Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Державне регулювання економіки» на тему „Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки” варіант № 28 Виконала Студентка Цапкова О.О. заочного відділення 3-го курсу групи ФСН – 42 Викладач 2006 рік ЗМІСТ Вступ .3 1. Визначення загальнодержавних податків і зборів .3 2. Загальнодержавні податки і збори, що справляються в Україні .4 3. Податкові пільги в державному регулюванні економіки .12 Висновки .14 Список використаної Вступ. Головним інструментом мобілізації фінансових засобів для покриття державних витрат є загальнодержавні податки і збори. Державне регулювання за допомогою податків і зборів залежить від типу податкової системи, податкових ставок, а також видів та розмірів податкових пільг. Податки в державному регулюванні економіки мають дві ролі : головне джерело фінансування державних витрат; інструмент регулювання. Так як у задачу державних бюджетних органів входить не тільки обкладання податком джерело прибутків, але й створення тонкого механізму впливу на господарську діяльність. В державному регулюванні економіки податкові пільги, також, відіграють значну роль у завдяки тому, система пільг є своєрідним орієнтиром для юридичних і фізичних осіб під час вибору ними сфери діяльності, форми одержання доходів, пільги зменшують податковий тиск на платників. Завданням податкових пільг є рівність в галузі оподаткування, виходячи з матеріального становища суб’єкта оподаткування. Пільги надаються на окремий податок або збір і в залежності від обставин, які визначають тип пільги - це звільнення від податку в повному обсязі або часткове. 1. Визначення загальнодержавних податків і зборів Під загальнодержавним податком і збором до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду , здійснювати платниками у порядку на умовах, що визначаються законами України про оподаткування. Платниками є юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов’язок сплачувати податки і збори. Об’єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг) , вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об’єкти, визначені законами України про оподаткування. 2. Загальнодержавні податки і збори, що справляються в Україні, їх визначення 1) Податок на додану вартість – непрямий податок на додану вартість, який створюється на всіх стадіях виробництва і обігу, він включається у вигляді надбавки в ціну товару, робіт і послуг і повністю сплачується кінцевим споживачем товарів та послуг. ПДВ носить фіскальний характер. Об’єктами оподаткування виступають: Операції по оплаті вартості послуг по договорах оперативної оренди (лізинг) Операції по передачі права власності на об’єкт застави (з продажу товарів, послуг, робіт на території України, операції з ввозу товарів в Україну, операції з вивозу товарів, робіт, послуг за межі України) Ставка ПДВ = 20 % Податкове зобов’язання – це загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звітному періоді.

Податковий кредит – це сума, на яку платник податку має право зменшувати податкове зобов’язання. Для визначення суми для внесення для бюджету суб’єкт оподаткування заповнює податкову декларацію з ПДВ. 2) Акцизний збір – непрямий податок на споживачів (одержувачів) окремих товарів, визначених законом як підакцизні, що стягуються з них (споживачів) під час здійснення оборотів з продажу таких товарів на митну територію України. Платниками акцизного збору є : суб’єкти підприємницької діяльності, а також їх філії та відділення – виробники підакцизних товарів на митній території України; нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів на митній території України; Будь-які суб’єкти підприємницької діяльності, які імпортують на митну територію України підакцизні товари; Фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які ввозять або пересилають підакцизні речі та предмети на митну територію України; Юридичні чи фізичні особи, які купують або одержують підакцизні товари у податкових агентів. Акцизний збір нараховується лише один раз і платниками його виступають або виробники підакцизних товарів, або суб’єкти, що імпортують підакцизні товари. Для імпортованих товарів об’єктом оподаткування є митна вартість завезених товарів з урахуванням митних зборів і мита. Ставка акцизного збору встановлюється : тверді ставки, у відсотках і в євро. 3) Податок на прибуток підприємств визначається як сума скорегованого валового доходу – сума валових витрат підприємства – суму амортизаційних відрахувань. Основна ставка податку на прибуток = (оподатковуваний прибуток 30%)/100%. Ставки оподаткування: 1. Базова ставка 25%. 2. 15 % - суми будь-яких виплат з доходів резидентів на користь нерезидентів з джерелом їх походження з України. Ставка діє на суми доходів нерезидентів у вигляді страхових внесків, платежів, премій від перестрахування ризиків на території України. 3. 50 % від базової ставки – оподатковується прибуток від реалізації інноваційного продукту, заявленого в інноваційних центрах. 4. 6 % - діє ставка від суми доходів нерезидентів, які виплачуються резидентами за фрахт транспортних засобів. Діє також на доходи, отримані страховиком в разі дострокового розірвання договору зі страхування життя. 5. 3 % - діє на валові доходи від страхової діяльності страховиків-резидентів, крім страхування ризиків життя. Платниками податку є: резиденти – суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку; нерезиденти – фізичні та юридичні особи, створені в будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження з України; НБУ та його установи; Управління залізниці від господарської діяльності залізничного транспорту; Установи пенітенціарної системи (тюрми, колонії). 4) Податок на доходи фізичних осіб (особистий податок)- це форма прямого оподаткування , при якій податком обкладається доход податкоплатника. Платники: громадяни України та іноземні громадяни - особи без громадянства, які проживають в Україні неменше 183-х днів.

