Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Інформаційні системи і технології підприємства

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Кафедра прикладної математики Shura19@ya dex.ru Контрольна робота з дисципліни “Інформаційні системи і технології підприємства” студента -го курсу -ї групи спеціальності “Економіка підприємства” заочної форми навчання Викладач: РІВНЕ - 2004 ЗМІСТ сторінка 1. Системи та їх . 3 2. Методи класифікації економічної інформації . 5 3. Принципи побудови управлінських інформаційних систем . 7 Література . 10 Номер залікової книжки – Варіант – . 1. Системи та їх класифікація. Призначення інформаційних систем (ІС) в економіці – це автоматизація розрахунків, під якою розуміють людино-машинне розв'язування економічних задач. Для цього розробляються і впроваджуються такі види забезпечення: правове, інформаційне, програмне, математичне, методичне, організаційне, технічне, лінгвістичне та ергономічне. Сучасний етап розробки ІС в економіці країни характеризується створенням ІС нового покоління, до яких належать експертні системи, системи підтримки прийняття рішень, інформаційно-пошукові системи, системи із штучним інтелектом. Основою створення таких систем є децентралізація структури ІАСУ та організація розподільної обробки інформації. Технічною передумовою створення таких систем є значне поширення ПЕОМ. Організаційною передумовою виникнення таких систем стали процеси децентралізації управління, що відбуваються в країні. Структурно вони реалізуються у вигляді мереж обчислювальних машин або мереж АРМ. Класифікація систем. ІС можуть значно різнитися за типами об'єктів управління, характером та обсягом розв'язуваних задач та іншими ознаками (рис. 1). Рис. 1. Ознаки класифікації ІС Державні ІС призначені для вирішення найважливіших народногосподарських проблем країни. На базі обчислювальних, комплексів та економіко-математичних методів складають перспективні та поточні плани розвитку країни, розробляють державний бюджет та контролюють його виконання тощо. Центральне місце в мережі державних ІС займає автоматизована система державної статистики (АСДС), яка є основним джерелом статистичної інформації і необхідна для функціонування державних та регіональних ІС. АСДС взаємодіє з автоматизованою системою планових розрахунків (АСПР) Міністерства економіки України, автоматизованою системою фінансових розрахунків (АСФР) Міністерства фінансів, автоматизована система обробки інформації з цін (АСОІ цін), автоматизована система обробки науково- технічної інформації (АСО НТІ) тощо. Територіальні (регіональні) ІС призначені для управління адміністративно-територіальним регіоном. Ці системи виконують роботи з обробки інформації, яка необхідна для реалізації функцій управління регіоном, формування звітності та видачі оперативних даних місцевим і керівним державним та господарським органам. Галузеві ІС призначені для управління підвідомчими підприємствами та організаціями. Сфери застосування — промислова, непромислова, наукова. ІС управління підприємствами (АСУП) — це системи із застосуванням сучасних засобів автоматизованої обробки даних, економіко-математичних та інших методів для розв'язування задач управління виробничо-господарською діяльністю підприємств.

ІС управління технологічними процесами (АСУ ТП) керують станом технологічних процесів. Інформаційно-пошукові системи (ІПС) орієнтовані на розв'язування задач пошуку інформації без її змістовної обробки. Інформаційно-довідкові системи (ІДС) призначені для обчислення значень арифметичних функцій за результатами пошуку. Інформаційно-управляючі системи (ІУС) призначені для автоматизованого розв'язування широкого кола задач управління. Системи підтримки прийняття рішень (СППР) — це інтерактивні комп'ютерні системи, які призначені для підтримки різних видів діяльності та прийняття рішень із слабкоструктурованих або неструктурованих проблем. Штучний інтелект — це штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що імітують розв'язування людиною складних творчих задач. Створенню інтелектуальних ІС сприяла розробка в теорії штучного інтелекту логіко- лінгвістичних моделей, які дають змогу формалізувати конкретні змістовні знання про об'єкти управління та процеси, що відбуваються в них. Розрізняють три типи інтелектуальних ІС: 1) інтелектуальні інформаційно-пошукові системи (ІІПС) — системи типу "запитання-відповідь"; 2) розрахунково-логічні ІС — дають змогу користувачам, які. не є програмістами розв'язувати у режимі діалогу з ЕОМ свої задачі з використанням складних методів та відповідних прикладних програм; 3) експертні системи — дають змогу проводити ефективну комп'ютеризацію областей, які подані в експертній описовій формі, а використання математичних моделей неможливе або утруднене. 2. Методи класифікації економічної інформації. Система класифікації визначається і характеризується використаним методом класифікації, ознаками класифікації, послідовністю і кількістю рівнів класифікації, кількістю угруповань. Метод класифікації – це сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань та зв"язки між ними. Розрізняють два основних методи класифікації: ієрархічний та фасетний. Ієрархічний метод класифікації характеризується тим, що початкова множина об"єктів ТЕІ послідовно поділяється на угруповання (класи) першого рівня поділу, потім – другого і так далі. Сукупність угрупувань при цьому утворює ієрархічну деревоподібну структуру, яку зображають у вигляді гілястого графа (рис.2). оС1-й рівень С1 С2 С3 С11 2- й рівень С12 С13 С22 С22 3-й рівень С111 С112 С113 С114 Рис. 2. Схема угрупувань ієрархічного методу класифікації. Ієрархічний метод класифікації характеризується глибиною (кількістю рівнів класифікації), ємністю (глибина та кількість створених на кожному рівні угруповань) та гнучкістю (добра пристосованість для ручної обробки та велика інформативність кодів). Основним недоліком цього методу є жорсткість структури, яка зумовлена фіксованістю ознак та їх послідовністю. Зміна хоча б однієї ознаки призводить до перерозподілу класифікаційних угруповань. Тому в класифікаторах, які побудовані за ієрархічним методом, повинні бути передбачені резервні ємності. Також цей метод не дає змоги агрегувати об'єкти за будь-яким довільним поєднанням ознак, що ускладнює АОД. Фасетний метод компенсує недоліки ієрархічного методу класифікації.

