Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Контрольна робота з дисципліни: Інформаційні системи і технології в банківській справі на тему: &quo ;Технічне завдання на розробку системи електронних міжбанківських переказів національного банку України&quo ; 1. Повна назва, призначення та мета створення системи «Автоматизована система (далі – АС) електронних міжбанківських переказів Національного банку України (далі – СЕП-2)». Призначення системи АС СЕП-2 має являти собою функціонально повний набір апаратних і програмних засобів та організаційних заходів, що у сукупності мають забезпечувати виконання міжбанківського переказу грошей у межах України в національній валюті в електронній формі між банківськими установами-резидентами та банківськими установами для виконання зобов'язань їх клієнтів, а також власних зобов'язань цих банківських установ, через їх кореспондентські рахунки, відкриті в Національному банку України (далі – міжбанківський переказ). Учасниками системи (суб'єктами міжбанківського переказу) є: Операційне управління Національного банку; територіальні управління, установи, навчальні заклади Національного банку; банки України та їх філії; небанківські установи, рішення про участь яких в СЕП-2 приймається Правлінням Національного банку. Мета створення системи Метою створення АС СЕП-2 є створення нового покоління системи електронних міжбанківських переказів, яка замінить систему електронних міжбанківських переказів (СЕМП), що зараз функціонує. Зазначена система має бути побудована на базі новітніх апаратних та програмних засобів, забезпечити належний рівень швидкодії, надійності, катастрофостійкості та відмовостійкості і забезпечити потребу банківської системи України в електронних міжбанківських переказах на найближчі 10 років. Під час створення СЕП-2 вирішуються такі завдання: заміна застарілих програмних І технічних засобів, на яких побудована існуюча СЕП, сучасними, зокрема, застосування такого системного програмного забезпечення та засобів розробки, які можуть використовуватися ще 10 років; використання сучасної СУБД; організація централізованої обробки (переведення всіх учасників на обслуговування в ЦРП); впровадження нової системи захисту інформації; забезпечення необхідної швидкодії системи; забезпечення катастрофостійкості та відмовостійкості функціонування СЕП-2, створення системи резервування та відновлення роботи СЕП-2; забезпечення засобами СЕП-2 усього спектру послуг, що надаються сьогодні учасникам системи електронних міжбанківських переказів, за винятком тих, потреба в яких минула. Загальні засади виконання міжбанківських розрахунків в Україні визначені Інструкцією про міжбанківський переказ. Бухгалтерська модель відображення міжбанківських розрахунків в Україні, яка має бути взяті за основу при розробленні, визначена Правилами бухгалтерського обліку операцій територіальних управлінь Національного банку України в системі електронних міжбанківських переказів Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 17.03.2004 №109. Структури інформації, що обробляється, і технологія обміну інформацією між учасниками системи, які мають бути взяті за основу при розробленні, наведені в документах «Опис інтерфейсу між системою автоматизації банка (САБ) і системою електронних платежів НБУ (СЕП) 1 і «Опис пакетного інтерфейсу між системою автоматизації банка (САБ), системою електронних платежів НБУ (СЕП) і системою термінових переказів НБУ (СТП)».

