Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Планування особистої роботи менеджера

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

РЕФЕРАТ Спеціальність: Економіка та підприємництво Дисципліна: Організація праці менеджера Тема: Планування особистої роботи менеджера Харків 2009 Зміст Вступ Час – найцінніший ресурс в роботі менеджера Складові планування Практичне значення планування особистої роботи менеджера Висновки Список використаної літератури Вступ У повсякденному житті менеджер повинен виконувати безліч робіт, які визначаються функціональними обов’язками, зумовленими посадою, різними життєвими ситуаціями. Це вимагає здійснення планування року, півріччя, місяця, тижня, дня. Найскладніше розробляти план дня, що пов’язано з необхідністю врахування обсягу діяльності, яка підлягає виконанню, відповідно до плану досягнення життєвих цілей, заходів і робіт інших сфер життя люди-ни, непрогнозованих раніше ситуацій, що потребують часу, а також дефіци том часу. При плануванні скорочується час на виконання посадових обов’язків, організується цілеспрямована діяльність, зменшуються шанси бути захопле ним поточними подіями. Планування особистої роботи – складний і багатогранний процес, в якому необхідно комплексно вирішувати багато завдань, здійснювати великий обсяг розрахунків і прогнозувати обстановку. Велику роль у плануванні особистої роботи відіграє правильна організація планування. На результативність планування керівника впливає грамотне використання апарату управління. 1. Час – найцінніший ресурс в роботі менеджера Важливою якістю менеджера є вміння реагувати на зміни, які відбуваються на підприємстві і поза ним, часто за умов дефіциту інформації і часу. У зв’язку з цим виникає небезпека помилковості рішень. Менеджери діють за умов, коли вони весь час відчувають тиск власників, вищих менеджерів, підлеглих, споживачів, ділових партнерів. Як наслідок, чимало менеджерів зазнають стресів, що негативно позначається на ефективності їхньої праці. Причиною незадовільної роботи багатьох менеджерів, особливо початківців, є невміння розпоряджатися часом. Такі менеджери прагнуть виконати усі завдання самостійно, встигнути на усі наради, прийняти всіх відвідувачів, глибоко вникнути в усі питання діяльності підприємства. Вони приїздять на роботу першими і їдуть з неї останніми. При цьому чимало справ залишаються невиконаними. Менеджер, який не вміє розпоряджатися часом, нездатний побачити перспективу за безліччю повсякденних турбот. Врешті ефективність його праці мінімальна, виникає відчуття незадоволення собою, підлеглими, невпевненість у власних силах. Причиною цього є невміння планувати роботу. Для менеджера, що має недолік часу на вирішення виробничих, фінансових, соціальних та інших проблем, характерні: безплановість у використанні робочого часу і слабке опрацювання ключових сфер діяльності; нервозність, поспіх у діях; нетерплячість у прийнятті рішень і ц відносинах з рівними за рангом і з підлеглими; відсутність порядку на робочому місці; надмірність і безсистемність роботи з документами і кореспонденцією, що надходить; недостатній рівень розподілу управлінської праці в підрозділах і низький ступінь делегування функцій і відповідальності підлеглим; використання принципу “що не встиг на роботі – дороблю вдома”.