Види особистих податків: традиційний, на прибуток, на надприбуток, подоходний. Ставка подоходного податку . Доходи фізичних осіб, одержані за договорами цивільно-правового характеру в Україні оподатковуються за ставкою 13 %. Об’єкти оподаткування: громадяни, які постійно проживають в Україні. Доход отриманий із різних джерел як на території України так і за її межами Доходи отримані за місцем основної роботи. Доходи отримані за сумісництвом. Доходи від підприємницької діяльності громадяни, які не мають постійного проживання в Україні, доход отриманий із джерел на території України. 5) Мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України. Види і ставки мита: 1. За напрямком руху товару ввізне, нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на територію України, є диференційованим; вивізне нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні. 2. За способом нарахування: адвалерне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом; специфічне, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом; комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладення. 3. За періодом застосування: загальної дії сезонне, на окремі товари та інші предмети на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення. 4. За ступенем заохочення імпорту: преференціальні, мита, які встановлюються державою для створення особливого сприятливого режиму для однієї або декількох держав при ввезенні всіх чи окремих груп імпортованих товарів; пільгові- створюють режим найбільш сприятливого до імпорту товарів із країн і економічних союзів з якимим Україна уклала угоду про вільну торгівлю або торгівельно-економічні кгоди. Повні, застосовуються до всіх товарів або предметів, які ввозяться на митну територію України. 5. За принципом обмеження імпорту: Спеціальні мита, застосовується як засіб захисту українських виробників; Антидемпінгове, якщо з митної території України вивозяться товари за ціною нижчою за ціни інших експортерів; Компенсаційне, у разі вивезення за межі митної території України товарів для виробництва, переробки продажу, транспортування, експорту або споживання яких безпосередньо або опосередковано надавалася субсидія, якщо таке вивезення заподіює шкоду. 6) Державне мито – грошовий збір, який знімається у судових та арбітражних органах державного нотаріату. Платник - юридичні і фізичні особи за послуги надані судовими, нотаріальними та іншими державними органами та видачу документів. Об’єкт – вартість послуг у державних органах, ціна позову. Ставка: проста (у твердій сумі); пропорційна (у відсотках). Джерело: для суб’єктів підприємницької діяльності – собівартість продукції, для громадян – власні кошти. 7) Плата (податок) на землю – один із видів доходів місцевих бюджетів, яка зараховується на рахунки відповідних рад, на території яких розташовані земельні ділянки. Плата за землю – прямий реальний податок на володіння та користування землею.

Наступного дня Український національний форум ухвалив додаток до четвертого пункту постанови: «З’їзд визнає необхідним, щоби в тих країнах Федеративної Російської Республіки, в яких український народ складає меншість людности, українському народові будуть забезпечені права меншости на таких же умовах, на яких на Україні забезпечуються права меншости неукраїнців»[168]. 7 квітня делегати з’їзду заслухали реферати: «Основні підстави організації української автономії (М.Ткаченко), «Спосіб і порядок фактичного творення автономії України. Українська автономія і Всеросійські Установчі збори (Ф.Крижанівський), «Про територію і населення автономної України» (В.Садовський), «Про забезпечення прав національних меншин» (П.Понятенко), «Конкретні українські домагання до Тимчасового уряду» (С.Колос). Як підсумок висовлених міркувань і положень було ухвалено таку резолюцію: «1) Український Національний з’їзд, признаючи за Російськими Установчими зборами право санкції нового державного ладу в Росії, в тім і автономії України, і

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Державне регулювання економіки

3. Державне регулювання економіки

4. Ринок і державне регулювання економіки

5. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

6. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
7. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки
8. Податки і збори в Україні

9. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

10. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

11. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

12. Державне регулювання фондового ринку в Україні

13. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

14. Система управління податками в Україні

15. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

16. Державне регулювання комерційної діяльності

Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры

17. Державне регулювання ринкової економіки

18. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

19. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

20. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

21. Державне регулювання соціальної політики

22. Валютне державне регулювання
23. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика
24. Державне регулювання корпоративної діяльності

25. Державне регулювання природних монополій

26. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

27. Неспроможність ринку і державне регулювання

28. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу

29. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

30. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

31. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

32. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Україна та міжнародні економічні організації

34. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

35. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

36. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

37. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

38. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки
39. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
40. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

41. Правове регулювання податку з доходу громадян

42. Аналіз обліку платників податків в Україні

43. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

44. Загальнодержавні і місцеві податки на підприємстві

45. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

46. Місцеві податки в розвинених країнах

47. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

48. Правове регулювання зайнятості на україні

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно

49. Державній бюджет України

50. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

51. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

52. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

53. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

54. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
55. Державний фінансовий контроль в Україні
56. Проблеми застосування тимчасових різниць при розрахунку податку на прибуток

57. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

58. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

59. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

60. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

61. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

62. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

63. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

64. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

65. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

66. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

67. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

68. Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України

69. Відповідальність за податкові правопорушення

70. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією
71. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
72. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

73. Зародження української державності

74. Проблеми відродження української державності

75. Становлення української державності 1648-1657рр.

76. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

77. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

78. Непрямі податки підприємства

79. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

80. Державна політика в Україні

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

81. Сучасна українська державність

82. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

83. В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності

84. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

85. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

86. Автоматизована система Державного казначейства України
87. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства
88. Державний борг України

89. Державний бюджет України

90. Контроль за справлянням прямих та непрямих податків

91. Непрямі податки з підприємств

92. Облік розрахунків з бюджетом за податками

93. Податкові відрахування

94. Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб

95. Прогнозування податку на додану вартість (ПДВ)

96. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки

97. Сплата податку на додану вартість

98. Фінансування державного апарату в Україні

99. Фунціонування Державного казначейства в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.