Технічні засоби АС СЕП – 2 будуть використовуватися в стаціонарних опалюваних приміщеннях, які відповідають вимогам до серверних приміщень, з дотриманням загальних умов, які висуваються до приміщень, де здійснюється експлуатація комп'ютерної техніки. 2. Опис вхідної та вихідної інформації Для установи Національного банку, яка виконує функції розрахункового банку для НСМЕП, забезпечується надання інформації про стан коррахунків банків-учасників НСМЕГТ та про несквитовані ними $В. На першому етапі зберігається механізм передавання зазначеної інформації у вигляді файлів, які формуються раз на сеанс розсилки. У подальшому, за узгодженням з планами розвитку САБО ' «Bars-Mille ium», можливе повне переведення виконання функцій розрахункового банку в онлайновому режимі, а саме: розрахунковий банк буде виконувати списання / зарахування коштів за результатами клірингу виключно в онлайновому режимі, отже, зникне потреба очікувати квитування отримувачем файлу $В, в якому знаходиться дебетовий документ; інформацію про стан коррахунків розрахунковий банк буде отримувати також виключно в онлайновому режимі; файли, в яких надсилаються відомості про стан коррахунку, будуть вилучені. Зберігається постачання інформації в чинних форматах до САСЕП. У разі реформування САСЕП чи перенесення її функцій до інших Інформаційних систем Національного банку формати передавання інформації можуть бути змінені за узгодженням із розробниками зазначених систем. Оскільки при централізованій обробці вилучається етап проходження платежів між різними АРМ-2, то у файлі $V за підсумками банківського дня є повна Інформація про те, чи був заквитований отримувачем файл $В і о котрій годині. Аналогічно, у файлі $V за підсумками виконання термінових переказів є час отримання розрахункового документу отримувачем. Отже, банк-відправник має повну інформацію про проходження платежу, тому потреба у використанні ІПС зникає. Зберігається наявний механізм виконання платежів за ДЦП в офлайновому режимі. Механізм «поставка проти оплати доопрацьовується з урахуванням впровадження онлайнових платежів за ДЦП. По мірі готовності інших інформаційних систем (наприклад, сховища даних та аналітичної системи (СДАС)) реалізуються або механізми офлайнового передавання інформації до них (щонайменше за підсумками дня), або онлайнового доступу зазначених систем до баз даних СЕП-2 поточного дня. 3. Основні функції, які має реалізувати система (АРМ) 1. АС СЕП-2 повинна являти собою функціонально повний набір апаратних і програмних засобів, а також організаційних заходів, які у сукупності повинні забезпечити виконання нею наступних функцій: виконання міжбанківського переказу за допомогою обміну файлами електронних розрахункових документів та відповідною технологічною Інформацією з користувачами в файловому (офлайновому) режимі з зарахуванням коштів на технічний кореспондентський рахунок отримувача після отримання підтвердження від нього про прийняття розрахункових документів; виконання міжбанківського переказу за допомогою обміну електронними розрахунковими документами та технологічною інформацією з користувачами в режимі реального часу (онлайновому) з негайним відображенням коштів за прийнятими до системи розрахунковими документами за технічним кореспондентським рахунком отримувача; відображення проведеного міжбанківського переказу на кореспондентських рахунках учасників та інших рахунках, призначених для обліку міжбанківських переказів, в ОПЕРУ НБУ, територіальних управліннях НБУ; забезпечення можливості для отримувача прийняти в офлайновому режимі платіж, який був відправлений в онлайновому режимі і відображений за коррахунком.

2. АС СЕП-2 побудована за трирівневою архітектурою «клієнт-сервер». 3. АС СЕП-2 є централізованою, тобто бази даних платіжної інформації та сервери застосувань розташовані в єдиному підрозділі Національного банку – Центральній розрахунковій палаті (з дублюванням необхідної інформації та обчислювальних потужностей у відокремленому підрозділі Національного банку виходячи з потреб резервування і відновлення роботи СЕП-2). 4. Перелік та опис основних АРМів Центральний вузол оброблення СЕМІТ (ЦОСЕМП) Розташований і обслуговується в Центральній розрахунковій палаті. Виконує такі функції: 1) ведення технічних рахунків усіх учасників розрахунків; 2) організація обслуговування учасників СЕП-2 як за окремимикореспондентськими рахунками, так і за консолідованими кореспондентськими рахунками за 3, 4, 8 моделями. Потреба в обслуговуванні учасників за 7 моделлю консолідованого кореспондентського рахунку має бути визначена на стадії робочого проекту; 3) оброблення електронних розрахункових документів та технологічної інформації, а саме: приймання файлів початкових платежів (файл А) з інформуванням відправника про результати приймання квитанцією (файл Т); приймання початкових трансакцій в онлайновому режимі; посеансна відправка файлів платежів у відповідь (файл В); приймання квитанцій (файл S) на файли платежів у відповідь; посеансна відправка трансакцій у вигляді файлів (файл В ); надання банкам на їх запит в онлайновому режимі трансакцій у відповідь; посеансна відправка технологічних файлів (файли К, F. ; питання доцільності відправки файлу Р слід розглянути окремо на стадії створення робочого проекту): надання банкам на їх запит в онлайновому режимі інформації з баз даних (рахунків, нормативно-довідкової інформації тощо); приймання керуючих файлів (F.L, L); приймання і звіряння протокольного звіту Z; формування файлів $G; надання банкам і територіальним управлінням можливості керування лімітами та блокуваннями в онлайновому режимі; 4) формування і відправлення інформації для інших інформаційних систем («Статистика і аналітика СЕП» тощо); 5) реалізація механізму «поставка проти оплати» для Депозитарію державних цінних паперів; 6) сервісні функції, що забезпечують організацію обслуговування СЕП-2: формування файла $U; централізоване ведення і розповсюдження довідника помилок S ER, до якого, крім помилок, що діагностуються СЕП-2, включені помилки, що діагностуються усіма задачами інформаційної мережі Національного банку; внесення змін до нормативно-довідкової інформації СЕП-2 (за винятком тієї, яка коригується за допомогою $U); контроль процесу переведення банків на роботу за моделями обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, процесу вилучення банків з довідника учасників тощо; 7) повне забезпечення резервування та відновлення роботи. ЦОСЕМП реалізований у вигляді єдиної бази даних, внутрішніх постійно працюючих процедур бази даних та декількох окремих серверів застосувань, кожний з яких «відповідає» за окремий технологічний ланцюжок обробки платіжної інформації, та декількох АРМ для виконання функцій обслуговуючим персоналом системи.

