Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Елементи та структура програми мови Паскаль

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Реферат на тему: Елементи та структура програми мови Паскаль ПЛАН 1. Загальні відомості 2. Робота з масивами 3. Складання програм з використанням процедур та функцій 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Мова Паскаль – це вдалий компроміс між простотою і потужністю, ефективністю, лаконічністю і багатослів’ям. У ній вперше відображено концепції структурного програмування. Мову програмування Паскаль розробив Ніклаус Вірт у Швейцарському технологічному інституті в Цюріху на базі мови Алгол – 60. Сьогодні її широко застосовують як засіб для вивчення програмування. Вона завоювала велику популярність, що можна пояснити такими чинниками. По-перше, мову проектували з урахуванням простоти написання транслятора (тобто програми, яка перекладає текст з мови високого рівня машинною мовою). Невеликий обсяг трансляторів дає змогу детально їх описувати і добре документувати. По-друге, ця мова значно простіша, ніж близькі за можливостями мови. Водночас, мова Паскаль дає змогу писати складні програми, її використовують у програмному забезпеченні персональних комп’ютерів, зокрема для створення системного програмного забезпечення. Програма для комп’ютера. Записана мовою Паскаль. Як і багатьма іншими мовами, складається з двох основних головних частин: опис дії, які яку потрібно виконати, та опис даних, з якими оперують ці дії. Дії описують з допомогою операторів, а дані – за допомогою описів і визначень. Поділяють програму на заголовок і блок програми. У заголовку наводять ім’я програми і перечислюють її параметри. Параметри є змінні, які містять аргументи – вхідні дані та результати обчислень. Блок складається з шести розділів розташований у такій послідовності: Блок = розділ опису позначок; Блок = розділ визначення сталих; Блок = розділ опису змінних; Блок = розділ опису процедур і функцій; Блок = розділ операторів. Згідно з синтаксисом мови Паскаль кожна програма починається символом program, після якого зазначають її ім’я. Далів круглих дужках можна наводити параметри програми (імена файлів, через які програма спілкується з зовнішнім середовищем – операційною системою; найчастіше для нескладних програм – це імена стандартних файлів i pu ou pu ). Далі йде блок і закінчується програма крапкою. Програма мовою Паскаль складається з лексем і символів – розділювачів. Лексеми Паскалю – це спеціальні символи, символи слова, імена, числа, рядки символів, позначки і дерективи. Розділювачі. Символами – розділювачами вважають: програму, кінець рядка і коментар. Всередині лексем використання їх не допустиме, а між двома сусідніми іменами, термінальними словами або числами повинен бути хоча б один розділювач. Коментар починається з символу { або ( і закінчується символами } або ) і може містити будь які символи, в тому числі кінець рядка за винятком } або ). Для більшої наочності програми доцільно вживати прогалини, порожні рядки (символ, “кінець рядка”) і коментарі. Спеціальні символи і зарезервовані слова. Під час написання програм мовою Паскаль використовуються такі спеціальні символи: - / : = ^ = ' &l ; &g ; &l ; &l ; = &g ; &g ; = ( ) .