Вітчизняні дослідження, в ході яких визначалися основні причини пе-ревантаження менеджерів вищого і середнього рівнів і причини неефективно-го використання робочого часу, показали такі результати: недостатня кваліфікація управлінського персоналу – 66%; невпорядкованість інформації – 50%; низький рівень механізації праці в управлінні – 50%; неорганізованість виробничих процесів – 32%; нечіткий розподіл прав і обов’язків – 30%; велика кількість нарад – 28%. Аналіз використання робочого часу вітчизняними менеджерами свідчить про наступне: тривалість робочого часу перевищує норму на 3 години, а корисна зайнятість при цьому складає всього 5-6 годин; заступники директора “перепрацьовують” по 2-3 години, а корисна зайнятість відповідно складає 5-6 годин. Менеджери підрозділів використовують час приблизно так само, як і головні фахівці. Коли йдеться про корисну зайнятість, то мається на увазі перелік робіт, видів діяльності, прийняття рішень, що входять у компетенцію тільки цих менеджерів. Особливості часу як ресурсу: незворотність, неможливість купівлі та зберігання, заміни або збільшення обсягу (обмеженість). Таким чином, час – один з ресурсів, який не відновлюється. Брак часу на виконання поставлених завдань призводить до штучного подовження ро-бочого дня, нераціонального його використання. Брак часу – це результат відсутності чіткості, плановості та організованості роботи менеджерів. Встановлено, що непередбачена трихвилинна телефонна розмова нерідко призводить до втрати 15-20 хвилин, необхідних для того, щоб знову зосередитись і відновити початкову працездатність. Уміння ощадливо і раціонально використовувати робочий час, постійно удосконалювати процес його планування – ознака організованого менеджера. Під плануванням робочого часу досить часто розуміють простий перелік поточних справ на наступний день. Зважаючи лише на перелік робіт і не знаючи їх тривалості, на практиці, у кращому випадку, обмежуються спробою оцінити обсяг майбутньої зайнятості без аналізу бюджету часу. Але урахування витрат робочого часу з усіх видів робіт дає можливість одержати повну картину завантаження. Планувати особистий робочий час менеджера необхідно так само, як і всі інші види діяльності підприємства та його ресурси. Планування покликане забезпечити раціональне використання найціннішого ресурсу – часу. Чим краще розподілений (спланований) час, тим краще він може бути використаний в особистих і професійних інтересах менеджера. Планування як складова частина раціональної організації особистої роботи менеджера означає підготовку до реалізації її цілей і структурування часу. Планування щоденної роботи, середньо- і довгострокових завдань і результатів дозволяє не тільки раціонально використовувати час, але й досягти успіху і бути впевненим у собі. Аналогічно тому, як підприємство планує стратегію своєї діяльності, кожна людина повинна думати про майбутнє і не піддаватися перебігу подій. Головна перевага планування полягає в тому, що воно приводить до значної економії часу в цілому. Існує оптимум витрат часу на планування, після якого подальше збільшення часу на планування стає неефективним від загального планового періоду (рік, місяць, тиждень, день).

Такий оптимум має складати не більше 1%. Успішна діяльність підприємства можлива лише за умови, що планування у ньому здійснюється цілеспрямовано. Проте керівництво багатьох підприємств через зайву самовпевненість не приділяє належної уваги розробці плану і тому змушене вдаватися до “вольового” управління, що призводить до аврального режиму роботи і, в кінцевому рахунку, - до заниженої якості результату. Цілі таких менеджерів, як правило, змінюються щоденно, і їхній спосіб роботи яскраво демонструє, як не потрібно реалізовувати план. Якщо є впевненість, що задача є добре вивченою і достатньо простою для того, щоб можна було її вирішити без застосування формальних методів планування, то ця обставина виправдовує прагнення заощадити час на плануванні та використати його для організації і координації. Тому деякі підприємства можуть досягти певного рівня успіху, не докладаючи значних зусиль на формальне планування. Більш того, саме лише планування і сам план не гарантують успіху. Проте формальне планування може створити ряд цінних і істотних чинників для успіху підприємства. 2. Складові планування Виділяють сім складових планування. Першою складовою планування є збільшення масштабу задач, їх комплексності. Кожна виконана робота привносить свою частку у вирішення задачі, а вирішення кожної задачі – у досягнення цілей підприємства. У плані концентруються всі прийняті рішення щодо досягнення цих цілей. При плануванні ми намагаємося відповісти на такі питання: що повинно бути зроблено; коли це буде зроблено; хто це буде робити; де це буде зроблено; що для цього необхідно?. Комплексність породжує необхідність у спеціалізації, а оскільки кожен спеціаліст “розмовляє своєю мовою”, відповідає за свою сферу діяльності підприємства, має свою точку зору, то спеціалізація може привести до порушення погоджених дій. Тому необхідно об’єднати думки всіх спеціалістів аби скоординувати їхні дії на досягнення цілей підприємства. Друга складова планування – це зростаюче значення часу. Якщо підприємтсво збирається налагодити випуск певної продукції раніше за конкурентів, то воно повинно впровадити відповідні заходи у терміни, що передбачаються у планах. Третьою складовою планування є обмеженість ресурсів. План повинен бути розроблений так, щоб використання обмежених ресурсів було оптималним і щоб ресурсами можна було маневрувати. Четверта складова. Важливу роль відіграють витрати, капітальні вкладення і їхня рентабельність. Проект є непродуктивним доти, доки продукція не буде реалізована. Тому необхідно передбачити усі шляхи якомога швидкого отримання прибутку. Ця обставина ще раз підкреслює необхідність суро вого дотримання плану. П’ята складова. Внаслідок ускладнення господарських задач, витрат виробництва через зростання цін і непередбачуваність економічної ситуації збільшується й елемент ризику в реалізації цілей підприємства. Тому умовою фінансування плану реалізації цілей підприємства є не просто план, а план, який може бути реалізований. Шоста складова. На процес реалізації плану, а отже і на досягнення цілей підприємства, впливають різноманітні складові.

