Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Дистанційна слідкуюча система на сельсинах

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра А і КТ Група АТ-12 Теорія автоматичного керування Курсовий проект „Дистанційна слідкуюча система на сельсинах” Варіант №1 Схема №1 Виконав К.Г. Біденко Перевірив С.С. Свістельник Житомир 2006 Зміст 1. Завдання на курсовий проект 2. Опис роботи САК 3. Аналіз і синтез лінійної неперервної САК 3.1 Структурна схема САК 3.2 Визначення передаточної функції розімкнутої та замкнутої САК відносно вхідної 3.3 Визначення стійкості системи по критерію Гурвіца 3.4 Побудова амплітудно-фазової частотної характеристики (АФЧХ) та визначення стійкості САК за критерієм Найквіста. Дослідження системи методом D – розбиття 3.5 Побудова логарифмічної частотної характеристики САК та визначення запасів стійкості 3.6 Використовуючи логарифмічні частотні характеристики, виконання корекції САК в області середніх частот з метою отримання заданих запасів стійкості по фазі та амплітуді 3.7 Схема корегуючого пристрою та розрахунок його елементів 3.8 Розрахунок та побудова графіку перехідної характеристики скорегованої САК 3.9 Для заданого типу вхідної дії розрахунок та побудова графіку усталеної помилки скорегованої САК 3.10 Оцінка якості скорегованої САК 3.11 Моделювання системи в програмному модулі Simuli k 4. Аналіз дискретної САК (ДСАК) 4.1 Визначення періоду дискретизації імпульсного елемента 4.2 Визначення передаточної функції розімкнутої та замкнутої ДСАК відносно вхідної дії 4.3 Визначення стійкості отриманої системи по критерію Гурвіца 4.4 Побудова логарифмічної псевдочастотної характеристики ДСАК та визначення запасів стійкості 4.5 Розрахунок та побудова графіку перехідної характеристики ДСАК 4.6 Для заданого типу вхідної дії розрахунок та побудова графіку усталеної помилки ДСАК. 4.7 Оцінка якості ДСАК Висновки по роботі Список літератури Завдання на курсовий проект Система керування описується наступними рівняннями: СД - сельсин-датчик , СТ - сельсин-трансформатор де a1, a0 - кут повороту вісі СД та СТ відповідно. ИР - вимірювач неузгодженості , де Uс - напруга змінного струму УН - підсилювач напруги та демодулятор , де U1 - напруга постійного струму КУ - послідовний коригувальний пристрій схему коригувального пристрою розробити самостійно в ході проведення розрахунків (U2 - напруга постійного струму) УМ - підсилювач потужності та , модулятор де UU - напруга змінного струму ИД - виконавчий двигун , де - кут повороту валу виконавчого двигуна ОУ - обмотка управління ИД UU - напруга управління змінного струму ОВ - обмотка збудження ИД UВ - напруга збудження змінного струму Р - понижуючий редуктор 2. Опис роботи САК Сельсин - електрична машина, що дозволяє здійснювати кутове переміщення вала якого-небудь пристрою або механізму відповідно до кутового переміщення іншого вала, механічно не пов'язаного з першим. За принципом дії сельсин являє собою поворотний трансформатор, у якого при обертанні ротора відбувається плавна зміна взаємної індуктивності між його обмотками - однофазною первинної (обмоткою збудження) і трифазною вторинної (обмоткою синхронізації).

