Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Методи і способи вимірювання діагностичних параметрів

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

& bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; Методи і способи вимірювання діагностичних параметрів 1. Вимірювання напруг & bsp; Величина напруги, що вимірюється в різних точках електричних кіл електрообладнання автомобіля, розглядається як діагностичний параметр. Для вимірювання напруги застосовуються вольтметри різних типів. Класифікація вольтметрів за різними ознаками наведена на рис. 1. Вольтметри безпосередньої оцінки – електромеханічні стрілочні прилади різних вимірювальних систем (електромагнітні, магнітоелектричні, електродинамічні, електростатичні, термоелектричні, індукційні). До недоліків стрілочних вольтметрів слід віднести низький вхідний опір, обмежений діапазон рівня і частоти вимірюваної напруги, малу роздільну здатність, невисоку точність. Для розширення діапазону вимірювань і підвищення вхідного опору приладу розроблені багатограничні вольтметри за потенціометричною схемою. В таких приладах послідовно з вимірювальною голівкою включається додатковий опір Rд, величина якого разом з власним опором голівки, визначає вхідний опір вольтметра. Електронні вольтметри мають електронну вимірювальну частину, що дозволяє значно підвищити вхідний опір приладу (Rвх=10 – 100 мОм), а як індикатор в них використовується аналоговий прилад безпосередньої оцінки. Для усунення дрейфу нуля й одержання лінійних функцій перетворення сигналу вольтметри електронного типу будують за мостовою схемою з одним чи двома активними плечима. У цифрових вольтметрах як вимірювальна частина використовується аналогово-цифровий пристрій (АЦП), а як індикатор – цифропоказуючий пристрій. Мають високий вхідний опір Rвх&g ;10 мОм і високу роздільну здатність, яка визначається числом знаків після коми на пристрої індикації. Цифрові вольтметри можуть бути реалізовані за схемою прямого перетворення (час-імпульсний АЦП), врівноважуючого перетворення або за схемою інтегруючого вольтметра. Клас точності складає 0,01 – 0,05, а швидкість вимірювань до 10000 вим./с. Компенсаційні вольтметри – вольтметри постійного струму, процес вимірювання якими полягає у порівнянні напруги, що вимірюється, Uх з відомою напругою компенсації Uк. До складу вольтметра не входять електронні прилади, що обумовлює їх малу вартість. Компенсаційні вольтметри забезпечують порівняно високий клас точності – 0,5 – 0,05, однак мають недостатній вхідний опір Rвх=500 1500 Ом, придатні для вимірювання тільки постійної напруги. Як правило, всі стрілочні електромеханічні й інтегруючі цифрові вимірювальні прилади розраховані на вимірювання діючого чи середньоквадратичного значення напруги, яка визначається за відомою формулою Для синусоїдальної напруги функція миттєвих значень має вигляд: де Um – максимальне значення напруги, В; ω – кутова частота, рад/с; φ – кут зсуву фази, град. Для несинусоїдальної напруги середньоквадратичне значення визначається через сукупність складових гармонік розкладу по рядах Фур’є. Якщо напруга носить імпульсний характер і до того ж шпаруватість проходження імпульсів значна, виникають складнощі щодо визначення діючого значення напруги за допомогою вимірювальних приладів.

