Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ КУРСОВЕ ЗАВДАННЯ з дисципліни СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії Студента групи ЗЖ-98-1 Довженка Отара Викладач Доцент Тараненко І. В. Дніпропетровськ 2001 1. ВСТУП Мета цього курсового завдання – порівнюючи рівень соціально-економічного розвитку двох країн, з'ясувати спільні та відмінні риси між країнами різних груп. До порівняльної характеристики входить аналіз за наступними критеріями: ВНП на душу населення,  галузева структура національної економіки,  динаміка економічного росту,  рівень та якість життя населення,  енергоспоживання, а також ряд інших. На нашій планеті на даний момент існує понад 190 держав. Вони перебувають на різних щаблях суспільного розвитку.  Більшість функціонує на рівні докапіталістичних формацій,  поєднуючи елементи первісного, рабовласницького та феодального способів виробництва. Капіталістичний спосіб виробництва також частково поширений у цих країнах,  але він ще не став визначним. За загальноприйнятою класифікацією більшість людства мешкає у слаборозвинутих країнах,  кількість яких – близько 140. За економічним потенціалом роль лідерів відіграють розвинуті капіталістичні країни: США,  Японія,  Німеччина,  Велика Британія,  Франція,  Італія,  Канада,  що створюють близько 50% ВНП. Отже,  у світовому господарстві наявне велике розмаїття країн за рівнем їхнього політичного розвитку,  приналежності до певних соціальних,  політичних систем,  різних регіональних організації.  У багатьох країнах відбуваються соціально-етичні,  міжнаціональні конфлікти.  Водночас країни,  що розвиваються,  поділяються на різні групи,  економіка яких також належить до різних типів. В даній роботі порівнюватимуться  Щвеція – країна,  що за всіма показниками належить до найрозвинутіших країн,  та Нігерія,  що посідає місце в останній десятці країн з найнижчим рівнем соціально-економічного розвитку. 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРІВНЮВАНИХ КРАЇН 2.1.  ШВЕЦІЯ Королівство Швеція – держава в Північній Європі,  розташоване у східній частині Скандинавського півострову.  Територія (включаючи острови Готланд та Етланд) – 449, 9 тис.  кв. км.  , населення – 8, 8 млн.  чоловік,  близько 95% - шведи,  решта – переважно емігранти з країн, що розвиваються. Столиця – Стокгольм (близько 700 тис.  мешканців).  Державна мова – шведська,  державна релігія – лютеранська. Після утворення НАТО Швеція проголосила і проводить політику неприєднання до військових союзів з метою збереження нейтралітету у разі війни.  Швеція – член Європейської ради,  Північної ради,  в 1972 році підписала угоду про вільну торгівлю з ЄЕС. Швеція – конституційна монархія. Швеція є високорозвиненою індустріальною країною з інтенсивним сільським господарством.  Частка Швеції у світовому виробництві становить близько 1% (1987),  а в світовій торгівлі перевищує 2% (1987) (тим часом як населення країни становить менше 0, 2% земної кулі). Основні природні багатства: ліс (за запасами деревини посідає 1-е місце в Західній Європі),  залізна руда,  гідроенергія (2-е місце в Західній Європі),  є поклади уранової руди,  достатні для забезпечення ядерної енергетики.