Залежно від виконуваних функцій (у системах &quo ;передачі кута&quo ;) розрізняють сельсин - датчики (СД), сельсин - приймачі (СП) і диференціальні сельсин. Ротор СД механічно зв'язується з валом, що повертає, а в СП, електрично пов'язаного зі СД, поворот ротора синхронно й синфазно повторює поворот ротора СД. За допомогою диференціального сельсин алгебраїчно підсумують кутові переміщення двох механічно не зв'язаних між собою валів. В одному з найпростіших випадків як СД, так і СП має однофазну обмотку, розташовану на роторі, і трифазну обмотку, з'єднану зіркою і розташовану в пазах статора. Однофазні обмотки підключаються паралельно до загальної мережі змінного струму, а трифазні з'єднуються один з одним. Якщо ротори СД і СП займають такі положення, при яких у їхніх обмотках синхронізації виникають рівні по величині, але протилежно спрямовані ЕРС, струм у ланцюзі синхронізації відсутній і ніякі обертаючі моменти, що діють на ротори, немає. При повороті ротора СД у ланцюзі синхронізації виникають відмінні від нуля сумарна ЕРС і струм. За рахунок взаємодії магнітних потоків обмоток збудження зі струмом в обмотках синхронізації в кожній з машин виникають обертаючі моменти; у СП цей момент прагне повернути ротор на кут, дорівнює куту повороту ротора СД, тобто перевести ротор у таке положення, при якому ЕРС, що наводять в обмотках синхронізації, знову вирівнюються. Сельсини підрозділяють на контактні й безконтактні. У контактні сельсини одна з обмоток розташована на роторі, у зв'язку із чим останній має контактні кільця для з'єднання з іншими обмотками. У безконтактні С. обидві обмотки розташовані на статорі, причому вісь обмотки збудження перпендикулярна осі обмотки синхронізації; для зв'язку потоку порушення з обмоткою синхронізації використають рухливий магнітопровод (ротор) спеціальної форми, що дає можливість змінювати напрямок магнітного потоку в межах 90°. Сельсини застосовують для контролю й керування в системах, що стежать, і для дистанційної передачі показань вимірювальних приладів. Слідкуюча система, система автоматичного регулювання (керування), що відтворює на виході з певною точністю вхідний вплив, що задає, що змінюється по заздалегідь невідомому закону. Слідкуюча система може мати будь-яку фізичну природу й різні способи технічного здійснення. Блок-схема пояснює загальний принцип дії слідкуючої системи. Один з основних елементів слідкуюча система - пристрій, що порівнює, у якому виробляється порівняння вихідної величини, що фактично виходить, х із заданою вхідною величиною g( ) і виробляється сигнал неузгодженості e = g( )-x. Передача величини х з виходу на вхід здійснюється по ланцюзі негативного зворотного зв'язку; при цьому знак х міняється на зворотний. Так як, за завданням повинне бути х = g( ), та неузгодженість є помилкою слідкуючої системи. Ця помилка в добре працюючій слідкуючій системі повинна бути досить малою. Тому сигнал е підсилюється й перетвориться в новий сигнал u, що пускає в хід виконавчий пристрій. Виконавчий пристрій змінює х так, щоб ліквідувати неузгодженість. Однак через наявність різних впливів, що обурюють, f( ) і перешкод ( ) неузгодженість виникає знову, і слідкуюча система увесь час працює на його знищення, тобто &quo ;стежить&quo ; за ним й, у підсумку, за заданою величиною g( ).

Для здійснення процесу керування з необхідною точністю застосовують спеціальні коригувальні пристрої, що входять до складу підсилювача-перетворювача, і додаткові місцеві зворотні зв'язки. У результаті сигнал і досить складним образом залежить від їй від параметрів стану самого виконавчого пристрою. У деяких випадках слідкуючої системи відтворюють вхідну величину g ( ) в іншому масштабі x( )=kg( ), де k - масштабний коефіцієнт, або відповідно до більше складного функціонального зв'язку x ( )= = F . Приклад слідкуючої системи - система відпрацьовування на вихідному валу кута повороту, що задає довільно на вході, 1( ). Неузгодженість e = 1( ) - 2 виробляється з'єднаними за трансформаторною схемою сельсинами - датчиком і приймачем (останній пов'язаний з вихідним валом). Виконавчим пристроєм є система &quo ;генератор-двигун&quo ; з редуктором; вплив, що обурює, - зміна навантаження на вихідному валу. За принципом слідкуючої системи працюють системи наведення. У слідкуючих системах антени радіолокаційної станції неузгодженістю служить кутова помилка між радіолокаційним променем і напрямком на мету; виконавчий пристрій - електропривод антени. Автопілот наводить ракети, що, також працює за принципом слідкуюча система, причому для нього неузгодженістю служить відхилення ракети від напрямку променя, а виконавчим пристроєм є кермова машинка й рулі. За принципом слідкуючої системи працюють багато систем телекерування й самонаведення. Слідкуючою системою є також вимірювальні прилади, що працюють по компенсаційному принципі; у них неузгодженістю служить різниця між показанням приладу й вхідною вимірюваною величиною. За принципом слідкуючої системи працюють деякі обчислювальні пристрої. Слідкуючої системи, вихідною величиною яких є механічне переміщення, називається приводом, що стежить. Приклади слідкуючої системи можна виявити й у живих організмах. Розрахунок слідкуючої системи при її проектуванні в цілому заснований на теорії автоматичного регулювання й керування. Слідкуючі системи можуть мати безперервне керування (лінійне, нелінійне) або дискретне (релейне, імпульсне, цифрове), що відбивається на виборі методу динамічного розрахунку. Крім того, виробляється технічний розрахунок кожного блоку й елемента. Одна з головних цілей динамічного розрахунку слідкуючої системи - синтез коригувальних пристроїв виходячи із заданих вимог до якості процесу керування. 3. Аналіз і синтез лінійної неперервної САК 3.1 Структурна схема САК Рис. 1. Структурна схема досліджуваної САК в загальному випадку Для варіанту №1 САК матиме наступний вигляд (рис. 2): Рис. 2. Структурна схема вказаної САК згідно з варіантом Визначимо передатні функції розімкненої та замкненої САК відносно вхідної а) передатну функцію розімкненої САК визначимо як добуток передатних функцій усіх ланцюгів САК, оскільки маємо послідовне з’єднання ланцюгів. Таким чином w(s)=wир(s)·wун(s)·wум(s)·wид(s)·wр(s) =, w(s) = . Схема розімкненої САК зображена на рис. 3. б) передатну функцію замкненої САК отримаємо за формулою Ф(s) = : Ф(s) = . Зображення схеми замкненої САК зображена на рис.

