Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

План. & bsp; 1.     Вступ .2 2.     Загальна характеристика катакомбної культури .2 3.     Соціальна стратифікація .3 4.     Особливості етнічних розвідок в археології .4 5.     Етнічні дослідження на базі поховального обряду .6 5.1.  Методологічна основа дослідження. Створення вибірки та списку ознак для  аналізу .6 5.2.  Сумарна характеристика та групування масивів поховань .7 5.3.  Проміжний висновок 8 6.     Кераміка як джерело для етнічних та соціальних реконструкцій .9 7.     Висновок .13 8.     Список використаної літератури .14 9.     Додатки 15 9.1.  Територіальні масиви, окреслені С.Ж. Пустоваловим в ході дослідження етносоціальних рис катакомбного населення Північного Причорномор’я .15 9.2.  Сукупності ознак, виділених С.Ж. Пустоваловим, для дослідження етносоціальних рис катакомбного населення на базі поховального обряду.16 9.3.  Ілюстративні матеріали 17 & bsp; 1. Вступ & bsp; Даний реферат присвячений проблемам соціального та етнічного членування катакомбної культури – проблемам, які широко висвітлювались в працях таких видатних дослідників-археологів, як передусім С.Ж. Пустовалов. В своїх дослідженнях він широко розкриває питання диференціації катакомбного населення за багатьма ознаками: віковою, статевою, соціальною, етнічною. Також в цій роботі використані праці таких спеціалістів як Шапошнікова О.Г,  Отрощенко В.В., Ковалева І.Ф., Бережанська С.С., Попова Т.Б., Круц С.И. Братченко С.Н., Смирнов А.М. та багатьох інших. Метою нашої роботи було дослідити особливості соціального та етнічного складу катакомбної культури, для цього ми спочатку висвітлили питання загальної характеристики цієї культури, її економічний стан, а також деякі особливості етнологічних розвідок в археологічній науці, потім ми дослідили два типи джерел – поховальний обряд та кераміку, за якими власне і були з’ясовані основні положення та висновки даної роботи. & bsp; 2. Загальна характеристика катакомбної культури. & bsp; Катакомбна культура – це археологічна культура епохи ранньої бронзи, яка була розповсюджена в 1й половині і 3й чверті II тисячоліття до н.е. в Північному Причорномор’ї та Нижньому Поволжі. Вона була виділена на початку ХХ столітті В.А. Городцовим. Городцов також вибудував свою систему періодизації катакомбних культур, застосовуючи стратиграфічний метод, типологію форм поховального обряду й інвентарю. Носієм катакомбної культури була група споріднених культур, генетично пов’язаних з племенами ямної культури, які жили на цій же території в ІІІ тис. до н.е. Для катакомбної культури характерні родові поселення і курганні могильники (поховання в під курганних катакомбах, в скорченому положенні на боці, посипані червоною вохрою, яка символізувала вогонь). Серед інвентарю катакомбної культури слід зазначити глиняний посуд з орнаментом, нанесеним шнуровими штампами (характер орнаменту дозволяє включити катакомбну культуру в більш широке коло культур шнурової кераміки), камінне та бронзове знаряддя та зброю, кісткові та бронзові прикраси. Існують декілька точок зору на проблему походження катакомбної культури, однак більшість вчених на даний момент вважають, що в її складенні взяв участь якийсь давньо-східний етнічний компонент, під егідою якого проходила етнічна і ідеологічна консолідація місцевого населення.

