Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Кредитування населення в комерційному банку "Аваль"

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА Кредитно-економічний факультет Кафедра банківської справиМАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА на тему : „ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ ”АВАЛЬ” ”Київ 2006 РЕФЕРАТ Магістерська дипломна робота на тему: “Кредитування населення в комерційному банку АППБ “Аваль” ” складається із вступу, 3 розділів та висновків. Робота викладена на 90 сто-рінках, містить 11 таблиць, 28 рисунків, додатки на 25 сторінках. Перелік вико-ристаних джерел літератури містить 80 найменувань. Об’єктом дипломного дослідження є – банківські продукти кредитуван-ня населення в одному з найбільших банків України - АППБ “Аваль” (м.Київ). Предметом дипломного дослідження є – портфельний ряд, особливості та умови кредитування населення в АППБ “Аваль”, а також порівняння їх з відповідними умовами в інших банківських установах банківської системи України. Мета дипломного дослідження полягає у розкритті сучасного номенклатурного ряду, загального досягнутого рівня розвитку та конкурентоспроможності банківських продуктів кредитування населення в банківській системі України, дослідження та оцінка конкурентної позиції і перспективних напрямків удосконалення банківських продуктів кредитування населення в комерційному банку АППБ “Аваль”. Основні завдання дипломного дослідження були наступними: - провести дослідження теоретичних основ банківських операцій з креди-тування населення в комерційному банку, особливостей процесу кредитування населення та ризики банківського кредитування населення і засобів їх зменшення; провести аналіз практики кредитування населення в банківській системі України та аналіз послуг в кредитному портфелі банківського кредитування населення в АППБ “Аваль”(м.Київ), який є одним із найбільших банків роздрібного кредитування в Україні; - класифікувати основні форми та умови кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”; - сформулювати проблеми з кредитними ресурсами та основні напрямки удосконалення кредитування населення в комерційному банку; - провести оцінку конкурентних позицій та напрямків розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” в підсегментах довгострокового іпотечного кредитування населення, довгострокового кредитування населення на придбання автомобілів, поточного споживчого кредитування населення запропонувати методіку оцінки конкурентноздатності банку та привабливості кредитування населення по рейтингу інтегрованого показника подорожчання кредиту для позичальника за рахунок всіх видів платежів (процентні платежі, одноразова та періодична комісія, страхування майна життя та титула права власності на об”єкт кредитування); За результатами дослідження сформульовані наступні результати, які мають практичну цінність: - виявлені основних тенденцій та напрямків розвитку кредитування банками населення України; - проведене класифікаційне структурування основних напрямків кредитування населення в інвестиційному та поточно-споживчому сегментах; - апробована методика та проведене рейтингування ефективності кре-дитів як з боку населення (через коефіцієнт подорожчання кредиту), так і з боку банку (ефективна ставка доходності з врахуванням витрат на вартість залуче-них кредитних ресурсів); Одержані результати можуть бути використані для чіткої алгоритмізації розподілу кредитних ресурсів комерційного банку в підсегментах кредитування населення відповідно залученим сегментам джерел кредитних ресурсів.

