Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Робота з документами, що містять комерційну таємницю

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ 1. Поняття комерційної таємниці 2. Умови віднесення інформації до комерційної таємниці 3. Заходи щодо захисту комерційної таємниці 4. Особливості діловодства 5. Зберігання документів, що містять комерційну таємницю Висновок Література, яка використовувалась Вступ В сучасних умовах глобальної інформатизації суспільства, стрімкого розвитку стосунків ділового партнерства (в тому числі і закордонних контактів) помилковим було б думати, що професія секретаря-референта обмежується прийманням відвідувачів, відповідями на дзвінки, носінням документів на підпис керівникові. Так було в недалекому минулому. Сьогодні ж секретар - це універсальний (і свого роду унікальний) фахівець, що може практично все. А для цього, зрозуміло, він повинен володіти відповідними знаннями із найрізноманітніших галузей науки і техніки, зокрема, інформатики, педагогіки, психології, документознавства, етики і естетики, мовознавства та ін. Звідси і складність професії, труднощі в роботі, особливо початківця. Легко працювати тільки поганому секретарю, але такі, як правило, довго не затримуються на цій посаді. Зайве наголошувати, що секретар - це обличчя фірми, її імідж, зрештою, її фінансова успішність і стабільність. Ділові партнери, спілкуючись насамперед із секретарем, складають думку про всю організацію, і потім цю думку дуже важко змінити. Сучасне суспільство потребує все більше кваліфікованих спеціалістів з такої важливої сфери управлінської діяльності, як референтна справа. Лише на перший погляд може здатися, що професія секретаря-референта досить проста і працювати ним зможе будь-хто. Заглибившись у суть справи, розуміємо, що ця праця потребує не тільки відмінних фахових знань, а й багатьох особистих якостей, які є далеко не в кожного. Тема курсової роботи – «Робота з документами, що містять комерційну таємницю». Мета курсової роботи – ознайомитися з поняттям комерційної таємниці, умовами віднесення інформації до комерційної таємниці, з заходами щодо захисту комерційної таємниці, особливістю діловодства, та зберіганням документів, що містять комерційну таємницю. 1. Поняття комерційної таємниці В умовах конкуренції між фірмами, підприємствами, установами актуальною проблемою стає збереження інформації, що становить їхню комерційну таємницю. Комерційна таємниця - один із видів таємниці, яка охороняється кримінально-правовими засобами (поряд з таємницею державною, службовою, голосування, усиновлення тощо). Поняття такої таємниці міститься в ст. 30 Закону України від 27.03.91,Пpo підприємства в Україні&quo ; (Відомості Верховної Ради Української РСР. -1991. - № 24 - Ст. 272), де „ під комерційною таємницею підприємства маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам&quo ;. Комерційна таємниця - це виробнича, науково-технічна, управлінська, фінансова та інша інформація, що використовується для досягнення комерційної мети (одержання прибутку, уникнення збитків, чесного здобуття переваги над конкурентами) і яка вважається конфіденційною.

До конфіденційної інформації належать також ідеї, винаходи, відкриття, технології, індивідуальні особливості комерційної діяльності, які дають змогу успішно конкурувати. 2. Умови віднесення інформації до конфіденційної таємниці Умовно інформацію, що становить комерційну таємницю підприємства, можна поділити на ділову та науково-технічну (технологічну) інформацію. До ділової інформації належать: відомості про розміри прибутків, собівартість випущеної продукції; плани та обсяги реалізації продукції (плани маркетингу, дані про характер та обсяг торговельних операцій, рівні цін, наявність товарів); відомості про фінансовий аспект діяльності підприємства (за винятком фінансових звітів); плани рекламної діяльності; списки торговельних та інших клієнтів, посередників, конкурентів, відомості про їх фінансове становище тощо. До науково-технічної інформації належать: методи та способи виробництва (особливо нові розробки), нові технології, напрями модернізації відомих технологій та процесів, відомості про конструкції машин та обладнання, креслення, схеми, програмне забезпечення ПК тощо. Основні умови віднесення інформації до комерційної таємниці: - дійсна або потенційна комерційна важливість інформації; - відсутність вільного доступу до інформації на законних підставах; - вжиття заходів володарем інформації для її охорони та збереження конфіденційності. Для організації зберігання конфіденційної інформації комерційного підприємства необхідно визначити інформацію, що становить комерційну таємницю та забезпечити порядок її захисту. Якщо ці умови не виконуватимуться, то підприємство не матиме законних підстав для притягнення працівників до відповідальності за розголошення чи передання інформації, що містить комерційну таємницю. Розголошенням комерційної таємниці є повідомлення стороннім особам без згоди уповноваженої особи відомостей, які відповідно до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, людьми, якими ці відомості були довірені в установленому порядку чи стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю). В цілому зазначене поняття, як і поняття «збирання», „ викорискання &quo ; роз'яснене в Законі України від 7 червня 1996 р. „ Про захист від недобросовісної конкуренції&quo ; / Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. - Ст. 164/. Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства, порядок схоронності та доступу до конфіденційної інформації, а також правила її використання визначає керівник. Органи державної влади та місцевого самоврядування не мають права втручатися у визначення та схоронність комерційної таєм-ниці (крім випадків, передбачених чинним законодавством). Основна мета захисту конфіденційної інформації полягає в тому, щоб запобігти розголошенню інформації та володінню нею конкурентами. Часто необхідно забезпечувати захист і „ чужих&quo ; комерційних таємниць, про які можна довідатися з „ додаткових&quo ; джерел. Якщо не буде такого захисту, то підприємство може втратити клієнтів і вигідних партнерів.

