Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

1. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних. Відбиття цих явищ на письмі Звуки зреалізовують себе, сполучаючись з іншими звуками, у результаті чого виникає уподібнення одного звука до іншого, розподібнення, вставляння і випадання, чергування і злиття звуків. Це певною мірою нагадує хвилювання моря, коли одна хвиля, наздогнавши попередню, покриває її, — і так твориться заспокійливо-бентежна чи громова музика моря (І.Фаріон). Сучасні школярі – це мобільні мовні особистості. У справах виявляють ініціативу, впевненість, прагнення до спілкування. Однак диктанти “рясніють„ словами київски, україньці, посьпіхом, творчісьтю, блищий, зупинеться, вітпочити, піттримка, с татом. Чим зумовлені такі помилки? Як на вимову сумнівного звука впливають звуки, що знаходяться поряд? Обговоріть цю проблему у класі. ◊ Прочитайте і запишіть наведені вище слова правильно. Перевірте написання і звучання за орфографічним і орфоепічним словниками. З тлумачного словника і словника лінгвістичних термінів випишіть словникову статтю до слова асиміляція. ◊ Запишіть фонетичною транскрипцією подані слова: з татом, з животиком, з широкою посмішкою, з сіллю. Які особливості вимови перших двлх звуків? Перед кожним словом вжито один і той самий прийменник. Значення його не міняється, але звучить він кожного разу по-іншому: фонема /з/ передається звуками . Чому? Отже, на артикуляцію /з/ впливають сусідні, наступні звуки. Як наслідок, наступні звуки підпорядковують звук повністю або частково, зробивши глухим, м'яким або шиплячим. Таке явище називається асиміляцією (assimila io – уподібнення). ◊ Прочитайте. Які терміни в тексті для вас нові? З'ясуйте їх значення за словниками. Складіть план статті у вигляді запитань. Звуки, взаємодіючи у мовному потоці з іншими звуками, пристосовуються до інших. Наприклад, у слові зозуля звук огублюється. Коли поряд стоять звуки однієї групи – обидва голосні або обидва приголосні, один із них, попередній у вимові може уподібнюватися до наступного. Наприклад: у слові одзвінчується, перетворюючись на дзвінкий . Асиміляція приголосних — поширене явище в українській мові. Протилежним за наслідком є фонетичне явище, яке називається дисиміляцією (від лат. dissimilis – несхожий), коли при взаємодії однакових звуків один з них втрачає які-небудь спільні ознаки. Прикладами таких слів є рушник, рушниця, сердешний, мірошник, соняшник, вищий, кращий, срібло, хто. Наприклад слово кращий утворювалося так: . Таблиця. Види асиміляції звуків за напрямком регресивна (якщо наступний звук уподібнює собі попередній) прогресивна (якщо попередній звук уподібнює собі наступний) за суміжністю контактна (звуки стоять поряд) дистантна (звуки знаходяться поряд, але в різних словах) за характером за дзвінкістю, глухістю, м’якістю, місцем творення, способом творення ◊ Прочитайте текст. Поміркуйте, як у вірші М.Вінграновського “Звичайна собі мить” фонеми /з/, /с/, /ц′/ створюють картину, зіткану із серпанку і напоєну росами й дощами. Звичайна собі мить. Звичайна хата з комином.