Збільшення періоду інтегрування миттєвих значень у таких випадках досягають застосуванням детекторів середньоквадратичних значень з термоперетворювачами (рис 2). & bsp; Напруга, що вимірюється, подається на нагрівальний елемент Т1 і через термопару G1 перетворюється в електричний сигнал постійного струму. Цей струм, пропорційний середньоквадратичному значенню напруги, що вимірюється. Другий термоперетворювач Т2, G2, включений у коло від’ємного зворотного зв’язку підсилювача DA, стабілізує процес вимірювання і лініарізує функцію перетворення. Поряд із простотою перетворення сигналу вольтметр такого типу має малий вхідний опір і значний час вимірювання вим=1.3 с. Пікові вольтметри мають пікові детектори з відкритим (рис.3, а) чи закритим (рис.3, б) входами. Піковий детектор містить однонапівперіодний випрямляч на діоді VD та інтегруючу ємність С1. & bsp; У схемі з відкритим входом індикатор PV покаже максимальне значення напруги щодо нульової лінії, а в схемі з закритим – амплітуду щодо середнього значення без врахування постійної складової на виході детектора. Відсічення постійної складової відбувається за допомогою ємності С2. Інколи необхідно вимірювати розмах змінної напруги. Для цього використовуються вимірювачі розмаху (рис. 4). & bsp; Такі прилади дозволяють вимірювати напругу в діапазоні Ux=0,2 – 300 В, з частотою до f=1000 мГц. Похибка вимірювань при цьому не перевищує 5%, а вхідний опір зазвичай складає Rвх=50 кОм. Селективні вольтметри призначені для вимірювання рівня напруг окремих складових гармонічного ряду сигналу і визначення коефіцієнта гармонік. У діапазоні низьких частот вибіркова частина реалізується за рахунок включення смугового фільтру в коло від’ємного зворотного зв’язку підсилювального каскаду. На низьких частотах вибірковість забезпечується гетеродинним способом. Селективні вольтметри застосувуються при аналізі електромагнітної сумісності АТЗ в радіочастотному діапазоні і характеризуються діапазоном перетину і смугою пропускання сигналу. Фазочутливі вольтметри призначені для вимірювання миттєвих значень вимірюваної напруги UX у моменти часу, коли миттєві значення опорної напруги UОП дорівнюють нулю. 2. Використання вимірювальних генераторів і вимірювання частоти сигналу У системах автоматичного керування робочими процесами і руху автомобіля як інформаційний використовується періодичний сигнал, частота якого пропорційна частоті обертання колінчастого вала ДВЗ, осі коліс чи швидкості руху автомобіля. До таких систем можна віднести системи керування інжекторними ДВЗ, системи круїз-контролю, антиблокувальні системи, системи запалювання, системи контролю швидкості автомобіля і частоти обертання колінчастого вала, системи автоматичного відключення стартера й ін. При діагностуванні перелічених систем на борту або окремих їх блоків в умовах електровідділення іноді необхідно відтворювати сигнали, що імітують реакцію датчиків обертання. В іншому разі потрібно вимірювати частоти сигналів, які надходять з первинних датчиків системи. Як імітатори сигналів датчиків можуть використовуватися універсальні вимірювальні генератори низькочастотного діапазону й імпульсні генератори.

Основними параметрами, що характеризують вихідний сигнал генератора є амплітуда, частота, форма, шпаруватість, вихідний опір генератора, потужність сигналу. В універсальних вимірювальних генераторах передбачено оперативне регулювання і контроль параметрів сигналу. Генератори імпульсів широкого застосування класифікуються за декількома ознаками (рис. 5). Час-амплітудні параметри, якими регламентується реальний прямокутний імпульс, показані на рис. 6, де А – амплітуда; b1,b2 – викиди відповідно на вершині і зрізі; b3 – нерівномірність вершини; і, ф, з – тривалість відповідно імпульсу, фронту і зрізу. Для вимірювання частоти сигналу використовуються електронні частотоміри різного типу і принципу дії. За схемним рішенням розрізняють частотоміри з перетворювачем частота – рівень напруги з використанням очікуючого мультивібратора, електронно-рахункові (цифрові), стробоскопічні. Найбільш простими і дешевими є частотоміри, що використовують диференціюючі та інтегруючі RC-кола. В таких частотомірах сигнал, що частотно змінюється, перетворюється до рівня постійної напруги. Амплітуда і шпаруватість імпульсів в такому разі мають бути незмінними. Вихідна напруга таких частотомірів вимірюється, як правило, стрілочним індикатором, проградуйованим в одиницях частоти. Основним недоліком частотомірів такого типу є нелінійність функції перетворення, викликана експонентним характером заряду ємності. Знаходять застосування в пристроях граничного вимірювання (реле блокування стартера, реле обмеження частоти обертання ДВЗ, сигналізатор перевищення швидкості руху і т.ін.). & bsp; Частотоміри побудовані на базі очікуючого мультивібратора, мають порівняно лінійну передаточну функцію у діапазоні робочих частот обертання ДВЗ. Сигнал, що вимірюється, запускає очікуючий мультивібратор, який фор-мує у свою чергу імпульс фіксованої тривалості. При зміні частоти управляючих імпульсів змінюється і частота вихідного сигналу мультивібратора при постійній тривалості вихідних імпульсів. Отже, зміна частоти вхідного сигналу приводить до зміни частоти і шпаруватості вихідного сигналу, а відповідно і до зміни середнього за період струму в колі навантаження мультивібратора. Навантаженням та одночасно індикатором у таких частотомірах є стрілочний електромеханічний вимірюваний прилад. Частотоміри такого типу характеризуються порівняно невисокою точністю вимірювань і знайшли застосування в штатних тахометрах автомобіля. Найбільша перевага віддається електронно-рахунковим частотомірам, які можуть вимірювати на цифровому рівні частоту, період проходження імпульсів, відношення двох порівнюваних частот, кількість імпульсів за заданий період часу. Обов'язковими блоками цифрових частотомірів є формувач вимірюваного сигналу, база часу, що генерує часовий інтервал вимірювання; схема співпадання, що пропускає імпульси вимірюваної частоти за час вимі- рювального інтервалу; цифровий рахунковий пристрій, що підраховує імпульси у двійковому коді і декодування в код цифро-показуючого індикатора (рис. 7). Згідно з рисунком: ВП – вхідний підсилювач; ТШ – тригер Шмідта; ЛТ – лічильник тригерний; ДШ – дешифратор; ЦІ – цифровий індикатор; КГ – кварцовий генератор; ДЧ – подільник частоти; ТР – тригер рахунковий.

