Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Роль держави в економіці

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

смотреть на рефераты похожие на "Роль держави в економіці" КУРСОВА РОБОТА Варіант №10 Тема: РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ Зміст: Вступ 2 Частина 1 Економічні функції держави 2 Частина 2 Роль податків і державних видатків в економічній політиці держави 14 Висновок 24 Список використаної літератури 25Вступ Головна мета курсової роботи — розкриття співвідношення між функціонуванням ринку як саморегулюючого механізму і мірою впливу держави та її органів на економічні процеси. Йдеться про одну із найскладніших проблем, яку кожна країна вирішує по-своєму. Більше того, економічні системи світу різняться одна від одної залежно від співвідношення між роллю уряду і ринку в управлінні економікою. Особливо актуальною є ця проблема для України, яка ступила на шлях переходу від адміністративно-командної системи управління до сучасної цивілізованої ринкової економіки. Уряд кожної країни, окрім фінансування виробництва, здійснює також ряд програм соціального страхування і соціального забезпечення, ставлячи собі за мету перерозподіл доходу між різними сферами суспільної діяльності. Чимало регулюючих заходів, призначених для захисту навколишнього середовища, охорони здоров'я і праці робітників, захисту споживачів від шкідливих продуктів, забезпечення рівного доступу до вакантних робочих місць і контролю за практикою ціноутворення у певних галузях, залучають уряд практично до всіх сфер економічної діяльності. Частина1 Економічні функції держави Економічні функції уряду надзвичайно різноманітні. Вони настільки широкомасштабні, що навіть важко скласти вичерпний їхній перелік. Деякі із цих функцій спрямовані на підтримку і полегшення функціонування ринкової економіки, До них, зокрема, відносяться такі важливі види діяльності уряду, як забезпечення правової бази і суспільної атмосфери, які б сприяли ефективному функціонуванню ринкової економіки, а також створенню умов для конкуренції. Друга група функцій, покладених на уряд, спрямована на посилення і модифікацію дії ринкових відносин. До них передусім належать: — перерозподіл ВНП і національного багатства; — коригування розподілу ресурсів з метою вдосконалення структури суспільного виробництва; — стабілізація економіки через широкий контроль за фінансовою, кредитно- грошовою діяльністю фізичних та юридичних осіб, аналіз економічної кон'юнктури, а також стимулювання виробничої активності. Усі вказані функції тісно взаємозв'язані і взаємообумовлені. Так, програма перерозподілу доходу на користь малозабезпечених верств населення впливає на розподіл ресурсів, оскільки ці верстви населення купують товари і послуги, які дещо різняться від товарів і послуг, що їх купують багатші верстви суспільства. У свою чергу зниження державних воєнних видатків з метою послаблення інфляційної напруженості також веде до перерозподілу ресурсів із державного сектора до колективного і приватного. Важливу роль в економічній діяльності держави відіграє правова база, що є передумовою ефективного функціонування ринкової економіки. Необхідна правова база передбачає такі заходи, як надання законного статусу підприємцям, визначає права фізичних та юридичних осіб і гарантує дотримання контрактів.