На росах і дощах настояний бузок. Оця реальна мить вже завтра буде спомином а післязавтра – казкою казок . Випишіть слова і сполучення прийменника зі словами, в яких фонема /з/ реалізувалася б у звуках . Поясніть це фонетичне явище, керуючись довідкою. Випишіть з у віршів Миколи Вінграновського інші вияви стилістичних особливостей приголосних звуків. Довідка В українській мові поширене регресивне уподібнення (асиміляція) глухих приголосних до дзвінких. Це виникає, коли наступний дзвінкий впливає на попередній глухий і викликає зміну його на відповідний йому дзвінкий: Великдень — Велиерг, боротьба . Дзвінкі приголосні стійкіші, в українській мові не втрачають своєї дзвінкості, тобто не оглушуються: . Відомо лише про зміну дзвінкого , кігті . Оглушується прийменник і префікс з у позиції перед глухим нешиплячим приголосним: зц оля. Наслідки такої асиміляції закріплені в орфографічному правилі: перед к, п, т, х, ф вживається префікс с: сказати, спитати, стиха, схилити, сфотографувати. ◊ Прочитайте слова, дотримуючись норм вимови. З’ясуйте, як вимовляються звукосполучення, позначені підкресленими буквами. Перевірте за орфоепічним словником. вокзал, анекдот, просьба, боротьба, вогко, полегкість, перемогти, полегшення, підбігти, допомогти. Примітка: Коли приголосний звук чується невиразно і виникає сумнів, яку букву писати, треба так змінити слово або дібрати до нього таке споріднене, щоб після сумнівного приголосного був голосний або такий приголосний, який не викликає зміни попереднього звука. Наприклад, пишемо легко, нігті, кісьба, молотьба, подружка, бо легенько, ніготь, косити, молотити, дружба. Якщо написання слова не можна перевірити таким чином (наприклад, вогко, призьба), слід звернутися до орфографічного словника. ◊ Прочитайте і запишіть текст, поставивши розділові знаки. Визначіть його стильову приналежність. Про кого йдеться у тексті? Чи відомі вам праці цього вченого? В якому закладі навчався Іван Андрійович Зязюн? Як називається цей заклад тепер? Що, на вашу думку, впливає на становлення кожної особистості? Що і хто вплинув на ваш професійний вибір бути філологом, учителем української мови і літератури? Підкресліть слова, в яких прослідковуються явища уподібнення приголосних. Талановиті сільські вчителі навчали малого Івана досконало володіти “красивим, еластичним, вишукано інтелігентним українським мовленням”. А в юності успішному становленню Івана Зязюна як філософа і педагога сприяли наукові діалоги з викладачами Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Своєю повагою до студентів лекторською майстерністю вмілим доторкуванням філософської проблематики до всіх життєвих сфер відданістю ідеї чесністю і порядністю щирістю людяністю інтелігентністю добротворністю яскраві особистості виховували відчуття величі світової філософії закладали основи естетико-інтелектуальної культури й естетичного саморозвитку і спонукали до наполегливої естетико-педагогічної діяльності. То ж педагогічна робота стала для нього справжнім мистецтвом за допомогою якого молодому викладачеві І.Зязюну “вдавалося входити у внутрішній світ студентів і переживати з ними дивні катарсистичні стани” (Л.М

ацько, О.Семеног). Зверніть увагу на слова, в яких наступний приголосний є м'яким звуком. Запишіть такі слова у фонетичній транскрипції. Унаслідок впливу наступного приголосного м'якого звука попередні тверді передньоязикові звуки перетворюються на м'які: , . Результат асиміляції приголосних за м'якістю на письмі не позначається. Не відбувається така асиміляція на межі морфем: відліт, схід, підніс. ◊ Прочитайте слова уголос. Назвіть приголосні, що змінилися внаслідок асиміляції (уподібнення) звуків. При потребі скористатйтеся довідкою. Складіть усний твір-мініатюру, використовуючи подані слова. пісня, міцні, рясніти, спільні, безпечний, Наталці, листя, журишся, з чаєм, двадцять у книжці, ворітця. Довідка В українській мові поширене регресивне уподібнення (асиміляція) приголосних місцем і способом творення. Варто запам’ятати типові асиміляційні групи приголосних: Під впливом наступного шиплячого змінюється на шиплячий: зшити — и; зжовкнути — есний; з джерела — , змінюється на свистячий: книжці — кни- і; грієшся — грієа; Під впливом наступного – африкати або проривний змінюється на африкату шиплячу або свистячу: квітчати — квіе; у клітці — у кліи. ◊ Прочитайте слова, дотримуючись норм вимови. З’ясуйте, як вимовляються звукосполучення, позначені підкресленими буквами. Вітчизна, коротший, відчинити; безчинство, безчесність, зчинити, розчинний, зчищений, безшумний, розшифровка, розжалувати, масштаб, принісши; відважуєшся, з’являєшся, дізнаєшся; розсудливий, безсмертя, розсекречування, безсистемний, безсилий, розсунути, зсипати, безцеремонний; починається, збираються, змінюється, сподівається, радяться; майбутній, мужність, щодня, передмістя, переслідувати, наодинці. Швейцарський мовознавець Ф. де Соссюр наголошує на особливій потребі вивчення звуків у мовленнєвому ланцюжку, бо саме в цьому виявляється національна своєрідність мелодики слова. Кожний регіон України, кожне місто має особливу звукову ауру, що в цілому складає звуковий образ держави. ◊ Прочитайте текст. Що вам відомо про Полтавщину? Хто з відомих письменників народився на Полтавщині? Проілюструйте свої відповіді, склавши візуальну екскурсію на основі матеріалів, підібраних з Інтернет-сайтів. Що вам відомо про особливості говіркового мовлення жителів Полтавського краю? Чи відрізняється це мовлення від мовлення жителів вашого міста, села? Полтавщина. Споконвічно український край, якому доля відвела історичну й географічну центральність. Осердя нашої нації ніяк не може повернутися на круги своя в мовному плані. Мова Полтавщини, цей найважливіший фрагмент середньонадніпрянських говорів, що лягли в основу сучасної української літературної мови, переживає тривалу кризу. Ніяк пристрасне слово великого полтавця Івана Котляревського, збагачене й відшліфоване його наступниками – земляками Панасом Мирним, Архипом Тесленком, Олесем Гончаром, Павлом Загребельним, не займе в себе вдома належного йому місця. Воно, з одного боку, «трибунно» і «мітингово» захищається, ставиться нібито «на сторожі коло людей», а з другого – потай громиться вигостреним історією мечем (М.С