3. Заходи щодо захисту комерційної таємниці Захист комерційної таємниці полягає у здійсненні таких заходів: - забезпечення обліку та схоронності документів, які містять комерційну таємницю; - використання організаційних, технічних та інших засобів захисту конфіденційної інформації; - обмеження доступу до носіїв конфіденційної інформації; - встановлення правил віднесення інформації до комерційної таємниці; - розробка інструкцій щодо дотримання режиму конфіденційності та виконання їх особами, які мають доступ до конфіденційної інформації; - здійснення контролю за дотриманням встановленого режиму охорони комерційних таємниць. З метою обмеження доступу до інформації, що містить комерційну таємницю, керівник повинен видати спеціальний наказ про введення „ Переліку відомостей, що містять комерційну таємницю підприємства&quo ;, з зазначенням заходів щодо охорони цих відомостей, визначення кола осіб, які мають доступ до цієї інформації, правил роботи з документами, що мають гриф „ комерційна таємниця&quo ;. Відповідальні працівники підприємства повинні під розписку ознайомитися з наказом та додатком до нього. Зразок переліку відомостей, що є комерційною таємницею підприємства: Додаток до наказу від 01.04.07 Директор фірми „Пошук&quo ; Перелік відомостей, що є комерційною таємницею фірми „Пошук&quo ; Розмір кредитів, що їх взяла або планує взяти фірма. Обсяг виробництва продукції (за місяць, квартал, рік). Назви фірм-контрагентів. Розмір прибутку, отриманого за місяць, квартал, рік. Розподіл прибутку. Мета, завдання і тактика переговорів з діловими партнерами. Умови комерційних контрактів, платежів, послуг. Потреба у придбанні товарів чи одержанні послуг. Заробітна плата працівників підприємства. Характер і репутація персоналу фірми. Регіони збуту продукції. Тематика маркетингових досліджень на підприємстві. Директор С. Д. Букорос підпис М.П. 4. Особливості діловодства Діловодство в разі роботи з документами, що містять комерційну таємницю, має свої особливості. Так, наказом керівника призначається посадова особа (особи), яка відповідає за облік, зберігання та використання документів, що мають гриф обмеження доступу. Нею може бути і секретар, для якого робота з документами належить до основних службових обов'язків, або відповідальний працівник, для якого виконання цих функцій становитиме додаткове навантаження. Гриф конфіденційності, на відміну від грифу таємності, означає, що право власності на інформацію, яка міститься в документі, належить підприємству. Якщо інформація, що становить комерційну таємницю, міститься в документах, які належать підприємствам-партнерам, то про нерозголошення її має бути зазначено в тексті, договорі між цими підприємствами. Якщо на документі не проставлено гриф обмеження доступу й у тексті немає вказівок на конфіденційність, то це означає, що автор та особи, які підписали чи затвердили документ, передбачили всі можливі наслідки вільної (без обмеження доступу) роботи з документом. На документі з грифом „КТ&quo ; („Конфіденційно&quo ;) зазначається кількість примірників документа і місцезнаходження кожного з них.