При цьому методі класифікації початкова множина об'єктів може незалежно поділятися на класифікаційні угруповання з використанням однієї з образних ознак. Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, яка є списком значень цієї класифікації (колір: червоний, зелений, .; професія: інженер, бухгалтер,.). Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації. За допомогою фасетної формули, яка утворюється в послідовності ознак класифікації, можна описати об'єкти ТЕІ. Кількість фасетних формул, для яких можуть бути утворені ієрархічні класифікації, визначається можливим поєднанням ознак. Розглянемо, для прикладу, фасетну класифікацію одягу при використанні трьох ознак (фасетів): вид тканини, сезонність, призначення (рис.3). Фасета 1 2 3 Назва ознаки Вид тканини Сезонність Призначення одягу Значення ознаки Вовна Зимова Чоловічий Шовк Літня Жіночий Бавовна Демісезонна Дитячий Трикотаж Рис. 3. Фасети ознак та їх значення. З використанням цих трьох ознак можна побудувати шість різних ієрархічних класифікацій з трьома рівнями розподілу (рис.4). Фасетний метод класифікації не має недоліків ієрархічного методу і тому він особливо ефективний при функціонуванні комп'ютерних ІС. 1-й рівень 2-й рівень 3-й рівень Рис. 4. Варіант ієрархічної класифікації для заданої послідовності фасетів. 3. Принципи побудови управлінських інформаційних систем. Науково-методичні положення та рекомендації з проектування автоматичних систем управління (АСУ) вперше були сформульовані В.Глушковим і були прийняті як принципи побудови АСУ та закріплені державним стандартом. До них належать принципи системності, розвитку, сумісності, стандартизації та уніфікації, ефективності. Принцип системності є основоположним при створенні, функціонуванні та розвитку АСУ. Він дає змогу розглядати досліджуваний об'єкт як одне ціле; виявляти різні, типи зв'язків між структурними елементами, що забезпечують цілісність системи; встановлювати напрямок виробничо-господарської діяльності системи та виконувані нею функції. Системний підхід передбачає проведення подвійного аналізу, що має назву "макро- та мікропідходи". При макроаналізі система або її елемент розглядається як частина системи вищого порядку. Особлива увага приділяється інформаційним зв'язкам: встановлюється їх кількість, аналізуються ті зв'язки, які зумовлені метою вивчення системи та з них відбираються найперспективніші, які реалізують задану цільову функцію. При мікроаналізі вивчається структура об'єкта, аналізуються її складові елементи за їх функціональними характеристиками, що виявляються через зв'язки з іншими елементами та зовнішнім середовищем. В процесі проектування АСУ системний підхід дає змогу використовувати математичний опис функціонування, дослідження різноманітних властивостей окремих елементів та системи в цілому, моделювати процеси, що вивчаються, для аналізу роботи створюваних систем. В сучасних умовах створення АСУ базується на системному підході, що дає змогу знаходити оптимальну структуру системи та забезпечити найвищу ефективність її функціонування.

И на йогическом пути достаточно тупиков и ловушек, о чём сказано в главе «Смысл йоги сегодня», но, по крайней мере, каждый, кто сумеет воспользоваться этим древнейшим методом саморазвития, получает шанс ни от кого не зависящего духовного роста. Не пользуясь суррогатами, которые подсовывают обывателю продажные политические деятели (ещё Бисмарк говорил, не стесняясь, что «народ сырьё для политика»), заумные философы, эмиссары антикультуры, проповедники, гуру, «святые», «просветлённые», маньяки и мошенники всех цветов и оттенков, не надрывая душу внезапным и дешёвым обращением в христианскую веру (будучи выросшими в полном безверии), вы имеете возможность опереться на собственную природу и пойти в безошибочный, естественный и спонтанный духовный рост. Во многих мировых религиозных системах технология их «мистической части» использует единые принципы функционирования тандема сознание-бессознательное для подтверждения всеобщности и универсальности именно своей доктрины. А поскольку в соответствующих условиях бессознательное «отзеркалит» что угодно, мы сегодня имеем дело с огромным количеством «единственно истинных» религий, сект и учений, как говорится выбирай на любой вкус

1. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

2. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

3. Bluetooth: принципи побудови і функціонування

4. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

5. Принципи побудови бюджетної системи країни, бюджетний дефіцит

6. Реактивные двигатели, устройство, принцип работы
7. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления
8. Принцип налогообложения /Украина/

9. Понятие и принципы административной ответственности

10. Принципы гражданского процессуального права

11. Принципы и формы налогообложения на Украине

12. Принцип разделения властей в Конституции РФ 1993г.

13. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

14. Принцип разделения властей

15. Понятие и принципы правового государства

16. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография

17. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

18. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

19. Принцип театрализации в романе Теккерея "Ярмарка тщеславия"

20. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров

21. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

22. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели
23. Принцип программного управления. Микропроцессор. Алгоритм работы процессора
24. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)

25. Принцип работы сканера

26. Принципы реализации машин БД

27. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

28. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

29. "Принцип Максимума" Понтрягина

30. Синдром раздраженного кишечника: этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения

31. Иммунология. Общие принципы и понятия. Иммунитет, его виды, стимуляторы, индукторы, цитотоксичность, апоптоз, киллинг, адгезия, интегрины, селектины, миграция, хоминг и многое другое

32. Синдром "Дисфагия". Принципы диагностики и лечения. Организация сестринского процесса

Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие

33. Принципы организации и деятельности суда

34. Принципы уголовного законодательства Российской Федерации

35. Принципы обеспечения безопасности АЭС на этапах, предшествующих эксплуатации

36. Принципы рационального использования лесов

37. Интеграция принципа природопользования в общественное сознание, путем воздействия на индивида

38. Дидактические принципы Я.А.Коменского
39. Задачи и принципы лечебного питания
40. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

41. Устройство, принцип действия системы зажигания

42. Обучаемость как принцип оценки умственного развития дошкольников

43. Устройство цветных кинескопов. Принципы построения системы SECAM

44. Атомная энергетика, проблемы развития и принцип действия

45. Голография: основные принципы и применение

46. Основные принципы исследования особенностей проявления биомеханических параметров подъема штанги тяжелоатлетами

47. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

48. Основные принципы диалектики

Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское

49. Основные принципы философской мысли Древней Индии, ее основные школы и направления

50. Развитие финансовых систем, основанных на рыночных принципах

51. Необходимость, сущность и формы кредита. Принципы кредитования

52. Основные принципы бухгалтерского учета /GAAP/ в западных странах

53. Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования

54. Психоэкономическая направленность и принципы рекламы
55. Принципы и методы подбора кндидатов на вакантные должности (WinWord, ЕХЕ)
56. Нормирование труда. Принципы, методы, формы

57. Принципы мотивации

58. Акционерные общества: Принципы создания и функционирования

59. Методические принципы установления рыночных цен (WinWord-2000)

60. Рыночное хозяйство и принципы его функционирования

61. Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS

62. Принципы и формы налоговой политики

63. Миграция населения. Особенности современных принципов миграции

64. Предмет истории. Источники. Принципы изучения отечественной истории

Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Принципы развития предпринимательства в России

66. Принципы социальной эволюции

67. Следственный осмотр: основные понятия, задачи принципы и виды следственного осмотра

68. Принцип дополнительности

69. У истоков принципа деятельности

70. Особенности этикета, нравственности, моральных принципов и быта народов языческой Руси
71. Принцип гражданственности в поэзии Н. А. Некрасова
72. Принцип не совсем обманутых ожиданий

73. Принципы синхронного описания языка

74. Основные ритмообразующие принципы прозы А.М. Ремизова

75. Христианский реализм как художественный принцип русской классики

76. О композиционных принципах первой части «Сочинений» Г. Р. Державина 1808-1816 гг.

77. Возникновение маркетинга. Принципы маркетинга

78. Организация завода по производству пива на принципах маркетинга

79. Принципы управления развитием нового продукта на предприятии

80. Принцип Дирихле

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки

81. Принципы и законы новой (

82. Неинерциальные полевые принципы формирования структуры материи. Закон динамической гравитации

83. Принципы лечения позднего токсикоза

84. Хронические гастриты у детей: принципы диагностики

85. Общие принципы лечения острого алкогольного гепатита

86. Основные принципы психологии здоровья
87. Современные принципы диагностики и лечения эндометриоза
88. Литература - Патофизиология (ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ГЕМОГРАММ)

89. Литература - Топографическая анатомия (общие принципы паллиативных операций на

90. Общие принципы радикальных операций на желудке и кишечнике

91. Принципы магнитно-резонансной томографии

92. Синдром ;елудочно-кишечного кровотечения. Принципы диагностики и лечения

93. Принципы лечения сепсиса

94. Виды и принципы создания совместных предприятий в России

95. Пять принципов бизнеса, которые должен знать каждый менеджер

96. Принципы построения организации

Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек

97. Эмерсон: Двенадцать принципов производительности

98. Принципы централизации и децентрализации в структурах управления

99. Как уважать людей – десять принципов власти

100. Расстановка приоритетов в работе по принципу Эйзенхауэра


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.