Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Охорона праці в машинобудуванні

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Контрольна робота з теми: «Охорона праці в машинобудуванні» План 1. Безпека праці в ливарному виробництві 2. Безпека праці при ковальсько-пресових роботах, термічній обробці, при зварюванні і паянні 3. Організація безпечної роботи при механічній обробці матеріалів, безпека в гальванічних цехах 4. Особливості безпеки автоматизованих ліній і робото-технічних комплексів 5. Безпека складальних і фарбувальних робіт 1. Безпека праці в ливарному виробництві При здійсненні технологічного процесу в ливарних цехах на всіх стадіях обробки матеріалів можлива поява небезпечних і шкідливих виробничих факторів: 1 Пил конденсації. 2 Виділення пари і газів. 3 Надмірне виділення теплоти. 4 Надмірні теплові випромінювання. 5 Підвищений рівень шуму і вібрації. 6 Наявність електромагнітних випромінювань. 7 Підвищене значення напруги в електричних мережах. 8 Наявність машин і механізмів, що рухаються, та рухомі частини виробничого устаткування. Пил ливарних цехів за дисперсним складом належить до дрібних і найдрібніших фракцій, який тривалий час знаходиться у повітрі робочої зони. Особливо небезпечний цей пил з точки зору сприяння виникнення професійного захворювання – силікозу тому, що містить до 99% двоокису кремнію. Такий пил утворюється при вибиванні відливок, у процесі приготування формувальних сумішей та виготовленні форм. При плавці легованих сталей і кольорових металів у повітря робочої зони можуть виділятися токсичні аерозолі конденсації, серед яких найбільш токсичними є аерозолі оксидів марганцю, цинку, ванадію, нікелю і багатьох інших металів та їх з'єднань. До газів і пари, якими забруднюється повітря робочої зони ливарних цехів, відносять акролеїн, ацетон, ацетилен, бензол, окисел азоту, окисел вуглецю, двоокис сірки, вуглекислий газ, фенол, формальдегід, хлор, етиловий спирт та ін. Окисел вуглецю є основним шкідливим виробничим чинником у чавуноливарних і сталеливарних цехах. Джерела виділення - вагранки й інші плавильні агрегати, залиті форми в процесі їх охолодження, сушильні печі, агрегати поверхневої підсушки форм та інші. Наприклад, концентрація окислу вуглецю в колошникових газах вагранок досягає 15%. Кількість окислу вуглецю, що виділяється при заливці чавуну і сталі, залежить від часу перебування відливки в цеху і маси відливок. (При заливці чавуну у форми для отримання відливок масою 10-2000 кг виділяється 40-500 г СО на 1 т залитого металу). Вуглекислий газ. Його використовують для прискореної хімічної сушки (твердіння) піщано-глиняних форм. Він не токсичний, проте при високій концентрації його в повітрі робочої зони зменшується вміст кисню, що може викликати обтяжливе відчуття і навіть явище задухи (асфіксію). Надмірне виділення теплоти спостерігається у відділеннях плавки металу, заливки, сушки форм і стрижнів, вибивки відливок, термічної обробки, а також при виконанні ряду допоміжних операцій. На робочому майданчику мартенівських печей, на колошниковому майданчику вагранок і у місцях випуску розплавленої сталі і чавуну, температура повітря може перевищувати 30оС при температурі зовнішнього повітря 20оС. Втрати теплоти основним технологічним устаткуванням - плавильними агрегатами становлять 14-62% загальної потреби теплоти, яка йде на розплавлення металу, а виділення теплоти при розливанні металу - близько 3000 МДж/т.

