Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство Освіти та Науки України Національний Технічний Університет Харківський Політехнічний Інститут Кафедра Політичної історії Реферат на тему: Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття Виконав: студент I-го курсу групи МТ-15Б Гладков Євген Єгорович Перевірив: Озерський Юрій Іванович Харків, 2005. Зміст Вступ Причини повстання Перші перемоги Ускладнення між повстанцями Переяславська угода Завершальна стадія Великого повстання Висновок Список використаної літератури Вступ Політичне становище України середини XVII століття зумовлювалося вкрай сумними реаліями: упродовж віків тут не було практики національного державного будівництва; українські землі були поневолені сусідніми державами; панівна верхівка повністю втратила роль політичного провідника народу, носія державності. Ця позиція еліти (бо лише вона могла успішно здійснювати політичне керівництво, займатися розбудовою національного життя, розвиваючи етнополітичну самобутність суспільства) обернулася великою національною трагедією. За колоніальної політики Польщі ситуація ставала критичною: була втрачена еліта; стався розкол серед духовенства, що приводило до міжконфесійної боротьби; міщанство витіснялося з ключових позицій економічного життя і самоуправління; зростали перешкоди для розвитку української мови, культури, самосвідомості тощо. Виходячи з цих обставин наприкінці XVI століття у південному регіоні Київського воєводства розпочався інтенсивний політичний процес, в якому провідну роль відігравало козацтво. Формувалися козацьке самоуправління, судочинство, військова організація, адміністративно-територіальний устрій. Поступово влада польського уряду набирала формального характеру. Водночас відбувалося неухильне розширення території козацького регіону, бо населення прилеглих районів Київського, а згодом і Брацлавського воєводств запроваджувало у себе козацькі порядки. Різке посилення темпів закріпачення, наростання національно-релігійного гноблення, а також зіткнення інтересів козацької України й Речі Посполитої привели до початку Національно-визвольної боротьби. Вона розпочалася у першій половині лютого 1648 року з захопленням повстанцями Запорозької Січі й обрання гетьманом Війська Запорізького Б. Хмельницького й тривала аж до 1676 року. Це повстання вважається одним з найбільших катаклізмів української історії. Повстання аналогічних масштабів, сили й наслідків і справді важко знайти на перших етапах нової історії Європи. Але чому саме Україна? Щойно освоєні Київщина, Брацлавщина та Чернігівщина, що стали ареною повстання, були унікальними не лише в речі посполитій, а й в усій Європі. По-перше, ці землі належали чине наймогутнішим та найбагатшим в Європі магнатам, а по-друге, їх заселяв люд, готовий і здатний рішуче боротися за свої інтереси. Інакше кажучи, в новоколонізованій Україні одні з найбагатших в Європі феодалів-гнобителів зіткнулися з одним з найнепокірніших народів. Великою мірою ця ситуація була наслідком того, що Україна відігравала роль кордону. Власне, присутність „Дикого поля” уможливила виникнення козацтва й дала змогу магнатам назбирати величезні землеволодіння.

