Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Розвиток гнучкості у дітей в процесі заняття тхеквондо

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ВИХОВАННЯ ГНУЧКОСТІ Загальна характеристика гнучкості Фактори, від яких залежить прояв гнучкості Засоби удосконалення гнучкості РОЗДІЛ II. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ТХЕКВОНДО Спортивна підготовка тхеквондистів Методика виховання гнучкості Вікова динаміка розвитку гнучкості РОЗДІЛ III. ВИБІР ВПРАВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ Характеристика вправ для розвитку гнучкості Силові вправи для розвитку активної гнучкості 3.3.Використання вправ для розвитку гнучкості на заняттях з тхеквондо ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП В усіх розділах діючої навчальної програми передбачено розвиток рухових здібностей у школярів. Для раціональної організації цього процесу і правильної побудови уроків в цілому необхідно постійно керуватись положеннями. Розвиток рухових здібностей і засвоєння техніки рухів - дві тісно взаємозв'язані ланки єдиного процесу навчання руховим діям. Рухові здібності розвиваються при їх проявах, а всі прояви рухомих якостей - це робота єдиного нервово-м'язового і функціонального апарату людини. Тому посилений розвиток однієї якості далеко не завжди супроводжується можливістю успішного розвитку іншого: ресурси нервово-м'язового і функціонального апарату школярів обмежені. Період 11-14 років відзначається як найкращий для початку занять багатьма видами рухової діяльності. Саме в цей період об'єктивно створюються сприятливі умови для розвитку рухових здібностей, сукупність яких обумовлює можливість дитини досягнути успіхів у певному виді рухової діяльності. Це покладає на вчителя фізичної культури безпосередній обов'язок - своєчасно визначити індивідуальні можливості дітей та забезпечити цілеспрямований вплив на їх розвиток, щоби учні могли реалізувати свої рухові задатки і обдарованість. З іншого боку, значний інтерес до проблеми виявлення талановитих дітей пояснюється підвищенням вимог до особистості, рівня її фізичної підготовленості, інтелектуального і фізичного розвитку. Розв'язати означену проблему можна лише за допомогою ефективної, науково-обґрунтованої системи оцінки фізичної підготовленості. При цьому, найефективнішими у процесі визначення фізичної готовності дітей є використання комплексу інформативних показників, які дають змогу об'єктивно оцінити індивідуальні можливості учнів. Водночас, в галузі тхеквондо відсутня чітка система оцінки індивідуальних рухових можливостей школярів, тому не всі діти, особливо обдаровані, здатні проявити власні, індивідуально можливі результати. Вище зазначене обумовлює необхідність дослідження проблеми удосконалення системи оцінки індивідуальної фізичної підготовленості школярів 9-14 років та визначення їх схильності до різних видів рухової діяльності, зокрема гнучкості. РОЗДІЛ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ВИХОВАННЯ ГНУЧКОСТІ 1.1. Загальна характеристика гнучкості Структура опорно-рухового апарату людини дозволяє їй виконувати рухові дії з великою амплітудою. Проте, часто через недостатню еластичність м'язів, зв'язок і сухожиль вона не може повністю реалізувати ці можливості. Водночас, якщо у людини належним чином не розвинена рухливість у суглобах, то вона не зможе оволодіти технікою багатьох рухових дій.

