Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТ 1. Т.О. Коломоєць як провідний український вчений-правознавець у галузі адміністративістики 2. Викладення наукових розробок Т.О. Коломоєць у галузі дослідження адміністративного примусу у публічному праві України Список використаних джерел та літератури 1. Т.О. Коломоєць як провідний український вчений-правознавець у галузі адміністративістики Тетяна Олександрівна Коломоєць народилася 15 листопада 1972 р. у місті Запоріжжя. У 1996 році закінчила юридичний факультет Запорізького національного (державного) університету, отримала диплом юриста з відзнакою. Свою науково-педагогічну роботу розпочала з серпня 1996 року в ЗНУ, працювала асистентом, викладачем, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри. Працювала асистентом (1996 р.), згодом – викладачем (1997–1998 рр.), старшим викладачем (1998–1999 рр.), доцентом (1999–2005 рр.), професором (з 2005 р.). Тетяна Олександрівна Коломоєць обіймала посади заступника декана юридичного факультету з наукової роботи (1996–2001 рр.), заочного відділення (2000–2005 рр.), з навчальної роботи (2005– 2006 рр.), декана (з 2006 р.), завідувача кафедри адміністративного та господарського права ( з 2005 р.). Керівник науково-пошукового товариства студентів та викладачів ЗНУ з дослідження проблем адміністративного права, член Запорізької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, Асоціації працівників України, Запорізького обласного осередку громадської організації &quo ;Союз юристів України&quo ;, спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, редакційних юридичних журналів, член методичної та наукової комісій МОН України. Голова секції &quo ;Право&quo ; історико-географічного профілю Запорізького обласного відділення МАН України, голова журі Запорізької обласної учнівської олімпіади з правознавства, член Науково-технічної ради ЗНУ, вченої ради ЗНУ. Напрямами наукової діяльності Т. О. Коломоєць є такі: адміністративне право, адміністративно-деліктне право, проблеми правничої освіти в Україні. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію &quo ;Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення&quo ;. У 2005 році - докторську дисертацію &quo ;Адміністративний примус у публічному праві України&quo ;. У 2002 році присвоєно вчене звання доцента, а у 2006 році вчене звання професора, з 2007 року Залужений юрист України. У 2008 році обрана академіком Академії вищої освіти України (відділення «Право»). У коло наукових інтересів входять питання адміністративно-деліктного законодавства адміністративного процесу, правове регулювання державної служби, адміністративне право зарубіжних країн, адміністративні послуги. Здійснює керівництво аспірантами та здобувачами за спеціальністю 12.00.07. &quo ;адміністративне право і процес; інформаційне право; фінансове право&quo ;. Автор 23 навчальних посібників, 8 підручників, підготувала 30 монографій, серед яких – ''Виконавча влада і адміністративне право'', ''Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення України'', ''Адміністративна юрисдикція в Україні: питання теорії та практики'', ''Адміністративний примус у публічному праві України''.