У перод мж двома свтовими вйнами, коли де нацоналзму таки утвердилися в укранському народ, нацоналзм довв свою колосальну життспроможнсть  здатнсть подвигнути людину, народ на справжнй герозм, перетворити суспльство на одне згуртоване  мцне цле, що зна чого хоче  куди йде. ¶ якби не фатальний  жорстокий хд обставин: тотальне нищення всього укранського, смерть близко 15 млн. укранцв в умовах московсько-большевицько системи, що пдрзало нацональне корння на бльшй частин Украни, якби не перетворення Украни пд час Друго свтово вйни в плацдарм нищвно вйни мж двома хижаками Hмеччиною  СССР що знову вдбилося мльйонами наших смертей  суцльною руною, укранський нацоналстичний рух досягнув би сво мети. Бо, не зважаючи на вс т страхття  руни, вн виявився диною силою на укранськй земл, яка активно, з позицй Добра Hац протиставилася тод обом загарбникам антилюдському московському комунзмов  нмецькому нацонал-соцалзмов. ¶ то протиставилася так, що повстанський визвольний рух укранцв за своми масштабами  впертстю боротьби вирзнявся в тогочаснй ґвроп

1. Функції Національного банку України

2. Національний банк України

3. Національний Банк України

4. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

5. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

6. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки
7. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку
8. Національна депозитарна система в Україні

9. Національна депозитарна система України

10. Національні системи класифікації готелів

11. Баланси народного господарства і система національних рахунків

12. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

13. Національна політика СРСР в роки перебудови

14. Національно визвольний рух в Індії

15. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

16. Валовий національний продукт

Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

18. Генеза української національної мови

19. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

20. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

21. Етикет та його національні особливості

22. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування
23. Національне та міжнародне право
24. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

25. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

26. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

27. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

28. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

29. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

30. Національно визвольний рух в Індії

31. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

32. Національно-визвольний рух в Царстві Польському

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

33. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

34. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

35. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

36. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

37. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

38. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
39. Формування українського національного руху
40. Українська національна кухня

41. Методологічні засади розуміння національної культури

42. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

43. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

44. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

45. Економічний потенціал національної економіки

46. Особливості національної економіки Тунісу

47. Національні моделі корпоративного управління

48. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки

49. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

50. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

51. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

52. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

53. Національний розвиток у контексті демократії

54. Іслам і буддизм. Національні релігії
55. Національно-культурні товариства угорців Закарпаття
56. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

57. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

58. Системи електронних грошей

59. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

60. Інституційні чинники розвитку національної економіки

61. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

62. Національне відтворення

63. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

64. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Національні меншини на Рівненщині

66. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

67. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

68. Організаційна система управління природокористуванням України

69. Банківська система України

70. Судова система України
71. Регіональний розвиток харчової промисловості України
72. Пути интеграции функциональной системы налогового менеджмента в организационную структуру коммерческих банков

73. Ліквідність банківської системи України

74. Формування та розвиток банківської системи України

75. Банківська система України

76. Банковская система в Республике Беларусь. Виды и функции банков

77. Регіональна економіка сільського господарства України

78. Бюджетна система України

79. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

80. Місце правової системи України серед правових систем світу

Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Поняття, функції та система трудового права України

82. Правова система України

83. Система цивільного права України

84. Судова система України. Конституційний Суд України

85. Виборчі системи України

86. Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України
87. Стандарти системи освіти України та Великої Британії
88. Регіональні особливості відтворення населення України

89. Історія становлення митної системи на теренах України

90. Система митних органів України та їх повноваження

91. Автоматизована система Державного казначейства України

92. Бюджетна система України

93. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

94. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

95. Система оподаткування України

96. Фінансова система України

Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

97. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

98. Податкова система України: теорія і практика становлення

99. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.