Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Контрольна робота на тему: Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX ст. До підприємницької діяльності у першій половині XIX ст. залучалися активніше ті стани, що були значно краще забезпечені коштами — поміщики та купці. Цим двом соціальним групам і надалі вдавалося зберігати домінуючі позиції у промисловості. Таку високу питому вагу поміщиків серед організаторів промислових підприємств вдало пояснював тогочасний відомий статистик Журавськкй, «Поміщики, — зазначав вів, — переважно виробники: вони володіють головною і найважливішою сумою приватного майна — землею, а значить, чималою частиною матеріалів фабричного виробництва. За допомогою позик у кредитових установах вони завжди можуть мати у своєму розпорядженні величезні капітали для початкової організації закладів, та й організувати ті заклади легше їм через те, що вони використовують власні матеріали і робітників» . Наявність коштів, нагромаджених за рахунок нееквівалентної торгівлі, також допомагала купцям в організації виробництва, хоча їм деякою мірою перешкоджала відсутність у першій половині XIX ст. вільних робочих рук. Однак, незважаючи на це, купецтво вже в той час значно активізувало свою промислову діяльність. За розрахунками дослідника соціально-економічних процесів на Україні переломної доби М. Бровера, який вважав усі міські фабрики і заводи купецькими через те, що поміщицькі, підприємства зосереджувалися переважно в маєтках, так представив динаміку розвитку купецького підприємництва: 1838 р. — 607 закладів, 1840 р. — 707, 1847 р. — 752, 1861 р. — 1575. Отже, купецький капітал дедалі настійніше заявляв про себе у промисловості. Вже на час селянської реформи 1861 р. він посів домінуюче становище. На 1861 — 1862 рр. купецькому капіталу належало 72 % промислових підприємств різного типу. Майже у повному розпорядженні купецтва знаходилися швацькі, ливарні, салотопні підприємства, тим часом як цукроваріння монополізували поміщики. Географічно, поміщицьке підприємство переважало у Київській та Харківській губерніях а купецьке — у Херсонській. За умов і Засилля цих двох соціальних станів у промисловості лише поодиноким - представникам соціальних низів — селянам — вдавалося пробитися до лав більш-менш значних промисловців. До таких, зокрема, належали родини Симиренків і Яхненхів, котрі започаткували бурхливу промислову кар'єру ще за кріпосницької доби. Розпочавши свою діяльність як дрібні торгівці, вони викупилися з кріпосної неволі і заснували в 1815 р. торговий дім, який вже на зламі двох епох був відомий не лише в імперії айв Європі Нагромадивши кошти на торгових ; операціях, вони у 40-і рр. першими у Російській імперії заснували парове цукрове виробництво на Ташлицькому та Городищенському цукрових заводах, за останнім словом техніки побудували Городищенський машино- і будівний завод і ціле робітниче містечко з недільною школою, парафіяльним міським та технічним училищами, бібліотекою, театром, лікарнею та церквою . На жаль, промисловий злет фірми був припинений її крахом на початку 80-х рр. XIX ст. Бурхливий розвиток фабрично-заводської промисловості у лореформену добу викликав зростання нових соціальних сил і посилення їх ролі у громадському та економічному житті суспільства.

