в ній. Це часто питання не лише інтелектуальної, але й моральної чесності та моральної мужності” . Пізнавальний інтерес до власної особистості зумовлений необхідністю людини в самоорієнтації та самореалізації, самоствердженні та самовдосконаленні у процесі спільної діяльності та взаємного спілкування з іншими. У певних умовах моральне самопізнання стає відносно самостійним процесом, що вимагає від суб’єкта повної концентрації уваги та напруження розуму, відчуттів, волі. Але для того, щоб зрозуміти себе, зовсім не обов`язково віддалятися від людей, тому що бажаючий цього завжди й будь-де зможе усамітнитися у власній душі, – справедливо замітив Марк Аврелій . Відхід від „світської суєти” в постійно хворобливе самокопання нікому ще не допоміг осягнути свою моральну сутність. Водночас час від часу виникає необхідність наодинці з собою розібратися у своїх суперечливих спонуках та вчинках, критично проаналізувати допущені помилки, підвести риску під зробленим та пережитим, намітити плани на майбутнє. Людина не лише має право на усамітнення, писав Н.Г.Чернишевський, але і потребує його, щоб періодично зосередитися на своєму внутрішньому житті. Аутокомунікація – здібність обговорювати з самим собою пройдений шлях та перспективи, аналізувати потаємні думки та відчуття. Необхідно відрізняти самотність як форму соціального відчуження особистості, що переживається як стан відчуженості, від необхідності в усамітненні, необхідному дорослій людині для нормальної рефлексії, самооцінки, самовдосконалення. Не дивлячись на суцільно інтимний характер, діалогічне спілкування індивіда з собою у процесі морального самопізнання залишається соціальним за своїм походженням та методами функціонування, специфічним чином відтворювати у загальних рисах зміст та структуру пізнання інших людей у процесі морального спілкування з ними.

Суперечності морального самопізнання, не вирішувані в межах пасивного самоаналізу та рефлексії, замкнутого в собі індивіда, стають цілком переборювані у процесі практичної взаємодії з іншими членами суспільства. З того, що далеко не кожний адекватно пізнає себе у моральному аспекті по мірі невідповідності між вчинками та уявами про себе, „взагалі, навряд чи хто, взагалі, спроможний відобразити себе вірно”. Принципове обмеження пізнавальних можливостей людини стосовно до самої себе веде до приниження та викривлення життєвих функцій самосвідомості, означаючи заперечення її можливості усвідомлювати те, що вона думає, відчуває, робить та свідомо творить себе за законами добра. Гіпертрофоване самопізнання відірвано від спілкування з оточуючими неминуче паралізує моральну активність особистості, вироджуючись в безплідне самокопання. І чим більше остання зосереджується на самій собі, тим вона більше духовно бідніє, тим менш важливим об’єктом пізнання стає для себе та для інших. Більшість вчених вважають, що емпіричне та теоретичне самоосягнення людини ні історично, ні онтогенично не передує його практичній самореалізації, а включене в неї, оправдане, зумовлене та опосередковане нею. „Лише виконуючи свої моральні зобов`язання, особистість остаточно звільняється від суб`єктивного свавілля рефлексії про належне та дозволене”, – зазначав Гегель . Моральна сутність людини проясняється для неї та оточуючих тією мірою, якою вона реалізується нею в спілкуванні з іншими, об`єктивуючись у вчинках. Водночас самопізнання неможливе без зізнань, тобто без словесного висловлення про себе, самоопису, автохарактеристики. Формування необхідності у моральному самопізнанні визначається мірою усвідомлення соціальної необхідності у моральній саморегуляції та самовдосконаленні щодо вимог суспільства до її поведінки. Зароджуючись у відчуженні ця необхідність досягає різної необхідності в юності та зрілому віці, при чому переживається тим сильніше, чим ясніше індивід розуміє протиріччя між власними домаганнями та відношенням до нього оточуючих, чим більше він сам зазнає сумнівів у своїй моральній правоті, відчуває незадоволення своїми рішеннями та вчинками. Подібного роду „когнітивний дисонанс” стає важливим стимулом переосмислення та критичної переоцінки самого себе. У цьому зв`язку потребує уточнення положення І.С.Кона: „Чим активніший інформаційний обмін між індивідом та середовищем, тим менше у суб`єкта підстав замислюватися про самого себе, робити себе об`єктом дослідження, слабо вираженою у цьому випадку є і аутокомунікація”. Звісно, в момент спілкування з іншими поглинута працею особистість, як правило, не використовує розгорнутий діалог з собою, а починає роздумувати про свої вчинки, лише залишаючись наодинці. Але у подальшому спонукачем до поглибленого самоаналізу слугують конфлікти, що виникають саме у процесі інформаційної взаємодії з оточуючими, коли виявляється неспівпадання самооцінок з їх думкою. Більше того, чим інтенсивніший обмін достовірною інформацією про інших, тим серйознішими можуть бути приводи у кожного для того, щоб задуматися про себе.

