Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку Вступ Тепер уже всім відомо, що для виховання дитини, як і для її навчання, конче потрібно знати дитину, розуміти її духові нахили, її темперамент, фізичний склад організму. Не так ще давно навіть свідомі виховничі гадали, що дитина — це тільки молода людина, недокінчений, ще не цілком розвинений образ дорослої людини. Але психологічні досліди останніх літ упевнили усіх педагогів, що дитина — це зовсім окремий фізичний і духовий організм, довели до утворення цілої окремої науки — Педагогії, що досліджує дитячу душу, до вироблення окремих методів для здійснення цього дослідження. Наукові праці переконали педагогів, що кожна дитина дуже відрізняється від дорослої людини, що існують загальні типи дітей і разом з цим — дуже велика різниця між поодинокими дітьми; і з цією одмінною індивідуальністю дітей треба рахуватися кожному вчителеві, кожному вихователю і просто кожній дорослій людині. Колишня, давня педагогіка була в засаді своїй теоретичною, сучасна, навпаки, ґрунтується вся на живих спостереженнях, на експериментах. Навіть видатні педагоги минулого — Фребель, Песталоцці — помилялися, не знаючи дитячої психіки. Сучасна експериментальна педагогіка своїми практичними висновками допомагає кожному вихователю свідомо використовувати той чи інший метод виховання. Це дає йому деяку самостійність: він уже не невільник тих чи інших приписів керівництва або теоретичних вказівок тієї чи іншої книги з теорії педагогіки — він має перед собою живий колектив учнів, яких він знає, і знає, як керувати їхніми духовими силами. Учні теж не були такі незалежні й самостійні у виявленні своїх думок, як нині. Щоб зрозуміти дитину, використовують найрізноманітніші способи — спостереження, експерименти, ведуть щоденники, проводять анкети, записують і вивчають спогади про дитинство власне і старших людей, вивчають типи дітей в творах видатних письменників. Усякий емпіричний дослід перш за все грунтується на спостереженні. Для наукової праці спостереження повинно бути систематичним і мати на оці весь час те питання, що має бути розв'язане. Спостереження повинні бути цілком об'єктивними, і записувати їх слід по можливості безпосередньо. Через те що вони проводяться планомірно, для певності вислідів їх можна повторювати в цілком однакових умовах. Спостереження за дітьми не дуже легко проводити, так само, як не легко й розумітися в них, бо психологія дитини цілком одмінна від психології дорослих; крім того, настрої дитини дуже мінливі, засоби до висловлювання їх ще досить невиразні, от через що і прості спостереження за дітьми вимагають від тих, хто їх проводить, деякої психологічної наукової підготовки, абсолютної об'єктивності, щоб як-небудь не підвести дитину під вплив сугестії щодо педагогічного експерименту. Експеримент — це осібне спостереження, здійснене в певних витворених науково умовах, яке відрізняється від звичайного спостереження ще тим, що останнє носить випадковий характер, і щоб його повторити, треба часом дуже довго чекати, а експеримент здійснюється з волі експериментатора, який може міняти умови, щоб поширити своє спостереження.