Рік виконання дипломної роботи - 2005 – 2006. Рік захисту роботи – 2006 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 1.1 Сутність кредиту як економічної категорії 1.2 Особливості процесу кредитування населення в комерційному банку 1.3 Ризики банківського кредитування населення та засоби їх зменшення РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ АППБ „АВАЛЬ” 2.1 Загальні характеристики діяльності АППБ “Аваль” 2.2 Структура кредитних операцій АППБ “Аваль” з приватними особами 2.3 Основні форми кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль” 2.4 Аналіз прибутковості операцій кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль” РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 3.1 Проблеми та перспективи розвитку сегменту кредитування населення в банківській системі України 3.2 Конкурентна позиція та напрямки розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” сегменті кредитування населення ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми дипломного проекту полягає в ідентифікації сучасного стану, структури та обсягів кредитування населення комерційними банками України, проведенні класифікації та оцінки ефективності кредитування населення в сегментах інвестиційного та споживчого кредитування, виявленні поточних проблем та перспективних шляхів розвитку сегментів банківського кредитування населення. Об’єктом дипломного дослідження є – банківські продукти кредитуван-ня населення в одному з найбільших банків України - АППБ “Аваль” (м.Київ). Предметом дипломного дослідження є – портфельний ряд, особливості та умови кредитування населення в АППБ “Аваль”, а також порівняння їх з відповідними умовами в інших банківських установах банківської системи України. Мета дипломного дослідження полягає у розкритті сучасного номенклатурного ряду, загального досягнутого рівня розвитку та конкурентоспроможності банківських продуктів кредитування населення в банківській системі України, дослідження та оцінка конкурентної позиції і перспективних напрямків удосконалення банківських продуктів кредитування населення в комерційному банку АППБ “Аваль”. Основні завдання дипломного дослідження були наступними: - провести дослідження теоретичних основ банківських операцій з кредитування населення в комерційному банку, особливостей процесу кредитування населення та ризики банківського кредитування населення і засобів їх зменшення; провести аналіз практики кредитування населення в банківській системі України та аналіз послуг в кредитному портфелі банківського кредитування населення в АППБ “Аваль”(м.Київ), який є одним із найбільших банків роздрібного кредитування в Україні; - класифікувати основні форми та умови кредитування приватних осіб в АППБ „Аваль”; - сформулювати проблеми з кредитними ресурсами та основні напрямки удосконалення кредитування населення в комерційному банку; - провести оцінку конкурентних позицій та напрямків розвитку ринкової долі АППБ “Аваль” в підсегментах довгострокового іпотечного кредитування населення, довгострокового кредитування населення на придбання автомобілів, поточного споживчого кредитування населення запропонувати методіку оцінки конкурентноздатності банку та привабливості кредитування населення по рейтингу інтегрованого показника подорожчання кредиту для позичальника за рахунок всіх видів платежів (процентні платежі, одноразова та періодична комісія, страхування майна життя та титула права власності на об”єкт кредитування); Методами дипломного дослідження є – структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистистичний аналіз хронологічних рядів параметрів.

Інформаційною базою дипломного дослідження були – звітні документи АППБ “Аваль” за 2000 – 2006 роки, статистичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків, Держкомстату України, періодика. Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає: - в виявлені основних тенденцій та напрямків розвитку кредитування банками населення України; - в класифікаційному структуруванні основних напрямків кредитування населення в інвестиційному та поточно-споживчому сегментах; - в розробці методики та проведенню рейтингування ефективності кредитів як з боку населення (через коефіцієнт подорожчання кредиту), так і з боку банку (ефективна ставка доходності з врахуванням витрат на вартість залучених кредитних ресурсів); Застосування розробленої методології дозволило на прикладі дослідження роботи АППБ „Аваль” в сегментах кредитування населення виявити нагальні проблеми як з забезпеченням кредитних ресурсів, так і з необхідністю чітко алгоритмізувати розподіл кредитних ресурсів в підсегментах кредитування населення відповідно залученим сегментам джерел кредитних ресурсів, а саме: - обсяги беззаставного короткострокового кредитування населення на поточні потреби та на нецільове “карткове” кредитування не повинні перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - короткострокових та довгострокових гривневих депозитів фізичних осіб; - обсяги середньострокового заставного “автокредитування” не повинні перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - короткострокових і середньострокових депозитів населення в іноземній валюті; - обсяги довгострокового іпотечного кредитування населення не повинні перевищувати обсягів відповідної бази кредитних джерел - обсягів довгострокових депозитів населення в іноземній валюті та обсягів довгострокових “єврокредитів” банківської системи Європи за рахунок нових іноземних інвесторів; Магістерська дипломна робота складається із вступу, 3 розділів та висновків. Робота викладена на 90 сторінках, містить 11 таблиць, 28 рисунків, додатки на 25 сторінках. Перелік використаних джерел літератури містить 80 найменувань. Рік виконання дипломної роботи - 2005 - 2006. Рік захисту роботи – 2006. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ1.1 Сутність кредиту як економічної категорії За ринкових умов банки та інші фінансові інститути відіграють ключову роль у перетворенні заощаджень домогосподарств та інших секторів економіки на продуктивні види інвестицій. Виконуючи свою посередницьку функцію, ці установи стимулюють збільшення суми заощаджень, що зберігаються в них в виді депозитів. У свою чергу, для збільшення заощаджень і підвищення власної конкурентоспроможності вони постійно шукають найвигідніші види інвестицій для розміщення згаданих заощаджень . Виходячи з функцій, виконуваних кредитом, виділяють його функціональні границі – перерозподільну й емісійну. Перерозподільна границя показує об'єктивно обґрунтовані межі перерозподілу коштів на основі кредиту.