Грантовский — Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970. Грінченко — Словарь української мови: в 4-х томах. К., 1958. Грюнберг — Грюнберг А.Л. Заметки по топонимии Афганского Бадахшана // Ономастика Востока. М., 1980. ГУ — Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв'язках. К., 1981. Гусева — Гусева Н.Р. Индуизм. М., 1977. Дандамаев — Дандамев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика Древнего Ирана. М., 1980. ДИЯ — Основы иранского языкознания: древнеиранские языки. М., 1979. Дюмезиль — Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986. Евсюков — Евсюков В.В. Мифы о Вселенной. Новосибирск, 1988. <270> ЕГС — Стрижак О.С. Етнонімія Геродотової Скіфії. К., 1988. ЕС — Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. К., 1985. ЕСУМ — Етимологічний словник української мови. Тт. І-ІІІ. К., 1982, 1985, 1989. Жебелев — Жебелев С.А. Северное Причерноморье. М. — Л., 1953. ЗМ — Зороастрийская мифология. СПб., 1998. Зограф — Зограф Г.А. Морфологический строй новых индоарийских языков. М., 1976

1. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

2. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

3. Суржик - проблема української мови

4. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

5. Основи ділової української мови

6. Історія розвитку української мови
7. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі
8. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

9. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

10. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

11. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

12. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

13. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

14. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування

15. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

16. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

17. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

18. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

19. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

20. Етика і естетика, проблеми взаємодії

21. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

22. Периферійні пристрої. Взаємодія комп’ютера з периферійними пристроями
23. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян
24. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

25. Взаємодія людини й колективу

26. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

27. В’язка взаємодія вихорових структур зі зсувною течією

28. Конфлікт – вид взаємодії людей

29. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

30. Природа й суспільство: етапи взаємодії

31. Взаємодія видів транспорту

32. Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів

34. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

35. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

36. Становище Української журналістики в 20-х роках

37. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

38. Архетипи та універсалії української ментальності
39. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області
40. Форми української держави

41. Українська мова у медіапросторі

42. Розвиток української лексикографії

43. Українська мова в засобах масової інформації

44. Українська мова у професійному спілкуванні

45. Формування і становлення української юридичної термінології

46. Електронні тлумачні словники англійської мови

47. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

48. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

49. Відродження української держави

50. Євген Чикаленко - меценат української культури

51. Зародження української державності

52. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

53. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

54. Політична система Української козацької держави
55. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.
56. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

57. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

58. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

59. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

60. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

61. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

62. Витоки української авіації

63. Витоки української художньої культури

64. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

66. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

67. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

68. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

69. Українсько-бельгійські відносини

70. Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)
71. Українсько-Угорські відносини
72. Підготовка до ЗНО - українська мова

73. Концепції української державності

74. В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності

75. Особливості української демонології

76. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

77. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

78. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

79. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

80. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки

81. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

82. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

83. Міжнародний ринок туристичних послуг України

84. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

85. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

86. Хімічна промисловість України
87. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період
88. М.О. Скрипник - видатний діяч України

89. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

90. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

91. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

92. Хімічна промисловість України

93. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

94. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

95. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

96. Міграційні питання в Україні

Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

97. Місцеві суди в Україні

98. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

99. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.