Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Інститут фізичного виховання та природознавства Курсова робота Тема: Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів. Студента IV курсу заочної форми навчання спеціальність ”Біологія” Гальченко Інна науковий керівник: кандидат наук, доцент Глазунова Лариса Василівна м. Переяслав-Хмельницький 2007 План Використання комп’ютерних технологій у навчанні.3 – 12 Підготовчий – 5 Створення контенту Написання сценарію мультимедіа-ресурсу.4 – 5 1.2. Основний – 11 1.2.1. Створення та обробка 1.2.2. Створення 1.2.3. Створення відео – 8 1.2.4. Створення звукового – 11 1.3. Завершальний – 12 1.4. Тестування й Особливості вікового періоду учнів 5 – 6 класів.13 – 16 Особливості викладання природознавства у 5 – 6 класах.17 Пізнавальний інтерес та засоби його формування.18 – 25 Література Презентація Використання комп’ютерних технологій у навчанні. На етапі підготовки матеріалів до уроків з використанням комп’ютера здійснюється вибір матеріалу й змісту для його подання в середовищі мультимедіа. Це один з відповідальних етапів роботи. Слід виявити наявні ресурси з цієї проблематики, передбачувані витрати й час, необхідний для створення ресурсу. Загальноосвітні ресурси мають враховувати особливості навчання, пов'язані з різним рівнем загальної підготовки тих, яких навчають (необхідна оцінка наявних знань і підлаштування системи для оптимального викладу), рівнем комп'ютерних знань (необхідний простий і зрозумілий інтерфейс). Важливо забезпечити таке узгодження тем навчання, щоб вивчення однієї теми не було на шкоду інший і не випереджало вивчення паралельних тем. Ресурси фахової освіти повинні враховувати рівень підготовки, давати можливість не повторювати вже відомі теми, забезпечувати наявність останньої інформації в цій предметній сфері. Після того, як обрано тип ресурсу й аудиторія, для якої він адресований, визначають мету навчання й ступінь складності матеріалу. 1.1.Підготовчий етап Цей етап передбачає написання тексту мультимедіа-ресурсу, створення сценарію навчання, а також сценаріїв анімаційних фрагментів, ескізів інтерфейсу й анімації, збір ілюстрацій для сканування. 1.1.1. Створення контенту ресурсу Навчальний контент являє собою головний компонент навчального ресурсу. Весь навчальний контент пов'язаний з відповідними компонентами: тестовою системою, словником і базою знань. У процесі створення навчального контенту можна визначити кілька етапів: Визначення мети й вибір джерел. Структурне прочитання й визначення структури навчального контенту на основі обраних джерел. Декомпозиція й розподіл вихідних джерел. Рекомпозиція, тобто складання нового навчального контенту на основі фрагментів вихідних джерел. Структурно-стилістичне редагування. Контроль. Експертиза контенту. 1.1.2. Написання сценарію мультимедіа-ресурсу Сценарій мультимедіа-ресурсу передбачає докладний перелік компонентів і тем ресурсу, а також попередній опис структури ресурсу, що буде реалізовуватися надалі. Сюди належать: опис анімаційних і відео фрагментів, ілюстрацій, зв'язку між тематичними розділами, гіпертекстові посилання.

