Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра &quo ;Фінанси транспорту&quo ;КУРСОВА РОБОТА з дисципліни &quo ;Фінанси&quo ; на тему: &quo ;ФІНАНСОВИЙ РИНОК І ЙОГО РОЛЬ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ&quo ;Виконала: студентка групи 3-ФКиїв - 2008 рік ЗмістВступ Розділ 1. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці 1.1 Ринок, як економічна категорія, його фінансовий механізм 1.2 Фінансовий ринок: структура, функції, суб’єкти та об’єкти фінансового ринку 1.3 Класифікація фінансового ринку Розділ 2. Фінансові ринки в Україні на сучасному етапі 2.1 Розвиток ринку цінних паперів: проблеми й перспективи 2.2 Аналіз стану та розвитку фондового ринку України Висновки Список використаних джерел ВступДана тема є ефективною, оскільки, ключовим елементом конструкції &quo ;ринкової економіки&quo ; є ринок. Ринок - це складне багатогранне явище. Ринкові відносини суттєво відрізняються в різних країнах за ступенем розвитку, особливостями модифікації, рівнем зрілості, історичними, соціальними та іншими ознаками. На фінансовому ринку відбувається перелив коштів, при якому вони переміщуються від тих, хто має їх надлишок, до тих, хто потребує інвестицій. При цьому кошти спрямовуються так: хто не може їх ефективно використати, до тих, хто використовує їх продуктивно. Це сприяє підвищенню продуктивності та ефективності економіки в цілому, а також поліпшенню економічного добробуту кожного члена суспільства. На фінансовому ринку ті, що мають вільні фінансові ресурси, передають їх іншим учасникам ринку, які опосередковано через суб'єктів ринку або безпосередньо використовують залучені ресурси для фінансування різних галузей економіки, забезпечення потреб населення та потреб державного бюджету. Фінансові ресурси надаються на умовах позики або на умовах спів власності, коли інвестор набуває прав власності на придбані за інвестовані кошти матеріальні чи нематеріальні активи. Тому фінансовий ринок можна визначити як ринок, на якому випускають, продають і керують фінансові інвестиції. Мета даної курсової роботи розглянути фінансовий ринок, як економічну категорію, його фінансовий механізм, суб’єкти та об’єкти ринку, функції та класифікацію. Фінансовий ринок - це ринок, на якому визначається попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти. Фінансовий ринок є похідною трансформаційних процесів і повинен бути створений відповідно до таких критеріїв, як відкритість, справедливість і необоротність. Він повинен управляти потоками інформації, заохочувати тих, хто виконує правила, карати порушників і гарантувати кожному інвестору, що він може розбагатіти чи збанкрутувати на зовсім рівнях умовах з усіма іншими. Сучасний рівень розвитку фінансового ринку в розвинених країнах обумовлюється, головним чином, рівнем накопичення, господарськими традиціями, розмірами суспільного багатства та благополуччям нації. На фінансовому ринку формуються взаємовідношення заощаджень та інвестицій, де для залучення заощаджень вкладника необхідно запропонувати прибуток, що мінімально компенсуватиме втрати від інфляції.