Так, прокуроры субъектов РФ не позднее суток извещают Генерального прокурора РФ по телефону или с помощью других видов средств срочной связи с последующей высылкой письменного донесения о происшествиях чрезвычайного характера, в том числе: о преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства; катастрофах, крушениях, повлекших человеческие жертвы или иные тяжкие последствия; угонах или захвате воздушных, морских, транспортных средств; вооруженных нападениях и групповых побегах лиц, заключенных под стражу, беспорядках в местах исполнения уголовного наказания и т. д. В течение трех дней с момента возбуждения уголовного дела в Генеральную прокуратуру РФ должны быть направлены следующие специальные донесения: о хищениях и нецелевом использовании бюджетных средств; фактах нарушений, связанных с невыплатой заработной платы, пенсий и иных социальных платежей населению; нападениях на банки, кассы предприятий, учреждений и организаций; об экологических преступлениях, повлекших массовую гибель, заболевание людей, распространение эпидемий и другие тяжкие последствия и т. д

1. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

2. Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку

3. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

4. Планування доходів та витрат в комерційному банку

5. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

6. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
7. Ризик кредитних операцій комерційного банку
8. Аналіз діяльності комерційного банку

9. Диференціація відсоткової ставки комерційного банку

10. Кредитний механізм в комерційних банках

11. Маркетингова діяльність комерційного банку

12. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

13. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

14. Фінансова стійкість комерційного банку

15. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

16. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами

17. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

18. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

19. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

20. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

21. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

22. Механізм кредитування банками України
23. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення
24. Роль и место вкладов населения в деятельности коммерческого банка

25. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

26. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

27. Захист населення при радіаційному забрудненні

28. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

29. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и очагах поражения

30. Подготовка населения в области защиты населения от ЧС

31. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

32. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие

33. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

34. Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

35. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

36. Население мира

37. Динамика численности населения РФ

38. Депопуляция российского населения в конце 20 века
39. Рост населения, проблема продовольствия
40. Государственное регулирование доходов населения на Украине

41. Коммерческие банки Великобритании

42. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

43. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

44. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

45. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

46. Банки и их роль в экономике Украины

47. Незадекларированые доходы населения

48. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Налоги с населения

50. Памятники саргатской культуры как источник для реконструкции социально-экономических отношений и мировоззрения населения

51. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты

52. Москвоведение: "Население"

53. Проектирование и разработка баз и банков данных

54. Принципы организации хирургической помощи населению в чрезвычайных условиях
55. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г
56. Свинцовое загрязнение окружающей среды РФ и его влияние на здоровье населения

57. Социологический опрос населения: "Отношение различных слоев населения г.Москвы к введению с 1 июля 1998г. повременной оплаты за телефонные переговоры и влияние "повременки" на будущее благосостояния населения"

58. Власть и народ: представления низов общества о государственном и общественном устройстве в России XVIII в. (на примере русского крестьянского населения Сибири)

59. Статистика уровня образования населения и развития системы обучения

60. Физическая культура в системе социальной работы с населением

61. Перепись населения России 2002 года

62. Социальная зашита населения в РФ

63. Дифференциация доходов населения и социальная политика государства

64. Потребности и предпочтения населения г. Москвы на рынке банковских услуг

Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Экономика семьи и роль Сбербанка в улучшении жизни населения

66. Физическая культура в системе социальной работы с населением

67. Организация, цели и функции центральных банков развитых стран и Банка России

68. Банковское дело и инструменты кредитно-денежной политики Банка России

69. Анализ работы Курганского отделения 8552 Сберегательного банка РФ

70. Банки
71. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)
72. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

73. Платежные системы коммерческих банков

74. Открытие и ведение счетов юридических лиц в коммерческом банке

75. Роль коммерческих банков в кредитной структуре

76. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

77. Риск ликвидности банка

78. Денежно-кредитная политика центральных банков

79. Валютные операции коммерческих банков

80. Управление вексельным обращением в коммерческом банке

Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

81. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

82. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

83. Инвестиционные банки (Доклад)

84. Валютные операции Сберегательного банка РФ

85. Деятельность коммерческих банков

86. Областная дирекция АППБ АВАЛЬ
87. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках /на материале АКБ Украина/
88. Отчеты по практике в Коммерческом банке

89. Банки и банковская система Украины

90. Расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц в Сберегательном банке РФ

91. Денежно-кредитная политика Банка Англии

92. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций

93. Сущность банка, его функции и их развитие на современном этапе

94. Центральные банки

95. Операции коммерческих банков

96. Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина

97. Как банки зарабатывают деньги

98. Роль банка в регулировании налично- денежного обращения

99. Организация кредитования юридических лиц коммерческими банками (на основе информационно-аналитических материалов)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.