Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Відповідальність аудитора

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Контрольна робота з дисципліни: “Аудит” Зміст контрольної роботи1. Питання №14. Відповідальність аудитора 2. Питання №34. Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки 3. Питання №47. Хто несе відповідальність за достовірність фінансової звітності, перевіреної аудитором? Список використаної літератури 1. Питання №14. Відповідальність аудитораВідносини між аудиторською фірмою (аудитором) і клієнтом регулюються нормами цивільного законодавства. У відповідності до статті 35 Закону України &quo ;Про аудиторську діяльність&quo ; за неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор несе цивільну відповідальність, яка передбачає відшкодування завданих збитків з вини аудитора. Цивільна відповідальність. До цивільної відповідальності аудиторські фірми (аудитори) притягуються за рішенням арбітражного суду. Такі судові справи стосуються тих перекручень звітності, які аудитор не зміг виявити, в результаті чого клієнт зазнав збитків у вигляді сплати штрафів, пені тощо. Клієнт у цьому випадку стверджує, що аудитор зміг би знайти ці перекручення, якби не його недбалість. Тобто головне звинувачення, як правило, стосується рівня ретельності виконання зобов'язань аудитором. За звичайними цивільно-правовими угодами сторони несуть відповідальність тільки одна перед іншою, а аудитор несе відповідальність перед клієнтом і перед третіми особами, які є користувачами фінансової звітності клієнта, засвідченої висновком аудитора. Ця специфіка відповідальності аудитора закладена в меті аудиту: засвідчити достовірність, повноту і законність представленої інформації щодо дій і подій господарюючого суб'єкта з метою зменшення до найменшого ризик користувачів інформації. Аудиторська фірма (аудитор) може нести відповідальність перед третьою особою, якщо позивач зазнав збитків в результаті того, що він поклався на фінансову звітність, яка ввела його в оману. До таких осіб належать існуючі та потенційні акціонери, торговці, банкіри та інші кредитори, службовці і клієнти. Типовий випадок такого роду може мати місце тоді, коли банк не може повернути позику з причини неплатоспроможності клієнта. Банк може вимагати, щоб аудиторська фірма відшкодувала завдані збитки, посилаючись на те, що аудит проведено з неналежною ретельністю. Кримінальна відповідальність. Аудитор (фізична особа) може бути притягнутим і до кримінальної відповідальності і визнаний винним у кримінальних злочинах. Особливо це стосується випадків, коли порушуються вимоги законодавства щодо цінних паперів. Кримінальна відповідальність загрожує в разі навмисного приховування істини у власних інтересах. Професійна відповідальність. Професійна відповідальність аудитора визначається в наступному: 1) попередження; 2) припинення дії сертифіката на строк до одного року; 3) анулювання сертифіката. Відповідальність за нормами трудового права. Аудитор, який працює в аудиторській фірмі і зв'язаний з нею трудовими правовідносинами, у випадку неналежного виконання своїх обов'язків може бути притягнений до відповідальності за нормами трудового права (догана, звільнення, обмежене відшкодування завданої дійсної шкоди).

Класифікація відповідальності аудитора показана на рис.1. Відповідальність аудиторів наступає у разі неякісного виконання своїх обов'язків, яке проявляється у наступному: неправомірне використання (невикористання) нормативної бази (законодавчих та інших актів з бухгалтерського обліку, оподаткування та офіційних пояснень до них); арифметичні помилки; втрата або псування документів, отриманих аудитором; навмисні дії або бездіяльність аудитора чи його працівників, спрямовані на завдання або заподіяння шкоди замовнику, а також будь-які дії (бездіяльність), в яких мали ознаки кримінального діяння, змови; дії працівників аудитора в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або їх наслідки; порушення (розголошення) або використання у власних цілях аудитором будь-якої конфіденційної інформації, що стала йому відома при наданні аудиторських послуг. Рис.1. Класифікація відповідальності аудитораДля того, щоб уникнути судового переслідування, аудиторам рекомендується дотримуватись наступних правил: перед початком роботи аудитор повинен письмово повідомити клієнта про власне розуміння обов'язків і про те, які об'єкти будуть перевірені; встановити помилки в роботі клієнта в попередніх звітних періодах; неухильно дотримуватись вимог бухгалтерських і аудиторських стандартів; розуміти, що суди чекають від представників вільної професії поваги до норм права і справедливості, навіть якщо вони не співпадають із стандартами професійної етики; ставити якість своєї роботи вище за піклування про збільшення доходів своєї фірми; бути особливо обережним, перевіряючи фірми, що мають фінансові труднощі (такі фірми намагаються надати викривлену фінансову звітність). Аудитори повинні здійснювати заходи щодо мінімізації своєї відповідальності. До цих заходів можна віднести наступні: мати справу тільки з чесними клієнтами; наймати кваліфікований персонал, який слід адекватно підготувати і контролювати; дотримуватись професійних стандартів; зберігати незалежність; розуміти, який бізнес веде клієнт, тобто знати специфіку господарських операцій фірми; підтримувати високу якість аудиту; правильно документувати роботу; отримати документи, що визначають взаємні обов'язки аудитора і клієнта; зберігати конфіденційність відносин, тобто не розкривати інформацію про свого клієнта стороннім особам; забезпечити адекватний страховий захист; користуватись кваліфікованими юридичними консультаціями. Разом з тим, аудитор не застрахований від помилок та невиявлення перекручень звітності, фактів обману тощо. З метою запобігання негативних наслідків для аудиторської фірми в розвинутих країнах здійснюється страхування професійної і цивільної відповідальності. Це стало обов'язковим видом страхування. 2. Питання №34. Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевіркиВ процесі збору даних аудитор повинен прийняти рішення по кожному положенню, що міститься як у документах, так і в бухгалтерській звітності. Такі рішення стосуються питання про те, яку кількість даних необхідно одержати, тобто яким повинен бути обсяг перевірки при аналізі господарської діяльності.

