Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Моделювання економічних та виробничих процесів

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Бердичівський політехнічний коледж Контрольна робота з дисципліни “Моделювання економічних та виробничих процесів” (варіант №12) Виконала: студентка групи Пзс-604 Побережний Дмитро Валерійович Перевірив: викладач Тростянський Борис Геннадійович м. Бердичів 2007 р. Завдання 1 Процес виготовлення двох видів промислових виробів складається в послідовній обробці кожного виробу на трьох верстатах. Час використання цих верстатів для виробництва цих виробів обмежений 10 – ю годинами на добу. Час обробки та прибуток від продажу одного виробу наведені у таблиці: Виріб Час одного виробу, хвил. Прибуток, гош.од. Верстат 1 Верстат 2 Верстат 3 1 10 6 8 2 2 5 20 15 3 Найти оптимальний обсяг виробництва виробу кожного типу. Розв'язок: Записуємо математичну модель задачі. Позначимо відповідно х1, х2 кількість виробів кожного виду. Система обмежувальних умов має наступний вигляд: 2 х1 3 х2 5 х3&l ;=4000 4 х1 2 х2 7 х3&l ;=6000 х1&l ;=1500 x2&l ;=3000 x3&l ;=4500 x1&g ;=200 x2&g ;=200 x3&g ;=150 Цільова функція має вигляд F=30 х1 20 х2 50 х3 → max Модель даних у MS Exel має вигляд:Викликаємо “Поиск решений” та заносимо усі обмеження: Після чого знаходимо рішення:Відповідь: максимальний прибуток (330000 гр. од.) буде досягнуто при випуску виробів трьох моделей у кількості 1500, 3000, 4500 відповідно. Завдання 2 Є робітників та m видів робіт. Вартості Ci,j виконання i – тим робітником j – тої роботи наведені в таблиці, де робітнику відповідає рядок, а роботі стовпчик. Потрібно скласти план робіт так, що б всі роботи були виконані, кожний робітник був зайнятий тільки на одній роботі, а вартість виконання всіх робіт була мінімальною. № робітника Вартість виконання кожної роботи 1 2 3 4 1 1 3 6 5 2 5 2 7 8 3 3 5 1 9 4 6 4 2 10 Розв'язок: Для складання плану робіт у MS Exel визначимо область даних того ж розміру що й таблиця вартості робіт кожним робітником:В цій області відображатиметься яку роботу буде виконувати кожний працівник. «Одиниця» робота виконується, а «нуль» - ні. Так як необхідно щоб всі роботи були виконанні та кожен робітник був зайнятий тільки на одній роботи, то суми у кожному стовпчику і рядку мають дорівнювати 1: $A$10 : $D$10 = 1; $E$6 : $E$9 = 1.Це буде першим обмеженням. Друге обмеження полягає в тому, що значення середині області можуть бути 1 або 0, отже:$A$6 : $D$9 = 0; $A$6 : $D$9 = 1; $A$6 : $D$9 = целое.Цільова функція у MS Exel матиме вигляд: F11 = СУММПРОИЗВ(A1:D4;A6:D9) → mi .Викликаємо “Поиск решений”, вказуємо цільову комірку та заносимо усі обмеження:Після чого знаходимо рішення: Відповідь: 1 робітник робить 4 роботу; 2 робітник робить 2 роботу; 3 робітник робить 1 роботу; 4 робітник робить 3 роботу. При цьому витрати на виконання всіх робіт будуть мінімальними. Вони становитимуть 12 грошових одиниць. Завдання 3 Є пунктів виробництва та m пунктів розподілу продукції. Вартість перевезення одиниці продукції з і-го пункту виробництва і j-й центр розподілу сіj приведена в таблиці, де під рядком розуміється пункт виробництва, а під стовпчиком – пункт розподілу.