Таким чином мова йде не про повну зміну місцевого населення на межі ямної і катакомбної культури, оскільки його щільність була досить високою, а лише про приток нового. Якщо припустити, що поява нового населення супроводжувалась завоюванням, а для періоду розкладу первісного суспільства особливо характерна міграція, що супроводжується завоюванням, то ця теорія стає ще більш вірогідною. Щодо економічного розвитку племен катакомбної культури слід зазначити, що економіка була комплексною: землеробсько-скотарською або скотарсько-землеробською, носії цієї культури були землеробами та осілими скотарями. О.Г. Шапошнікова зазначає для Нижнього Подніпров’я придомне пастушеське скотарство, яке доповнювалось землеробством, а для басейну Сіверського Дінця – полукочове скотарство, тобто диференціацію господарчої діяльності. Наявність в похованнях великої кількості костей великої та дрібної рогатої худоби, коней,  а також розвинутих типів колісних транспортних засобів (вози), дозволяє говорити, що велику роль в економіці грало скотарство, найвірогідніше – пастушеське. Це визначення знаходить своє підтвердження в складі стада, яке, правда, фіксується за кістяними рештками жертовної їжі  в могилах. Так, 12,7% поховань катакомбної культури містили кістки тварин. З них 38% складає велика рогата худоба, 38,7% - коні, 18,3% - дрібна рогата худоба. Необхідно підкреслити, що в будь-якому випадку, якими б ідеологічними уявленнями був викликаний до життя обряд супроводження покійника м’ясною їжею, він, безсумнівно, пов’язувався з практичною діяльністю та відображав розвиток скотарського господарського укладу. Навіть сам курганний обряд поховання вказує на скотарський характер економіки. Для катакомбної культури є також дані про розвинуте землеробство. В багатьох похованнях були знайдені рештки злаків.  В деяких похованнях Причорноморських степів були також знайдені рештки давніх землеробських знарядь праці типу рала. Подібні знаряддя могли бути використовувані для обробки легких заплавних грунтів, широко представлених р районі річок Молочної, Дніпра, Інгульця, Південного Бугу. Зображення колосся також відомі на камінних сокирах, які походять з катакомбних поховань. Катакомбна культура, на думку багатьох дослідників,  в своєму формуванні та розвитку відчула значний вплив такого могутнього культурного центру як Давній Схід. Він відобразився на найбільш важливих сферах людської діяльності: ідеології (погребальні споруди типу катакомб, культові сосуди типу курильниць, модельовані черепи і бальзамування, культові споруди типу зиккуратів), виробництва (кавказькі типи металевого інвентарю),  побуті (прикраси в формі скарабеїв, лотосоподібні підвіски). До кінця 3ї чверті ІІ тис. до н.е. племена катакомбної культури були витіснені племенами зрубної культури, що просунулись з регіону Середньої Волги. & bsp; 3. Соціальна стратифікація. & bsp; Достатньо високий рівень економіки (див. попередній розділ) дозволяє говорити про  значну соціальну стратифікацію в досліджуваному суспільстві. Погребальний обряд катакомбної культури, який в даний момент можна розглядати як основне джерело для дослідження  соціальної структури, демонструє значне різноманіття в розмірах та оформленні могил, кількості і якості інвентарю тощо, яке було викликано не тільки статтю та віком похованого, але й його соціальним станом.

Не дивлячись на те, що спроби реконструкції соціальної структури катакомбного населення були зроблені ще в 30ті роки, це питання досі залишається відкритим, хоча вже отриманий ряд цікавих даних. Так, ще Т.Б. Попова, базуючись на даних про відтворювальне господарство у носіїв катакомбної культури і залучаючи для соціальної реконструкції загальнотеоретичні праці, вже припускала наявність в катакомбній культурі початків соціальної диференціації. Вона припускала також наявність патріархального рабства, яке виникало внаслідок військових сутичок. Однак, процес соціального розкладення, на її думку, тільки починався. На складний характер соціальної структури також вказують і спільні парні поховання з насильницьким умертвінням одного з похованих.  Н.І. Шарафутдінова, дослідивши поховання з орнаментованими сокирами-молотками, також вважає, що вони були приналежністю осіб особливого соціального статусу, а саме шаманів-жерців. На думку багатьох дослідників знахідки возів та колісниць або їх окремих частин в похованнях доби бронзи також свідчить про значне розшарування суспільства та приналежність похованих в цих могилах до найвищого страту давніх скотарських спільнот Євразії. Також дослідники прийшли до висновку, що знахідки в похованнях так званих модельованих черепів, які є своєрідним виявленням культу предків, також є однією з ознак високого соціального статусу похованого.  Це підтверджує те, що модельовані черепи найчастіше знаходяться в похованнях, які і за іншими ознаками (розміри поховальних споруд в 1,5-2 рази перевершують середні, наявність соціально значущих категорій інвентарю, парадної зброї, возів та коліс, численного металевого інвентарю)  виходять за рамки ординарних. На більш ніж 1000 поховань катакомбної культури Нижнього Подніпров’я відомо всього лише 10 возів, в тісному зв’язку з  возами також стоїть і висока зустрічаємість зброї в похованнях з модельованими черепами (вище 50%), тоді як у середньому вона становить близько 12%. Як правило в похованнях з модельованими черепами зброя носить парадний характер і навряд чи могла бути використана за своїм прямим призначенням. Отже, ми можемо точно стверджувати, що ці 2 ознаки напряму пов’язані із соціальним статусом небіжчика. Визначення ступеню соціальної диференціації за матеріалами поховань інгульського типу дало можливість виділити шість соціальних груп поховань, які, на думку дослідників, становили не жорсткі групи типу каст, а скоріше деяку тенденцію з численними переходами в межах даного кола пам’яток, що вказує більш на становий тип  суспільного устрою того населення, яке залишило пам’ятки інгульського типу. Для першої найбільш соціально значущої групи населення характерні найбільші розміри поховальних камер (довжина більше ніж 240 см, а ширина – більше 200), складне погребальне ложе (не лише підстилка, а й подушка, шкіряні простирадла, циновки, як під так і над похованим), моделювання обличчя по черепу, колесо або віз, зброя, наявність металевого інвентарю, розпис (зображення на дні камери, які зазвичай виконані червоною фарбою – стопи, різноманітні візерунки, зображення тварин тощо), насип та інший численний інвентар.