Розмір вибірки залежить від різних факторів. Так, від оцінки аудитором стану обліку і внутрішнього контролю па підприємстві будуть залежати й усі його наступні дії. Тобто, якщо в результаті ви вчення звітності клієнта і бесід з персоналом аудитор впевниться в тому, що звітність складена вірно на основі правильних і достовірних вихідних даних, то він може взагалі обмежитись оглядовою перевіркою. Якщо ж такої впевненості немає, слід проводити аудиторську перевірку Але жодна з аудиторських перевірок не може і не повинна охоплювати всі господарські операції, здійснені протягом періоду, що аналізується. Якщо для кожної обраної процедури аудитор повинен був би вивчити кожний елемент сукупності, то було б практично неможливо провести повну аудиторську перевірку у визначений термін. У зв'язку з цим аудиторські фірми (аудитор) проводять вибіркову перевірку, яка є більш ефективною в порівнянні із суцільною. Характеристика вибірки як методу перевірки. Вибірка в аудиті - це процес вибору і аналізу частин даних з метою отримання інформації чи оцінки стану всієї сукупності. Так, аудитор перевіряє інформацію по 10 з 50 найменувань матеріальних запасів, на основі цієї перевірки робить висновок щодо правильності всієї сукупності інформації по матеріальних запасах. Норми і правила використання аудиторської вибірки під час аудиторської перевірки, а також порядку визначення і побудови вибіркових тестів регламентовані національним нормативом № 17 &quo ;Вибіркова перевірка&quo ;. Термін &quo ;аудиторська вибірка&quo ; або &quo ;вибіркова перевірка&quo ; означає використання аудиторських процедур стосовно менш ніж 100% бухгалтерських проводок або показників фінансової звітності, котрі дозволяють аудитору отримати аудиторські докази і, оцінивши окремі характеристики відібраних даних, розповсюдити дієвість цих доказів на всю сукупність даних. При побудові аудиторської вибірки необхідно враховувати конкретну мету аудиту, сукупність даних (генеральну сукупність) і обсяг вибірки. Насамперед, аудитор має визначити конкретну мету аудиторської вибірки і процедур аудиту, шляхом яких така мета може бути досягнута найкращим чином. Вся група однорідних даних, що підлягає розгляду аудитором, називається &quo ;сукупністю&quo ; (популяцією). Сукупність - це набір окремих груп (підсукупностей) та елементів. Наприклад, якщо метою аудиту є перевірка на предмет достовірного відображення кредиторської заборгованості, то генеральною сукупністю даних може бути перелік усіх кредиторів. Окремі дані, які складають генеральну сукупність, вважаються елементами вибірки. Вибірка елементів з генеральної сукупності може бути здійснена різноманітними методами. В аудиті за елементи можуть виступати статті, записами з яких проводиться вибірка. Тому для оцінки сукупностей вся документація клієнта розбивається на однорідні масиви даних за різними ознаками: характером документів, матеріально відповідальними особами, тимчасовою послідовністю тощо. Для досягнення найефективнішої побудови вибірки використовують метод стратифікації. Під стратифікацією слід розуміти процес розподілу генеральної сукупності на більш дрібні підсукупності, кожна з яких має свою власну вартісну характеристику.