1998 1999 ВНП (в млн. дол. США). 226 454 221 764 ВВП (в млн. дол. США). 226 492 226 388 ВНП на душу населення (в дол. США) 25 580 25 040 Шведська економіка відзначається високою мірою концентрації виробництва та капіталу (вищою,  ніж у США та найбільших розвинених країнах Європи). Олігархія,  що складається з 15 фінансових кланів,  має величезний вплив на економіку країни. У 1980-90 роки шведські монополії швидко збільшували експорт капіталу. Прямі інвестиції Швеції за кордоном зросли,  наприклад,  з 11, 9 млрд крон в 1983 році до 20 млрд в 1985. Іноземні вкладення в Швеції становлять не більше 10 млрд крон. Світова економічна криза кінця 70-х років суттєво зачепила шведську економіку.  Спадання виробництва,  особливо значне в 1977-79 роках,  тривало до 1982 року, коли ВНП зменшився на 0, 6% , а обсяг виробництва – на 7%. Після певного підйому на початку 80-х економічне зростання знову уповільнилося.  У 1985 році ВНП збільшився на 2, 2%,  промислове виробництво – на 3%.  Одначе в ряді ключових галузей промисловості,  насамперед у суднобудуванні,  скорочення виробництва тривало до середини 90-х років.  Основні галузі промисловості: машинобудування (електротехніка, суднобудування), целюлозно-паперова промисловість, деревообробна, металургійна,  гірничовидобувна промисловість. Швеція посідає третє місце в світі за виробництвом целюлози,  п'яте – за видобуванням залізної руди.  Розвинені також хімічна, харчова та текстильна промисловості.  Високорозвинене, механізоване сільське господарство Швеції забезпечує потреби країни в харчах на 90%. В сільському та лісовому господарстві зайнято 4% працездатного населення,  частка сільського господарства у ВНП – менше 3%. Переважають фермерські господарства (близько 35 Га). Головна галузь – м'ясо-молочне тваринництво.  Широко розвинена збутова кооперація. У внутрішньому вантажообігу приблизно рівні частки перепадають на залізницю та автотранспорт,  у зовнішньому основну роль відіграє морський транспорт. Близько 90% перевезення пасажирів перепадає на автотранспорт. Залізниці – близько 12 тис.  км,  з них 7, 6 тис км електрифіковано,  шосе – 102 км (1985). Близько половини промислової продукції та значна частина продукції сільського господарства експортується. В експорті (за вартістю) переважає продукція машинобудування (40%),  целюлозно-паперової промисловості,  деревообробної промисловості. Швеція посідає перше місце в світі за експортом паперу та картону,  друге – целюлози та залізної руди,  четверте – за експортом деревини та пиломатеріалів.  Імпорт: машини,  устаткування,  мінеральне паливо, метали,  харчі тощо.  Близько ѕ зовнішньоторгівельного обігу перепадає на країни Західної Європи.  Склад експорту: верстати та устаткування 35%,  машини,  целюлозно-паперова продукція,  ліс,  залізо,  сталь,  хімікати.  Географія експорту: ЄС 57%,  Норвегія 9%,  США 9%. Основні імпортери – ЄС 68%,  Норвегія 8%,  США 6%.  Зовнішній борг Швеції в 1994 році складав 66, 5 млрд доларів США. Характеризуючи сферу послуг Швеції,  слід зазначити,  що багато соціальних послуг,  такі як охорона здоров'я та освіта,  майже цілком забезпечуються державою.

 Традиційно розвинені фінансова сфера та туризм.  Швеція посідаю сильну кредитно-грошову систему.  Великими та відомими банками є "Sve ska Ha delsba ke ", " ordba ke Holdi g", "Foere i gssparba ke " і "Ska di aviska E skilda Ba ke ". За розміром ВНП на душу населення Швеція посідає одне з найперших місць у світі.  Існує дуже розвинута система соціального забезпечення. Під впливом азійської економічної кризи темпи зростання ВНП в 1998-99 році у Швеції скоротилися з 3, 1% на рік до близько 2%. Причина цього не у втраті ринків у кризових країнах,  а в швидкому зростанні імпорту дешевої продукції з цих країн. Новим моментом у розвитку економіки Швеції в останні роки стало зростання значення внутрішнього споживання.  У 1993-97 роках темпи щорічного зростання внутрішнього попиту зростали на 2 - 3,2 %.  При цьому темпи зростання шведського експорту в 1997 році скоротилися від 12, 2% у 1997 до 6% у 1999-му.  Найбільш активним є попит на автомобілі,  сантехніку тощо. Економічна криза 1991-93 років призвів до вимивання з виробництва застарілих технологій та устаткування,  до оновлення виробничих фондів у шведській промисловості.  В післякризовий період зростання виробництва пояснюється значною мірою зростанням продуктивності праці. Промислове виробництво на оновленій технічній основі є додатковим фактором стійкості шведської економіки,  її здатності до адаптації для роботи на світових ринках в умовах посилення конкуренції. Головною рисою економічної політики сучасного керівництва Швеції є активне вживання заходів з пріоритетного розвитку промисловості в експортних галузях.  Це здійснюється шляхом розширення спектра промислових постачальників,  зближення і Західної,  і Південної Швеції з регіонами інших країн Євросоюзу.  Район Південно-Західної Швеції складає основну економіки та торгівлі країни.  На нього перепадає більше половини (270 тисяч) усіх промислових підприємств,  близько 40% (300 тис.  чоловік) від усіх зайнятих у промисловості.  Тут розташовано більше 60% (1100) усіх компаній Швеції,  що динамічно розвиваються,  з них більшість – на півдні країни.  На території регіону виробляється близько половини національної продукції машинобудування,  більше 60% виробництва текстильної та фармацевтичної галузей та більше 70% харчової промисловості.  Західна Швеція дає найбільшу частину продукції нафтохімічної промисловості. Тут – один з найбільших в Європі центрів космічних технологій,  сучасної електроніки та комп'ютерно-обчислювальної техніки. Рівень інфляції в регіоні становить більше 2% (що збігається з рівнем по країні),  відкрите безробіття – 8% (що вище за загальношведський рівень - 7,4%).  Експорт продукції компаній Південно-Західної Швеції невпинно зростає. Три чверті його перепадає на Данію, Норвегію, Німеччину та Великобританію. Регіон постачає на експорт більше 50% всієї своєї промислової продукції та близько 65% сільськогосподарської. Імпорт тут переважає з таких країн,  як Данія,  Норвегія,  Німеччина,  США,  Португалія та Китай,  основні статті його – нафта,  вугілля,  деревина,  продукція машинобудування,  харчі,  текстильні вироби.