Сценарій пишуть з урахуванням можливостей обраного програмного забезпечення, наявних вихідних матеріалів (відео фрагментів, різних картинок, звуків). Розробка сценарію навчання передбачає реалізацію окремих завдань, що дозволяють сформувати послідовність відео сторінок. Кожна відео сторінка має певне сполучення елементів мультимедіа. Мультимедіа-системи можуть оперувати такими типами медіаелементів: звичайним текстом і гіпертекстом, а також гіпермедіа (містить посилання не тільки на пов'язані теми, розділи або поняття по тексту, а й на інші підлеглі міді-елементи — зображення, звуки, відео); табличною інформацією; ілюстративним матеріалом — графіками, схемами, пояснювальними малюнками, картографічною інформацією; анімаційними послідовностями, що дають змогу краще подати фізичні, технологічні, природні й інші процеси; звукозаписом з якістю аж до рівня музичних компакт-дисків; музикою, записаною й відтвореною по нотах; фрагментами кіно- і відеозйомок; специфічними комп'ютерними інтерактивними матеріалами: інтерактивними таблицями й графіками (дозволяють користувачеві самому визначати вид таблиць і графіків, списки показників, характер величин); інтерактивними анімаціями (передбачають можливість переходу до різних стадій процесів, що є в анімації, заміни різних параметрів об'єктів анімації, що дає змогу досвідченим шляхом визначати різницю в розвитку розглянутих процесів). Співвідношення тексту (гіпертексту) і медіа-елементів на відеосторінці визначається призначенням і рівнем складності ресурсу. На етапі створення сценарію розробляються ескізи ілюстрацій та анімаційних фрагментів, починається добір джерел для відео та звукового оформлення мультимедіа-ресурса. 1.2. Основний етап 1.2.1. Створення та обробка зображень На основному етапі виконуються роботи з безпосереднього створення медіаелементів, що супроводжують текст. Однією з переваг зображення перед іншими медіаресурсами (аудіо й відео) є відносно невеликі розміри. Як правило, зображення створюють за допомогою програм комп'ютерної графіки, шляхом сканування фотографій, оцифровки окремих кадрів відео або прорахунку кадрів анімації. 1.2.2. Створення анімації Серед елементів мультимедіа анімація відіграє особливу роль. Анімація надає практично необмежені можливості з імітації ситуацій і демонстрації руху об'єктів, що дають змогу передати глядачеві візуальне вираження фрагментів тексту або звуку. Динамічність того, що відбувається на екрані, робить для користувача відчутними й зрозумілими процеси або взаємозв'язки процесів. Існує безліч програмних засобів створення двомірної (2Б) і тривимірної (ЗБ) анімації для різних комп'ютерних платформ: персональних комп'ютерів і графічних станцій. 1.2.3. Створення відео фрагментів Ілюстрацією реальних ситуацій, що відбуваються в житті, а також демонстрацією поведінки певних об'єктів у мультимедіа-ресурсі може бути відеофрагмент. Це може бути оцифроване відео (живе відео), послідовність кадрів комп'ютерної анімації або сполучення того й іншого. Для створення відеофрагментів використовуються програмно-технічні комплекси комп'ютерного нелінійного відеомонтажу (далі нелінійного монтажу).

Опишемо цю порівняно нову технологію докладніше. Донедавна монтаж був винятково лінійним (послідовним). Для створення складних відео-зображень технологія монтажу являла собою постійне перемотування відеострічки до заданого кадру, зупинку на ньому, запис, перемотування на новий кадр і т.д. Процес ускладнювався тим, що необхідний вихідний матеріал міг бути на кількох відеокасетах, крім того, було потрібно як мінімум два вхідних і один вихідний відеомагнітофон. Перевага нелінійного монтажу в тому, що в кожний момент часу можливий доступ до всіх наявних кадрів, тобто можна вибирати ділянка відеофрагмента й вмонтувати його в інший, «склеювати» кілька фрагментів з різними складними ефектами переходу, накладати титри й вмонтувати в будь-яке місце фільму комп'ютерну графіку. Розглянемо докладніше стадію створення й підготовки мультимедіа-компонент: Оцифровка всіх фрагментів, необхідних для монтажу, відповідно до сценарію: відео, аудіо, титрів і комп'ютерної графіки. Це тривала за часом стадія. При цьому важливе збереження вихідної якості матеріалу й обсяг наявного дискового простору. Бажано заздалегідь підготувати бібліотеки зображень і звуків, які можуть знадобитися при монтажі. Оцифровані фрагменти матеріалу вмонтовуються в послідовності відповідно до сценарію. Визначають ефекти переходу між фрагментами а також аудіо- та відеоефекти. Це текстовий файл, що містить послідовність фрагментів з тимчасовими кодами й керуючою інформацією з ефектів переходу й фільтрами. Прорахунок ролика на основі ЕБЬ з максимально можливою якістю. Тривалість прорахунку залежить від швидкодії техніки. У результаті створюється файл в обраному форматі. Запис здійснюється в режимі реального часу, причому циклічний запис ролика здійснюється без «швів», тобто при переході від останнього кадру до першого немає тимчасових затримок. Результуюча якість ролика залежить від відеотехніки. Технологія дає змогу заощаджувати час і відеотехніку, зменшити її зношування й зберегти вихідну якість відеосигналу, скорочуючи кількість перезаписів. 1.2.4. Створення звукового супроводу Одним з медіаелементів, що активно впливають на сприйняття матеріалу, є звук і музичний супровід. Звук може бути присутнім у вигляді фраз, вимовних диктором, діалогу персонажів або звукового ряду відеофрагмента. Музика звичайно використовується як тло прикладної програми. У цьому випадку в користувача виникає сприятливий, спокійний настрій, спрямований на підвищення сприйняття матеріалу. Фонова музика має бути спокійною, мелодійною, з ненав'язливим мотивом. Якщо неправильно підібрати музику, з'являється небезпека, що продукт може викликати неприємні емоції. Використання звуку в стандартному персональному комп'ютері реалізовано у вигляді вбудованого динаміка (спікера). Він дає змогу видавати звуки різної частоти, а за наявності відповідного програмного забезпечення — навіть відтворювати найпростішу музику. Для роботи зі звуком створюють різне програмне забезпечення, що дає змогу програвати, записувати й навіть синтезувати звуки. Для введення звуку в комп'ютер використовують набір стандартних пристроїв: мікрофон — для запису людського голосу; клавіатура і зовнішня аудіосистема — для запису музичних фрагментів.