Розділ 1. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці 1.1 Ринок, як економічна категорія, його фінансовий механізмНайпопулярнішим словом сьогодні в нашому суспільстві як на побутовому рівні, так і в наукових працях, публіцистиці є слово &quo ;ринок”. Зумовлено це переходом України в нову систему координат, якою для нас є ринкова економіка. Які ж причини її виникнення, умови, в яких вона відтворюється, функції, які виконує в суспільстві? Для того, щоб відповісти на ці запитання, слід з’ясувати, що являє собою ринок. В науковому плані ринок являє собою складне багатопланове поняття, тому важко дати яке-небудь єдине визначення ринку, яке б повністю відобразило його суть. Суттєвість даного поняття заключається в тому, що ринок - це сукупність економічних відносин, які виникли з приводу купівлі-продажу товарів та послуг в грошовій формі. Ринок - це складне багатогранне явище. Ринкові відносини суттєво відрізняються в різних країнах за ступенем розвитку, особливостями модифікації, рівнем зрілості, історичними, соціальними та іншими ознаками. В кожній країні держава використовує певний господарський механізм для впливу на процес відтворення. Склад і структура господарського механізму визначається рівнем розвитку економіки, відносинами власності, історичними та національними особливостями розвитку суспільства. Одним із елементів господарського механізму є фінансовий механізм. Фінансовий механізм - це сукупність конкретних форм і методів забезпечення розподільчих і перерозподільних відносин, утворення доходів, фондів грошових коштів. Яким же чином і з допомогою яких форм та методів здійснюється розподіл та перерозподіл виробленого суспільного національного продукту та національного доходу? Перш за все вказані процеси знаходять відображення у фінансовому плануванні - діяльності по складанню планів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів на рівні окремих суб’єктів господарювання, їх об’єднань, галузевих структур, територіально-адміністративних одиниць, країни в цілому. У фінансових планах вказуються основні пропорції розподілу створеної вартості через задоволення власних виробничих потреб, спрямування частин коштів на сплату податків обов’язкових зборів, стимулювання працюючих, інвестування тимчасово-вільних коштів та ін. У фінансовому плануванні важливим є застосування принципів наукового обґрунтування показників плану і забезпечення їх стабільності, використання їх стабільних норм і нормативів математичних методів та електронно-обчислюваних машин. При виконанні фінансових планів виникає потреба в оперативному управлінні, як діяльності, пов’язаній із необхідністю втручання в розподільчі процеси з метою ліквідації диспропорції, подоланню “вузьких місць”, своєчасному перерозподілу коштів, забезпеченню досягнення запланованих результатів. Як при складанні фінансових планів, так і при їх виконанні, а також по закінченні певних періодів проводиться фінансовий контроль, спрямований на перевірку правильності вартісного розподілу і перерозподілу валового національного продуту і національного доходу за відповідними фондами грошових коштів та їх використанням за цільовим призначенням.

Фінансовий контроль є необхідною умовою безперебійного і поступового розвитку економіки країни. Здійснення системи розподільчих і перерозподільних відносин відбувається із використанням методів фінансового забезпечення суб’єктів господарської діяльності, основними з них є: бюджетне фінансування як надання коштів з бюджету на безповоротних засадах; кредитування - це надання коштів на принципах поворотності, платності, строковості і забезпеченості; самофінансування передбачає відшкодування видатків суб’єктів господарювання по основній діяльності та її розвитку за рахунок власних джерел; оренда (лізинг) - це передача майна у користування за певну плату і на певний строк; інвестування - процес вкладання грошей в ті чи інші об’єкти з розрахунком на збільшення їх вартості, а також отримання додаткового доходу; фінансове регулювання, яке відбувається, в першу чергу і головним чином, через оподаткування як вилучення частини доходів підприємств і організацій, а також населення спрямування цих коштів в бюджети на державні цільові фонди для задоволення державних потреб. В умовах ринкової економіки використання адміністративних методів впливу надто обмежене, тому головний акцент у регулюванні економіки робиться на оподаткуванні. Конкретними формами здійснення процесів розподілу і перерозподілу створеної вартості є фінансові важелі, до яких відносяться податки, обов’язкові збори, норми амортизаційних відрахувань, норми витрачання коштів в бюджетних установах, орендна плата, процент за кредит, дотації, субсидії, субвенції, заохочувальні фонди, штрафи, пеня, премії та ін. Особливістю фінансових важелів є те, що вони засновуються на врахуванні економічних інтересів держави, підприємств, організацій, населення. Звичайно, що серед всіх фінансових важелів особливе місце займають податки та збори з допомогою яких держава мобілізує кошти для використання покладених на неї функцій, а також впливає на підприємницьку діяльність та стимулює її, сприяє інвестиційній активності, визначає пропорції нагромадження і споживання, забезпечує раціональне використання обмежених природних ресурсів тощо. Система оподаткування в Україні знаходиться в процесі реформування, завданнями якого є: послаблення податкового тиску на виробників, надання пільг інвесторам та експортерам готової продукції, забезпечення стабільності і простоти у справлянні податків, уникнення подвійного оподаткування, посилення відповідальності за сплату податків. Одним з напрямів впливу держави на темпи суспільного відтворення є встановлення норм амортизаційних відрахувань, визначення методів нарахування амортизації, застосування прискореної амортизації з метою сприяння розвитку науково-технічного прогресу. При цьому особливого значення набуває наукове обґрунтування розмірів норм амортизації тому що, як їх значене збільшення, так і зменшення має негативні наслідки. Спеціальні фінансові пільги також сприяють створенню сприятливих умов для окремих господарських суб’єктів і застосовуються переважно у вигляді повного або часткового звільнення від податків, застосування диференційованих ставок оподаткування, виключення певних сум з оподатковуваних доходів, надання права на проведення прискореної амортизації.