Во время бега мы можем усиленно тренировать все уровни своей биоэнергетической системы, чистить и подзаряжать все чакры. Умение преодолеть усталость и боль в мышцах, нехватку воздуха, жару (или холод) - человек, способный на такое, разумеется, легче адаптируется к тем многочисленным и недобрым "подаркам судьбы", которыми она щедро "радует" нас. Бег - способ для активной работы многих и многих систем. Допустим, вы отважились на пробежку босиком, без обуви: это означает, что всю свою дистанцию вы будете принимать в самом активном первозданном виде сеанс су-джок - терапии, то есть благотворное оживляющее воздействие через стопы на все без исключения органы, кои числятся в вашем реестре! На подошвах стоп расположены десятки зон, связанных невидимыми канальцами со всеми "этажами" головы и тела, и вот камешки, сосновые иголки, трава, гравий, словом, все, из чего состоит дорога, примутся массировать, раздражать и тренировать все до последней клеточки вашей субстанции. Ну, а если обнажили не только ваши стопы, но и тело, то напрямую включили в работу удивительный, один из самых больших органов нашего тела кожу (общая площадь примерно 2 кв. м!) и, следовательно, побудили к активной тренировке терморегуляторную функцию

1. Організаційна структура митної системи України

2. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

3. Організаційна система управління природокористуванням України

4. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

5. Трирівнева пенсійна система

6. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів
7. Інформаційна система НБУ
8. Корпоративна інформаційна система R/3

9. Операційна система Windows

10. Операційна система підприємства

11. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

12. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

13. В поисках системы мира

14. Малые тела Солнечной системы

15. Происхождение Солнечной системы

16. Строение солнечной системы

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции

17. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

18. Солнечная система

19. Происхождение солнечной системы

20. Спутниковые системы местоопределения

21. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

22. Двигательные системы организма
23. Нервная система
24. Нервная система

25. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

26. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

27. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

28. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

29. Транспортная система Украины

30. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

31. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

32. Банковская система Франции

Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы

33. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

34. Налоговая система

35. Налоговая система России

36. Налоговая система РФ

37. Налоговая система РФ на современном этапе

38. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах
39. Проблемы и перспективы развития денежной системы России
40. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

41. Планирование в системе государственного управления

42. Система таможенных органов РФ

43. Расходы бюджетной системы на социальные цели

44. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

45. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

46. Задачи, основные функции и система ОВД

47. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

48. Природа и система административного права

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения

49. Место обязательственного права в системе гражданского права

50. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

51. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

52. Правовые системы современности. Мусульманское право

53. Возникновение и система развития права Канады

54. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)
55. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.
56. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

57. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

58. Государственная служба Приказной системы управления

59. Характеристика налоговой системы Великобритании

60. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

61. Система законодательства в области СМИ Германии

62. Финансовая система Республики Узбекистан

63. Судебная власть и судебная система РК

64. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные

65. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

66. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

67. Разделение властей в системе государственных органов

68. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

69. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

70. Судебная система РФ и пути ее реформирования
71. Местное самоуправление в системе публичной власти
72. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

73. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

74. Налоговая система (шпаргалка)

75. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

76. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

77. Налоговые системы зарубежных стран

78. Современная налоговая система РФ

79. Налоговая система Кыргызстана

80. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые

81. Избирательная система в Алтайском крае

82. Конституционное право в системе права Республики Беларусь

83. Изменения в таможенно-тарифной системе России

84. Избирательные системы

85. Особенности системы законодательства федеративного государства

86. Правовые системы мира
87. Основные правовые системы современного мира
88. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

89. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

90. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

91. Бюджетная система РФ

92. Политическая система государства /на англ. языке/

93. Вольво, система охлаждения

94. Система образования (Республики Казахстан)

95. Культура как система

96. Новое в словообразовательной системе современного французского языка

Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

97. Загальна структура мовної системи

98. Интервью в системе жанров

99. Система образов в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.