Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правове регулювання податку з доходу громадян

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Тема: План Вступ. 1. Сутність податку з доходів громадян. 2. Місце податку з доходів фізичних осіб у системі податків і зборів України. 3. Платники податку. 4. Об’єкти оподаткування. 5. Ставка податку. 6. Пільги з податку. 7. Нарахування, утримання та сплата податку. 8. Звітність платників податку. Висновок. Список використаної літератури Вступ В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулювання, за допомогою якого можна досить ефективно впливати на процеси економічного зростання та соціального розвитку. В структурі податкових систем більшості розвинутих країн світу провідні місця посідають особистий прибутковий податок, податок (внески) на соціальне страхування, а також податки на споживання, що існують залежно від країни в різних формах (на додану вартість, з обороту). Українська держава розпочала створення власної податкової системи, яка не є простим копіюванням досвіду інших країн. Проблеми оподаткування фізичних осіб в Україні, а також в інших країнах, являються актуальними і потребують всебічного дослідження. В Україні широко використовуються як прямі, так і не прямі податки якими оподатковуються як фізичні, так і юридичні особи. Серед різного роду прямих податків (прибуткового, майнового, земельного, на спадщину і дарування, на грошовий капітал) за своїм фіскальним і регулюючим значенням переважає прибуткове оподаткування, тобто оподаткування прибутку (доходу) громадян. До доходу можна віднести суму будь-яких засобів, вартість матеріальних і нематеріальних цінностей (активів), цінних паперів, інших об`єктів матеріальної й нематеріальної власності, які отримані платником податку на протязі оподатковуваного періоду. З отриманих доходів фізичні особи, які являються громадянами України, особами без громадянства або громадянами іноземної держави, повинні сплачувати певну суму податків. Даною проблемою займалися такі вчені - економісти як Василик О.Д., Буряковський В.В., Кучерявенко Н.П., Максимов А.С., Харчева Н., Федосов В.М. Оподаткування доходів громадян має свою тисячолітню історію. Вони з`явилися ще в ті часи, коли у світі формувалися перші держави і носили назву «Податки з населення». До цих податків з населення відносили, перш за все, «внески громадян», які були потрібні для утримання публічної влади. Правителі держав створювали нові платежі, які ставали обов`язковими і регулярними й сплачувались в натуральній формі. З часом, коли виникли товарно-грошові відносини, податки виступали у вигляді грошей. Один з найвідоміших грошових податків - це подушний податок на всіх громадян у Римській імперії в ІІ ст.н.е. До 1798 року в близькій до сучасної форми прибутковий податок був введений Уільямом Піттом з широкою системою прогресивних ставок, пільг та утримань. Таким чином, податки і збори з населення вважаються найпершими та найстарішими податками, які відіграли важливу роль у розвитку кожної держави.

1. Сутність податку з доходів громадян Як відомо, прямі податки поділяються на реальні і особисті. По мірі розвитку виробничих сил відбувався і поступовий розвиток податків. Реальні податки становляться більш невигідними як з фіскальної так і політико-економічної точки зору. На Україні функціонування системи прибуткового оподаткування громадян залежить від того, які підходи покладені в основу її побудови. Визначення основних елементів системи прибуткового оподаткування громадян, конкретно і суб’єкта, об’єкта і ставок податку, проводиться на основі диференційованого або єдиного підходу. Відносно суб’єкта і об’єкта оподаткування суть диференційованого підходу складається в тому, що всі платники і отримані ними доходи розподіляються на категорії або групи, для кожної з них встановлюються різні умови оподаткування. Критеріем диференціації, як правило, виступає вид діяльності, яку здійснюють громадяни, і характер отриманого доходу. На сьогоднішній день в Україні оподаткування доходів громадян проходить на основі диференційованого підходу. При єдиному підході оподаткування громадян розмір податку не залежить від характеру і способу отримання доходу. При цьому встановлюються єдині ставки для всіх категорій платників і видів доходів, які підлягають оподаткуванню. Прибутковий податок стягується по податковій декларації, або “у джерела”, тобто в момент отримання заробітної плати. Як правило, прибутковий податок по декларації сплачують власники капіталу, а “у джерела” – наймані працівники. Деклараційний спосіб оподаткування виник з розвитком особистих податків і в сучасних умовах має широке розповсюдження. Робітники і службовці, технічна інтелігенція, наукові робітники і інші платники податків з фіксованим доходом, сплачують податок “у джерела”, тобто безпосередньо під час отримання заробітної плати. 2. Місце податку з доходів фізичних осіб у системі податків і зборів України Одним з ефективних фіскальних важелів для різних податкових систем є оподаткування фізичних осіб. Основною метою введення податку з доходів фізичних осіб є забезпечення бюджетних надходжень та створення рівнонапруженого податкового тиску на основі прямого визначення доходів платника податків. Законодавче регулювання оподаткування фізичних осіб в Україні протягом 90-х років ХХ століття і дотепер було досить стабільним, якщо порівнювати його з іншими податками і зборами. 5 липня 1991 року було прийнято Закон Української РСР «Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства» №1306-ХІІ1. Дію цього Закону було зупинено Декретом Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26 грудня 1992 року №13-922. На сучасному етапі розвитку податкової системи України виникла необхідність оптимізувати механізм оподаткування доходів фізичних осіб. З цією метою 22 травня 2003 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889-ІV, який набирав чинності з 1 січня 2004 року. 3. Платники податку Законом «Про податок з доходів фізичних осіб» в основу розмежування усієї сукупності платників цього податку покладено критерій резидентства.