Крім цього, у творчому доробку Тетяни Олександрівни 250 наукових статей, 70 навчально-методичних рекомендацій, розробок, словників, наукових коментарів з проблем адміністративного права. Викладає дисципліни адміністративно-правового циклу: ''Адміністративне право України'', ''Адміністративна відповідальність'', ''Адміністративна реформа в Україні'', ''Міжнародні стандарти державного регулювання''; здійснює керівництво дипломними, курсовими та магістерськими роботами. Відзначена державними нагородами. Вона є керівником науково-пошукового товариства студентів та науковців вищих навчальних закладів Запорізької області з дослідження проблем адміністративного права, спеціальної науково-дослідної теми ''Основні напрями реформування законодавства України у контексті європейської інтеграції'', науковим керівником студентів-лауреатів всеукраїнських, міжрегіональних конкурсів наукових праць (Запорізької обласної державної адміністрації для обдарованої молоді 2000–2006 рр., Академії правових наук України 1999–2000 рр., конкурсу з природничих, технічних і гуманітарних наук 2005–2006 рр. та ін.). Організатор проведення міжнародної науково-практичної конференції ''Запорізькі правові читання'', Форуму вчених-адміністративістів південно-східних регіонів України, науково-практичних конференцій ''Концепція реформу-вання законодавства України'', ''Проблеми права очима молодих учених''. Здійснює керівництво аспірантами та здобувачами, підготувала 4 кандидатів юридичних наук. Головний редактор наукового журналу ''Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки'', член редакційних колегій Всеукраїнських юридичних журналів. З 2002 р. – координатор юридичного ''клінічного'' навчання у вищих навчальних закладах Запорізької області, співорганізатор постійно діючих науково-практичних заходів на базі Центру підвищення кваліфікації державних службовців. Голова журі історико-географічного профілю (секція ''право'') Запорізького обласного відділення Малої академії наук учнівської молоді, Запорізької обласної олімпіади з правознавства. Член Запорізької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, науково-методичної ради з права при Міністерстві освіти і науки України. Відзначена Почесними грамотами Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізької обласної ради, Малої академії наук України, Міністерства освіти і науки України. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2002–2004). Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові держави в номінації ''За наукові досягнення''(2005). Нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України ''Петро Могила'' (2006), ювілейною медаллю ''За розвиток Запорізького краю'' (2006). Переможець конкурсу ''Господиня Запорізького краю'' у номінації ''Жінка – працівник освіти і науки'' (2007). 2. Викладення наукових розробок Т.О. Коломоєць у галузі дослідження адміністративного примусу у публічному праві України Будь-яке визначення держави містить вказівку на існування як невід'ємної складової спеціального державного апарату, наділеного примусовими повноваженнями щодо забезпечення дисципліни та правопорядку, як і визначення права — на примусову забезпеченість з боку держави, тобто доки буде існувати держави, доти і державно-правовий примус, що застосовується на чітко визначених правових засадах уповноваженими державними органами, потенціал якого постійно модифікується і вимагає ґрунтовного наукового дослідження та нормативного закріплення.

Існуючий вже протягом досить тривалого часу розподіл державно-правового примусу на різновиди в залежності від виду норм права, за порушення яких застосовується (адміністративний, кримінальний, дисциплінарний, цивільно-правовий тощо), істотно застарів й актуалізував науковий пошук нових критеріїв, найоптимальніший серед яких був запропонований А.Т. Комзюком у 2001-2003рр., — норми якої галузі визначають засади застосування примусових заходів, такий виділяється і вид. Однак саме цей критерій і обумовив появу гострої дискусії у середовищі вчених-юристів щодо виділення нових нидів державно-правового примусу (фінансового, податкового, митного, інформаційного та ін.) або ж модифікації потенціалу вже існуючих. Аналіз властивостей відповідних примусових заходів, засади застосування яких визначаються у фінансовому, інформаційному, митному, податковому, земельному, екологічному праві, на жаль, не дає підстав погодитися з тезою про виокремлення нових різновидів державно-правового примусу, оскільки, у більшості своїй, відповідні примусові заходи зберігають ознаки традиційного адміністративного примусу, а специфічних ознак занадто мало для виділення їх у самостійні різновиди державно-правового примусу. У той же час, ці заходи не можна віднести і до адміністративного примусу саме завдяки наявності специфічних властивостей. Отже, на порядку денному пошук нового варіанту розподілу державно-правового примусу на різновиди з урахуванням новітніх орієнтирів правотворчих процесів в Україні, формування національної правової системи, серед яких чинне місце посідає розподіл права на приватне та публічне. В основу розподілу державно-правового примусу на різновиди слід покласти розмежування права на публічне та приватне як &quo ;супергалузі&quo ; норм права, які визначають засади та специфіку різновидів застосування відповідного примусу. Особливий акцент варто зробити на дослідженні примусу в публічному праві України, бо саме останнє, як нормативне підґрунтя, визначає легальні засади застосування державного (державно-правового) примусу, характеризується субординаційним характером стосунків між суб'єктами правовідносин, домінуванням імперативних, директивно-зобов'язуючих норм, орієнтацією на задоволення сумарного, загального соціального інтересу у кожній із сфер суспільного життя. В залежності ж від суб'єкта застосування та процесуального режиму примусу у публічному праві України, його слід розподілити на судовий та адміністративний, останній із яких характеризується специфічним полі-структурним характером і становить неабиякий науковий та практичний інтерес. Саме виділення адміністративного примусу у публічному праві України дозволяє вирішити вищезазначену наукову суперечку й об'єднати, з урахуванням системи публічного права України при обов'язковій наявності всіх її елементів (галузей права, галузей законодавства, елементів &quo ;публічного&quo ; у приватному), однак при частковому їх змістовному наповненні, а також з акцентом на адміністративний (позасудовий) порядок застосування відповідного примусу як однієї з його ознак, в якості складових адміністративного примусу у публічному праві України: адміністративний примус в адміністративному праві України (як основу, базис), адміністративний примус у фінансовому, податковому, митному, інформаційному, а також земельному та екологічному праві (при цьому три останні складові характеризуються певною специфікою завдяки наявності публічно-правового методу регулювання відповідних суспільних відносин).

