Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗМІСТВступ Розділ 1. Управління процесом створення підприємства 1.1. Правова основа і послідовність створення підприємства як суб’єкта господарювання 1.2. Документи, необхідні для реєстрації суб’єкта господарювання 1.3. Порядок реєстрації в інших державних установах, що здійснюється після державної реєстрації з метою легалізації діяльності Розділ 2. Управління процесом реорганізації та ліквідації підприємства 2.1. Менеджмент процесу санації підприємства 2.2. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання 2.3. Банкрутство підприємства як чинник його реорганізації та ліквідації Розділ 3. Ліквідація збанкрутілих підприємств (організацій) 3.1. Причини та процедура ліквідації збанкрутілих суб'єктів господарювання 3.2. Наслідки ліквідації та форми реалізації майна банкрутів Висновки та пропозиції Література ВступАктуальність теми дослідження. В Україні зміни економічної системи здійснюються вже більше десяти років, але значна частина суб'єктів господарювання так і не зуміла адаптуватися до сучасних умов. Перед державою постала проблема стиковки реформ на двох рівнях господарювання – макроекономічному та мікроекономічному. Тому в даний час однією із основних перешкод для забезпечення економічного росту стає повільний процес перетворень на рівні промислових підприємств. Для подолання негативних тенденцій, що склалися, необхідно, перш за все, забезпечити реальне реформування підприємств промисловості як основного елемента економічної структури народного господарства. Сучасний стан промислового сектора економіки характеризується низьким рівнем завантаження виробничих потужностей, високим рівнем фізичного та морального спрацювання, наявністю в структурі активів підприємств витратних об'єктів, низькою конкурентоспроможністю значної частки вітчизняних промислових товарів. Подібні явища свідчать про те, що існує гостра необхідність пошуку ефективних методів адаптації вітчизняних підприємств до умов ринку і досягнення економічної стабільності. У зв'язку з цим стала приділятись велика увага, як на практиці, так і в наукових дослідженнях, розробці і аналізу можливостей застосування різних методів управління змінами. Згідно визначення Н. Тома, концепція такого управління охоплює всі заплановані, організовані та контрольовані зміни в області стратегії, виробничих процесів, структури і культури будь-якої соціально-економічної системи, включаючи приватні та державні підприємства. Сучасний стан економіки на макро- і мікрорівні характеризується деформованою структурою виробництва. Тому одним із стратегічних завдань більш ефективного розвитку виробничого потенціалу є його структурна перебудова. Останню можна здійснювати, з одного боку, за допомогою проведення ефективної політики реструктуризації та санації потенційно конкурентоспроможних підприємств, а з іншого – через ліквідацію (повне перепрофілювання) збиткових і збанкрутілих підприємств. Таким чином, сказане вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи. Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні аспекти науки управління (менеджменту).