Рухливість у суглобах позначають терміном гнучкість. Гнучкість як рухова якість людини — це її здатність виконувати рухи в суглобах з великою амплітудою. Розрізняють активну і пасивну гнучкість. Під активною гнучкістю розуміють здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою за рахунок власних м'язових зусиль. Вона залежить не лише від ступеня рухомості в суглобах, але і від сили м'язів, що беруть участь у переміщенні відповідної ланки тіла. Під пасивною гнучкістю розуміють здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою за допомогою зовнішніх впливів (партнер, прилад, обтяження тощо). Амплітуда пасивних переміщень майже завжди значно більша за амплітуду активних рухів. Різницю між ними називають резервом гнучкості. Чим більший резерв, тим легше піддається розвитку активна гнучкість. За допомогою раціонально організованих занять можна швидко домогтись результатів у розвитку гнучкості. За даними наукових досліджень за 3-4 місяці щоденних занять можна досягти 80-95 % рухливості у суглобах від їх анатомічного потенціалу. Розвивати гнучкість до граничних величин немає потреби, бо надмірна розтягнутість м'язів, зв'язок та сухожиль може призвести навіть до пошкоджень суглобів, тому гнучкість слід розвивати лише до такого рівня, який забезпечує виконання необхідних рухових дій без особливих на це зусиль. Для цього величина гнучкості повинна бути лише дещо більшою за ту максимальну амплітуду, з якою економно виконують рухову дію. Виконання вправ на гнучкість сприяє зміцненню суглобів, підвищенню міцності та еластичності м'язів, зв'язок та сухожиль, удосконаленню координації, ефективному оволодінню технікою фізичних вправ, уникненню травм. Недостатній розвиток гнучкості обмежує можливості вдосконалення інших фізичних якостей, призводить до зниження сили і швидкості, зростання втоми. Між рівнем розвитку гнучкості у різних суглобах залежності не існує. Для життєдіяльності людини найнеобхідніша рухливість у суглобах хребта, плечових та кульшових суглобах. 1.2. Фактори, від яких залежить прояв гнучкості Рухливість у суглобах залежить від низки факторів. Найголовнішими серед них є - будова суглобів: їх форма, довжина суглобових поверхонь, наявність кісткових виступів та їх розмірів. Найбільша анатомічна рухливість властива кулястим суглобам як за амплітудою, так і за напрямками рухів. На величині рухливості суглобів позначаються індивідуальні особливості будови суглобів, зокрема виступи на кістках та їх розміри. Під впливом цілеспрямованих занять фізичними вправами не можна змінити форми суглобів, але можна досягнути позитивних морфологічних змін довжини суглобових поверхонь, що позначається на рухливості суглобів, особливо у дітей та підлітків; • сила м'язів, що здійснюють рухи у конкретному суглобі, та їх еластичність, а також еластичність зв'язок і сухожиль. Під час розтягування м'язи можуть збільшувати свою довжину на 30-40 і навіть 50 % відносно стану спокою; міжм'язова координація та здатність розслабляти м'язи. В учнів, які погано координують рухи І не вміють розслаблятись, гнучкість нижча і повільніше розвивається; температура тіла та інтенсивність кровообігу.

Здатність м'язів, зв'язок І сухожиль до розтягування покращується із підвищенням їх температури та збільшенням кровотоку; стан психіки та емоцій. Найсприятливішим є врівноважений стан. Надмірне збудження та пригніченість негативно позначаються на прояві гнучкості, а отже, і на її розвитку. 1.3. Засоби удосконалення гнучкості Основним засобом удосконалення гнучкості є такі фізичні вправи, які вимагають більшої амплітуди рухів у суглобах, ніж у побуті, професійній та спортивній діяльності. Ґрунтуючись на знаннях факторів, які зумовлюють гнучкість, представляємо класифікацію фізичних вправ на гнучкість (мал. 1.1.). Силові вправи позитивно впливають на розвиток активної гнучкості. При цьому найефективнішими в цьому є вправи, що сприяють удосконаленню внутрішньом'язової та міжм'язової координації. Силові вправи доцільно поєднувати з виконанням вправ на розслаблення та розтягування цих же м'язів. Вправи на розслаблення. Дослідження показали, що свідоме розслаблення м'язів на 12-15 % покращує рухливість у суглобах. Фізичні вправи, що сприяють розвиткові здатності розслабляти м'язи, можна поділити на такі групи: швидка зміна напруження І розслаблення; погойдування та потрушування різними частинами тіла; хлистоподібні рухи руками за рахунок поворотів тулуба; розслабленні &quo ;падіння&quo ; частин тіла; комбінації перелічених груп вправ. Вправи на розтягування поділяються на активні, пасивні та комбіновані. Активні вправи можуть виконуватись повільно, пружно або махом, їх можна виконувати з обтяженнями та без обтяжень. Повільні вправи виконуються плавно з намаганням досягти більшої амплітуди у кожному наступному підході. Мал. 1.1. Засоби удосконалення гнучкості Вони ефективні на початкових етапах занять, сприяють зміцненню суглобів та м'язів, зв'язок і сухожиль, що їх оточують. Ефективність повільних вправ зростає при їх виконанні з обтяженнями, якщо воно не більше 50 % від максимальної сили м'язів, що розтягуються. Пружні рухи не передбачають повернення ланок тіла у вихідне положення, а лише робиться незначний (від 3-5 до 20-25 см) зворотній рух, що дозволяє досягти більшої амплітуди. Так повторюють 3-6 разів і лише потім повертаються у вихідне положення. Амплітуда пружних рухів більша, ніж повільних, і це сприяє ефективнішому розвитку активної гнучкості. При цьому економиться час і енергоресурси, а переважна більшість повторень виконується у найдієвішій фазі амплітуди рухів. Ефективність пружних вправ підвищується при застосуванні додаткових обтяжень (до 50 %). Махові рухи розпочинаються за рахунок напруження м'язів та продовжуються за інерцією і можуть виконуватись маятникоподібне або по типу колових рухів з поступово зростаючою амплітудою. Найдоцільніше застосовувати махові вправи для збільшення амплітуди переміщень кінцівок саме у махових рухах (наприклад, стрибки у висоту). При цьому їх ефективність зростає при застосуванні додаткових обтяжень, які значно збільшують силу інерції руху кінцівок. Пасивні вправи дають можливість значно швидше досягти більшої амплітуди в суглобах, ніж активні. Але після припинення їх виконання рухливість суглобів втрачається швидше, ніж та, що досягнута за допомогою активних вправ.

