Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Передумови створення фізико–хімічного аналізу

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Вступ Передумови створення фізико – хімічного аналізу Пірометр Курнакова Нові методи дослідження фізико-механічних властивостей металевих сплавів Вчення про бертоліди та дальтоніди Висновок Вступ Із середини ХІХ століття відбувся поділ хімії на теоретичну, яка основним своїм завданням мала створення нових теорій, передбачення властивостей хімічних сполук та вироблення певних математичних методів та хімію практичну, яка згодом одержала назву хімічної технології. Завданням хімічної технології є створення методів промислового одержання хімічних речовин, вивчення умов синтезу та їх оптимізація з метою підвищення виходу корисного продукту та зменшення енергозатрат. Так склалося, що більш відомими, знаменитими ставали саме хіміки – теоретики, а не хімічні технологи, хоча цей поділ і є умовним. Ми всі можемо назвати автора періодичної системи хімічних елементів – Дмитра Івановича Менделєєва, а назвати хіміка, що на прохання Військового міністерства Російської імперії створив перші вітчизняні зразки піроксилінових та піроколоїдних порохів зможе не кожен, хоча це була одна і та ж людина. Микола Сергійович Курнаков мало відомий серед загалу, але його внесок у розвиток хімії великий. Він отримав освіту в Гірничому університеті, який славився своїми викладачами хімічної технології, це і визначило його подальший тісний зв’язок із практикою. Як хімік Микола Сергійович Курнаков відомий створенням методів фізико – хімічного аналізу речовин, особливо розчинів солей та сплавів. До створення цього методу аналіз сплавів був важкою та складною справою, що займала багато часу. Створивши діаграми „склад-властивості” М. С. Курнаков зміг значно полегшити роботу хіміків по аналізу металічних сплавів, розчинів солей, кислот у воді. Розглянемо основні положення фізико - хімічного аналізу. Передумови створення фізико – хімічного аналізу Розвиток промисловості, військової техніки, вів до винаходу нових металевих сплавів. Тому виникла необхідність для об’єднання зусиль вчених – металографів для вивчення природи металевих сплавів. Здійснювати намічену програму дослідження природи металевих сплавів М. С. Курнаков почав в кінці 1897 р. І вже 7 травня 1898 р. на засіданні Російського фізико-хімічного товариства він провів виступ на тему „Про взаємні сполуки металів”, присвячену результатам вивчення амальгам натрію й калію, а також сплавів натрію з свинцем і вісмутом. Було показано, що лужні метали утворюють із ртуттю, свинцем і вісмутом ряд сполук, що характеризуються надзвичайно різко вираженими температурними максимумами на кривих плавкості. За аналогією можна було очікувати, що талій, що знаходиться в 11-м (непарному) ряду періодичної системи між ртуттю й свинцем, буде виявляти ті ж властивості. Результати дослідження, яке провів М. С. Курнаков із співробітниками цілком підтверджують цей висновок. 25 квітня 1900 р. М. С. Курнаков виступив із програмною доповіддю «Знаходження складу певних сполук у сплавах по методу плавкості». Вивчення температури плавлення дозволяє використати до металевих сплавів основні фізико-хімічні прийоми з області розчинів взагалі, яка на той час вже була значною мірою розроблена завдяки роботам Вант-Гоффа.