Інтенсивність теплового випромінювання на деяких робочих місцях досягає високих значень (0,5-2,1кВт/м2). Відомо, що інтенсивність менше 0,7 кВт/м2 не викликає неприємного відчуття, якщо діє протягом декількох хвилин, а понад 3,5 кВт/м2 вже через 2с викликає опік. Крім того, дія теплового потоку на організм залежить від спектральної характеристики випромінювання. Найбільшу проникаючу здатність в організмі має інфрачервоне проміння з довжиною хвилі до 1,5 мкм (не поглинаються шкірним покривом), а найбільш негативно діють на шкіру хвилі з довжиною понад 1,5 до 3 мкм. Вібрація - у ливарних цехах джерелами загальної вібрації є струси підлоги та інших конструктивних елементів будівлі внаслідок ударної дії вибивних решіток, пневматичних, формувальних, відцентрових та інших машин, а джерелами локальної вібрації - пневматичні обрубні молотки, трамбівки та ін. Параметри загальної і локальної вібрації регламентуються ГОСТ 12.1.012-90. Шум - найбільші рівні шуму характерні для ділянок формування, вибивання відливок, зачистки обрубування і деяких інших. Вони можуть досягати значень до 118 Дб на частоті 500Гц(при роботі завантажених інерційних решіток). Ультразвук у ливарних цехах застосовують для обробки рідких розплавів, очищення відливок, в установках і системах очищення газів та ін. Для цього використовують генератори з діапазоном частот 18-22кГц. Електромагнітні поля у ливарних цехах генеруються електротермічними установками для плавлення і нагрівання металу, сушіння форм і стрижнів та ін. Джерела іонізуючих випромінювань у ливарному виробництві застосовують для плавлення, виявлення дефектів у відливках, контролю і автоматизації технологічних процесів та ін. Основними джерелами небезпеки ураження електричним струмом у ливарних цехах є: електропечі, машини і механізми з електроприводом (конвеєри, підйомно-транспортні пристрої, помольне та інше устаткування для приготування формувальних і стрижневих сумішей і т.ін.). Ливарні цехи оснащені транспортними і вантажопідйомними механізмами, машинами для приготування формувальних і стрижневих сумішей, пристроями для вибивання відливок. Виконання будь-якої операції на зазначеному устаткуванні пов'язано з небезпекою травмування обслуговуючого персоналу через наявність небезпечних зон. Окрім загальноприйнятих засобів колективного захисту, в ливарних цехах застосовуються ЗІЗ: - для ремонтних і аварійних робіт - ізолюючі костюми; - для виконання технологічних операцій в робочому режимі - інші ЗІЗ, передбачені ГОСТ 12.4.011-75, у тому числі: - засоби захисту органів дихання - респіратор ШБ-1; - спеціальний одяг для захисту від підвищеної температури; - спеціальне взуття для захисту від підвищених температур, віброзахисне взуття; - засоби захисту рук - спеціальні рукавиці; - засоби захисту голови - наголовний щиток, захищає від ультра- й інфрачервоного випромінювання, бризок розплавленого металу й іскор; - засоби захисту органів слуху - навушники; - захисні дерматологічні засоби - очищувачі шкіри. До роботи в ливарних цехах допускаються особи, не молодше 18 років. До робіт, пов'язаних з обслуговуванням плавильних агрегатів, установок електротермічного нагрівання (при використанні генераторів УВЧ і СВЧ), а також при розливанні металу, вибиванні і обрубуванню відливок не допускаються жінки.

Під час прийому на роботу в ливарні цехи робітники повинні проходити попередній медичний огляд, а потім періодичні огляди згідно з порядком, встановленим Міністерством охорони здоров'я. Не рідше одного разу на квартал адміністрація зобов'язана проводити повторний інструктаж робітників з техніки безпеки. До робіт з обслуговування парових котлів, ємностей, що працюють під тиском, і підйомно-транспортного устаткування допускаються особи, які мають необхідну теоретичну і практичну підготовку і відповідне посвідчення на право обслуговування зазначених об'єктів. Охорона навколишнього середовища Основними джерелами забруднень атмосфери (пилом, окисом вуглецю, сірчаним ангідридом) і водойм механічними суспензіями в ливарних цехах є чавуноплавильні та сталеплавильні агрегати й устаткування сумішоприготувального відділення та ін. Ливарний цех з річним випуском 100 тис. т литва, обладнаний пиловловлювачами з ефективністю очищення 0,7-0,8 викидає в навколишній повітряний басейн до 1000 т пилу в рік, тобто 1 тонну пилу на 100 тонн литва. Основними видами забруднень стічних вод є пісок, окалина, пил, флюси та ін. Масова концентрація суспензій в стічних водах може досягати 3000 мг/л. 2 Безпека праці при ковальсько-пресових роботах, термічній обробці, при зварюванні і паянні Санітарно-гігієнічні умови праці в ковальсько-пресових цехах характеризуються наявністю в повітрі виробничого приміщення шкідливих токсичних речовин: масляного аерозолю, що утворюється при змазуванні штампа, і продуктів згоряння змащувальних матеріалів (мінеральних масел, масел тваринного походження, сухого мила і консистентних змащувальних матеріалів, воску, емульсій, водних розчинів мила, синтетичних масел, графітних змащувальних матеріалів); сірчаного газу, окису вуглецю, сірководню та ін. Концентрації пилоподібних частинок, окалини та графіту, які здуваються стислим повітрям з поверхні матриць, штампів і поковок, в повітрі робочої зони можуть становити 3,9-4,1 мг/м3, за пресами можуть досягати 22-138 мг/м3 (за відсутності місцевих відсмоктувань). Виділення токсичних газів від нагрівальних печей в молотових і пресових прольотах досягають 3 -7 г СО при спалюванні 1 кг природного газу і 2,2 - 5,2 г SO2 при спалюванні 1 кг мазуту. При спалюванні 1 м3 природного газу утворюється O 0,21 г, O2 0,21 г; при спалюванні 1 кг мазуту CO 58 г, O 0,33 г, O2 0,33 г, SO2 0,714 г. У цех потрапляє до 10% загальної кількості шкідливих речовин, які виділяються при згоранні палива. Ковальсько-пресові цехи характеризуються значними виділеннями теплоти, яка передається випромінюванням і конвекцією. Інтенсивність теплового випромінювання біля нагрівальних печей, пресів і молотів становить 1,4 - 2,1 кВт/м2, у місцях складування заготівок, пультів управління і кабін кранівників 1 - 1,95 кВт/м 2, у місцях складування виробів після кування 0,5 - 1 кВт/м2; на робочих місцях при нагріванні металу на високочастотних установках 0,24 - 0,3 кВт/м2, виділення теплоти від електропечей - до 2,2 мДж/год на 1 кВт потужності печі. Ковальсько-пресові цехи характеризуються підвищеним шумом і вібрацією.