Предмет дослідження – управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства. Метою курсової роботи є дослідження управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства, а також формулювання висновків і узагальнень, які стосуються означеної теми. Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань: дослідити суть процесів створення, реорганізація та ліквідація підприємства; охарактеризувати основні елементи управління процесом створення підприємства; висвітлити основні елементи управління процесом реорганізації та ліквідації підприємства; дослідити процес ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій). Розділ 1. Управління процесом створення підприємства 1.1 Правова основа і послідовність створення підприємства як суб’єкта господарюванняПідприємство створюється згідно з рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним органу, підприємства-засновника, організації або за рішенням трудового колективу. Підприємство може бути створене шляхом його реорганізації внаслідок виділення зі складу діючого підприємства чи організації одного або кількох самостійних структурних підрозділів, за рішенням трудового колективу і за згодою уповноваженого органу або власника. Створення підприємств шляхом виділення здійснюється зі збереженням за новими підприємствами взаємних зобов'язань і укладених договорів з іншими підприємствами. Підприємство може створюватися внаслідок примусового поділу іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства України. Примусовий поділ підприємства здійснюється згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України та його територіальних управлінь. Розпорядження про поділ підприємства-монополіста є обов'язковим для власника або уповноваженого ним органу. Розпорядження про примусовий поділ визначає термін створення нових підприємств, який не може бути меншим ніж 6 місяців. Засновником підприємства є особа, яка має право створити у встановленому порядку підприємство (організацію) як юридична особа. За Законом України &quo ;Про власність&quo ; (ст. 6) і Господарським кодексом України таким правом наділені безпосередньо власники засобів виробництва й іншого майна та уповноважені власником органи, тобто фізичні та юридичні особи, що мають установче право і дієздатність. Отже, тут діє загальний принцип, згідно з яким засновниками можуть бути &quo ;фізичні та юридичні особи, крім випадків, передбачених законодавчими актами України&quo ;. Засновники реалізують установчі права шляхом обрання організаційної форми підприємства; визначення цілей і предмета його діяльності; ухвалення рішення про його створення; затвердження у встановленому порядку статуту; передачі безкоштовно на баланс підприємства основних фондів і грошових засобів, що обертаються; формування органів управління, визначення в статуті меж їх повноважень тощо . У тих випадках, коли при створенні підприємства і для його діяльності необхідні природні ресурси, дозвіл на їх використання видається відповідною радою народних депутатів, а у певних випадках – Верховною Радою України. Суб'єкт підприємницької діяльності має право відкривати свої філії і представництва без створення юридичної особи й обов'язкової державної реєстрації.

У цьому випадку суб'єкт підприємницької діяльності повинен повідомити орган державної реєстрації шляхом внесення додаткової інформації у свою реєстраційну картку. Основою створення підприємства і його реєстрації є комплект установчих документів установленої форми, на основі яких підприємство функціонує. Для цього необхідно мати: рішення власника майна й уповноваженого органу щодо створення юридичної особи. Якщо власників два і більше, необхідний засновницький договір і протокол зборів засновників; статут підприємства, в якому вказується власник, найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і мета діяльності, органи управління, порядок їх формування, повноваження і компетенція трудового колективу, порядок придбання майна підприємства, умови його реорганізації та припинення діяльності; реєстраційну картку . Державна реєстрація підприємств є обов'язковою юридичною дією при їх створенні і регламентується Господарським кодексом України (ст. 58), а також Положенням &quo ;Про порядок державної реєстрації підприємств&quo ;, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Законодавство визначає органи державної реєстрації підприємств. Ними е державні органи за місцезнаходженням підприємств, а саме: а) виконкоми міських, районних у містах рад народних депутатів; б) районних, районні міст Києва і Севастополя державні адміністрації. У випадку зміни форми власності, організаційної форми або назви підприємства воно підлягає перереєстрації, що здійснюється в порядку, встановленому для його реєстрації. Відмова в державній реєстрації підприємства вважається законною лише за двома підставами: внаслідок порушення встановленого законом порядку створення підприємства й у випадку невідповідності установчих документів вимогам законодавства. Не допускається відмова в державній реєстрації підприємств з мотивів її недоцільності. Скасування державної реєстрації підприємства може бути добровільним (за заявою підприємства) або примусовим (на підставі судового рішення господарського суду) у випадках: а) визнання недійсними установчих документів; б) здійснення діяльності, що суперечить установчим документам і чинному законодавству України; в) у випадку несвоєчасного повідомлення підприємством про зміну свого місцезнаходження . Скасування державної реєстрації підприємства припиняє його підприємницьку діяльність і є юридичною підставою для його ліквідації як правового суб'єкта. Статусу юридичної особи підприємство позбавляється після здійснення всіх заходів щодо ліквідації його як суб'єкта підприємницької діяльності. 1.2 Документи, необхідні для реєстрації суб’єкта господарюванняУсі суб'єкти господарювання (далі – суб'єкти) незалежно від їх організаційно-правової форми та правового режиму майна підлягають обов'язковій державній реєстрації, крім випадків, що прямо встановлюються положеннями ГК. Так, не підлягають державній реєстрації відокремлені структурні підрозділи юридичних осіб, наділені господарською компетенцією (філії, відділення, представництва та інші – див. ч. 17 ст. 58 ГК України), промислово-фінансові групи (див. ст. 125 ГК України).

