Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА Фінансово-економічний факультет Кафедра фінансів Індивідуальне завдання на тему: Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків ( ПДВ) Київ 2010 ЗмістВступ 1. Джерела ризику у сфері справляння ПДВ 2. Види податкового ризику 3. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння ПДВ 4. Управлінські рішення стосовно системи заходів, спрямованих на усунення, мінімізацію, запобігання ризикам у сфері справляння ПДВ Висновок Список використаної літератури Вступ На даний час в умовах кризи податкова система України не може ефективно виконувати покладені на неї завдання без її вдосконалення. Вирішення накопичених у податковій сфері суперечностей можливе лише шляхом проведення продуманого реформування податкової системи в напрямі збільшення її ефективності, а також усунення проблем і суперечностей в ній самій. Проведення податкових реформ завжди пов'язано з великими труднощами. Практично неможливо цілком задовольнити інтереси всіх субєктів оподаткування, оскільки вони постійно перебувають в суперечності. Неодноразові спроби поспішного і необгрунтованого вирішення проблем і суперечностей шляхом постійного корегування податкового законодавства викликають нові проблеми. У зв'язку з цим першочерговим завданням повинен бути чіткий вибір моделі управління податковою системою. Сьогодні управління в сфері оподаткування і прийняття рішень проводиться в умовах невизначеності, конфліктності, дії дестабілізуючих чинників і зумовлених ними ризиків. Ризик є складовим елементом податкової діяльності, як будь-якої управлінської діяльності, що залежить від впливу значної кількості факторів та дій контрагентів, які важко передбачити в усій повноті і з необхідною точністю. Тому створення наукової концепції ризикології в сфері оподаткування є важливою теоретичною базою розбудови вітчизняної податкової системи. Отже, невизначеність тенденцій розвитку податкової системи, нестабільність механізму оподаткування і нестійкі умови функціонування суб'єктів господарювання обумовлюють необхідність дослідження механізму управління ризиками в сфері оподаткування. 1. Джерела ризику у сфері справляння ПДВ Існують наступні групи джерел податкових ризиків ( загальні для всіх податків): фіскальна психологія платника (елементи - це матеріальний інстинкт, примус, почуття громадського обов'язку, рівень виховання, податкової культури); фактори соціально-економічного характеру (скорочення обсягів виробництва, зниження платоспроможності населення, інфляційні процеси, криза платежів); зміни в податковій політиці (введення нових податків, збільшення/зменшення податкових ставок, впровадження/скасування податкових пільг, розширення/звуження бази оподаткування); недоліки планування та прогнозування; недоліки нормативно-правового характеру (нестабільність законодавства, недоліки правової бази); причини організаційно-правового характеру (недосконалість обліку, недостатній рівень кваліфікації фахівців, недостатня захищеність податківців, неузгодженість дій контролюючих органів); галузеві особливості діяльності платника (торгівля, будівництво, транспорт, побутове обслуговування, експортно-імпортні операції, операції з використанням векселів, посередницькі операції).