Перелк важких робт  робт з шкдливими  небезпечними умовами прац, а також граничн норми пдймання  перемщення важких речей особами молодше всмнадцяти рокв затверджуються Мнстерством охорони здоров'я Украни за погодженням з Державним комтетом Украни по нагляду за охороною прац. Стаття 191 Медичн огляди осб молодше всмнадцяти рокв Ус особи молодше всмнадцяти рокв приймаються на роботу лише псля попереднього медичного огляду  в подальшому, до досягнення 21 року, щороку пдлягають обов'язковому медичному оглядов. Стаття 192 Заборона залучати працвникв молодше всмнадцяти рокв до нчних, надурочних робт  робт у вихдн дн Забороняться залучати працвникв молодше всмнадцяти рокв до нчних, надурочних робт  робт у вихдн дн. Стаття 193 Норми виробтку для молодих робтникв Для робтникв вком до всмнадцяти рокв норми виробтку встановлюються виходячи з норм виробтку для дорослих робтникв пропорцонально скороченому робочому часу для осб, що не досягли всмнадцяти рокв

1. Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

2. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

3. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

4. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

5. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

6. Основні законодавчі акти з охорони праці
7. Охорона праці
8. Типове положення "Про охорону праці"

9. Планування та фінансування заходів з охорони праці

10. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

11. Безпека праці у виробничих приміщеннях

12. Державна політика в галузі охорони праці

13. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

14. Законодавча база України про охорону праці

15. Навчання з питань охорони праці

16. Навчання працівників з питань охорони праці

Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки

17. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

18. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

19. Основи охорони праці

20. Охорона праці

21. Охорона праці в господарстві

22. Охорона праці в хімічній промисловості
23. Охорона праці користувачів комп’ютерів
24. Охорона праці на підприємстві

25. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

26. Охорона праці у Швейцарії

27. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

28. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

29. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

30. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

31. Основні напрямки організації праці менеджера

32. Основні проблеми молоді у сфері праці і зайнятості

Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки

33. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

34. Разработка основных разделов проекта производства работ

35. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

36. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

37. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

38. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления
39. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)
40. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

41. Эфиопы: основные этнографические особенности

42. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

43. Основные этапы формирования политической карты мира

44. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

45. Основные задачи сферы государственного регулирования

46. Основні методи боротьби з інфляцією

47. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

48. Задачи, основные функции и система ОВД

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг
Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

50. Основные направления внешней политики республики Беларусь

51. Реферат о Пугачеве

52. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

53. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

54. Конституция - основной закон государства
55. Основные политические права и свободы граждан
56. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

57. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

58. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

59. Основные принципы международного публичного права

60. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

61. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

62. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

63. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

64. Правовое государство - сущность и основные черты

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

66. Основные правовые системы современности

67. Основные правовые системы современного мира

68. Основные концепции правопонимания

69. Основные правовые семьи мира

70. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка
71. Русский авангард. Основные направления и мастера
72. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

73. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

74. Несколько рефератов по культурологии

75. Основные проблемы культуры речи в СМИ

76. Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них

77. Диалект как основная форма существования языка

78. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

79. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

80. Реферат по книге Фернана Броделя

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

81. Основные сражения Великой Отечественной войны

82. Основные понятия. Типы цивилизаций

83. Основные тенденции развития Российской империи в начале ХХ века

84. Основные черты развития первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального способов производства

85. 17 век в России, основные факты

86. Основные положения консервативной модели общественного развития России
87. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие
88. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

89. Устройство компьютера и его основные блоки

90. Основные сведения о IBM

91. Основные технологии накопителей на магнитной ленте

92. АРМ бухгалтера "Учет основных средств"

93. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

94. Установка и основные характеристики Linux

95. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

96. Основные определения и теоремы к зачету по функциональному анализу

Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

97. Конспект по статистике (основные понятия)

98. Пищеварительный тракт и его основные функции

99. Основные методы обследования больного


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.