Держава встановлює також закони, які регулюють стосунки між підприємствами, що виступають у ролі постачальників ресурсів та їхніх споживачів. На грунті законодавства уряд може виконувати функції арбітра в галузі економічних зв'язків, виявляти випадки нечесної практики економічних агентів і застосовувати владу для вжиття відповідних санкцій. Важливі послуги, що їх забезпечує уряд, включають застосування поліцейських сил для підтримання громадського порядку, введення стандартів зміни ваги і якості продуктів, створення грошової системи, яка забезпечує обмін товарів та послуг. Все це має виняткове значення для молодої української держави. Прийняті закони та інші законодавчі акти про захист прав споживачів визначають загальні правові, економічні і соціальні основи захисту прав громадян — споживачів продукції. Уряд вводить правила поведінки, якими мають керуватися виробники у своїх стосунках із споживачами. Держава забороняє продаж фальсифікованих, або з підробленою маркою, харчових продуктів і ліків, вимагає зазначення на упаковці чистої ваги і інгредієнтів продукту, встановлює стандарти якості, які слід вказувати на етикетках консервованих харчових продуктів, і забороняє поміщати неправдиві дані на етикетках патентованих ліків. Усі ці заходи мають на мсті упередити брехливі дії виробників і одночасно зміцнити віру людей в досконалість ринкової системи. Аналогічне законодавство стосується і відносин між самими фірмами. Такого роду діяльність уряду сприяє; поліпшенню розподілу ресурсів. Забезпечення ринку засобами обігу, гарантування якості продуктів, визначення прав усіх форм власності та видів господарювання, а також відповідальність за дотримання умов контрактів — усі ці заходи створюють сприятливий грунт для функціонування ефективної економіки. Вони розширяють ринки і дозволяють здійснювати все глибшу спеціалізацію у використанні як матеріальних, так і людських ресурсів, що сприяє ефективнішому розподілу ресурсів. Виняткове значення для України має створення правової бази для забезпечення переходу від адміністративно-командної системи управління до ринкової економіки. Важливу роль мають відіграти закони про власність, про приватизацію державних підприємств, про приватизацію малих державних підприємств, про приватизацію житла, про приватизаційні папери, про банки, про фінансову та кредитно-грошову систему, про впровадження національної валюти, про податки, про підприємницьку діяльність тощо. Особливе місце у ринковій економіці належить конкуренції. Це той основний регулюючий механізм, який підпорядковує виробників і постачальників ресурсів диктату покупця або суверенітету споживача. За конкуренції саме рішення багатьох покупців і продавців щодо пропозиції і попиту визначають ринкові ціни. Це означає, що індивідуальні виробники і постачальники ресурсів можуть лише пристосовуватися до бажання покупців, яка ринкова система реєструє і доводить до відома продавців. Конкуруючих виробників, які підкоряються волі ринкової системи, чекає прибуток і зміцнення позицій. Результатом для тих, хто порушує закони ринку, є збитки і зрештою банкрутство.

Для України надзвичайно важливим завданням є втілення в життя принципів ринку, які полягають в тому, що покупці — це господар, ринок — їхній агент, а підприємства — їхній слуга. Умови ринкової економіки різко змінює монополія. Виникає ситуація, коли число продавців зменшується настільки, що кожен із них уже в змозі вплинути на загальний обсяг пропозиції, а тому і на ціну продукту, що продається. 1ншими словами, монопольний стан — це панування підприємця, яке дає йому можливість самостійно або разом з іншими підприємцями обмежувати конкуренцію на ринку певного товару. Згідно з Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" монопольним визнається становище того підприємця, чия частка на ринку певного товару перевищує 35%. Рішенням Антимонопольного комітету України монопольним вважається становище підприємця, чия частка на ринку певного не товару менша 35%. Монополія створює ситуацію, коли вона підміняє конкуренцію, тобто продавці товару можуть впливати на ринок, або маніпулювати на ньому, цінами для власної вигоди і на шкоду суспільству в цілому. Монополії здатні регулювати загальний обсяг пропозиції, тобто можуть штучно обмежувати обсяг продукції і тим самим отримувати за неї вищі ціни, а дуже часто і стійкий економічний прибуток. Ці ціни і прибутки, які перевищують конкурентні, прямо суперечать інтересам споживачів. Монополісти не підвладні волі суспільства, на відміну від конкуруючих фірм. Суверенітет виробника настільки підміняє суверенітет споживача, що монополія заступає конкуренцію. Як наслідок, ресурси розподіляються таким чином, що це відповідає інтересам монопольних продавців, які домагаються високих прибутків, а не задоволенню потреб суспільства в цілому. Тобто монополія породжує; нераціональний розподіл економічних ресурсів. Дослідження проявів монополізму в економіці України показує, що вони мають суттєві особливості, які виявляються передусім у багаторівневому характері монополізації економіки. Можна виявити три шари цього явища: монополізм власності (загальне одержавлення економіки), монополізм управління ( наявність вертикальних адміністративних систем) і технологічний монополізм. Заслуговує на увагу і проблема монополізації інформації як джерела влади. До цього доцільно додати зведення регіональних бар'єрів (монополізація регіональних ринків) і елементарну, але масову змову продавців на споживчому ринку і ринку ресурсів. Отже, використання методів макроаналізу для розв'язання практичних завдань може бути успішним тільки за умови врахування регіонального рівня монополізації економіки. Важливо усвідомлювати і те, що складний, багаторівневий і загальний характер монополізації можна подолати лише за допомогою багатопланової системи заходів і послідовної роботи, що базується на спеціальній програмі. Реалізувати її можна лише за активної підтримки ролі держави і муніципальних структур. Перемога над монополізмом позбавить мафіозні структури і спекуляцію поживного грунту. У промислово розвинутих країнах використовуються різні способи контролю над монополіями.