Інтенсивне індустріальне будівництво яке розгорнулося, починаючи з 60-х рр. XIX ст., привело до того, що промислова буржуазія перетворилася у впливову частину класу капіталістів, котра специфічно була пов'язана з передовим у технічному відношенні господарством, а тому виступала носієм технічного прогресу. Потребуючи дедалі більше освічених кадрів, вона вільно чи невільно сприяла розвиткові як загальної так і спеціальної освіти. Вміло пристосовуючись до кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків, промислова буржуазія удосконалювала виробництво, впливала на політику уряду, підштовхуючи його і далі по шляху реформування економіки. У період поглибленого розвитку ринкових відносин, що відбувався у 2-й половині XIX ст. змінювалися шляхи, форми та інтенсивність становлення буржуазії взагалі і промислової зокрема. На цей процес певним чином, упливало і лореформеяне законодавство, яке стимулювало залучення до підприємництва демократичних низів. У 60-і рр. було ліквідовано обмеження у торгово-промисловій сфері для селян і міщан. Селянські свідоцтва 4-х розрядів скасовувалися. На селян поширювалися загальні юридичні права, формально протягом перших пореформенних років усувалися всі станові обмеження у підприємництві. Підприємцем міг стати будь-хто, кому під силу було придбати свідоцтво на право торгівлі чи промислу. Одночасно певним категоріям промисловців надавався цілий ряд пільг. Так, від промислових зборів звільнялися дворянські підприємства в маєтках та селянські за иісцем-пропнскн власника, якщо в кожному з них працювало не більше , 13 робітників. Не оподатковувалися млинарі, олійниці, цегельні, лісопильні і тому подібні заклади, розташовані за межами міст. Усе це, з одного боку, сприяло ширшій участі у промисловому будівництві менш заможних прошарків суспільства, а з іншого, — підтримувало дворянське підприємництво, що, як ми відзначали, вже на час реформи почало поступатися місцем купецькому. Всі ці зміни були зафіксовані у положенні від 8 січня 1863 р. «Про мито за право торгівлі та інших видів промислів» . Юридично ним визнавалися за всіма станами рівні права в галузі підприємницької діяльності Це положення залишалося незмінний аж до 80-х років, коли зміцнення ринкових засад викликало нові підходи в оподаткуванні підприємців . В той час, як створювалися умови для торгово-промислової діяльності суспільних груп, що до того зазнавали обмежень, поміщики позбавлялися пільг, які вони мали у феодальному суспільстві Внаслідок реформ, і головним чином селянської 1861 р, дворянство зазнало відчутних матеріальних втрат, лишившись раптово ряду привілеїв. Насамперед воно втратило дармову робочу силу, на якій, по суті трималося їхнє господарства Як зазначалося на з'їздах сільських господарів, поміщики після реформи зіткнулися з труднощами економічного характеру: бракувало оборотних коштів, припинялися позики з опікунських рад під заставу маєтків, не існувало законів, які б регулювали і забезпечували умови найняття робочої сили, селяни, що викупились, не бажали працювати за наймом, навіть на прийнятних умовах; крім того, залізничне будівництво, що активно розгорталося, відтягувало найбільш кваліфікованих робітників від поміщицьких підприємств, зростали ціни на робочі руки .

Все це зумовлювало кризу поміщицького господарства, складовою частиною якого були промислові підприємства. До того ж, на початку 60-х рр. було скасовано монополію поміщиків ] у галузі винокуріння. Щоправда, за феодалізму на Україні ґуральництвом&quo ; займалися й козаки, військові обивателі та однодвірці Після реформи права на цей рід діяльності, надавалися всім тим, хто придбав відповідне свідоцтво. Тому в цю, фактично, суто дворянську галузь промисловості почали проникати капітали інших суспільних верств. Поміщики, не витримуючи конкуренції з боку технічно більш прогресивних підприємств купців, поступово витіснялися з таких традиційно належних їм галузей, як винокурна, цукрова, мукомельна, салотопна, сукняна тощо. Навіть проведений у 1890 р. в інтересах поміщиків закон про винокуріння, згідно з яким переваги надавалися дрібним підприємствам, що знаходилися у сільській , місцевості, тобто переважно в руках поміщиків, юридично мав загальноста-новий характер. Фактично знищувалася дворянська монополія на землю. Обмеження, що існували у першій половині XIX ст. при купівлі-продажу землі для податних станів, у пореформенний період було ліквідовано (однак за власниками землі зберігалося право на ЇЇ надра). Отже, буржуазні реформи надавали всім станам суспільства однакові права. Працелюбність, енергія, бережливість, притаманні багатьом представникам соціальних низів — селянам, купцям, міщанам, допомагали їм успішно займатися підприємницькою діяльністю. Однак такі можливості були не в усіх. Дух грюндерства, що панував у суспільстві нерідко спонукав підприємців до нечесних шляхів наживи, відвертого шахрайства. Дуже точну характеристику цього періоду подав перший дослідник буржуазії П. Берлін: «На кінець 60-х років і на початку 70-х особливо яскраво розгоряється промислово-банківська вакханалія. Не тільки купці і промисловці, а й столбові дворяни беруть якнайширшу і жадібну участь у нашвнд-коруч організованих справах. Жадоба нажити капітали на промислових затіях, на залізничних концесіях, на підрядах і поставках охоплює добросердих вчорашніх поміщиків, що здатні були лише проживати гроші» . Захоплюючою атмосферою збагачення перейнялися й зовсім інертні в минулому і, здавалося б, не дуже придатні до підприємницької діяльності науковці, адвокати, лікарі, інженери. Тодішній міністр шляхів сполучення граф Бобринський у своїй доповідній записці царю зазначав: «Система посередництва між урядом і акціонерами, посередництва, яке не потребує ні капіталів, ні знань, ні кредитів, має своїм наслідком те, шо кожна більш-менш зацікавлена особа, яка прагне особистої наживи і ледве знайома з ходом справ у міністерстві чи . у вищих установах, здобуває не тільки можливість, але й право бути за словником акціонерного залізничного товариства» . Щоб якось залучити -до залізничного будівництва більше рядових капіталістів та припинити слекуляції навколо нього, уряд запровадив у 1874 р. нові умови акціонування. Ефект від цього заходу був незначний . Великі ділки, добре опанувавши ситуацію, зуміли скупити більшу частину акцій, не гребуючи навіть послугами підставних осіб.