Емісари розвідок країн Антанти і США розгорнули створення агентурних мереж у Львові, Станіславі, Дрогобичі та інших містах регіону, підтримували дії польської розвідки [575]. Зусилля спецслужб вищезгаданих великих держав, хоча й не завжди прямо, фактично були спрямовані проти державних інтересів ЗУНР. Ці країни не приховували своїх намагань вирішити долю західноукраїнських земель на користь Польщі, Румунії та Чехословаччини як членів запроектованої "Малої Антанти". Інформація їхніх розвідок використовувалась здебільшого не на користь представників України в Парижі, тим більше, що в Галичині складалася справді скрутна для уряду республіки та УГА ситуація. Ще одним серйозним чинником оперативної обстановки в ЗУНР, крім згаданої активної роботи іноземних спецслужб та наявності польських підпільних формувань, було погіршення внутрішньополітичної ситуації в умовах воєнного часу. Спостерігалося послаблення діяльності апарату державного управління, зростало дезертирство з армії на грунті деморалізації частини вояків під впливом бойових невдач, прогресувала кримінальна злочинність

1. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

2. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

3. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

4. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

5. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

6. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"
7. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства
8. Фінансова санація та банкрутство підприємства

9. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

10. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

11. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

12. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

13. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

14. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

15. Аналіз та удосконалення оперативного управління

16. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей

17. Організаційна система управління природокористуванням України

18. Кредитний ризик та методи управління ними

19. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

20. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

21. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

22. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр
23. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами
24. Управління духовними процесами суспільства

25. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

26. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

27. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

28. Конфлікти та методи управління ними

29. Менеджмент та система управління

30. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

31. Організаційна структура управління підприємством

32. Організація управління персоналом підприємства

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

33. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

34. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

35. Поняття та сутність ефективності управління

36. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

37. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

38. Сутність лідерства та управління
39. Удосконалення управління персоналом організації
40. Управління ресурсами та запасами

41. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

42. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

43. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

44. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

45. Управління конфліктами. Інституціоналізація конфлікту

46. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

47. Екологічна економіка та управління природокористуванням

48. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры

49. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

50. Ділові взаємовідносини в апараті управління

51. Рішення в системі управління

52. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

53. Управління запасами

54. Управління проектами
55. Управління трудовими ресурсам як динамічна система
56. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

57. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

58. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

59. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

60. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

61. Методи управління банківськими ризиками

62. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

63. Трихофітія великої рогатої худоби та заходи по ліквідації захворювання в СГК ім. Щорса, Хмельницької області

64. Управління ризиками

Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

65. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

66. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

67. Державне управління в сфері охорони здоров’я

68. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

69. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

70. Поняття і наукові засади державного управління
71. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії
72. Структура державного управління

73. Сучасні принципи державного управління

74. Теорія і методологія дослідження управління

75. Форми державного управління

76. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

77. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

78. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

79. Системи управління базами даних

80. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

81. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

82. Ліквідація царизмом Запорізької Січі та її наслідки

83. Створення Організації Об’єднаних Націй

84. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

85. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

86. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
87. Управління запасами матеріалів на підприємстві
88. Управління поведінкою споживачів

89. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

90. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

91. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

92. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

93. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

94. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

95. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

96. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный замечательной художницей Кери Смит! На страницах блокнота вы найдете множество способов
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

97. Аналіз стартегічного управління підприємством

98. Антикризове управління бізнесом

99. Дослідження аспектів управління якістю продукції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.