Зарезервовані слова – це program, begi , e d, if, he , else, for та ін. Їх не можна застосовувати з іншою метою, наприклад, як імена. Вони є символами, а не послідовністю літер. Імена. Для позначення змінних, сталих, типів, процедур, функцій використовують імена або ідентифікатори. Імена складаються з літер і цифр, однак першим символом повинна бути літера. Числа. Числа у мові Паскаля використовують цілі та дійсні. Перед числом може стояти знак “ ” або “-”. Дійсні числа записують з десятковою крапкою, з порядком, або із крапкою і порядком. Рядки символів. Послідовність символів, узяту в поодинокі лапки, називають рядком символів. Символами можуть бути будь-які, якщо треба поставити апостроф, то його записують двічі: ‘f’ ‘;’ ” ‘do ” ’. 2. РОБОТА З МАСИВАМИ Масив – це структурний тип даних, який складається із фіксованого числа елементів одного типу. Для звернення до елемента масиву необхідно вказати в квадратних дужках порядковий номер елемента А. При описі масиву необхідно вказати його ім’я, вказати, в яких границях здійснюється нумерація елементів, вказавши початкове і кінцеве значення індексів, вказати також тип елементів. Двовимірний масив – це прямокутна таблиця, яка складається із m рядків та стовпців. Опис двовимірного масива можна здійснити задавши тип масиву або безпосередньо змінну типу масив. Індивідуальне завдання. Скласти програму на мові Pascal розв’язку даної задачі та виконання її на ЕОМ. Передбачивши виведення на очищений екран масивів у вигляді матриці та результатів обчислень, супроводивши їх необхідними поясненнями. Задача 1. Обчислити максимальне значення із добутку елементів кожного із стовпчиків масива К(6,4). Задача 2. Знайти найбільший та найменший елементи масиву А(5,5) та поміняти їх місцями. Вивести масив порядках. Задача 1: program masiv 1; uses cr ; var k:array of i eger; i,j,max:i eger; dob:array of real; begi clrscr; for i:=1 o 6 do for j:=1 o 4 do begi wri e('Введiть елемент K); e d; for j:=1 o 4 do begi dob; e d; max:=1; for j:=1 o 4 do if dob he max:=j; for i:=1 o 6 do begi for j:=1 o 4 do wri e(k,' '); wri el ; e d; for j:=1 o 4 do wri e(dob:3:1,' '); wri el ; wri e('Максимальний добуток в стовпцi з номером ',max); wri el (' i дорiвнюї ',dob:3:1); e d. Р Е З У Л Ь Т А Т И О Б Ч И С Л Е Н Ь П Р О Г Р А М И : 22 3 3 3 4 5 6 7 3 3 3 32 2 -6 -5 4 -7 3 2 0 2 3 4 5 -7392.0 -2430.0 -2160.0 0.0 Максимальний добуток в стовбцi з номером 4 i дорiвнює 0.0 Задача 2: program masiv 2; uses cr ; var a:array of i eger; i,j,max1,max2,mi 1,mi 2:i eger; emp:i eger; begi clrscr; for i:=1 o 5 do for j:=1 o 5 do begi wri e('Введiть елемент A); e d; max1:=1; mi 1:=1; max2:=1; mi 2:=1; for i:=1 o 5 do for j:=1 o 5 do begi if a he begi max1:=i; max2:=j; e d; if a he begi mi 1:=i; mi 2:=j; e d; e d; clrscr; wri el ('Вихiдний масив:'); for i:=1 o 5 do begi for j:=1 o 5 do wri e(a; a:= emp; wri el ('Перетворений масив:'); for i:=1 o 5 do begi for j:=1 o 5 do wri e(a,' '); wri el ; e d; e d. Р Е З У Л Ь Т А Т И О Б Ч И С Л Е Н Ь П Р О Г Р А М И : Вихiдний масив: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 5 3 -3 -6 2 11 4 -7 3 2 8 9 2 2 3 Перетворений масив: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 5 3 -3 -6 2 -7 4 11 3 2 8 9 2 2 3 3.

СКЛАДАННЯ ПРОГРАМ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕДУР ТА ФУНКЦІЙ Підпрограма – це пойменована, логічно закінчена група операторів, яку можна викликати для виконання довільну кількість разів з різних місць програми. В мові Pascal в ролі підпрограм використовуються процедури і функції. Функція представляє собою групу операторів, в результаті виконання яких обчислюється одне значення, що присвоюється значенню функції. Опис функції здійснюється за допомогою ключового слова FU C IO ім’я, а в дужках змінні. Процедура на відміну від функції може повертати в програму одне, декілька або не повертати жодного значення. В заголовку після ключового слова PROCEDURE ім’я, а в дужках змінні зі своїми описами. Індивідуальне завдання. Скласти програму на мові Pascal розв’язку даної задачі та виконання її на ЕОМ. Передбачивши виведення на очищений екран результатів обчислень, супроводивши їх необхідними поясненнями. Задача 1. Дано масив С(5,4) . Зформувати новий масив К, кожний елемент якого дорівнює відповідному елементу масива С, поділеному на факторіал суми його індексів. Надрукувати масив К по рядках, підрахувавши кількість його елементів, значення яких меньше одиниці. Задача 2. Знайти суму від’ємних елементів та середнє значення додатніх елементів масивів: L (6), B (5), H(7) цілих чисел, використовуючи процедури. Задача 1: program var 1 1; uses cr ; var c,k:array of real; i,j:i eger; m:by e; fu c io fack orial(x:i eger):real; var i:i eger; fack orial1:real; begi fack orial1:=1; if i&l ;=1 he fack orial:=1 else begi for i:=1 o x do fack orial1:=fack orial1 i; fack orial:=fack orial1; e d; e d; begi clrscr; wri el ('Введiть елементи масива:'); wri el ; for i:=1 o 5 do for j:=1 o 4 do begi wri e('Елемент ); e d; m:=0; clrscr; for i:=1 o 5 do begi for j:=1 o 4 do begi k&l ;1 he m:=m 1; wri e(k:7:5,' '); e d; wri el ; e d; e d. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ : 0.50000 0.33333 0.16667 -0.04167 0.66667 0.12500 -0.01667 0.00556 0.20833 -0.01667 -0.00417 0.00119 0.05833 0.01250 0.00417 0.00005 0.00417 -0.00099 0.00005 0.00000 Задача 2: program var 1 2; uses cr ; var l:array of i eger; h:array of i eger; v:i eger; s:real; procedure masiv(var x:array of i eger;kol:i eger;var vid:i eger;var ser:real); var i:i eger; begi clrscr; vid:=0; ser:=0; wri el ('Введiть елементи масива :'); wri el ; for i:=1 o kol do begi wri e('Елемент x&l ;0 he vid:=vid 1 else ser:=ser x; e d; ser:=ser/kol; e d; begi masiv(l,6,v,s); wri el ('Вiдемних елементiв: ',v); wri el ('Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: ',s); repea u il keypressed; masiv(b,5,v,s); wri el ('Вiдемних елементiв: ',v); wri el ('Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: ',s); repea u il keypressed; repea u il keypressed; masiv(h,7,v,s); wri el ('Вiдемних елементiв: ',v); wri el ('Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: ',s); e d. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ : Введiть елементи масива : Елемент x=5 Елемент x=4 Вiдемних елементiв: 2 Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: 2.33 Введiть елементи масива : Елемент x=2 Елемент x=8 Вiдемних елементiв: 2 Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: 6.6