Якщо мобілізувати тільки офіцерський корпус і козацтво — це уможливить створення потужної організації, здатної в надзвичайно стислий термін змінити ситуацію в країні. За півроку можна мобілізувати майже півтора мільйона чоловік. Це реально, якщо ми усвідомимо катастрофічність нашого становища. Якщо ще хтось має ілюзію, що все зміниться без нашої активної участі, то ми ніколи не зберемо таку кількість людей. Якщо ж не зберемо, то втратимо свої землі, свою країну. Проте краще не доводити до крайнощів, а слід максимально скоротити термін формування сучасної боєздатної структури, що забезпечить захист Батьківщини, її свободу і незалежність. Безумовно, формування козацьких загонів не є самоціллю, а лише засобом, інструментом впливу на соціально-економічні і політичні процеси в українському суспільстві. Яким же чином люди, що не мають влади, не мають доступу до засобів масової інформації, можуть впливати на ці процеси? В інформаційних війнах, що ведуться в рамках великих систем, а суспільство — це велика система, діють певні закони, знання яких дає можливість суттєво впливати на функціонування такої суперсистеми

1. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

2. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

3. Особливості економічного розвитку Київської Русі

4. Економічне вчення Д. Рікардо

5. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

6. Ревізія як елемент методу економічного контролю
7. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"
8. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

9. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

10. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

11. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

12. Розрахунок електричних параметрів і характеристик польового транзистора з керуючим р-n-переходом

13. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

14. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

15. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

16. Особливості різних етапів психологічного консультування

Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

17. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

18. Екологічні аспекти економічного розвитку

19. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

20. Загальні закономірності світового економічного розвитку

21. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

22. Передумови "Японського економічного дива"
23. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України
24. Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів

25. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

26. Циклічність економічного розвитку

27. Концепції історичних етапів економічного розвитку

28. Предмет та метод економічного аналізу

29. Методи та прийоми економічного аналізу

30. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

31. Методика вивчення творів різних жанрів

32. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Умови вирощування і урожайність ріпаку ярого на фоні різних глибин плоскорізного обробітку ґрунту

34. Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою

35. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

36. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

37. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

38. Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет
39. Методи антистресорного захисту хворих з гострою черепно-мозковою травмою при різних ушкодженнях головного мозку
40. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

41. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

42. Методика проведення атестації персоналу різних категорій

43. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

44. Пояснення різних станів речовини з погляду атомно-молекулярного вчення

45. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

46. Контроль параметрів шуму. Звукоізоляційні властивості різних матеріалів

47. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

48. Методи прогнозування у різних галузях

Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья

49. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

50. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

51. Значення водосховищ для різних видів господарств

52. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

53. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

54. Порівняльна характеристика сміттєспалювальних заводів
55. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва
56. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

57. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

58. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

59. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

60. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

61. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

62. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

63. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

64. Этнографическая характеристика грузинского народа

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

65. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

66. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

67. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

68. Характеристика основних джерел економії енергоносіїв в рослинництві

69. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

70. Економіко-географічна характеристика Чілі
71. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)
72. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

73. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

74. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

75. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

76. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

77. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

78. Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

79. Характеристика Конституції 1919 р.

80. Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба

Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

81. Економічна характеристика країн Африки

82. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

83. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

84. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

85. Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз)

86. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку
87. Малогабаритна вихорева турбіна як привід гідродинамічного очисника в’язких рідин
88. Порівняльно-психологічний аналіз ігор вищих приматів і людей

89. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови

90. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

91. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

92. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

93. Економічна характеристика суднобудування в Україні

94. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

95. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

96. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

97. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

98. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

99. Общая характеристика процесса научения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.