Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Абсолютна монархія у Франції

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Французьке королівство, що виникло в IX столітті з розпадом франкської держави Королінгов внесло істотну зміну до соціально-економічного розвитку областей, що входили в її склад. У період з IX-XIII ст. панують феодальна роздробленість і відповідні їй виробничі відносини. Вони визначили класову структуру суспільства і антагоністичні відносини між феодалами і залежними селянами. Земля, як основний засіб виробництва, стала монопольною власністю пануючого класу. Починаючи з XVI століття формуються нові прогресивні капіталістичні відносини в промисловості і сільському господарстві. З'являється мануфактура в суднобудуванні, в гірській справі, в металургії, в книгодрукуванні. Утворилися крупні економічні центи в Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо. Розвиток товарно-грошових відносин привів до формування єдиного загальнонаціонального ринку, а зародження капіталістичних відносин викликало важливі зрушення в соціальній структурі суспільства. Разом з основним класом експлуататорів - феодалів з'явився новий клас експлуататорів - буржуазія, основу якого складали купці, лихварі, мануфактуристи. У цей період зростає зовнішня торгівля Франції із стародавньо-європейськими країнами. Але зрушення у бік капіталізму поволі міняли характер французького суспільства. Феодальні виробничі відносини були як і раніше пануючими. У цей період відбувається переклад частини селянської повинності у відповідні грошові платежі. Багато буржуа купують посади в королівських судах або адміністративних органах, які передаються по спадку (едикт 1604 р.). Деякі посади давали право носити дворянський титул. Уряд Франції йшов на це, оскільки постійно потребувало засобів. Король передає значну частину податкових надходжень привілейованим станам у вигляді платні, субсидій, пенсій. Королівський фіск стає найважливішим інструментом експлуатації селянства. І дворянство, бажаючи збільшити доходи, постійно вимагає від короля збільшення оподаткування. На початок XVI століття Францію стає єдиною державою. Формою цієї держави стає абсолютна монархія. Абсолютизм характерний перш за все тим, що вся повнота законодавчої, старанної і судової влади концентрувалася в руках наслідного глави держави - короля. Йому був підпорядкований весь централізований державний механізм: армія, поліція, адміністративний апарат, суд. Всі французи, включаючи і дворян, були підданими короля, зобов'язані беззаперечно покорятися. При цьому абсолютна монархія послідовно захищала класові інтереси дворянства. Феодали так само розуміли, що в умовах загострення класової боротьби придушення селянства можливе лише за допомогою жорсткого державного абсолютизму. У розквіт абсолютної монархії в країні утвердилось соціально-політичну рівновагу двох основних експлуатаційних класів - привілейованого і такого, що має державні пости дворянства і набираючої сили буржуазії. Значущу роль в становленні існуючого ладу у Франції зіграв перший міністр Людовика XIII - Рішельє. У період з 1624- 1642 рр. він, роблячи величезний вплив на короля, практично правив країною. При цьому його політика захищала інтереси дворянства, в чому Рішельє бачив зміцнення абсолютизму.

При Людовику XIV (друга половина XVII - початок XVIII століття) французький абсолютизм досягає вищого ступеня свого розвитку. З XVI століття по першу половину XVII століття абсолютна монархія безумовно грала прогресивну роль в розвитку Французької держави, оскільки стримувала розкол країни, сприяла зростанню капіталістичної промисловості і торгівлі. У цей період заохочувалося будівництво нової мануфактури, встановлювалися високі митні збори на товари, що ввозилися, грунтувалися колонії. Але формування абсолютизму поступово позбавляло феодальну знати країни впливу в королівській раді і в провінціях. У XVIII столітті в промисловості остаточно утвердився, а в сільському господарстві посилився капіталістичний устрій. Абсолютистський для Феодала лад почав утрудняти подальший розвиток продуктивних сил. У міру зміцнення буржуазії росла її опозиційність до абсолютної монархії. Розкриваючи суть абсолютної монархії, що склалася у Франції в період з XVI-XVIII ст., необхідно дати характеристику державному механізму, що дозволив впродовж більше двох століть управляти багатоукладною державою, що динамічно-розвивається. Концентрація всієї державної влади в руках короля привела до припинення діяльності загально французьких зборів станів - Генеральних штатів (утвореного в 1302 році, де кожен стан: - духівництво, дворянство і «трете сословие» були представлені окремою палатою і ухвала виносилася простою більшістю голосів). У цей період також обмежуються права парламентів. Парламентам заборонялося брати у ведення справи, що стосуються держави, адміністрації і уряду. Світська влада, в особі короля, підпорядковує своєму контролю і церква, і саме у нього через деякий час з'являється виняткове право призначати кандидатів на вищі пости у французькій церкві. Зміцнення влади короля супроводжувалося посиленням впливу бюрократичного апарату. Як наголошувалося раніше, державному апарату французького абсолютизму були властиві особливості, до яких можна віднести продаж державних посад, що приносить чималий дохід уряду. Державні чиновники, що купили посаду відчували себе незалежно по відношенню до монархії, яка не могла звільнити їх з державної служби. Відгук був можливий лише за посадовий злочин і лише в судовому порядку. В період політичних криз, що охопили Францію в XVI столітті, особливо за часів релігійних воєн, уряд, з метою залучення впливової знаті на свою сторону, передав їй деякі важливі пости в державному апараті, які згодом стали надбанням окремих аристократичних сімей. Проблеми, що виникли при формуванні старого державного апарату, були вирішені шляхом створення нової системи державних органів. Найважливіші пости в новій системі займали осіб, що призначаються урядом, і які у будь-який час могли бути відкликані. Як правило, це були люди незнатні, освічені і зраджені монархії. У результаті в країні одночасно функціонували державні органи, які умовно ділилися на дві категорії. До першої відносилися установи, успадковані від посад, що продаються, контрольованих знаттю. У їх веденні знаходилася другорядна сфера державного управління. Другу категорію представляли органи, створені абсолютизмом, де чиновники призначалися урядом, і саме вони складали основу управління.