Вибуховість ситуації посилювалася слабкістю королівської влади в Речі Посполитій. Не в змозі власними силами обороняти кордони, король дарував магнатам величезні ділянки землі за умови, що вони самі захищатимуть їх. З тієї ж причини він мовчки погоджувався, хоч і лише до певної міри, із зростанням козацтва. Проте із швидким посиленням обох цих явищ королівський уряд втратив над ними контроль і нічого не робив, щоб розв’язати протиріччя, що загострювалися на українському пограниччі. Хоч магнати великою мірою спричинилися до освоєння, чи, як висловлювалися польські історики XIX століття, „цивілізування” України, вони також були чинником нестабільності й напруженості, що стали хронічними хворобами суспільства. Керуючись принципом „сильний завжди правий”, вони постійно вдавалися до насильства у конфліктах зі своїми підлеглими та іншими магнатами. Ці егоцентричні, анархічні тенденції, а також слабкість авторитету королівської влади у порубіжних землях змусили поляків визнати, що „ на Україні править беззаконня”. Вимоги шляхти постійно зростали, особливо після того як козацько-селянські повстання, здавалося, зазнали остаточної поразки у 1638 році. На відміну від селян в інших частинах Речі Посполитої та навіть у Західній Україні мешканці Наддніпрянщини не знали тягаря кріпаччини й не бажали приймати її. Незважаючи на те, як їх класифікували магнати, багато з них вважало себе вільними. Серед козаків своєрідним догматом було те, що у 1582 році король Стефан Баторій начебто дарував козакам привілеї, котрі майже зрівнювали їх у правах із шляхтою. Готовність до повстання поєднувалася із вправністю в бою, цією властивою рисою українців пограниччя. Масові повстання в Європі того часу звичайно характеризувалися відсутністю організованості та військової науки. З цієї точки зору Україна відрізнялася від інших країн. Мандрівники-чужоземці часто зауважували, що життя на повному небезпек пограниччі змушувало навіть простих селян та міщан освоювати мистецтво володіння вогнепальною зброєю. До того ж козаки утворювали в повстанському війську ядро добре організованих і високомайстерних вояків. Навіть недавні поразки поглиблювали досвід українського козацтва у боротьбі з регулярною армією. Відтак із посиленням експлуатації народу магнатами в українському суспільстві пограниччя зростала готовність і здатність боротися проти неї. Для грандіозного спалаху бракувало лише іскри. Причини повстання Рідко коли окремі особи так вирішально визначали хід епохальних подій, як це зробив стосовно Великого Українського повстання 1648 року Богдан Хмельницький. З огляду на його величезний особистий вплив на події, що змінили перебіг української та східноєвропейської історії, вченні вважають Хмельницького найвизначнішим військовим і політичним діячем України. Його дебют на історичній сцені в ролі головного актора відбувся під кінець життя, до того ж майже випадково. Хмельницький народився у 1595 році в родині українського шляхтича Михайла Хмельницького, котрий служив у польського магната. За свою службу Михайло отримав хутір Суботів.

Він послав Богдана до школи єзуїтів у Ярославлі, де той дістав добру, як на ті часи, освіту, оволодівши польською та латинською мовами. В 1620 році трапилася трагедія. У великій битві турків з поляками під Цецорою його батько загинув, а сам Богдан потрапив у полон. Провівши в неволі два роки, Хмельницький повертається до Суботова, записується до реєстрових козаків, одружується й займається розширенням свого маєтку. Як заможній і обережний козак, Хмельницький уникає будь-якої участі в повстаннях 1625 та 1638 років. У 1638 році завдяки добрим взаєминам з урядом він отримує посаду писаря Війська Запорозького і в 1646 р. вирушає у складі козацького посольства до короля Владислава IV. Хмельницький стає сотником Чигиринського козацького полку у 50-річному віці. Але життя Хмельницького, а разом з ним і хід історії всього краю змінив один типовий випадок магнатської зажерливості. У 1646 році, польський шляхтич Даніель Чаплинський за підтримки місцевих магнатів напав на Суботів, убив молодшого сина Хмельницького й викрав жінку, з якою щойно овдовілий козацький сотник мав намір одружитися. Коли численні скарги до суду виявилися марними, розлючений Хмельницький вирішив підняти проти поляків повстання й очолити його. Таке раптове перетворення добропорядного прибічника пануючого ладу на бунтаря не було чимось несподіваним для його натури. Пізніше очевидці часто звертали увагу на двоїстість вдачі цього козацького ватажка. Смаглявий і приземкуватий „Хмель”, як його прозивали в народі, був звичайно стриманою, непретензійною, чемною, навіть трохи флегматичною людиною. Але він також міг несподівано вибухнути потоками пристрасті та енергії. В такі хвилини його слова заворожували, ідеї водночас захоплювали й наводили острах, а рішучість діяти здавалася непохитною. Гіпнотичний вплив, що його Хмельницький умів справляти на маси, став очевидним, коли, рятуючись від поляків, які розповідали про його наміри, він з жменькою прихильників у січні 1648 року втікає на Запорозьку Січ. За короткий час він здобуває підтримку запорожців, виганяє із січі польську шляхту й добивається гетьманства. Спочатку заколот, що набирав сили, мав усі ознаки попередніх невдалих повстань: засліплений жадобою помсти, козацький старшина, якого покривдили магнати, втікає на Січ і переконує запорожців встати за свої (і його також) права. Проте у випадку з Хмельницьким винятковий талант організатора, полководця все докорінно змінив. Більше року до втечі на Січ він планував повстання й заручався підтримкою прибічників. Розуміючи, що великим недоліком козаків у боротьбі з поляками була відсутність кінноти, Хмельницький сміливо розв’язує цю проблему й звертається з пропозицією про союз проти поляків до давнього ворога козаків — кримських татар. Кращої нагоди й бути не могло. Саме тоді, коли його посольство прибуло до Криму, взаємини хана з поляками стали вкрай напруженими, й на допомогу козакам на чолі 4-тисячного загону було послано відомого воєначальника Тугай-бея. Навесні 1648 року попереджені про дії Хмельницького поляки послали на південь військо, щоб придушити повстання ще в зародку.