Для експерименту беруть прості явища — процеси пам'яті, гостроти сприймання, втоми дітей. Вундт дає чимало практичних вказівок щодо проведення експериментів, усі вони вимагають великої уваги від самого експериментатора. Здобуті наукою вказівки дають нам змогу знати, чого триматися в наших заходах з кожною дитиною, знати обсяг її сил і, головне, знати, коли вона потребує нашої допомоги. І. Моральне виховання. Головне завдання виховання — це вироблення характеру. Людину ми найбільш цінуємо не за її знання, а за її характер, - він найбільше важить в зносинах людей міх собою, він дає змогу людині осягнути найвищі моральні блага Навчання може дуже добре причинитися до вироблення характеру, розвиваючи увагу, розум, викликаючи постійно власну ініціативу, даючи дитині справи, цікаві для неї, які, одначе, вимагають від дитини самостійної активності. Треба привчити дитину обмірковувати свої вчинки і чужі, використовувати кожний випадок боротьби між злом і добром, давати дитині змогу в різних обставинах життя виявити свою мудрість, добре серце і правдиве поводження, і підтримувати у дитини віру в саму себе. Ніколи не вживати кари або погрози, а головне, любити дитину і заслужити її любов, - от головний грунт, на якому виховання може осягнути своїх змагань. Дуже добре допомагає моральному розвиткові дітей утворення спеціальних гуртків для самовиховання учнів, самодисципліни в напрямку до добра і опанування своїх емоцій. Щоб вести дитину до такого суцільного морально-естетичного і розумового розвитку, треба, щоб і вчителі по школах, і керівники по дошкільних установах мали відповідну підготовку, широку свідомість моральних ідеалів. Програми усіх вчительських семінарів, педагогічних інститутів мають бути поширені більшим обсягом соціальних наук, природознавства, антропології, мистецтва, географії ним знанням свого рідного краю. Нам так бракує для відбудування нашої держави, для освіти нашого народу освічених людей, що виховання дітей, підготовка педагогів набирає особливого значення. В наші часи бути гарним педагогом - це бути апостолом Правди і Науки. Тільки великими зусиллями таких апостолів Україна матиме чесних діячів-патріотів, вмілих практичних робітників і соціальне об'єднану, інтелектуально розвинену народну масу. ІІ. Формування взаємин дітей дошкільного віку. Здійснення завдань морального виховання дітей-дошкільників, зокрема формування в них доброзичливих взаємин з ровесниками, передбачає пошуки і розробки ефективних методів і прийомів цілеспрямованого впливу. Вихователі дошкільного закладу спільно з батьками можуть успішно формувати в дітей позитивні навички поведінки і якості, які визначають характер їхніх взаємин і з дорослими, і однолітками. З тієї миті, як дитина потрапляє в групу ровесників, її індивідуальний розвиток уже не можна розглядати і вивчати поза взаєминами з іншими членами групи. Саме на основі досвіду спілкування з ровесниками формуються моральні якості підростаючої особистості, насамперед ті, які визначають її ставлення до людей. Хоч групу дошкільного закладу лише умовно можна вважати  колективом,  проте  навіть і тут наявні  великі потенційні можливості для .р

озвитку дітей на основі доступних їм  моральних норм і правил. Цьому сприяють сталий склад груп протягом кількох років, сталість педагогічних вимог, які спрямовують і координують взаємини, щоденна організація спілкування та  спільної діяльності дошкільників. У згуртованому колективі, який живе змістовним ї повноцінним життям, діти набувають позитивного соціального досвіду взаємодії, проймаються спільними почуттями і переживаннями ще задовго до того, як починають усвідомлювати високі моральні принципи). В даній роботі розглядаються особливості формування взаємин дітей дошкільного віку, а саме методам виховання взаємодопомоги, досліджуються прийоми педагогічного керівництва взаєминами дітей різних вікових груп в різних видах  їх спільної діяльності — ігрової, продуктивної, трудової, наголошується на необхідність створення в дитячому колективі атмосфери, пройнятої духом доброзичливості і взаємодопомоги, турботливого ставлення дітей одне до одного. Значне місце відведено змісту роботи вихователя, спрямованої на розвиток у дошкільників доброзичливого ставлення до товаришів по групі, взаємодопомоги, в основі якої лежить принцип систематичного виховного впливу на емоційну сферу дитини, розкривається значення сімейного виховання у формуванні в дітей позитивної спрямованості на ровесників. Аналіз роботи дошкільних закладів свідчить про те, що не всі вихователі приділяють достатню увагу формуванню позитивних взаємин дітей у процесі їх повсякденного спілкування, часто пускають їх на самоплив. Тоді в групі виникають стосунки, які не лише гальмують розвиток у дошкільників доброзичливого ставлення до своїх товаришів, а навіть породжують відверто неприязні прояви щодо однолітків — черствість, байдужість, приниження гідності іншого тощо. Висвітлення питань, які розкривають шляхи формування позитивних взаємовідносин дітей, має важливе значення для педагогічної практики, зокрема поліпшення виховного процесу в дошкільному закладі. ІІ1.  Гра  у  розвитку  взаємин  дітей Одним із виявів соціального інстинкту дітей є їхні гри. Інстинкт гри пояснюють педагоги і психологи по-різному. Найстарші кажуть, що гра - це спочинок; але з цим не можна згодитися, бо в грі дуже багато працює уява дітей, іноді дитина грається аж до втоми. Інше пояснення каже (Спенсер), що в грі виявляється зайва енергія, яка у всіх нижчих тварин залишається невикористаною в боротьбі за існування. Але це теж не відповідає істині, бо неонова енергія ніколи не може залишатися, як каже Гросе, на майбутній час. Сам Гросе дає більш наукову і правдиву теорію ігр: це інстинкт самоохорони, який в перші роки підготовляє до майбутньої боротьби з ворогами, до ловів здобичі. Справді, цуценята, граючись, симулюють боротьбу - то гризуться, то відбігають один од одного. Так само коні, коли граються, то бігають, б'ють копитами. Діти, граючись, бігають, стрибають, перелазять через перешкоди. Гра для дитини найкраща насолода, в іграх виявляються всі її здібності, її нахили, переживання. Спостерігайте дитину, коли вона грається, і ви знайдете ключ до розуміння її душі. Гра — це настільки природній стан дитини, що багато педагогів змагалися все навчання малих дітей перетворити в гру, бо вона найбільш інтенсивно захоплює дітей.

