Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

КУРСОВА РОБОТА на тему: «Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів» 2009 Зміст Вступ 1. Теоретичне обґрунтування проблеми формування пізнавальних інтересів учнів 1.1 Трактування поняття пізнавальних інтересів у науковій літературі 1.2 Критерії та показники пізнавального процесу 1.3 Дидактичні умови формування пізнавальних інтересів учнів на уроках вивчення біології 2. Дослідно-експериментальна перевірка дидактичних умов формування пізнавальних інтересів учнів на уроках вивчення біології 2.1 Вивчення стану проблеми формування пізнавальних інтересів учнів у практиці школи 2.2 Програма дослідно-експериментальної роботи по формуванню пізнавальних інтересів учнів на уроках біології 2.3 Результати досліджень Висновки Список використаних джерел Вступ Головна мета сучасної школи полягає в ефективній передачі найціннішого і актуального досвіду, накопиченого попередніми поколіннями. Але школа як і раніше ще залишається орієнтованою на простий розвиток знань умінь і навичок, методи навчання багато в чому репродуктивні. Навчання в школі задовольняє державне (соціальний) замовлення на певний рівень знань і певний тип особи громадян, тому воно зобов'язано орієнтуватися на досягнення освітніх стандартів навченої. З цієї причини пізнавальний інтерес, властивий дітям від природи, достатньо часто успішно загальмовується і навіть знищується саме через обов'язковість і стандартизованість програми, методів і критеріїв навчання. В умовах же додаткової освіти діти навчаються головним чином «по інтересах». Відсутність обов'язкового освітнього стандарту дає можливість педагогу не ставити акцент на результативній стороні учбового процесу, а будувати навчання за принципом – процес заради процесу, навчання заради навчання, тобто наслідувати природі пізнавального розвитку дитини. Тому акцент в навчанні природно зміщується у бік задоволення і активізації пізнавального інтересу у вихованців. Не можна говорити про повну взаємозамінність понять «навчання» і «пізнавальна діяльність». В період розвитку науки і техніки, посилення взаємодії людини і природи однієї з головних задач навчання стає формування пізнавального інтересу у учнів до екології в процесі вивчення ряду природничо-наукових дисциплін. Викладання біології, географії, фізики, хімії в основній школі відкриває величезні можливості для вчителя в процесі формування у школярів сучасних поглядів, завдяки змісту природничо-наукових дисциплін і їх глибокого зв'язку з сучасною наукою і технікою, вивченню природного середовища людини. Розвиток пізнавального інтересу є однією з актуальних проблем сучасної освітньої школи. Педагогічною наукою доведена необхідність теоретичної розробки цієї проблеми і здійснення її практикою навчання. Розвиток сучасного суспільства і рівень виробничих сил настійно вимагають особливої уваги до проблем навчання і виховання. Втілення наукових ідей в шкільну практику успішно здійснюється при умові, якщо педагог володіє умінням переводити учня з менш діяльного стану в більш діяльний, конструювати інформацію, щоб вона була доступною для слабих школярів і достатньої для більш сильних; включати всіх учнів в активну пізнавальну діяльність; забезпечувати стрічне бажання вчитися і пізнавати; створювати здоровий мікроклімат на кожному уроці, здійснювати зворотний зв'язок.