Пасхи остров (Рапануи)P вулканический остров в восточной части Тихого океана (территория Чили). Патагония природная область в Южной Америке, к югу от рек Рио-Колорадо и Рио-Негро и к востоку от Анд (территория Аргентины). Пегу город в Бирме, на реке Пегу, административный центр области Пегу. Пенджаб (Панджаб)P историко-геогра-фическая область в Южной Азии, в северной части Индо-Гангской равнины (территория Индии и Пакистана). Персия официальное название Ирана до 1935Pг. Пиренеи горная система на юго-западе Европы, между Бискайским заливом и Средиземным морем, находится на территории Испании, Франции, Андорры. Питкэрн вулканический остров в юго-восточной части Тихого океана, в Полинезии. Плимут город (административный округ) в графстве Девоншир на полуострове Корнуолл. Подветренные острова (Южно-Антильские острова)P группа островов в Карибском море, южная часть архипелага Малые Антильские острова. Полинезия одна из основных групп островов в Океании, в центральной части Тихого океана, протянулась от Гавайских островов на севере до Новой Зеландии на юге. Померания с XIIPв. герцогство на побережье Балтийского моря, с нач. XIXPв. до 1945Pг. прусская провинция (главным образом Западное Поморье) (ныне территория Польши и ГДР)

1. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

2. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

3. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

4. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

5. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

6. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни
7. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами
8. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

9. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

10. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

11. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

12. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

13. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

14. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

15. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

16. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни

17. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

18. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

19. Ринок фінансових послуг

20. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

21. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

22. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України
23. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
24. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок

25. Фінансовий ринок

26. Фінансові послуги на фондовому ринку, функції фінансових посередників

27. Ціноутворення на фінансовому ринку

28. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

29. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

30. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

31. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

32. Ринок праці та його регулювання

Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее
Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика

33. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

34. Сфера послуг в ринковій економіці

35. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів

36. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

37. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

38. Світові ринки зброї та військового спорядження
39. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
40. Флотація на фондовому ринку

41. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

42. Міжнародний ринок туристичних послуг України

43. Поняття та структура світового ринку

44. Ринок зерна в Україні

45. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

46. Роль держави в економіці

47. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

48. Види ринку

Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики

49. Суть і функції ринку

50. Ринок цінних паперів

51. Ринок цінних паперів

52. Рио-де-Жанейро

53. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

54. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
55. Ринок горілки в Україні
56. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

57. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

58. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

59. Ринок цінних паперів

60. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

61. Страховий ринок

62. Страховий ринок України

63. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

64. Технічний аналіз фондового ринку

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Фондовий ринок України

66. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

67. Банки як учасники ринку ціних паперів

68. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

69. Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку цукру

70. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки
71. Проблеми агропромислового комплексу в ринковій системі
72. Ринок картоплі та овочів

73. Ринок цукру

74. Виробництво зерна, його економічна ефективність

75. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

76. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

77. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

78. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

79. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

80. Правові виміри свободи і несвободи

Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды

81. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

82. Ринок телевізійних програм

83. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

84. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

85. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

86. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів
87. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки
88. Маркетинг просування товарів на ринок

89. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

90. Реклама в інфраструктурі сучасного ринку

91. Розробка стратегії диверсифікації послуги "контекстна реклама" рекламного агентства ADLABS (Лабораторія Інтернет-реклами) на ринку Інтернет-реклами м. Києва

92. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

93. Стратегії проникнення на ринок

94. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

95. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

96. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)

97. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

98. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

99. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.