В цій же доповіді Микола Семенович підкреслював велике значення дослідження твердих розчинів, «тому що до цього типу відносятся найбільш важливі в практичному відношенні металеві сплави, наприклад, сталь, латунь, бронза й ін.». По аналогії з рідкими системами, твердий розчин буде являти собою тверду фазу змінної сполуки. Пірометр Курнакова З методів дослідження сплавів на початок ХХ століття в хімії найбільш розробленим був метод, заснований на вивченні мікроструктури. Одним з перших, хто застосував мікроскоп для вивчення структури булатної сталі був Павло Петрович Аносов (1797-1851). Він уперше вжив сукупність прийомів, яка в наш час зветься мікрографічним методом, й становить основу сучасної експериментальної металографії. Аносов застосував мікроскоп для вивчення металевих сплавів на 32 року раніше англійця Г. Сорбі, що в 1863 р. почав вивчення поверхонь металів у відбитому світлі. Знаменитий російський металург Дмитро Костянтинович Чернов (1839—1921) вивчав під мікроскопом структуру сталі, виготовленої на Обухівському заводі в Петербурзі. На основі вивчення залежності властивостей сталі від її структури Чернов в 1868 р. прийшов до висновку, що не механічна, а термічна обробка сталі головним чином впливає на структуру останньої. Чернов знайшов фазові перетворення, що відбуваються в отверділій сталі під час нагрівання або охолодження при певних температурах, які він назвав «точками А й Б». Ці точки являли собою не що інше, як критичні точки сталі, які становлять сутність діаграми «залізо – вуглець» у тій її частині, що відноситься до перетворень у твердому стані. В 1897 р. відомий французький фізико-хімік А. Ле Шателье (1850-1936) сконструював металографічний мікроскоп, що знайшов широке застосування при вивченні мікроструктури сплавів. В 1891 р. професор Лондонської гірської школи В. Робертс-Аустен винайшов самописний пірометр. Один з таких приладів був придбаний для лабораторії Гірничого інституту. Працюючи із цим приладом, Н. С. Курнаков переконався, що прилад недосконалий, з його допомогою важко вести запис кривих термічного аналізу. Н. С. Курнаков розумів, що розширення фізико-хімічних досліджень металевих сплавів пов'язане з удосконаленням методики відповідних вимірів. У цьому випадку для кількісної характеристики теплових перетворень, для реєстрації самих тонких розходжень у тепловому стані системи, для наочного зображення температурних змін потрібний був точний і більше зручний в експериментальному відношенні пірометр. Рис. 1. Пірометр М. С. Курнакова. Курнаков поставив завдання вдосконалити реєструючий пірометр, яке він разом із своїми учнями та співробітниками успішно і розв’язали. Замість громіздкого приладу Робертс-Аустена він пропонує легкий, компактний барабанний реєструючий прилад з автоматичним записом спостережень ( рис. 1 ). Пірометр Курнакова знайшов широке застосування в лабораторіях не тільки самого Курнакова, але й багатьох інших металознавців. В 1905 р. була опублікована робота М. С. Курнакова „Вивчення твердих розчинів за допомогою реєструючого пірометра”, у якій він відзначав, що вивчення кривих охолодження при затвердінні рідких речовин дає можливість не тільки виявити існування твердих розчинів, але також і визначити їхню концентрацію.

Нові методи дослідженняфізико-механічних властивостей металевих сплавів Класичні методи металографії – термічний аналіз і вивчення мікроструктури не могли повністю розкрити складну природу металевих твердих розчинів. Інші ж методи застосовувалися значно рідше: вони вважалися більше складними в постановці й у той же час менш надійними по своїх результатах. Тому вже починаючи з 1906 р. у лабораторіях Гірського й Політехнічного інститутів Н. С. Курнаков зі співробітниками приступився до розробки нових методів дослідження фізико-механічних властивостей металевих сплавів. При вивченні властивостей сплавів велике значення мають діаграми стану, які характеризують стан сплаву різного складу від температури. такі діаграми показують термодинамічно стійкі стани, які відповідають максимуму енергії Гіббса системи. Їх також називають фазовими діаграмами, оскільки вони показують, які фази можуть існувати за даних умов. Діаграми стану одержують експериментальним шляхом. Але вони не показують змін властивостей сплавів від зміни їх складу чи температури, тому М. С. Курнаков модифікував їх і створив діаграми „склад-властивість”. На таких діаграмах по осі абсцис відкладають, як і на діаграмі стану, склад системи, а по осі ординат – величини, що характеризують різноманітні властивості системи: густину, електропровідність, корозійну стійкість. Зразок діаграм „склад-властивість” наведено на рисунку 2. В верхній частині зображені діаграми стану чотирьох основних типів сплавів, а в нижній його частині – відповідні типові діаграми „склад-властивості”. Взагалі існує чотири типи сплавів: В твердому стані метали не розчиняють один в одному та хімічно не взаємодіють між собою. В такому стані сплав являє собою механічну суміш і складається кристалів двох компонентів. Метали взаємодіють між собою, утворюючи хімічну сполуку. При кристалізації із розплаву розчинність металів зберігається і тверда фаза носить назву твердого розчину. При цьому можлива взаємна розчинність як обмежена, так і необмежена. Рис. 2. Типові діаграми стану та схематичний вигляд відповідних діаграм „склад – властивості”. При утворенні механічних сумішей ( рис. 2.а ) властивості сплавів змінюються лінійно і їх значення знаходяться в інтервалі між значеннями цих властивостей для індивідуальних компонентів. При утворенні твердих розчинів ( рис. 2б, в ) спостерігається нелінійна залежність. Деякі властивості можуть при цьому значно відрізнятися від властивостей металів, які утворюють даний сплав. При утворенні хімічної сполуки на діаграмі „склад-властивість” з’являється мінімум чи максимум, що відповідає властивостям сполуки. Вчення про бертоліди та дальтоніки У роботах М. С. Курнакова ми знаходимо перше обґрунтування факту існування невизначених сполук як фаз змінного складу. Перші дослідження, присвячені вивченню сплавів талію із свинцем привели М. С. Курнакова до висновку, що деякі нестійкі сполуки в сплавах можуть не відповідати простому кратному відношенню між компонентами. Ці дані змусили Курнакова глибоко задуматися над тим, що являють собою речовини, що займають положення між істинними хімічними сполуками й розчинами.