Крім того, в цій таблиці в і-му рядку вказано об’єм виробництва в і-му пункті виробництва, а в j-му стовпчику вказано попит в j-му центрі розподілу. Необхідно розробити математичну модель та план перевезень по доставках необхідної продукції в пункти розподілу, який мінімізує сумарні транспортні витрати. Варіант 2 Вартість перевезення одиниці продукції Об’єми виробництва 2 7 7 6 20 1 1 1 2 50 5 5 3 1 10 2 8 1 4 20 Об’єми використання 3 2 1 5 10 Розв'язок: Переносимо данні вартості перевезень одиниці продукції з умови у MS Exel. Виділяємо область даних для знаходження плану перевезень: Напроти кожного рядка та стовпчика виділяємо по комірці, у яких відображатиметься сумарна кількість продукції по пунктам виробництва та обсягам виробництва для подальшої перевірки можливості розподілу. Використовуємо функцію СУММ із завданням діапазону комірок відповідного рядка та стовпчика - =СУММ(A6:D6):У наступних, за цими, комірками вносимо значення об’ємів виробництва та використання:Комірку F11 виділяємо для цільової функції, у яку записуємо формулу: =СУММПРОИЗВ(A1:D4;A6:D9): Обмеженням для вирішення цієї задачі буде те, що значення комірок у яких підраховується сума по рядкам і стовпчикам має дорівнювати значенням занесеними з умови задачі. Крім цього, звісно, область виділена для плану перевезень має бути більшою нуля. Викликаємо “Поиск решений”, вказуємо цільову комірку та заносимо усі обмеження:Натискаємо кнопку «Выполнить» та отримуємо рішення нашої транспортної задачі:Відповідь: розроблений план перевезень дає можливість отримати мінімальні витрати у розмірі 237,5 грошових одиниць Завдання 4 Побудувати лінійну модель регресивного аналізу для економічного показника, зміни якого спостерігалися в певному інтервалі часу. Контрольний термін 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Значення показника 9 16 20 27 34 39 44 52 58 64 Розв'язок: Заносимо Контрольний термін і Значення показника у комірки MS Exel На основі даних умови будуємо графік: Додаємо до графіка лінію тренда різних типів та записуємо величину достовірності: Лінійна лінія тренду:R2 = 0,9975; Логарифмічна:R2 =0,9001; Поліноміальна: R2 =0,9975; Степенева:R2 =0,9948; Експоненціальна:R2 =0,93. Проаналізувавши величини достовірності, визначаємо що найбільша точність при лінійній та поліноміальній лінії тренда (R2 =0,9975). Так як функція при лінійній лінії тренду легша для сприймання та підрахунку ніж при поліноміальній, то використовувати будемо саме її:y = 6,0848х 2,9333. Це і є лінійна модель регресивного аналізу для економічного показника, зміни якого спостерігалися в певному інтервалі часу. За «х» приймаємо Контрольний термін. Записуємо функцію комірки MS Exel з посиланням на Контрольний термін замість «х».Продовжуючи зростання значення Контрольного терміну і використовуючи цю функцію отримуємо наступні значення показника:Відповідь: лінійна модель регресивного аналізу: y = 6,0848х 2,9333. Список використаної літератури Гарнаев А., «Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах». А.И. Ларионов, «Экономико-математические методы в планировании». Конспект лекцій.

Шлях до здйснення економчного суверентету укранського народу лежить у поступовй замн постачальникв  покупцв матеральних ресурсв, призначуваних Укран в централзованому порядку Москвою, на здйснення таких владою УРСР з проритетною орнтацю на самозабезпечення в межах свох власних нацональних природних ресурсв та виробничих можливостей. Голова Держплану УРСР пан Фокн каже: значно розширюються функц економчних вдомств республки. Досить сказати, що тльки Держплану УРСР та Мнфну УРСР передаться близько 50 важливих функцональних завдань, що ранше були в компетенц союзних органв (газета Радянська Украна, ч. 280. 2.12.1988). А скльки всього тих функцональних завдань?! Скльки рокв потрбно буде для передач усх х з Москви до Кива? Скорочуться на 20% апарат розташованих на територ республки органв управлння союзного пдпорядкування (там же). Економчний суверентет народу означа, що вн  повний господар усього багатства на свой територ. Державний суверентет СРСР ма похдне значення: вн походить вд вол республк передати частину свого первинного суверентету союзов республк

1. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

2. Роль власності у соціально-економічних процесах

3. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

4. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

5. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

6. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва
7. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні
8. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

9. Імітаційне моделювання виробничого процесу

10. Історія економічних учень

11. Правове регулювання вільних економічних зон

12. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

13. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

14. Міжгалузеві комплекси та виробнича інфраструктура регіонів

15. Правове регулювання вільних економічних зон

16. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

18. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування

19. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

20. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

21. Економічна та торгово-політична роль митного збору

22. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій
23. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування. Проектування офісу математики
24. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

25. Сімейні та виробничі конфлікти

26. Податковий аудит в сучасних економічних умовах

27. Фінансова політика та бюджетний процес

28. Екологічна економіка та управління природокористуванням

29. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

30. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

31. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

32. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское

33. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

34. Перехідна економіка та її закономірності

35. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

36. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

37. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

38. Підвищення економічних показників державного підприємства
39. Лінейна балансова модель і її використання в економічних розрахунках
40. Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу

41. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

42. Цивільний та арбітражний процес

43. Процес управління та його основні стадії

44. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

45. Міжнародна економічна система та її головні елементи

46. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

47. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

48. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы
Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

50. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

51. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

52. Економічна оцінка кредитного процесу

53. Валютні ризики: економічна природа та управління

54. Виробнича травма та критерії її оцінки
55. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях
56. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

57. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

58. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

59. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

60. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

61. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

62. Виробничі запаси - облік та аналіз

63. Економічна сутність виробничих запасів

64. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

65. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

66. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

67. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

68. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

69. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

70. Докази та доказування в кримінальному процесі
71. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу
72. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

73. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

74. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

75. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

76. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

77. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

78. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

79. Інформатика та інформаційні процеси

80. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

81. Моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень

82. Моделювання процесу обробки сигналів датчика у вихровому потоковимірювачі

83. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

84. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

85. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

86. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»
87. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність
88. Нюрнберзький процес та його уроки

89. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

90. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

91. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

92. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

93. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

94. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

95. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

96. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы

97. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

98. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

99. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.