Жодних полтичних ухвал про екстермнацю польського населення тод не приймали. Польськ сторики, здебльшого, правильно уявляючи соб силу пдпльно мереж ОУН (р) в лютому 1943 р., не хочуть усвдомити, що наявнсть полтично ухвали ОУН(р) такого типу довела б у цей час до справжньо майже повно екстермнац польського населення по селах  мстечках захдноукранських земель або до його поголовно втеч на захд. ¶нший позасторичний мт про братовбивчу боротьбу. Цей скомпромтований нтернацоналстичний термн (нещодавно «старшим братом» рекламували себе росяни) тут н до чого. Польський  укранський народи дв окрем повноправн й рвноцнн нац, в яких взамних братерських почувань завжди було мало. А лише справжня взамодопомога  рвноправнсть можуть стати пдставою нормалзац стосункв. ґ певн загальновизнан свтовою сторю стини, що стосуються не лише польсько-укранських стосункв. Кожний поневолений народ ма право вести нацонально-визвольну боротьбу за незалежнсть сво нац  Батьквщини

1. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

2. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

3. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

4. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

5. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

6. Особливості уяви у дітей дошкільного віку
7. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку
8. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

9. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

10. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку

11. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

12. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

13. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

14. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

15. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

16. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

17. Страхи дітей молодшого шкільного віку

18. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

19. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

20. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

21. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

22. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
23. Особливості навчання дітей підліткового віку
24. Підготовка дітей до шкільного навчання

25. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах

26. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

27. Особливості стресових станів у дітей різного віку

28. Олена Пчилка - найкраще для дїтей

29. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

30. Значення газообміну для дітей 3-7 років

31. Встановлення походження дітей. Оспарювання батьківства

32. Майнові правовідносини батьків та дітей

Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели

33. Правовідносини батьків та дітей

34. Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі

35. Джанні Родарі та його книги для дітей

36. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

37. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

38. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей
39. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі
40. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

41. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

42. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

43. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

44. Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем

45. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

46. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

47. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

48. Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

49. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

50. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

51. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

52. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

53. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

54. Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей
55. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику
56. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

57. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

58. Порушення мовлення у дітей

59. Формування іміджу дошкільного навчального закладу

60. Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами

61. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

62. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

63. Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

64. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна
Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

66. Класифікація важковиховуваних дітей

67. Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків

68. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

69. Соціальний захист дітей-сиріт

70. Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей
71. Розвиток гнучкості у дітей в процесі заняття тхеквондо
72. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

73. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

74. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

75. Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

76. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

77. Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування

78. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

79. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

80. Моральне виховання старших дошкільників

Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

82. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

83. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

84. Фізичне виховання в дошкільних установах

85. Діяльність дошкільника

86. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності
87. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики
88. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

89. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

90. Модернізація колії з укладанням рейкових плітей довжиною з блок-дільницю

91. Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами

92. Особливості проведення занять з фізичного виховання з дітьми-інвалідами

93. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

94. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

95. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

96. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

97. Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка

98. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

99. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.