Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат з митної справи на тему: &quo ;Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій&quo ; Київ 2009 Серед великої сукупності платежів, контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на митні органи, суттєву роль відіграють непрямі податки при переміщенні товарів чи предметів через митний кордон. Насамперед ці податки виконують фіскальну та регулятивну функцію, але з метою захисту національного ринку можуть бути використані як активні елементи протекціоністської системи відносно товарів іноземного виробника. Найбільш поширеними непрямими податками, які застосовуються відносно імпортних товарів, — є акцизний збір та податок на додану вартість. Важливим інструментом регулювання зовнішньоекономічної діяльності є акцизний збір — непрямий податок на високорентабельні товари, який включається до ціни товарів. В Україні відбувається нарощування надходжень заданим податком. Так, якщо в 2004 р. акцизний збір з імпортних товарів було заплановано у розмірі 859,9 млн. грн., а фактичні надходження складали — 210,4 млн. грн., то у 2005 р. він був запланований у розмірі 400,0 млн. грн., фактично надійшло 441,3 млн. грн.; на 2006 р. при запланованій сумі у 595,4 млн. грн. надійшло — 446,8 млн. грн., на 2007 р. при запланованій сумі у 676 млн. грн., надійшло — 442,6 млн. грн., то на 2008 р. заплановано у розмірі 552,9 млн. грн. Перелік товарів, на які встановлюється акцизний збір та змінюються ставки акцизного збору, затверджується Верховною Радою України. Оскільки акцизний збір на імпортні товари є внутрішнім податком, то підакцизні імпортні товари не можуть підпадати за бажанням монополії аналогічних національних товарів під більш високу «націнку», ніж та, яку Україна застосовує відносно вітчизняних аналогів. Залежно від суб'єкта сплати потрібно розрізняти два види акцизних зборів як митних платежів: акцизний збір, що нараховується за вантажною митною декларацією, та акцизний збір у неторговельному обороті. Акцизний збір в неторговельному обороті сплачують фізичні особи, які переміщують підакцизний товар через кордон. Платниками акцизного збору при експорті є суб'єкти підприємницької діяльності — українські виробники алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також замовники, за дорученням яких виготовляється ця продукція на давальницьких умовах. Платниками акцизного збору при імпорті товарів є суб'єкти підприємницької діяльності, в тому числі підприємства з іноземними інвестиціями, незалежно від дати їх реєстрації, та громадяни, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, і ввозять товари на митну територію України для власних, виробничих потреб або з метою продажу, реалізації на умовах комісії, а також реекспорту. Об'єктом оподаткування акцизним збором товарів є кількісні показники, а при застосуванні ставки акцизного збору у відсотках — митна вартість підакцизних товарів, які ввозяться на територію України, включаючи виготовлені за межами митної території України із давальницької сировини, ре імпортованих, а також товарів, які повертаються на митну територію України із зони митного контролю, перерахована в національну валюту України за валютним курсом Національного банку України, який діяв на дату подачі вантажної митної декларації з урахуванням фактично сплачених сум мита і митних зборів.

Платники акцизного збору при експорті або імпорті товарів Сума акцизного збору із ввезених на митну територію товарів і з товарів, вироблених в Україні, спрямовується до Державного бюджету. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати акцизного збору з товарів, що імпортуються в Україну, під час митного оформлення здійснюється митними органами, а під час реалізації на території України — державними податковими адміністраціями. Варто наголосити, що контроль за сплатою акцизного збору з товарів, які підлягають позначенню марками акцизного збору, здійснюється митними органами спільно з податковими організаціями. Під час митного оформлення таких товарів підтвердженням сплати акцизного збору є заявка-розрахунок на одержання марок з відмітками про повну сплату сум акцизного збору, які були нараховані відповідно до ставок акцизного збору та курсу валют, установленого Національним банком України. Якщо внаслідок зміни цих ставок чи курсу валют під час митного оформлення нарахована більшу суму акцизного збору, ніж зазначено у заявці-розрахунку, імпортер повинен сплатити цю різницю на депозитний рахунок митниці. У разі, коли внаслідок зміни ставок чи курсу валют під час митного оформлення зараховано меншу суму акцизного збору, ніж зазначено в заявці-розрахунку, сума надміру стягнутого акцизного збору підлягає поверненню власникові товару та інших предметів на його вимогу протягом року з моменту митного оформлення. З моменту застосування акцизного збору як заходу регулювання імпорту товарів відбулись значні зміни. Механізм вдосконалювався вдвох напрямах: з одного боку, розширювався або звужувався список товарів, які підпадали під дію даного непрямого податку, з іншого — змінювався порядок нарахування акцизного збору. Доцільно зауважити, що основними цілями застосування акцизного збору є: фіскальна, регулятивна, протекціоністська. На кожному конкретному етапі еволюції застосування даного податку домінувала та чи інша ціль. На першому, з 1994 р. до 2001 р. основною була фіскальна — поповнення Державного бюджету. Під оподаткування підпали 29 товарних позицій високорентабельних товарів. Сума акцизного збору розраховувалась за формулою: а); б) де Са — сума акцизного збору, В — митна вартість; 3 — митні збори; М — мито; А — ставка акцизного збору,%. На другому етапі домінувала протекціоністська ціль: значно було розширено коло товарів, які підпадали під оподаткування та змінено формулу нарахування з метою збільшення податкової бази. З вересня 2001 р. нарахування акцизного збору здійснювалось: а) щодо товарів, що не підлягають обкладенню митом, за формулою:б) щодо товарів, що підлягають обкладенню митом, за формулою: де Са — сума акцизного збору; В — митна вартість; З — сума митного збору; М — сума мита; А — ставка акцизного збору,%. Третій етап можна характеризувати як регулятивний. По-перше, значно скорочено список підакцизних товарів — до чотирьох основних груп: напої, тютюнові вироби, різні види пального та транспортних засобів. По-друге, змінено об'єкт оподаткування, з якого вилучено платежі за імпортним митом та митним збором.