Як ж причини призвели до такого важкого становища у Криму, де й через десять рокв псля вйни дуже гостро вдчувалися  катастрофчн наслдки? Звичайно, Сталн прорахувався, сподваючись за рахунок американських грошей вдбудувати Крим. ¶ коли на початку 1946 року стало цлком зрозумло, що план «кримсько Калфорн» провалився,  замсть врев треба невдкладно переселяти на пвострв сумлнних, досвдчених селян, то в бюджет, обтяженому ракетно-ядерною гонкою озбронь, коштв на це не знайшлося. Хд стор наближував ту подю, без яко у Криму не було виходу з т кризи, до яко вн потрапив одразу ж псля вддлення його вд Украни в 1921 роц. Без живого зв'язку з Украною пвострв не мав майбутнього. ¶ коли один з сьогоднших оборонцв росйського Криму вже згадуваний колишнй перший секретар Ялтинського мськкому парт Медунов на пленум Кримського обкому парт 23 квтня 1957 року протестував проти приднання област до Херсонського раднаргоспу: мовляв, передати Крим Херсону це все одно, що батька вддати на виховання та опку малолтнього сина» (смх) (ЦДАГОУ: Ф. 1.P Оп. 53.P Спр. 534.P Арк. 31), то почув вд тодшнього першого секретаря Кримського обкому парт Василя Ком'яхова ось таке обAрунтування: «Останнм часом у ЦК КП Украни розглядаться питання про створення Херсонського економчного району в склад Кримсько, Херсонсько та Миколавсько областей

1. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

2. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

3. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

4. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

5. Методи та прийоми економічного аналізу

6. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу
7. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії
8. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

9. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

10. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

11. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

12. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

13. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

14. Головна передумова успіху публічного виступу

15. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

16. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры

17. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

18. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

19. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

20. Фотометричні методи аналізу

21. Валютні ризики: методи аналізу і управління

22. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства
23. Види та методи фінансового аналізу
24. Методи аналізу рідких, твердих і газоподібних речовин

25. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

26. Концептуальні основи аналізу національної економіки

27. Основи проектного аналізу

28. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

29. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

30. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

31. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

32. Роль хімії в створенні нових матеріалів

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

33. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

34. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

35. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

36. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

37. Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

38. Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини
39. Принципи міжнародного екологічного права
40. Аналіз художньо-технічного оформлення видання

41. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

42. Аналіз наукової спадщини М. Костомарова

43. Створення мікропроцесорної системи для багатоканального інформаційного табло

44. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

45. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

46. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

47. Особливості клінічного перебігу, діагностики, терапії і контролю ерадикації урогенітального мікоплазмозу у жінок

48. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

50. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

51. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

52. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

53. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

54. Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ
55. Фізико-хімічні методи обробки матеріалів
56. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

57. Розуміння міжетнічного конфлікту

58. Методологічні принципи етносоціологічного вивчення міграцій

59. Кристалоквазіхімія дефектів. Фізико-хімічні властивості легованих кристалів телуриду кадмію

60. Аналіз філософських та літературознавчих поглядів Е. Штайґера і М. Гайдеггера

61. Аналіз виконання і планування місцевих бюджетів

62. Аналіз бюджету міста Ужгород

63. Вирішення задач по аналітичній хімії

64. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Участь держав у міжнародній мережі глобального екологічного моніторингу

66. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

67. Аналіз рентабельності ВАТ "СНВО ім. Фрунзе"

68. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

69. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

70. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов
71. Эволюция английского парламентаризма в 19-м - начале 20-го века
72. М. М. Сперанский – светило российской бюрократии

73. Политические воззрения Сперанского М.М.

74. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

75. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

76. Raskolnikov and Svidrigailov: on the brink of suicide. Ф.М. Достоевский, Преступление и наказание

77. Библиофильское издание "Живописная Россия" М.О.Вольфа

78. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

79. Великий график Добужинский М.В.

80. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки

81. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

82. Сім чудес світу

83. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

84. Жизнь и творчество Шолохова М.А.

85. Елецкие пейзажи в творчестве М.М. Пришвина

86. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова
87. Тематическое многообразие лирики М. Ю. Лермонтова
88. Лица серебряного века. М.И. Цветаева

89. Как соотносятся в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" милосердие, справедливость и всепрощение?

90. Психологизм в творчестве Ф.М. Достоевского

91. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

92. Художественное воплощение категорий свободы-несвободы в романах М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и Ч. Айтматова "Плаха"

93. Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание"

94. Философские проблемы в лирике М.Ю. Лермонтова

95. "Книжный вестник" Ю.М. Богушевича

96. А.М. Горький в воспоминаниях Берберовой

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

97. Анализ сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина "Премудрый пескарь"

98. Библия в системе поэтики Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

99. Диалогическая речь в романе Ф.М. Достовсекого "Бесы"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.