Крм того, Москва завжди створювала внутршн конфлкти  фронти в понево-леному народ, щоб тим. легше зламати його. Пд цим оглядом большевицька система т. зв. клясово боротьби показалася найрафнованшою. Большевики бояться визнати сам факт, що снують нацонально-визвольн змагання уярмлених ними народв  намагаються пдтягнути х пд фальшив поняття внутршньо, клясово боротьби, або аAентурних дй чужостороннх сил. Головним мотивом ц большевицько тактики  переконання, що вже сам вдомост про нацонально-визвольну боротьбу якогось народу можуть розбуджувати  скрплювати подбн прагнення серед нших уярмлених народв та створювати одностайний фронт цих рухв. Положення уярмлених Москвою народв, зокрема вдношення силових потенцялв з одного боку та тактика большевицького мперялстичного поневолення з другого доказують, що одностайнсть протибольшевицько, нацонально-визвольно боротьби всх поневолених народв мусить бути головною засадою  стратег. Стратегя одностайно визвольно боротьби унеможливить Москв розправлятися з кожним нацональним визвольним рухом окремо й за чергою,  примусить  роздляти сво сили на вс фронти одночасно

1. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

2. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

3. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

4. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

5. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

6. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності
7. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття
8. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

9. Китай у середині XVII – на початку ХХ століття

10. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

11. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

12. Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття

13. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

14. Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVII – першої половини XVIII століття

15. Социально-экономическая структура Верхнеудинска в феодальный период (середина XVII в.- 1862 год)

16. Національна політика СРСР в роки перебудови

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

17. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

18. Валовий національний продукт

19. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

20. Система національних розрахунків

21. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

22. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева
23. Формы присяги русских чиновников государю в середине XVII века
24. Школа и педагогика в странах Западной Европы и в Северной Америке (середина XVII - конец XVIII в. )

25. Етикет та його національні особливості

26. Національна система масових електронних платежів

27. Національний банк України

28. Національний банк України та особливості його функціонування

29. Функції Національного банку України

30. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

31. Національна депозитарна система України

32. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Поняття національного доходу та його використання

34. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

35. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

36. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

37. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

38. Історія воєн у Швеції в XVII столітті
39. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття
40. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

41. Наука і техніка ХХ століття

42. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

43. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

44. Османская империя в середине XVII-первой половине XIX в.в.

45. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

46. Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

47. Польська шляхта другої половини XIX століття

48. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50

49. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

50. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття

51. Україна на рубежі XXI століття

52. Українське національне відродження ХІХ ст.

53. Формування українського національного руху

54. Чехословаччина у 30- х рр. ХХ століття
55. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства
56. Бертольд Брехт і німецький театр ХХ століття

57. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

58. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

59. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

60. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

61. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

62. Срібне століття

63. Українське кіно початку ХХ століття

64. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Американська поетика кінця ХІХ – початку ХХ століття

66. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

67. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

68. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

69. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

70. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"
71. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права
72. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

73. Особливості національної економіки Тунісу

74. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

75. Національні моделі корпоративного управління

76. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

77. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

78. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

79. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

80. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

81. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

82. Етнонаціональні відносини й національна політика

83. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

84. Українська національна ідея

85. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

86. Психоаналіз - один з найважливіших і дискусійних напрямів ХХ століття
87. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України
88. Російська православна церква в XVII столітті

89. Національно-культурні товариства угорців Закарпаття

90. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

91. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

92. Національні системи класифікації готелів

93. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

94. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

95. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

96. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

98. Баланси народного господарства і система національних рахунків

99. Економічна і національна безпека України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.