Переломовий етап у розвитку революцйно-визвольного руху на захдноукранських землях закнчився добрим наслдком повним органзацйним, дйовим  дейним уодностайненням УВО-ОУН. Головн длянки тогочасно дяльности УВО бойов акц  вйськова виховно-вишкльна праця стали референтурами ОУН. Сталося це в 1933 роц. В Крайовй Екзекутив ОУН на захдньоукранських землях, вйськовим референтом призначено сл. п. Михайла Колодзнського, а псля його визду за кордон сл. п. Дмитра Грицая (ген. Перебийте). Бойовим референтом був сл. п. Роман Шухевич-Дзвн. Дальший розвиток подй пдтвердив правильнсть напрямку т теч, яку обстоював Роман Шухевич. Таке закнчення цього процесу дало нацоналстичному рухов на захдноукранських землях велику розгнну силу, допомогло розлитись широким рчищем вд визначних бойових актв до полтично-революцйних акцй, у яких брали активну участь широк народн маси, а одночасно поглибити дейно-полтичний змст та змцнити органзацйнодйову спаянсть. II. В останн роки перед початком друго свтово вйни ОУН на захдньо-укранських землях переживала нову кризу

1. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

2. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

3. Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним іншомовним мовленням в середніх ЗОШ

4. Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

5. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

6. Заохочення працівників як метод управління персоналом
7. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів
8. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

9. Редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів

10. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

11. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

12. Фольклор як засіб виховання школярів

13. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

14. Насилля як засіб влади

15. Насильство як засіб домінування й панування

16. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы

17. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

18. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

19. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

20. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

21. Ожиріння як медико-соціальна проблема

22. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління
23. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу
24. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

25. Управління якістю на підприємстві

26. Управління, як соціальний феномен

27. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

28. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

29. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

30. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

31. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

32. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения

33. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

34. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

35. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

36. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

37. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

38. Москва спортивная
39. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика
40. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

41. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

42. История развития спортивной гимнастики

43. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

44. Основы спортивной тренировки

45. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "Фосбери – флоп" детей 13-15 лет на этапе начальной спортивной специализации

46. Развитие ловкости посредством спортивных и подвижных игр

47. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

48. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы
Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Реклама физкультурно-спортивных организаций

50. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

51. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

52. Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

53. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

54. Реферат по теме “Человек на войне”
55. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева
56. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

57. План маркетинга спортивно-развлекательного клуба Stars

58. Перша допомога. Травматичні ушкодження. Отруєння

59. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

60. Л.Ф.К. при домашних и спортивных травмах

61. Аналіз та удосконалення оперативного управління

62. Методи управління підприємством

63. Планування як функція менеджменту

64. Рішення в системі управління

Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора

65. Системний підхід до управління персоналом фірми

66. Управління затратами

67. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

68. Спортивные сооружения столицы

69. Спортивная Москва

70. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості
71. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства
72. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

73. Туристские перспективы строительства спортивного гоночного комплекса класса Формула 1 в России

74. Спортивная психология

75. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

76. Спортивная психология

77. Іслам як монотеїстична релігія

78. Сборник рефератов о конфликтах

79. Реферат кондитерское изделие

80. Реферат по экскурсоведению

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии

81. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

82. Социально-психологический феномен лидерства в спортивных командах

83. Регулировка массы тела в процессе спортивной тренировки

84. Анализ спортивных результатов

85. Краткие сведения о правилах соревнований по спортивному ориентированию

86. История спортивного танца
87. Спортивный индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений
88. Спортивно-патриотическое воспитание как одно из приоритетных направлений государственной политики в сфере физической культуры

89. Перспективы использования экстракта солодки голой в спортивной практике

90. Проблемы управления в международном спортивном движении и его правовое регулирование (теория и практика)

91. Жизненная история и спортивная карьера олимпийца: основные положения международного исследовательского проекта

92. Воспитательная роль арбитра в спортивных играх

93. Спортивная гимнастика

94. Спортивная тренировка десятиборцев

95. Спортивный индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений

96. Организация физического воспитания и спортивной работы в ВУЗе

Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

97. Спортивные сооружения столицы

98. Спортивный массаж

99. Спортивный ритуал, традиции, символика в спорте

100. Плавание как учебная спортивная и педагогическая дисциплина


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.