Например, таким образом удобно собрать в одном месте строки, которые используются в сценарии для вывода каких-либо стандартных сообщений. Если после этого понадобится изменить сообщения в сценарии (например, перевести их на другой язык), то достаточно будет внести соответствующие корректировки в строки, описанные в элементах <resource>. Для получения значения ресурса в сценарии нужно вызвать метод getResource, передав в качестве параметра символьный идентификатор ресурса (значение атрибута id). В листинге 3.7 представлен пример сценария resource.wsf, в котором определяется ресурсная строка с идентификатором "MyName": <resource id="MyName"> Меня зовут Андрей Попов </resource> Значение этого ресурса затем выводится на экран с помощью метода Echo объекта WScript и метода getResource: WScript.Echo(getResource("MyName")); Листинг 3.7. Файл resource.wsf <job id="Resource"> P<runtime> P <description> P Имя: resource.wsf P Описание: Пример использования в сценарии ресурсных строк P </description> P</runtime> P<resource id="MyName"> PМеня зовут Андрей Попов P</resource> P<script language="JScript"> P//Выводим на экран значение ресурса "MyName" PWScript.Echo(getResource("MyName")); P</script> </job> Элемент <object> Элемент <object> предлагает еще один способ создания экземпляра COM-объектов для использования их внутри сценариев

1. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

2. Метеорологічне забезпечення ударів РКЗВ "Смерч"

3. Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель

4. Экзаменационные билеты (по метрологии WinWord)

5. "Метрология и нормирование точности", шпиндельная головка + контрольная по нормирование точности

6. Метрология
7. Метрология и стандартизация
8. Метрология и стандартизация

9. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

10. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

11. Стратегічне планування

12. Метрология, стандартизация и сертификация

13. Контрольная работа по метрологии

14. Метрология, стандартизация, сертификация

15. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

16. Економічне вчення Д. Рікардо

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами

18. Способи забезпечення кредитів

19. Апаратне і програмне забезпечення

20. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

21. Вимоги до апаратного забезпечення ОС Win95/94/2000/Me/XP

22. Шпаргалки по метрологии
23. Комічне як соціокультурна реальність
24. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

25. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

26. Біологічне забруднення харчових продуктів і продовольчої сировини

27. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

28. Екологічне землеробство

29. Технічне обслуговування машин и обладнання тваринницьких ферм

30. Організація документаційного забезпечення установи

31. Географічне положення

32. Економіко- і політико-географічне положення України

Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

33. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

34. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

35. Екологічне право як галузь права

36. Забезпечення боротьби із недобросовісною конкуренцією в Україні (правовий аспект)

37. Забезпечення працевлаштування інвалідів

38. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади
39. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні
40. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

41. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

42. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

43. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

44. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист

45. Про пенсійне забезпечення осіб

46. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

47. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

48. Архаїчне значення слів у словнику української мови

Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Верифікація програмного забезпечення

50. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

51. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

52. Програмне забезпечення для МПК Ломіконт

53. Програмне забезпечення ПК

54. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
55. Системне програмне забезпечення
56. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи

57. Захист программного забезпечення

58. Економічне піднесення в Межиріччі у ІІІ-ІІ тис. до н.е.

59. Залізничний транспорт України у 1943-1945 рр.: проблеми відбудови і забезпечення військових перевезень

60. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

61. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

62. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

63. Система забезпечення безпечності харчових продуктів НАССР (Hazard Analysis Control Critical Points)

64. Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне

Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

66. Аденоми гіпофіза з інсультоподібним течією: діагностика, хірургічне лікування

67. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

68. Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника

69. Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен

70. Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із середньотяжким і тяжким перебігом
71. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)
72. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

73. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

74. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу

75. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

76. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

77. Механізм та біологічне значення запалення

78. Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування

79. Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій

80. Ортопедохірургічне лікування еквіноплосковальгусної деформації стопи при спастичному церебральному паралічі

Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

81. Фармакологічне обґрунтування використання препарату "рексод" при цукровому діабеті

82. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

83. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

84. Международная организация законодательной метрологии

85. Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво

86. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії
87. Інформаційне забезпечення діяльності керівника
88. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

89. Стратегічне управління підприємством

90. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

91. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

92. Книга як поліграфічне видання

93. Культурологічне виховання воїнів

94. Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ

95. Педагогічне спілкування як діалог

96. Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи

Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

97. Технічне мислення на уроках праці

98. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

99. Екологічне виховання в школі

100. Екологічне виховання засобами народознавства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.