Космический корабль Orion должен был также доставлять на МКС грузы и экипажи. Устаревающие шаттлы прекращают свои полеты в этом году, и заменить их теперь нечем. Впрочем, Обаму это не сильно смущает. Он уверен, что проблему смогут решить частные компании. Слава - роботам Идею привлечь "частников" предложили сами менеджеры NASA. Четыре года назад агентство объявило конкурс среди компаний. Его победители получали право полноценного участия в космических программах. Они должны были самостоятельно строить космические корабли и сдавать их NASA в аренду. Майкл Гриффин думал, что это высвободит ресурсы для работы над проектом "Созвездие". Он и не подозревал, что собственноручно готовит своему детищу замену. От желающих поучаствовать в состязании не было отбоя. В финал вышли компания SpaceX с проектом корабля Dragon и корпорация Orbital Sciences со своим грузовым Cygnus. Заодно они обязались разработать собственные ракеты-носители. Примерный срок начала полетов с уверенностью пока называют только в SpaceX. Основатель компании Элон Маск обещает, что его Dragon начнет совершать первые коммерческие рейсы на орбиту уже через три года

1. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

2. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

3. Планування праці

4. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

5. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

6. Планування продуктивності праці
7. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])
8. Планування як функція менеджменту

9. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

10. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

11. Планування діяльності підприємства

12. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

13. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

14. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

15. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

16. Грошові потоки, звітність, планування

Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные

17. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

18. Моральна культура особистості

19. Організація та планування кредитування

20. Планування банківської діяльності

21. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

22. Вплив характеру людини на його особисту безпеку
23. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах
24. Особливості планування водопостачання

25. Планування врожайності сільськогосподарських культур ВАТ "Зелений Гай"

26. Планування робіт по ремонту і технологія ремонту жатки кормозбирального комбайну КСК-100

27. Планування тваринництва ВАТ "Зелений Гай"

28. Планування у тваринництві

29. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування

30. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

31. Планування розслідування кримінальних справ

32. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

33. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

34. Творча особистість журналіста

35. Застосування програмного продукту "In Team" у процесі автоматизації роботи менеджера

36. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

37. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

38. Роздвоєння особистості в романі Г. Гессе "Степовий вовк"
39. Планування збуту продукції
40. Маркетингове планування ТзОВ фірми "Габен"

41. Дезадаптація безробітних з особистісними, соматоформними і сексуальними розладами та її психокорекція

42. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

43. IАЕМ-контролiнг, як основа стратегiчного планування облiку i аналiзу розвитку пiдприємства

44. Кадрове планування: завдання, методи і технології

45. Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

46. Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. Аналіз сучасних технологій у сфері послуг

47. Проектне планування

48. Стратегічне планування і управління на підприємстві

Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры

49. Теоретико-методологічні основи планування

50. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

51. Бюджетне планування в Україні

52. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

53. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

54. Особистісні відносини вчителя і учня
55. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах
56. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

57. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

58. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

59. Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості

60. Формування особистості в сучасному світі

61. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

62. Освіта – основа розвитку особистості

63. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

64. Організація стратегічного планування на підприємствах

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие

65. Від "комплексу неповноцінності" до особистісного росту

66. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

67. Моральна активність особистості

68. Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності

69. Огляд традиційних теорій особистості

70. Оптимізм як чинник психологічного здоров’я особистості
71. Особистісна тривожність молодших школярів
72. Особистість курсанта морського коледжу

73. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

74. Періодизація особистісного розвитку згідно концепції Еріка Еріксона

75. Психічний розвиток особистості

76. Психологія особистості терориста

77. Розвиток і самоактуалізація особистості

78. Самооцінка особистості та її розвиток

79. Соціалізація і виховання особистості

80. Соціальне середовище та соціалізація особистості

Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Сучасні психологічні теорії особистості

82. Теорії емоцій і особистості

83. Теорії особистості

84. Формування особистості в молодшому шкільному віці

85. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

86. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації
87. Вплив особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці
88. Основні теорії особистості

89. Взаємодія культури, особистості й природи

90. Основні підходи до визначення поняття "особистість"

91. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

92. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

93. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

94. Планування промислового будинку

95. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті

96. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Аналіз виконання і планування місцевих бюджетів

98. Вдосконалення проведення поточного планування підприємства

99. Методи фінансового планування на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.