Висушен ягоди та листки  використовують для лкування рзних хвороб. Потребу бережливого використання та охорони, Шавля лкарська (Salvia nemorosa L.) Родина губоцвт (Lamiaceae (Labiatae) Серед народв Середземноморських кран та й у науковй медицин давно вдома як цлющий засб. Не одне столття використовуться  в Укран. Це багатостебловий напвкущ до 80Pсм заввишки. Стебла галузист, внизу здерев'янл, вгор трав'янист, чотиригранн. Листки супротивн, черешков, срувато-зелен, молод блоповстист. Квтки двогуб, велик, синьо-фолетов, збран несправжнми кльцями, зближеними на верхвц стебла в пухк колосоподбн суцвття. Плд складаться з чотирьох горшкв, як сидять на дн неопадаючо чашечки. Цвте в червн. Листки мстять ефрну олю (12,5P%), до складу яко входить близько 15P% цинеолу; туйон, пнен та нш терпени. Свже листя ма сильну бактерицидну дю. Застосовують вдвар листя як в'яжучий  дезинфкуючий засб при рзних катаральних станах слизових оболонок, переважно у вигляд полоскань

1. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

2. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

3. Сучасні комп`ютерні технології в навчанні

4. Комп’ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній камері

5. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі

6. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах
7. Особливості українського комп`ютерного жаргону
8. Аудит в комп’ютерному середовищі

9. Конверсія як засіб словотворення в англійській мові

10. Адміністрування комп’ютерних мереж

11. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

12. Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації

13. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта

14. Комп’ютерні віруси. Класифікація

15. Комп’ютерні мережі та їх призначення

16. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

17. Основи комп’ютерної графіки

18. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

19. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

20. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

21. Загальні системи комп’ютерної графіки

22. Комп’ютерна електроніка
23. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж
24. Комп’ютерні мережі

25. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

26. Комп’ютерна томографія

27. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку

28. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

29. Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

30. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

31. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

32. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

34. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

35. Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави

36. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

37. Використання комп’ютерів у фізиці

38. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки
39. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів
40. Колектив як фактор формування особистості

41. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

42. Технологія діяльності туристського і формування нового туру «По давньоруським містам Правобережжя»

43. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

44. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

45. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

46. Особливості використання САПР технолога–програміста

47. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

48. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Кружка-хамелеон "Разогрей Звезду".
Оригинальная кружка, которая меняет изображение при наливании в неё горячих напитков.
442 руб
Раздел: Кружки
Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло

49. Технологія ліків як наука

50. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

51. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

52. Технології навчання як дослідження

53. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

54. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням
55. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка
56. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

57. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

58. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

59. Соціологія як наука про суспільство

60. Соціологія як соціальна система

61. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

62. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

63. Технология возведения одноэтажного промышленного здания

64. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры

65. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

66. Новые технологии и искусство

67. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

68. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

69. Intel Pentium 4 3,06 ГГц с поддержкой технологии Hyper-Threading

70. Использование информационных технологий в туризме
71. Автоматизированные информационные технологии в офисе
72. Современные сетевые и информационные технологии

73. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

74. Разработка технологии ремонта, модернизации сервера с двумя процессорами Pentium

75. Internet технологии

76. Технологии поиска документальной информации в INTERNET

77. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

78. web дизайн: Flash технологии

79. Удалённый доступ к частной сети через Интернет с помощь технологии VPN

80. Wi-Fi - технология беспроводной связи

Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

81. Новые технологии в организации PC

82. Использование компьютерных технологий в деятельности ОВД

83. Лекции по информационным технологиям

84. Основные технологии накопителей на магнитной ленте

85. Технология беспроводной передачи информации на примере технологии Bluetooth

86. Технология BlueTooth
87. Технология разработки программного обеспечения
88. Информационные технологии в фармации

89. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

90. Информационные технологии

91. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

92. Информационные системы и технологии

93. Архитектура аппаратно-программных средств распределенной обработки информации для интранет-технологии

94. Технология обработки графической информации в базовом курсе информатики

95. Технология производства молока

96. Внедрение информационных технологий при ведении социально-гигиенического мониторинга

Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная

97. Использование компьютерных технологий в деятельности милиции

98. Воздействие целлюлозно-бумажной промышленности на окружающую среду. Природосберегающие технологии

99. Технология проблемного обучения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.