З березня 2005 р. порядок нарахування такий: А. Якщо ставка адвалорна, тобто встановлена у відсотках до митної вартості, то сума акцизного збору обчислюється за формулою: де Са — сума акцизного збору, В — митна вартість, А — ставка акцизного збору. Б. Якщо ставка специфічна, тобто встановлена в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, то сума акцизного збору обчислюється за формулою: де Са — сума акцизного збору, Н — кількість товару у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом, А — ставка акцизного збору. Таким чином, зміна методики нарахування акцизного збору може зумовити як збільшення, так і зменшення суми акцизного збору при імпорті товарів на митну територію України, що відповідно впливає на надходження до бюджету платежів від зовнішньоекономічної діяльності. Усі підакцизні товари, які імпортуються в Україну суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, підлягають пропусканню для вільного обігу тільки за умови сплати всіх митних платежів. З 01.01.96 р. практично відмінено всі пільги щодо оподаткування імпорту в Україні підакцизних товарів, які надавались окремим організаціям. Варто зауважити, що даний вид митних платежів має певні особливості. По-перше, акцизні збори не нараховуються: а) на транзит товарів через територію України; б) у разі тимчасового ввезення майна; в) якщо підакцизні товари надходять на ліцензійний склад, нарахування провадять на момент випуску товарів у вільний обіг на території України; г) у разі ввезення готової продукції, повністю виготовленої з давальницької сировини. Під час ввезення давальницької сировини сплату акцизного збору на підакцизні товари здійснюють поданням простого векселя, завізованого податковою адміністрацією. По-друге, з реімпорту і реекспорту акцизний збір стягують у загальному порядку. По-третє, товари, які ввозяться на територію України для вільного обігу, обкладають акцизним збором в установленому порядку. У разі зміни попереднього митного режиму на режим вільного обігу застосовується механізм оподаткування, чинний на день зміни митного режиму. По-четверте, постановою Кабінету Міністрів «Про порядок внесення обов'язкових платежів у разі імпорту окремих видів товарів» від 23 січня 2002 р. введено обов'язкове подання попередньої вантажної митної декларації при ввезенні підакцизних митних товарів зі сплатою всіх обов'язкових платежів: ввізного мита, митних зборів, акцизного збору і податку на додану вартість. Відповідно до законодавства України не оподатковуються акцизним збором: • митна вартість ввезених і конфіскованих на території України підакцизних товарів, відносно яких не встановлено власника, а також тих, які перейшли до держави на правах спадковості; • митна вартість підакцизних товарів, які провозяться через територію України транзитом; • митна вартість імпортної або обороти від реалізації вітчизняної сировини, які ввозяться чи використовуються для виробництва підакцизних товарів; • вартість підакцизних товарів, які експортуються за межі митної території України за іноземну валюту; • митна вартість зразків підакцизних товарів, ввезених на територію України із-за її меж з метою показу або демонстрації, якщо вони залишаються власністю іноземних юридичних осіб і їх використання на території України не має комерційного характеру; • вартість легкових автомобілів спеціального призначення за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, і автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких проводиться органами соціального забезпечення; • до 2007 року обороти від продажу легкових, вантажопасажирських автомобілів і мотоциклів, які виготовляються українськими підприємствами усіх форм власності, за умови виробництва не менше 1000 шт.