При цьому не має першочергового значення, чи є фізична особа громадянином України, громадянином іноземної держави чи особою без громадянства. Законом «Про податок з доходів фізичних осіб» передбачено кілька підстав визначення резидентства платника податку: по-перше, фізичною особою—резидентом є фізична особа, яка має місце проживання в Україні; по-друге, у разі, якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; по-третє, якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні; по-четверте, у разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року; по-п’яте, якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи за попередніми підставами, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України. Якщо всупереч закону фізична особа—громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого Законом «Про податок з доходів фізичних осіб» або нормами міжнародних угод України. Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому Законом «Про податок з доходів фізичних осіб», або реєстрація її як самозайнятої особи. Відповідно до п.2.1 ст.2 Закону «Про податок з доходів фізичних осіб» платниками податку є: резиденти, які отримують як доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи; нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з території України. Винятком є нерезиденти, що отримують доходи з джерелом їх походження з території України і мають дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені на умовах взаємності міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, щодо доходів, одержуваних ними безпосередньо від такої дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором іншої діяльності. 4. Об’єкт оподаткування Закон «Про податок з доходів фізичних осіб» передбачає розмежування об’єктів оподаткування залежно від резидентського статусу платника податку. Об’єктом оподаткування резидента є: загальний місячний оподатковуваний дохід; чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року; доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті; іноземні доходи. Об’єктом оподаткування нерезидента є: загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України; загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України; доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті.

Статс-секретарь Государственного совета - начальник отделения Государственной канцелярии.2) В некоторых современных государствах глава общегосударственного органа, центрального ведомства или министерства, член правительства, заместитель или ближайший помощник министра. СТАТУС (от лат. status - положение - состояние), правовое положение (совокупность прав и обязанностей) гражданина. СТАТУС СОЦИАЛЬНЫЙ - положение (позиция) индивида или группы в социальной системе, определяемое по ряду экономических, профессиональных, этнических и др. специфических для данной системы признаков (пол, образование, профессия, доход и др.). Различают "предписанный" (наследуемый) и "достигаемый" (благодаря собственным усилиям человека) социальный статус. Каждый социальный статус обладает определенным престижем. СТАТУС-КВО (лат. status quo - букв. - состояние, в котором), существующее или существовавшее на определенный момент политическое, правовое или иное положение, о сохранении или восстановлении которого идет речь. СТАТУТ (от лат. statuo - постановляю) -1) устав, собрание правил, определяющих полномочия и порядок деятельности какой-либо организации.2) Статут ордена - описание ордена, порядок награждения орденом и его ношения.3) В некоторых странах (США, Великобритания и др.) название законодательных актов общенормативного характера (статутное право)

1. Правове регулювання зайнятості на україні

2. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

3. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

4. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

5. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

6. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні
7. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні
8. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

9. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

10. Правове регулювання біржової діяльності

11. Правове регулювання відносин комунальної власності

12. Правове регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом

13. Правове регулювання іноземних інвестицій

14. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

15. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

16. Правове регулювання податкової системи

Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

18. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

19. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

20. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

21. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

22. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад
23. Уголовно-правовая характеристика отмывания доходов
24. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

25. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

26. Правове регулювання переміщення енергоносіїв

27. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

28. Вдосконалення правових гарантій захисту прав платників податків

29. Правова організація працевлаштування громадян

30. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

31. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

32. Контроль податкових органів за оподаткуванням доходів громадян

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб

34. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

35. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

36. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

37. Государственное регулирование доходов населения на Украине

38. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
39. Налоговая система России в новом правовом поле
40. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

41. Гражданское общество и правовая страна

42. Административно правовые отношения (Контрольная)

43. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

44. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

45. Административно-правовой статус военнослужащих

46. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

47. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

48. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

50. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

51. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

52. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

53. Финансовые и правовые основы полного товарищества

54. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации
55. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних
56. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

57. Гражданско-правовой договор

58. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

59. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

60. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

61. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

62. Правовой статус ценной бумаги

63. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

64. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки

65. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

66. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

67. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

68. Место и время открытия наследства , их правовое

69. Правовой статус некоммерческих организаций

70. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан
71. Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации
72. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт

73. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

74. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр

75. Правовые системы современности. Мусульманское право

76. Правовая система Великобритании

77. Возникновение и развитие правового статуса казачества в России

78. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

79. Политическое и правовое учение Древнего Китая. Учение мудреца Конфуция

80. Примерные ответы на экзамене по истории политических и правовых учений

Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Политико-правовая концепция русского либерализма

82. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

83. Становление правового государства в Республике Казахстан

84. Правовое положение Президента Республики Беларусь

85. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах

86. Політичні права і свободи громадян України
87. Толкование правовых норм
88. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)

89. Внешнеэкономические сделки: правовое регулирование и коллизии (Доклад)

90. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

91. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов (Контрольная)

92. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

93. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации

94. Гражданское общество и правовое государство

95. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

96. Международно-правовые способы разрешения международных споров

Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее

97. Правовое положение иностранных граждан в России

98. Правовой режим мирового океана

99. Правовое положение российских военных баз на территории стран СНГ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.