Саме це дасть змогу ефективно здійснювати превентивні заходи. 2. Органи безпеки функціонують зараз в умовах подальшої розбудови Української держави та виходу її з економічної кризи, гострої боротьби різних партійно-політичних сил та їхніх намагань встановити контроль над спецслужбами й підпорядкувати своїм інтересам. Це ховає в собі загрозу втрати ними можливості виконувати загальнодержавні функції. Така перспектива неприпустима. Історичний досвід попереджує, що саме політична заангажованість, намагання використати спецслужби в кон'юнктурно-політичних цілях призводять до втрати ними професійного змісту своєї діяльності і перш за все головної функції - захисту національної державності. 3. Органи безпеки покликані зробити вагомий внесок у формування економічної бази нової України. При цьому слід мати на увазі, що майбутнє є тільки у тієї держави, економіка котрої спирається на новітні технології. Тому, на думку автора, першорядного значення в діяльності спецслужб повинні набути економічна й науково-технічна розвідка. 4

1. Економічна роль держави в ринковій економіці

2. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

4. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

5. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

6. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України
7. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
8. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

9. Економічна та торгово-політична роль митного збору

10. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

11. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

12. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

13. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

14. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

15. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

16. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

18. Роль грошей у ринковій економіці

19. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

20. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

21. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

22. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания
23. Роль углеводов в жизнедеятельности человека
24. Роль конкуренции в экосистемах

25. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

26. Роль материнского генома в развитии потомка

27. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

28. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

29. Роль транспорта в организации экономического пространства России

30. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

31. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

32. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки

33. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

34. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

35. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

36. Банки и их роль в экономике Украины

37. Финансовый менеджмент и его роль

38. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ
39. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов
40. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

41. Страхование и его роль в рыночной экономике

42. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

43. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

44. Роль поэзии в обучении немецкому языку

45. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

46. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

47. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

48. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее

49. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

50. Роль названия в художественном тексте

51. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе

52. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

53. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

54. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии
55. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России
56. Роль семьи в жизни Сталина

57. Роль личности в истории. И. Сталин

58. Отто фон Бисмарк и его роль в образовании Германской империи

59. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

60. Роль личности в глобальном процессе управления определяющем ход истории

61. Сасанидская держава 3-5в.

62. Роль восточного фронта в ходе 1 мировой войны

63. Норманнская теория происхождения государства у славян и ее роль в российской истории

64. Роль Китая во II Мировой войне

Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

65. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

66. Современные представления о медиаторах лихорадки и их роль в патологии

67. Роль ремоделирования левого желудочка в патогенезе хронической недостаточности кровообращения

68. Строение, свойства и биологическая роль витаминов В-12 и В-15

69. Роль игр для закрепления звуков Р, Ръ и Л, Лъ

70. Галлюциногены (роль особенностей культуры, история открытия и современные взгляды)
71. Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов
72. Агрессивное поведение и его роль в организации сообществ млекопитающих

73. Почвы, их происхождение, свойства и их роль в жизни

74. Международные природоохранные организации и их роль в современном мире

75. Роль конкуренции в экосистемах

76. Учение В.И.Вернадского и других ученых о ноосфере и ее роли в развитии земной цивилизации; исторические истоки этого учения

77. Роль дидактических игр в развитии элементарных математических представлений дошкольника

78. Роль высшего образования в воспроизводстве рабочей силы

79. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка

80. Роль и место I четверти 5 класса в системе занятий по ИЗО

Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

81. Роль поэзии в обучении немецкому языку

82. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

83. Партии, роль и функции в обществе

84. Роль немецких государственных органов в становлении и развитии советского коллаборационизма

85. Фашизм: истоки, сущность, роль в современном обществе

86. Роль СМИ в избирательных кампаниях 1999-2000 гг.
87. Место и роль России в современном мире (З. Бжезинский)
88. Роль транспорта в организации экономического пространства России

89. Роль эмоций в организации поведения

90. Роль темперамента в психическом развитии

91. Роль самооценки в самовоспитании старших школьников

92. Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента

93. Роль общения со взрослыми в развитии ребенка

94. РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВОСПРИЯТИИ

95. Роль темперамента в поведении человека

96. Роль воображения в науке

Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Роль женщины в современном обществе

98. Виды и роль эмоций в жизни человека

99. Роли и позиции в Нововведениях


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.