Ендрю Влсон довол ретельно висвтлю становлення цих нституцй пд час перестройки, об'ктивно визнаючи, що бльшсть з них вд самого початку тяжла до демократичного й навть лберального (Рух) нацоналзму, послдовно вдмежовуючись вд радикалв. Вн слушно пише, що н до, н псля незалежност нацонал-демократи не змогли розширити сво соцально бази за меж 25-30% населення (переважно в Захднй Укран та серед схдноукрансько нтелгенц),  справедливо поясню це не лише загальною недорозвиненстю громадянського суспльства, характерною для всх пост-тоталтарних кран, а й - ще бльшою мрою - переважанням «антинацоналстичних» настров серед бльшо частини населення. Вн ма рацю  тод, коли пише про двостий характер укранського демократичного нацоналзму, який вд само сво появи (чи, власне, вдродження) в 1960-т роки розвивався  як загальнодемократичний, антитоталтарний, громадянський рух,  як рух власне нацоналстичний, спрямований на захист специфчних прав укранського етносу

1. Соціальне та особисте страхування

2. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

3. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

4. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

5. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

6. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.
7. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
8. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

9. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

10. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

11. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

12. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

13. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

14. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

15. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

16. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные

17. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

18. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

19. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

20. Сутність та соціальне призначення держави

21. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

22. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
23. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях
24. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

25. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

26. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

27. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі

28. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

29. Бронхіальна астма. Хронічний гастрит, гастродуоденіт. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки

30. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

31. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

32. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка

33. Економіка праці та соціально-трудових відносин

34. Типологія соціально-трудової мобільності населення

35. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

36. Політика та соціальний конфлікт

37. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

38. Соціальні ролі та особистість
39. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі
40. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

41. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

42. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

43. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

44. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

45. Соціальна політика та соціальне партнерство

46. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

47. Структура системи соціального захисту населення і політики України

48. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном
Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

50. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

51. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

52. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках

53. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

54. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
55. Соціальне становище Запорізького краю
56. Соціальні групи

57. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

58. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

59. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

60. Соціальні проблеми у ЗМІ

61. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

62. Сутність і значення соціального страхування

63. Державна політика соціального страхування

64. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

65. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

66. Демократія як соціальне явище

67. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

68. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

69. Правовідносини у сфері соціального захисту

70. Соціальна держава
71. Соціальна обумовленість державної служби
72. Соціальна цінність права

73. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

74. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

75. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

76. Історія України. Соціально-політичні аспекти

77. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

78. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

79. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

80. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

82. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

83. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

84. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

85. Соціально-духовні основи культури класицизму

86. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели
87. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
88. Соціально-етичний маркетинг

89. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

90. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

91. Глобалізація і процеси соціального розвитку

92. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

93. Зайнятість: соціально-трудові відносини

94. Організація як соціальне утворення

95. Соціальна психологія організацій

96. Соціально-трудові відносини як система

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Управління персоналом в соціальній сфері

98. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

99. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.