Грамотнсть знаходилась на низькому рвн. Навть росйське боярство у переважнй бльшост було неписьменним або малописьменним. На Укран картина була зовсм ншою. Освта тут була здобутком широких демократичних верств населення як чоловкв, так  жнок. Арабський мандрвник архдиякон Павло Аленський, в середин XVII ст. двч побувавши на Укран, записав: "По всй земл укранськй ми помтили прекрасну рису, що викликала наше здивування: вс жнки, за винятком небагатьох, навть бльшсть х, умють читати  знають порядок церковних служб  церковн спви. В земл козакв дтей бльше, нж трави, але вс дти вмють читати, навть сироти". Бльшсть козацьких старшин мали прекрасну освту, вчились у Киво-Могилянськй колег, яка в кнц XVII ст. стала Академю  до середини XVIII ст., до вдкриття Московського унверситету, була диним вищим учбовим закладом для Украни, Рос  Блорус; багато хто з укранських козацьких старшин закнчив вропейськ унверситети. Московський уряд з 40-х рокв XVII ст. запрошував укранських вчених  митцв, доручав м важлив справи в галуз культури. У 1649 р. на запрошення царського уряду до Москви прибула група укранських вчених з Кива, серед них ґпфанй Славинецький, який вчився  викладав у Киво-Могилянськй академ, вдвдував вропейськ крани, був автором 150 оригнальних  перекладних творв з богослов'я, географ, стор, педагогки, медицини, мовознавства

1. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

2. Адміністративне право України

3. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

4. Адміністративна реформа в Україні

5. Адміністративно-правові норми

6. Загальні засади адміністративного судочинства в Україні
7. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях
8. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

9. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

10. П’ять родів військ українських військово-повітряних сил

11. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

12. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

13. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

14. Адмена прыгоннага права

15. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

16. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные

17. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

18. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

19. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

20. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

21. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

22. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
23. Доля українських кобзарів-бандуристів на Кубані
24. Образ козака в українських народних думах

25. Творчість українських поетів

26. Пояснення різних станів речовини з погляду атомно-молекулярного вчення

27. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

28. Фінансове право в Україні

29. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

30. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

31. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

32. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

34. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

35. Історія держави та права України

36. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

37. Права профспілок в Україні

38. Припинення адміністративних правопорушень
39. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення
40. шпори з цивільного права України

41. Право Древней Индии /Укр./

42. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

43. Право лісокористування в Україні

44. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

45. Адміністративна відповідальність

46. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

47. Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі

48. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

49. Адміністративний процес

50. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

51. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

52. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

53. Державне право України

54. Елементи адміністративного позову
55. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
56. Захист права інтелектуальної власності в Україні

57. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

58. Кримінальне право України

59. Модель адміністративного судочинства Австрії

60. Основи муніципального права України

61. Підсудність адміністративних справ

62. Поняття злочину у кримінальному праві України

63. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

64. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские

65. Право на відпустку за трудовим правом України

66. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

67. Правові аспекти ринку земель в Україні

68. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

69. Правові питання часу відпочинку

70. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування
71. Розвиток адміністративного законодавства
72. Система цивільного права України

73. Спадковий договір в цивільному праві України

74. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

75. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

76. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

77. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення

78. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

79. Адміністративні і економічні реформи Петра I

80. Держава і право України в період перебудови соціалізму

Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда

81. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

82. Українська республіка в часи Центральної Ради

83. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

84. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

85. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

86. Правові засади виборів в Україні
87. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу
88. Адміністрування екологічних податків и платежів в Україні

89. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

90. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

91. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

92. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

93. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

94. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

95. Атомна енергетика України і РПС

96. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

98. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

99. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.