Командир пдходив до сотн. Вв повеселшав, ще раз упевнився, що зовншнй вигляд повстанцв не вддзеркалю хнього морального  бойового стану. Взагал його й не дивувало, коли довдався, що стрльц так само думають, як  вн; що бльше - вони вже наполегливо шукають способу, як заховати, в раз обшуку, сво пстол, гранати, нож та бритви на випадок депортац. Готування повстанцв до незнаного майбутнього перервало гуркотння авт американсько вйськово колони, що в бойовй поготов посувалася дорогою з мста Пассав у бк лсв. Про цю колону вже звтував стрлець Джмль, що перший запримтив американське вйсько. -PНапевне, повдомив отой нмець з млина, де вояки вчора купили трохи борошна, - сказав командир  нарядив: -PДруже Рубач, покличте командира Лагдного  бунчужного Соколенка до мене! Незабаром тро старшин почали плямувати зустрч з тими незнаними американцями. РОЗД¶Л 38. ЗУСТР¶Ч ¶З «НОВИМ СВ¶ТОМ» Сьогодн вже третй день, як сотня перебува поза роздутими кордонами московсько мпер. Стрльц вже вдруге ли трохи зварене на вогн нмецьке борошно, заощаджене пд учора

1. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

2. “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі

3. Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу

4. Художня обробка металів у 5-9 класах

5. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

6. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України
7. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій
8. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

9. Роль трудового виховання в становленні особистості

10. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

11. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

12. Формування особистості в сучасному світі

13. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

14. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

15. Проверка и оценка знаний на уроках природоведения

16. Урок-семінар у 8 класі з геометрії на тему "Перетин прямої і кола" /Укр./

Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

17. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

18. Методика слухання музики на уроках у 1-3 класах

19. Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах

20. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

21. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

22. Влияние формы организации уроков истории на качество знаний учащихся
23. Нестандартні уроки в початкових класах
24. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

25. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

26. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

27. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

28. Урок–исследование как составная часть формирования исследовательского типа мышления учащихся и средство получения новых прочных знаний по математике

29. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

30. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

31. Бібліотечні уроки з 1 по 11 клас

32. Контроль знаний на уроках мировой художественной культуры

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее

33. Билеты по биологии за 9 класс

34. Билеты для сдачи устного экзамена по биологии в 9 кл

35. Билеты по географии за 9 класс (г. Порхов, 2003г.)

36. Кровавое воскреснье 9 января 1905 года

37. Ответы на экзаменационные билеты по Праву 9 класса

38. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе
39. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3
40. Фольклор

41. Русская культура 9-13 вв.

42. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

43. Использование художественной литературы на уроках истории

44. Исследование знания юридических терминов

45. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

46. Государственный совет и указ 9 ноября 1906 года /Столыпинская реформа/

47. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

48. Гибель Титаника. Уроки трагедии

Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

49. Истинные знания о жизни. Происхождение человека

50. Инженерия знаний. Создание системы "Посредник", заключающей договоры на поставку стройматериалов

51. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах

52. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

53. Билеты по геометрии для 9 класса (2002г.)

54. Методы обучения математике в 10 -11 класах
55. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики
56. Экзаменационные билеты по геометрии (9 класс, шпаргалка)

57. Применение психологических знаний в процессе оперативно - розыскной деятельности

58. План урока по психологии

59. Приемы обучения непроверяемым написанием на уроках русского языка

60. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

61. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

62. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

63. Урок в современной школе

64. Роль правовых знаний в предупреждении правонарушений подростков с нарушением интеллекта

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики

66. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

67. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

68. Формирование экологических понятий на уроках русского языка

69. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

70. Методика преподавания географии (конспекты уроков)
71. Активизация познавательного интереса на уроках биологии
72. Пословицы и поговорки на уроках английского языка

73. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

74. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста средствами малых форм фольклора

75. Методические особенности комментированного обучения и применения поурочного балла при изучении трудных тем на уроках русского языка шестых классов

76. Аудирование на уроках немецкого языка

77. Формирование коммуникативной компетентности подростков (на материале уроков иностранного языка)

78. Ролевые игры на уроках английского языка

79. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

80. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки

81. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

82. Фольклор и его значение в воспитании детей

83. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

84. Использование видео на уроках английского языка

85. Уроки чтения на русском языке в азербайджанской школе

86. Особенности работы с учебником на уроках «Окружающий мир» по УМК Н.Ф. Виноградовой
87. Дидактическая игра как средство развития познавательного интереса учащихся на уроках математики
88. Фашизм. История и уроки

89. Основные формы организации научного знания

90. Психолого-педагогическая помощь трудным подросткам на уроках музыки и внеклассных занятий

91. История формирования научного социально-психологического знания

92. Место юридической психологии в системе научных знаний.

93. Логико-методологические аспекты технического знания

94. Функции социологического знания

95. Физика 9-10 класс

96. Физика. Билеты к экзамену за 9 класс

Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы

97. Ответы на билеты по физике за 9 класс

98. Задачи и методы теории знания

99. Структура научного знания

100. Становление и формирование научных знаний в России в XVIII столетии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.