Актуальність цієї проблеми можна пояснити тим, що методика і практика навчання почали все більше звертатися до особи учня. Теорія навчання і освіти стала все більш глибоко розробляти питання як готувати людину, як формувати в ній суспільну особу творця, будівника нового суспільства. В що ж полягає те особливо важлива і цінна для формування особи, що об'єктивно містить в собі пізнавальний інтерес? Пізнавальний інтерес – це особлива виборча спрямованість особи на пізнання і виборчий характер, виражений в тій або іншій наочній області знань. В умовах навчання пізнавальний інтерес виражений розташованою школяра до навчання; до педагогічного пізнання діяльності в області одного або ряду учбових предметів. Проблема формування пізнавальних інтересів молодших школярів – одна з найважливіших задач сучасної школи. Як відомо, стійкий пізнавальний інтерес формується при поєднанні емоційного і раціонального в навчанні. Формування і розвиток пізнавальних інтересів частина широкої проблеми виховання всесторонньо розвинутої особи. 1. Теоретичне обґрунтування проблеми формування пізнавальних інтересів учнів 1.1 Трактування поняття пізнавальних інтересів у науковій літературі Сьогодні стало очевидним, що суспільство повинно звернути увагу на справжній і майбутній стан природи, переходячи від епізодичної взаємодії з нею до свідомо направленому. У випускників шкіл, як у всього населення в цілому, переважає споживацький підхід до природи; низький рівень сприйняття біологічних і екологічних проблем як особливо значущих для кожного; не розвинута потреба практичної участі в роботі по вивченню і поліпшенню навколишнього середовища. Можливість змінити дану ситуацію надається в умовах реалізації задач екологічної освіти. Теоретичні основи біологічної освіти розкриті в працях Н.М. Чорнової, В.М. Галушиної, К.Н. Благосклонова, Н.В. Тихомірової, І.Д. Лаптєва, І.Т. Суравегиної, А.І. Захлібного, І.Д. Звєрєва, Т.В. Кучер, Д.Н. Кавтарадзе, С.Д. Дерябо, В.А. Льовіна. Необхідність цілеспрямованого педагогічного процесу, що реалізовує задачі біологічної освіти, відображена в роботах Е.М. Алексахіної, А.Н. Захлібного, І.Д. Зверева, Г.Н. Коропа, Н.М. Михайлової, Т.Б. Невзорової, Л.В. Романенко, Е.С. Сластьоніної, А.В. Тихонової, Е.В. Яковлевої. Знання біологічних проблем ще не є гарантом їх успішного вирішення. Необхідний особовий підхід до даного питання, що виражається в проявах інтересу до природних явищ і процесів. В практиці сучасної школи продовжує домінувати установка на нарощування знань, умінь і навичок у учнів, слідством чого є несформованість пізнавальних інтересів. У зв'язку з цим особливу актуальність придбавають питання, пов'язані з вдосконаленням процесу навчання. Необхідність формування пізнавальних інтересів обумовлена не тільки об'єктивними вимогами суспільного розвитку, але і самою природою біологічної освіти як творчого процесу. Особливості пізнавального інтересу і проблеми його розвитку отримали достатньо широке освітлення в педагогічній і психологічній літературі, де визначають його як первинну, фундаментальну умову успішного виконання будь-якої діяльності (С.Т

. Шацький, В.Н. М’ясищев, В.Г. Іванов, Н.Г. Морозова). Деякі дослідники вивчають його в аспекті двостороннього характеру (С.Л. Рубінштейн, Л.С. Виготський, А.Л. Леонтьєв, Н.Ф. Тализіна). В дослідженнях П.Ф. Каптерева, Е.Г. Юдіна, B.C. Швирева, Л.П. Буєвої, А.Н. Леонтьева, В.П. Зинченко пізнавальний інтерес логічно взаємозв'язаний з конкретною діяльністю. Проблема формування пізнавального інтересу і організація цього процесу відображена в роботах М.Н. Скаткіна, Г.І. Щукіної, A.M. Матюшкіна, Л.А. Аристової, B.C. Біблера, А.В. Брушлинського, Г.А. Давидової. Аналіз вивчення проблеми формування пізнавального інтересу показує, що, не дивлячись на певний рівень теоретичної і практичної розробленості, недостатньо розглянуті такі аспекти, як формування його в процесі біологічної освіти, шляхи і засоби, форми і методи стимулювання потреби у учнів до пізнання складного миру взаємодії людини і природи, в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу. Бо саме природничо-наукові дисципліни володіють найбільшим екологічним потенціалом і грають найважливішу роль у формуванні екологічної свідомості у школярів. В цій ситуації від вчителів географії, біології, фізики, хімії потрібна безперервна самоосвіта і самовдосконалення. Біологічна освіта повинна бути побудована так, щоб кожний її етап був пронизаний ідеєю формування пізнавального інтересу у учнів до біології, взаємозалежності і взаємодії людини і природи. В умовах глобального підвищення біологічної свідомості сучасного суспільства, склалася суперечність між потребою в розвитку пізнавального інтересу у школярів до біології і існуючим рівнем вивчення цієї складної і багатогранної дисципліни. Актуальність і практична значущість даної проблеми полягає в теоретичному і практичному обґрунтовуванні педагогічних умов формування пізнавального інтересу учнів, до біології в процесі викладання шкільних предметів природничо-наукового циклу. Формування пізнавального інтересу учнів до біології в процесі викладання природничо-наукових дисциплін протікатиме успішно, якщо сукупність педагогічних умов буде включати: забезпечення в процесі викладання, біологічної спрямованості змісту предметів природничо-наукового циклу; процес навчання, заснований на проблемному, дослідницькому підході носитиме поетапний характер, що включає діагностику рівня підготовленості школярів, мотивацію, цілеспрямовану організацію учбової діяльності, контроль за якістю знань; диференційований підхід до вибору методів навчання залежно від етапу і якості засвоєння біологічних знань, а також підбір різнорівневих завдань орієнтованих на формування пізнавального інтересу, відповідно до здібностей учнів; організація позакласної діяльності, що дає можливість учням включатися в творчий, дослідницький пошук, направлений на практичне застосування знань; цілеспрямований розвиток особових якостей учнів, сприяння формуванню біологічно грамотної особи, прагнучої до постійного, самостійного підвищення своєї біологічної освіти, яка свідомо включається в активну природоохоронну діяльність. 1.2. Критерії та показники пізнавального процесу Формування пізнавального інтересу обумовлено змістом біологічної освіти, в якій мета навчання учнів направлена на формування екологічної культури особи; формування пізнавального інтересу здійснюється цілеспрямованою організацією учбової діяльності школярів, в процесі постановки і рішення творчих і проблемних задач; шляхом створення певних педагогічних умов, що включають цілісний, діяльний підходи; теоретичні підходи визначення критерій пізнавального інтересу і умови визначення їх рівня.