Бюрократичний механізм абсолютизму був громіздкий, складний, корумпований і дорогий. Поєднання різних установ, створених в різні періоди, представляло центральні органи державного управління Франції. Найвищим дорадчим органом при королеві була Державна рада. Його доповнювали: Рада фінансів, Рада депеш, Таємна рада, апарат канцлера і ін. Службовці отримували величезну платню. Так король привертав на свою сторону знати. На чолі органів державного управління стояв Генеральний контролер фінансів, він же був міністром фінансів, і чотири державні секретарі, що займалися військовими, іноземними, морськими справами і справами двору. Значення і вплив Генерального контролера фінансів визначала його компетенція, куди входили збір і розподіл грошових і інших ресурсів королівства, а також контроль і перевірка посадових осіб на місцях. У його веденні знаходилися промисловість, фінанси, державні роботи по будівництву портів, фортець, дорогий і так далі Найважливіші питання внутрішньої і зовнішньої політики вирішувалися королем у вузькому коло осіб. Цей круг називався Малою королівською радою. Структура апарату Генерального контролера була схожа на систему міністерства. В період абсолютизму територія Французького королівства мала багатоступінчате ділення, куди входили женералите, губернаторства, диоцези, бальяжи, інтендантства і ін. Важливе місце, як і в структурі будь-якої держави, зайняла поліція, яка була наділена королівською владою широкими повноваженнями. При цьому необхідно відзначити, що свавілля і корупція були нормою поведінки чиновників поліцейського відомства. Значна увага приділяється цензурі книг і рукописів. Процвітає перлюстрація приватної кореспонденції. Основною опорою для всього державного пристрою були фінанси, які в основній своїй масі формувалися з податків. Для збільшення грошових коштів, що поступають в казну держави, король був наділений правом самостійно вводити нові податки і різні збори. Регулярно збільшувалися непрямі податки на основні продукти і інші товари споживання. Слід зазначити податки на сіль, тютюн, папір і ін. Встановлена у Франції відкупна система податків робила положення податних станів особливо важким. Суть системи полягала в тому, що уряд передало право збору податків приватним особам - відкупникам, які ще до початку зборів виплачували йому всю суму податків. Потім відкупники збирали з населення податки в свою користь із значним перевищенням. Відкупниками, як правило, були багаті буржуа. У разі потреби допомозі для зборів податків посилалися війська. При цьому були розстріли, биття, облави і так далі. Не дивлячись на об'єднання Франції і ліквідацію роздробленості, продовжували існувати внутрішні митниці. Фіскальні заходи дозволяли уряду збирати значні засоби від мит не тільки за рахунок меж, але і усередині країни. На користь короля стягувалися судові платежі, штрафи, різні збори, засоби від продажу прав на виробництво певних видів продукції (таких як порох, сіль) і так далі В період абсолютної монархії у Франції встановилося декілька судових систем. Був суд королівський, синьориальний, міський, церковний.

Да, Людовик XVI, этот с виду добродушный увалень, на которого некогда философы возлагали надежды, оказался вполне достойным потомком "короля-солнца" Людовика XIV, приведшего Францию к порогу нищеты, и "многолюбимого" Людовика XV, бросившего всемирно известную фразу: "После нас - хоть потоп!" А супруга короля, легкомысленная и властная Мария-Антуанетта, - как быстро расправилась она с дальновидными министрами вроде философа-реформатора Тюрго! И не она ли сумела поднять придворные расходы с миллионов до миллиардов? Вот тогда-то абсолютная монархия и попала прочно в тиски дефицита государственного бюджета, что оказалось для нее роковым. Король поначалу обратился за помощью к богатому духовенству и дворянству - кто бы мог помочь монархии в трудный для нее час, как не те сословия, ради которых она существовала! Но Марат был уверен, что все попытки подобного рода будут обречены на провал. Еще бы! Сиятельные господа, принцы, герцоги и епископы, столетиями привыкшие обирать казну, едва ли были склонны поступиться своей важнейшей привилегией и раскошелиться в пользу оскудевшей монархии! Так на деле и получилось