Але укранськ орAанзац вдповли контраAтацею. @рунтом  було нацональне питання: большевики, мовляв, тльки через те так аAтують проти Центрально Ради та @енерального Секретарату, що це чисто-нацональна, укранська влада, що большевики по сут, так ж сам руськ шовнсти й мпералсти, як  меньшевики чи чорносотенц, й що м ходить тльки о те, щоб зкинути на Укран укранську владу й поставити свою, руську, централстичну. ¶ спочатку, коли соцальна позця укрансько влади ще не викреслилась до кнця, коли укранськ маси були ще повн доврря й поднаности з нею, аAтаця большевикв не мала великого успху. Але все ж таки дещо вже робила, роз'ясняла перед масами внутршн значння кожного нашого вчинку, зрвнювала з позцю в аналоAчних випадках большевикв, викривала перед ними основу таких учинкв,  тим примушувала чисто-укранськ вйськов частини придивлятись уважнше до полтики Центрально Ради. Розумться, укранськй влад така ворожа кртика була не бажана й небезпечна. Але, не маючи одваги силою заборонити й припинити аAтацю, особливо аAтацю салдатв-большевикв, вона почала вживати всяких заходв, щоб розпустити большевицьк вйськов частини, або примусити х розлзтися на вс боки

1. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

2. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

3. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

4. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

5. Соціалізм в історії України

6. Культура України XIX сторіччя
7. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя
8. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

9. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

10. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

11. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

12. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

13. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

14. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

15. Перспективи соціального розвитку України

16. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Структура системи соціального захисту населення і політики України

18. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

19. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

20. Походження людини та її поява на території України

21. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

22. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
23. Регіональна економіка промисловості України
24. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

25. Система соціального захисту в Україні

26. Соціальне партнерство в Україні

27. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

28. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

29. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

30. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

31. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

32. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

33. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

34. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

35. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

36. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

37. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

38. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні
39. Нормативна база соціальної роботи в Україні
40. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

41. Формування системи соціального захисту в Україні

42. Атомна енергетика України і РПС

43. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

44. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

45. Громадянство України

46. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

47. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

48. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские

49. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

50. Історія України

51. Історія соборності України

52. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

53. Період гетьманщини України

54. Центральна Рада і пролетаріат України
55. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
56. Культура України в 30-х рока

57. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

58. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

59. Податкова політика України

60. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

61. Загальна характеристика конституції України

62. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

63. Господарське право України

64. Конституційний суд України

Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические

65. Цивільне право України

66. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

67. Соціальні інститути.

68. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

69. Суверенітет України

70. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
71. Бюджет України: актуальні проблеми
72. Державній бюджет України

73. Сбалансованість бюджета України

74. Фінансова система України

75. Організаційна система управління природокористуванням України

76. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

77. Машинобудування України

78. Бідність в України

79. Вплив російської кризи на економіку України

80. Міжнародний ринок туристичних послуг України

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

81. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

82. Особливості перехідної економіки України

83. Авіаційний транспорт України

84. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

85. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

86. Органи внутрішніх справ України
87. Грошові розрахунки в господарському обороті України
88. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

89. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

90. Закон україни про міліцію

91. Право як спеціальне соціальне явище

92. Судова система України

93. Грошова система України

94. Заповідники України

95. Культура та побут населення України

96. Легка промисловість України i транспорт

Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Сільське господарство i харчова промисловість України

98. Електроенергетика України

99. Законодавство України про військову службу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.