Антропонимия калмыцких народных сказок // Ономастика Калмыкии.P Элиста, 1983.P С.P96100. 52.PБорисовPВ.PМ. Имя в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго» // Пастернаковские чтения.P М., 1992.P Вып.1.P С.P101109. 53.PВороновPА.PА. Антропонимы в киргизском героическом эпосе «Манас»: Автореф. дис канд. филол. наукP Алма-Ата, 1988.P 19 с. 54.PВороновPА.PА. К проблеме антропонимов эпоса «Манас» // Тюркологические исследования.P Фрунзе, 1986.P С.P6474. 55.PБотвянаPН.PВ. Коннотация антропонимов в русской и советской литературе // Тезисы МАПРЯЛ.P Будапешт, 1986.P С.P2122. 56.PБотвинаPН.PВ. Коннотативные антропонимы в русской художественной речи: На материале сатирических произведений послевоенного периода: Автореф дис канд. филол. наук. Киев, 1988.P 24 с. 57.PБотвинаPН.PВ. Оценочно-характеристические фамилии как средство создания образа // Структура функцioнувания мови: Збiрник навукових праць.P Киiв, 1981.P С.P100107. 58.PБотвинаPН.PВ. Семантическая характеристика коннотативных антропонимов в русской и украинской сатире послевоенного периода // Двуязычие в советском обществе: Тез. республик, науч. конф.P Винница, 1988.P С.P151152. 59.PБотвинаPН.PВ

1. Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application

2. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

3. Баланс его будова та структура задача

4. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

5. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

6. Метод низпадаючої розробки структури програми
7. Розробка програм мовою С++
8. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

9. Духовна культура та її структура

10. Зміст та структура документознавства як науки

11. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

12. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

13. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

14. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

15. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

16. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

17. Міжнародна економічна система та її головні елементи

18. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

19. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

20. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

21. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

22. Місто та його структура
23. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність
24. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

25. Мова та історія (розвиток мови)

26. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

27. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

28. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

29. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

30. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

31. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок

32. Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++

Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

33. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

34. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

35. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

36. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

37. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

38. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"
39. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови
40. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

41. Структура та зміст віщої освіти

42. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

43. Технологія виготовлення та монтажу елементів стропильної системи

44. Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура

45. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

46. Мікропроцесорні системи керування автотранспортного засобу та їх структура

47. Дві концепції мови у діалозі Платона "Кратіл" та онтологічні побудови "Категорій" Арістотеля

48. Концепції мови Григорія Палами, П. Флоренського та О.Ф. Лосєва

Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки

49. Структура та функції умовиводу

50. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

51. Вплив структури аліфатичних карбонових кислот та третинних амінів на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину

52. Об’єкт, предмет, структура та функції екології

53. Структура ринку і функціонування його основних елементів

54. Типы и элементы планировочной структуры города
55. Структура организации материи
56. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

57. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

58. Синапсы (строение, структура, функции)

59. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

60. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

61. Минеральный состав, текстуры и структуры руд.

62. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

63. Аппарат государственной власти и его структура

64. Цивільний та арбітражний процес

Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины

65. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

66. Социально-экономическая структура Верхнеудинска в феодальный период (середина XVII в.- 1862 год)

67. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

68. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

69. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

70. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения
71. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России
72. Налоги, их состав и структура

73. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

74. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

75. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

76. Структура нормы права

77. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

78. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

79. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

80. Структура культуры. Классификация ее видов

Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

82. Загальна структура мовної системи

83. Трансформация жанровой структуры литературы Древнего Египта

84. Структура ораторской речи

85. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

86. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?
87. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие
88. Электронная почта и факсимильная связь. Структура и прицип работы

89. Микропроцессор Z80 его структура и система команд

90. Выбор логической структуры процессора

91. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

92. Структура и реализация макроязыков

93. Программа сложной структуры с использованием меню

94. Язык программирования Паскаль и ветвление

95. Семантический анализ структуры EXE файла и дисассемблер (с примерами и исходниками), вирусология

96. Процедуры в Паскале

Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры

97. Обработка текстовых файлов на языке Турбо Паскаль

98. Структура базы данных

99. Программирование на языке Турбо Паскаль


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.