Згідно з іншою класифікацією об’єктами податкового ризику для держави є: – діяльність платників податків, пов’язана з отриманням доходів та нарахуванням і сплатою податків. Прийнято вважати, що оцінити ефективність виконання та функціонування законів у вичерпній повноті та з необхідною точністю не можна; – діяльність органів податкової служби (інших контролюючих органів), процеси адміністрування податків, надання послуг платникам податків та державним установам, виконання інших покладених на них функцій. Об’єктом податкового ризику для платника є податкова політика держави, її діяльність стосовно організації сплати податків. Прийнято вважати, що моніторинг та прогнозування цього процесу з позиції платника у вичерпній повноті на перспективу здійснити буде неможливо, тому завжди буде існувати невизначеність і ризики у його діяльності. Джерелами податкових ризиків виступають: нечіткість і висока динаміка законодавства та судової практики; протиправні дії або бездіяльність представників державних органів; стратегічні помилки при плануванні бізнесу; розбіжність декларованих дій власників з фактичними; людський фактор (помилки компетенції, технічні помилки, навмисні помилки (ігнорування законодавчих обмежень ), неправильна розстановка пріоритетів відповідальності. 2. Види податкового ризику Згідно з роботами О.М. Тимченко, потрібно насамперед розрізняти податкові ризики для держави та платника. Податковий ризик держави полягає в імовірності недотримання фактичних податкових надходжень порівняно з плановими (прогнозними) як в цілому з податкових доходів бюджету, так і з окремих видів і груп податків. Найбільший ступінь ризику за сучасних умов властивий для податкових форм, безпосередньо пов'язаних з оподаткуванням прибутку юридичних осіб і доходів фізичних осіб. Тому ступінь ризику щодо виникнення недоїмок повинен враховуватись при розрахунку планових податкових надходжень, що забезпечить більш точне виконання бюджету. Метою визначення податкового ризику є підвищення ефективності управління податками в масштабі країни або окремої території. Залежно від причин, що призвели до того або іншого податкового ризику, можна також виокремити такі їх групи. Податковий ризик економічної кризи, що виникає в ситуації різкої і важко передбачуваної зміни економічної ситуації в країні протягом бюджетного року. Такий ризик може призвести до значних змін не лише окремих показників бюджету, а і до повного перегляду всього бюджетного плану. Податковий ризик інфляції - найбільш досліджений вид ризику у сучасній господарській практиці, але традиційно застосовується лише в комерційній сфері діяльності. Оцінка ризику інфляції при податковому менеджменті дає змогу забезпечити реальне наповнення бюджетів протягом всього бюджетного року. Податковий ризик зниження платоспроможності платників податків протягом бюджетного періоду, є наслідком скорочення обсягу тимчасово вільних грошових коштів підприємств і організацій. Зниження платоспроможності платників податків, як правило, носить поступовий характер. Такий ризик полягає в поступовому зростанні заборгованості платежів до бюджету.

Податковий ризик політичної кон'юнктури, що виникає у випадку, коли період планування збігається з передвиборним періодом. Політичні сили у цей момент можуть використовувати бюджет для демонстрації своїх популістських заяв, пропагуючи, зокрема, зростання соціальних витрат. Це впливає на структуру податкових доходів бюджету. Податковий ризик зміни правової бази, що виникає при внесенні відповідних змін до податкового законодавства. Податковий ризик затримки податкових та інших перерахувань, зумовлений збільшенням термінів проходження платіжних документів у межах банківської системи. В цьому випадку складається складна ситуація, оскільки платник податків є таким, що виконав свої зобов'язання перед бюджетом, а бюджет коштів не отримує. Податковий ризик помилки в плануванні. При плануванні може виявлення не лише технічна помилка, але і некоректне врахування будь-якої з обставини, значущості та величини перелічених ризиків. Для платника характерними є ризик посилення податкового тягаря, ризик мінімізації податків, ризик податкового контролю, ризик карного переслідування податкового характеру Ризики посилення податкового тягаря властиві економічним проектам тривалого характеру, таким, як нові підприємства, інвестиції в нерухомість і устаткування, довгострокові кредити. До таких ризиків належать не лише виникнення нових податків і зростання ставок уже існуючих податків, а й скасування податкових пільг. Окрім цього, ризики держави як суб'єкта у сфері оподаткування можливо умовно розподілити на два типи: – ризики недобору, у випадку реалізації яких обсяги надходжень до бюджетів не досягатимуть прогнозованих розмірів; – ризики надвитратності, у випадку реалізації яких витрати на забезпечення прогнозованих розмірів надходжень до бюджетів по окремих видах податків (зборів) перевищуватимуть економічно доцільні. Ризики недобору: I група - випадкові ризики, які можуть реалізуватися без свідомого бажання реального або потенційного платника податків уникнути оподаткування та зумовлюються факторами: необізнаності платника; невмисної помилки платника. II група - ризики оптимізації оподаткування, які зумовлюються усвідомленим намаганням реального або потенційного платника мінімізувати рівень сплати податків, уникаючи прямих порушень норм чинного податкового та іншого законодавства, та зумовлюються факторами: недосконалості законодавчого забезпечення процесів адміністрування податків;недосконалості нормативного забезпечення процесів адміністрування податків. III група - ризики ухилення від оподаткування, які визначаються усвідомленим намаганням реального або потенційного платника мінімізувати рівень сплати податків або уникнути оподаткування шляхом порушення чи невиконання вимог чинного податкового та іншого законодавства. Ризики надвитратності: IV група - процедурні ризики, які зумовлюються чинним регламентом процедур адміністрування податків та/або вимагають використання при цьому неадекватно великих людських чи матеріальних ресурсів. Отже, кожна із запропонованих груп податкових ризиків містить багато різновидів, кожний з яких потребує окремого якісного й кількісного аналізу з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку і податкової культури платників в Україні.