Не деревяна, а залзобетонна завса опустилася»[678]. Д. Мережковський вщував ще 1907 року прихд бльшовизму  помилився лише на клька рокв. Так само М. Бердяв 1907 року писав, що бльшовицька партя за свою деологю стоть найближче за нш парт до деолог, свтогляду московського народу. Тому в майбутнй революц бльшовицька партя переможе вс нш парт, бо  пдтрима весь московський народ[679]. Подбний погляд подляють нш автори: «Наш московськ лицемри кажуть, що московський народ невинний, не вдповда за бльшовизм, бо, мовляв, комунзм це вропейська бактеря, що  занесли до Московщини чужинц  нею заразили добрий, богобоязливий московський народ. Хай т лицемри доведуть, що молоко не скиса, коли до нього потрапить бактеря. Коли та сама кислотна бактеря потрапить у воду, то вода не скиса. Чи ж не писав у минулому столтт французький сторик Ж. Мшле, що «основою життя московського народу  комунзм, що виявляться в общин». ¶ чи не вдповдав йому О. Герцен: «Вас, вропейцв, стримують ваш приватно-власницьк забобони, а ми, москвини, тих забобонв не мамо»[680]. «Так! Ми, москвини, несемо всю вдповдальнсть за бльшовизм

1. Відповідальність за порушення податкового законодавства

2. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

3. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

4. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

5. Адміністративна відповідальність

6. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства
7. Адміністративно-правова відповідальність в Україні
8. Кримінальна відповідальність

9. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

10. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

11. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

12. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

13. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

14. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

15. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

16. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры

17. Юридична відповідальність

18. Юридична відповідальність у підприємництві

19. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

20. Відповідальність за податкове правопорушення

21. Відповідальність за порушення законодавства про надра

22. Відповідальність у житловому праві
23. Етика і відповідальність в менеджменті
24. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

25. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

26. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

27. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

28. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

29. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

30. Дальний Восток

31. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

32. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

33. Освоение Сибири и Дальнего Востока

34. Открытие и освоение Дальнего Востока

35. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

36. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

37. Исследование аудитории СМИ

38. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие
39. Особенности развития физических качеств у школьников, проживающих на Дальнем Востоке
40. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

41. Кодекс профессиональной этики аудиторов

42. Внешняя торговля Дальнего Востока

43. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

44. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

45. От кризиса к стабилизации. Дальнейшая судьба реформ в России

46. Дальний Восток в годы Великой Отечественной войны

47. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

48. Развитие Дальнего Востока во второй половине 19 века

Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки

49. Из истории борьбы с опиекурением на русском Дальнем Востоке в 1910-1915 гг.

50. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

51. Россия на Дальнем Востоке: новая градостроительная концепция и православные храмы в русском стиле

52. О русской книге в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальний Восток

53. Творчість Рембрандта

54. Некоторые вопросы дальнейшего изучения лирики Ф.И. Тютчева
55. Очерки становления и развития астрономии на Дальнем Востоке. Китайская астрономия: Откуда есть пошла...
56. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

57. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

58. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

59. Сутність та зміст сучасного менеджменту

60. Порошковая металлургия и дальнейшая перспектива ее развития

61. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

62. Діяльність римських магімтратів

63. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

64. Говорящие жесты (невербальное общение с аудиторией)

Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы

65. О целевой аудитории

66. Взаимодействие СМИ и аудитории

67. Эффективность СМИ и аудитория

68. Измерение аудитории радио

69. Особенности общения с аудиторией радио- и телевещания

70. Исследование аудитории СМИ
71. Рассуждения о дальнейшем исследовании вопроса полового диморфизма в спорте
72. Свідомість та творчість

73. Суспільна свідомість та її структура

74. Математическая теория познания А.Ф.Лосева и возможности ее дальнейшего развития

75. Сбалансованість бюджета України

76. Эколого-экономическая характеристика Дальнего Востока

77. Организация пассажирских перевозок в дальнем и местном сообщениях

78. Інноваційна діяльність підприємства

79. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

80. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

81. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

82. Развитие экспорта российской готовой продукции на рынки дальнего зарубежья

83. Ринкова пропозиція та її еластичність

84. Экономика. Лекции, которые в дальнейшем использовались в качестве шпор

85. Экономическая география Дальнего Востока

86. Современное состояние и меры по дальнейшему увеличению производства овощей открытого грунта
87. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
88. Новые законы для аудиторов. Объединяться, учиться и платить

89. Права аудиторов при взаимотношении с клиентом. Право аудиторов проводить проверку

90. Ратификация Договора между РФ и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений

91. Анализ экономических связей Республики Беларусь со странами СНГ и дальнего зарубежья

92. Поняття сущність та ознаки держави

93. Взаимодействие СМИ и аудитории

94. Легка промисловість України i транспорт

95. Сільське господарство i харчова промисловість України

96. Активність і творчість учнів на уроках історії

Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки

97. Античність у поетичних творах Яра Славутича

98. Життя та діяльність І.П.Котляревського

99. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.