Чимало місцевих українських діячів було заарештовано, а то й розстріляно. Разом з цим ішов безкарний грабіж населення, яке в деяких місцях уже починало чинити збройний опір Добрармії. Всі ці події ясно давали знати, що Українська Армія у своєму русі на схід у разі зустрічі з Добрармією має вважати останню за армію ворожу. Але разом з тим між Українською Армією і Добрармією були спільні інтереси — боротьба проти Червоної Армії. Як ці спільні інтереси було вирішено між двома арміями, скажемо далі. Між тим у Москві з огляду на небезпечну стратегічну ситуацію в Червоній Армії йшла жвава її переорганізація, формування нових та укомплектування фронтових частин. На чолі Революційного Воєнного Совєта став Лев Троцький-Бронштейн. Для цієї праці притягнено шляхом мобілізації старшин колишньої Російської Армії. Чисельність Червоної Армії доходила до 1 000 000 бійців. Подаємо кілька думок зі згаданої вже книги генерала М. Капустянського (1): “Сила більшовиків полягала в: 1. Залізній організованості комуністичних верхів та бажанні їх лишитися при владі. 2

1. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

2. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

3. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

4. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

5. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

6. Проблема розвитку дитячих творчих здібностей
7. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"
8. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

9. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

10. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

11. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

12. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

13. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

14. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

15. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

16. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

17. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

18. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

19. Теоретичні основи генно-модифікованих продуктів

20. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

21. Теоретичні основи порушень репродукції і конфліктів мати – дитина

22. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку
23. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України
24. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

25. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

26. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

27. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

28. Теоретичні основи електротехніки

29. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

30. Теоретичні основи вивчення сутності грошей

31. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

32. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов

33. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

34. Припоминание как основа развития музыкальной памяти, внутреннего слуха и активности музыкального мышления

35. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

36. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

37. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

38. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті
39. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки
40. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

41. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

42. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

43. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

44. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

45. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

46. Освіта – основа розвитку особистості

47. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

48. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

50. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

51. Свідомість та творчість

52. Проблеми та перспективи малого бізнесу

53. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

54. Основи побудови обліку праці та її оплати
55. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї
56. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

57. Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар

58. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

59. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

60. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

61. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

62. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

63. Основи меліорації та ландшафтознавства

64. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

66. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

67. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

68. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

69. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

70. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
71. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації
72. Немецкий патент и актуальные проблемы его перевода. Перевод как основа функционирования механизма билингвизма

73. Походження та основні етапи розвитку письма

74. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах

75. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

76. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

77. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років

78. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

79. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

80. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

82. Життєвий та творчий шлях М. Хвильового

83. Життєвий та творчий шлях О. Уайльда

84. Життя та творчість Г. Сковороди

85. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

86. Проблема обрядовірства в житті та творчості Т. Шевченка
87. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
88. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

89. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

90. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

91. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

92. Види та причини порушень розвитку дітей

93. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

94. Інтеграційні процеси країн Західної Європи: стан розвитку і проблеми

95. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

96. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. IАЕМ-контролiнг, як основа стратегiчного планування облiку i аналiзу розвитку пiдприємства

98. Економічні та правові основи управління організацією

99. Кризове явище функціонування та розвитку організації

100. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.