Допустим, что он действительно заклал Исаака Авраам верил. Он верил не в то, что где-нибудь в ином мире он найдет блаженство (как учит основанная на нашем разуме этика). Нет, здесь, в этом мире,P подчеркивает Киркегард,P он будет еще счастлив. Бог может дать ему другого Исаака. Бог может вернуть к жизни закланного сына. Авраам верил в силу Абсурда: человеческий расчет для него давно кончился». И чтоб рассеять всякие сомнения, как он понимал веру Авраама и смысл его поступка, он и собственное дело приобщает к библейскому повествованию. Разумеется, делает это он не прямо и не открыто. О таких вещах люди не говорят открыто, Киркегард и подавно: для этого он и придумал свои непрямые высказывания. При случае, между прочим, он скажет: «что такое для человека его Исаак, это каждый решает сам и для себя», но смысл и конкретное значение этих слов можно разгадать только, прослушав выдуманный им рассказ о бедном юноше, полюбившем царскую дочь. Для всех совершенно очевидно, что юноше не видать царевны, как своих ушей. Обыкновенный здравый смысл, как и высшая человеческая мудрость (в конце концов, между здравым смыслом и мудростью принципиальной разницы нет), равно советуют ему бросить мечту о невозможном и добиваться возможного: вдова богатого пивовара для него самая подходящая партия

1. Контроль за справлянням прямих та непрямих податків

2. Прямое и непрямое нейропротекторное действие некоторых гипотензивных препаратов

3. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

4. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

5. Питання фіктивних та удаваних правочинів у теорії та практиці

6. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах
7. Початок роззброєння та скорочення ядерних озброєнь СРСР та США
8. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

9. Генезис та сучасний стан олімпізма та олімпійського руху

10. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

11. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

12. Амортизація, її визначення, характеристика, порядок нарахування

13. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування

14. Поняття непрямих податків

15. Нарахування заробітної плати

16. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

17. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

18. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

19. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

20. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

21. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

22. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств
23. Трудовий договір та порядок його укладення
24. Взяття під варту - строки та порядок виконання

25. Автоматизоване нарахування заробітної плати

26. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

27. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

28. Формы документов и порядок их заполнения для проведения процедуры "Мозговой штурм"

29. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

30. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

31. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

32. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые

33. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

34. Облік податку на прибуток та ПДВ

35. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

36. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

37. Порядок выплаты окладов по воинским должностям военнослужащим, проходящим военную службу по призыву при назначении их с одной воинской должности на другую

38. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора
39. Межевание земель. Порядок выполнения отвода земельных участков для строительства магазинов
40. Непрямые налоги

41. Порядок исчисления налога на прибыль организаций торговли на примере ЗАО «…»

42. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

43. Возбуждение производства по пересмотру судебного постановления в порядке надзора и процессуальный порядок рассмотрения протестов

44. Порядок предъявления иска

45. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

46. Конституцiя США та реальнi права громадян

47. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

48. Порядок управления государственным имуществом

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

49. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

50. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

51. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

52. Порядок формирования и использования средств Фонда социального страхования РФ

53. Формы и порядок проведения таможенного контроля

54. Ограниченная материальная ответственность работников, её виды. Полная материальная ответственность (случаи её наступления). Порядок возмещения работниками материального ущерба, причинённого предприятию
55. Прием и порядок переведения работника на другую работу
56. Трудовая книжка. Порядок ведения

57. Право на забастовку и порядок ее организации и проведения

58. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

59. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

60. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

61. Процедуры в Паскале

62. Порядок назначения на должность судьи и председателя суда

63. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

64. Полная история танков мира

Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры

65. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

66. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

67. Порядок разработки схемы финансирования инвестиционного проекта

68. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

69. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

70. Порядок открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов
71. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов
72. Виды и формы оплаты труда. Порядок ее начисления (Контрольная)

73. Бухгалтерский баланс, понятие, назначение, порядок составления и структура его статей

74. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

75. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

76. Методы и процедуры маркетинговых исследований (WinWord, Excel)

77. Требования к помещениям и окружающей среде. Порядок аккредитации испытательной лаборатории

78. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

79. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

80. Реорганизация юридических лиц и процедура ее осуществления

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

81. Міський бюджет: пріоритети та механізми

82. Международное разделение труда и новый экономический порядок (Контрольная)

83. Россия и новый мировой порядок

84. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

85. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

86. Життя та діяльність митрополита Петра Могили
87. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї
88. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

89. Постмодернізм та українська історична наука

90. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

91. Перша та Друга Малоросійські Колегії

92. Декабристський рух та його поширення на Україні

93. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

94. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

95. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

96. Центральна рада: досягнення та прорахунки

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

97. Основные процедуры и функции модуля CRT

98. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)

99. Розслідування крадіжок державного та громадського майна


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.