Похоже, между тем, что было истолковано мной как сексуальное влечение, и силой, дающей мне возможность отделяться от физического тела, существует непосредственная связь. Может быть, именно это фундаментальное влечение и воспринимается мною как вибрации Или наоборот: сексуальное влечение есть физическое и эмоциональное проявление этой силы? Вероятно, проблема могла бы быть изучена с достаточной степенью объективности, но для того чтобы ставить подобные эксперименты, общество должно быть достаточно зрелым. Наше таковым не является. Максимум что можно сделать - это попытаться внимательно проанализировать хотя бы отдельные аспекты. Не так давно специалистами, изучающими сон и сновидения, было установлено, что во время БДГ-сна (фаза сна, сопровождающаяся быстрыми движениями глаз) у испытуемых мужчин наблюдается эрекция пениса, причем независимо от содержания сновидения, последнее может быть лишено всякой сексуальной окраски. Вот, собственно, почти и все, чего достигла в этой области современная экспериментальная наука

1. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

2. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

3. Справедливість як ціннісна основа права

4. Оцінка фінансового стану підприємства

5. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

6. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання
7. Особливості оцінки кредитних ризиків банку
8. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

9. Оцінка майна з метою страхування

10. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

11. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

12. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

13. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

14. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

15. Харчова цінність та оцінка якості зерна

16. Економічна оцінка активу балансу підприємства

Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры

17. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

18. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

19. Структура й оцінка економічної інформації

20. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

21. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

22. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації
23. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні
24. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

25. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

26. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

27. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

28. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

29. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

30. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

31. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

32. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

33. Оцінка доцільності правової охорони

34. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

35. Оцінка персоналу

36. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

37. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

38. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту
39. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області
40. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

41. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

42. Оцінка фінансового стану підприємства

43. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

44. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

45. Гідроекологічна оцінка річки Рось

46. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

47. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

48. Оцінка стану міської системи м. Рівного

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

50. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

51. Економічна оцінка екологічних збитків

52. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

53. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь

54. Якісні методи оцінки фінансових ризиків
55. Метафора сна в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме»
56. Сон. Нарушения сна

57. Слова-символы в толковании сна Татьяны Лариной

58. Тема сна в русской литературе 19 века

59. Физиология сна

60. Ивадал - новейшее достижение в лечение нарушений сна

61. Физиология сна

62. Ивадал - новейшее достижение в лечение нарушений сна

63. Депривация Сна

64. Клиническое значение нарушений сна у беременных

Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Современные представления о физиологических механизмах сна и сновидений. Организация сна детей и подростков

66. Первісна культура на терені сучасної України

67. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Клінічні прояви. Стадії захворювання. Ускладнення. Методи лікування

68. Условия возникновения и проявления сознания. Память, ее значение и физиологические механизмы. Физиология сна. Внешние анализаторы

69. Діяльнісна теорія навчання

70. Поведінка як джерело інформації в спілкуванні
71. Психология и физиология сна
72. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

73. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

74. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

75. Податкова застава як засіб забезпечення виконання податкових зобов’язань

76. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

77. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

78. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

79. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

80. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

82. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

83. Ризик кредитних операцій комерційного банку

84. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

85. Приватизація як засіб припинення державної власності

86. Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi
87. Яким Нагой, Ермил Гирин
88. Леся Українка

89. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

90. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

91. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

92. Відповідальність за порушення податкового законодавства

93. Податкова система Франції

94. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

95. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

96. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

97. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

98. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

99. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.