1. Франция: конституция 1958 года и ее особенности

2. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

3. Характеристика Конституции Франции

4. Сословно-представительная монархия во Франции

5. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

6. Франция в XI-XV в.в. Сословно-представительная монархия. Генеральные штаты. Правление Филиппа IV Красивого. Борьба с папством
7. Конституция Франции
8. Особливості конституції Франції

9. Процедура внесения поправок в конституции Франции и США

10. Экономика Франции

11. Франция

12. Характеристика Франции

13. Зарубежный опыт государственного регулирования рыночной экономики на примере Франции (Доклад)

14. Имущественные правоотношения Франции по кодексу Наполеона

15. Основы конституционного права Франции

16. Политическое развитие Франции 1945 -1998

Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

17. Буржуазная революция в Японии. Конституция Японии 1889г.

18. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

19. Сословно-представительная монархия в России в XVII веке

20. Первая российская конституция

21. Анализ Конституции США и ее сравнение с Конституцией РФ 1993 года

22. Конституция Великобритании
23. Конституция США: Общая Характеристика
24. Сравнительный анализ Конституции Литовской и Латвийской Республик

25. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

26. Конституция Болгарии

27. Монархия, республика и их виды

28. Парламент Франции

29. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

30. Классификация конституций

31. Конституция - основной закон государства

32. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

33. Принцип разделения властей в Конституции РФ 1993г.

34. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

35. Конституция, как Основной Закон РФ

36. Русская эмиграция во Франции

37. Виноделие во Франции

38. Метаметафора в творчестве Франца Кафки
39. Музыка Франции 18 века
40. Некоторые аспекты новейшей истории Франции

41. Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года

42. Конституція Пилипа Орлика

43. Монархия и демократия

44. Франция - 19 век

45. Демократия и Монархия: Прошлое и настоящие.

46. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

47. Конституционный статус президента в Германии и Франции (Контрольная)

48. Система государственного управления в современных монархиях

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

49. Влияние философии просвещения на социально-политическое развитие Франции XVIII века

50. Особенности экономики Франции

51. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

52. Особенности социально-экономического развития современной Франции

53. Бретань в составе Франции

54. Революция 1848 года во Франции. Установление II-й империи
55. Роль Франции в развитии англо-шотландских отношений в XVI веке
56. Итальянская конституция 1947 г.

57. Сражающаяся Франция. Шарль де Голль

58. Франция эпохи кардинала Ришелье (XVII век)

59. Франция при Генрихе IV Наваррском

60. Франция при Людовике XI

61. История Франции во времена Капетингов

62. История Франции. Хронология.

63. Конституция СССР 1924 года. Проблемы федерации

64. Государство и право Англии в период сословно-представительной монархии

Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы

65. Реформа российской Конституции: этапы и проблемы

66. Государство и право Франции в новое время конец XVIII начало ХХ вв.

67. Третья июньская монархия в 1907 - 1914 гг.

68. История Франции

69. Становление абсолютной монархии в России

70. Бурбоны во Франции
71. Классификации мировых конституций
72. Конституция 1918

73. Перша світова війна. Причини та характер

74. Предпосылки образования сословно-представительной монархии в России, ее социальная база и особенности

75. Российское государство в период абсолютной монархии

76. Сословно-представительная монархия в России

77. Эволюция российской государственности: от сословно-представительной монархии к абсолютизму

78. "Давний союз" 1295-1560 годов между Шотландией и Францией и его культурологические последствия

79. Десять самых жестоких монархов в истории

80. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

81. Анализ проектов конституций П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева

82. Отношения СССР с Англией, США и Францией

83. Конституция Соединенных Штатов Америки

84. Просвещение во Франции

85. Возникновение и характерные черты феодального государства и права Франции

86. Теория "общего блага" и ее влияние на реформаторскую деятельность европейских монархов
87. Монархия означающего
88. Искусство Франции

89. Храмовое зодчество Южной Франции: адаптация северных моделей к местным условиям

90. Дворцовая архитектура Франции конца 14 и 15 веков

91. Готическая архитектура Нормандии и Западной Франции

92. Новаторство в разнообразии: французская монархия, Сен-Дени и аббат Сугерий

93. История создания «Комеди Франсэз» и сценическое искусство Франции конца ХVII века

94. Своеобразие деловой культуры Франции

95. Жизнь и творчество Тургенева в Буживале (Франция)

96. "Замок" Франца Кафки

Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

97. О профилактике наркомании во Франции

98. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

99. Франц Шуберт (Schubert)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.