Дві треті ув'язнених, померлих під час Другої світової війни, загинули саме у цей час, ставши жертвами тифу, дизентерії, голоду і нескінченних затримок у зруйнованих мережах постачання. Це підтверджено офіційними даними. Наприклад, у Дахау, згідно з відомостями Міжнародної комісії 54 ув'язнених померли в січні 1944 р. і 101 — у лютому 1944 р. А в 1945 р. 2888 осіб померли в січні і 3977 — в лютому! З усіх 25613 ув'язнених, які померли в цьому таборі в 1940–1945 рр., 19296 загинули під час останніх семи місяців! У той час повітряний тероризм союзників вже не переслідував жодної військової мети, тому що їхня перемога була забезпечена на початку 1945 р. Жахи останніх нальотів не були потрібні з жодної військової причини. Якби не дике божевілля цих ударів наосліп, то тисячі ув'язнених вижили б, а не перетворилися на похмурі експонати Освенціму в квітні-травні 1945 р. Як хмари мух летять на падло, так натовпи представників преси та телебачення жадібно оточили ці експонати, клацаючи фотоапаратами і камерами. Тіла знімали в різних ракурсах, і ця сенсаційна інформація, безсумнівно, представляла собою комерційну цінність

1. Публічні виступи в роботі секретаря-референта

2. Понятие о документе, корреспонденции и делопроизводстве. Унификация и стандартизация документов. Система документации

3. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

4. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

5. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

6. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження
7. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність
8. Електронна книга як вид документа

9. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

10. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки

11. Текст як основа службового документа

12. Гра, як провідний метод у роботі гуртка образотворчого мистецтва для першокласників

13. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

14. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

15. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

16. Громадські роботи як форми співпраці служби зайнятості з роботодавцями

Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей

17. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

18. Молодь як об’єкт соціальної роботи

19. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

20. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами

21. Учредительные документы и государственная регистрация юридического лица

22. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)
23. Должностные обязанности секретаря-машинистки
24. Латинский язык (Контрольна робота)

25. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

26. Исторический портрет кабинет-секретаря Петра I – Макарова Алексея Васильевича

27. Учебник по языку разметки гипертекстовых документов HTML.

28. Создание документов HTML

29. Трансформация XML документов

30. Оформление выходных документов в электронных таблицах QUATTRO PRO

31. Использование полей и закладок для редактирования и обработки информации в документах Word

32. Создание текстовых документов с помощью MS Word

Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Системы адаптивного управления роботами

34. Криминалистическое исследование документов. Новые и перспективные методы исследования письменной речи

35. Киотский протокол. Суть и цели данного документа. История его составления и подписания странами-членами мирового сообщества

36. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

37. Шагающие роботы

38. Зарождение современных компьютерных роботов
39. Системы адаптивного управления роботами
40. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

41. Регистрация документов как ключевой этап работы с документами

42. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

43. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

44. Пакет документов по курсу "Делопроизводство"

45. Делопроизводство. Справочно-информационная документация. Подготовка документов к архивному хранению

46. Пример должностной инструкции секретаря-референта

47. Профессия секретаря (Оформление машинописной страницы)

48. Исходный документ по отбору кандидатов на вакантную должность

Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

49. Правила составления и оформления документов

50. Унификация и стандартизация управленческих документов

51. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

52. Политика Германии в Комитете по невмешательству (по немецким дипломатическим документам)

53. Конфігурації композитних рамок в англомовному художньому тексті

54. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?
55. Несвоевременные мысли М.Горького - живой документ русской революции
56. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

57. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

58. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

59. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

60. Номенклатура дел. Подготовка документов для хранения в архиве

61. Оформление и составление основных видов управленческих документов

62. Специфика работы секретаря

63. Материальна основа документа

64. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы

65. Легализация документов

66. Документы, о которых вы должны знать, когда покупаете машину

67. Система нормативных документов в строительстве

68. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

69. Виды обработки документов

70. Документы, необходимые для создания общества с ограниченной ответственностью
71. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості
72. Іслам як монотеїстична релігія

73. Исследование исторических документов

74. Техническое зрение роботов

75. Рабочее место секретаря

76. Документы как источники доказательств

77. Необережність як форма вини

78. Проблемы классификации документов

79. Секретар керівника

80. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

81. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

82. Обзор нормативных документов по охране окружающей среды

83. Документы в торговых операциях

84. Характеристика нормативных документов по бухгалтерскому учету

85. Организация и работа с документами

86. Структура западной финансовой отчетности. Система финансовых отчетных документов
87. Аудит денежных средств и денежных документов
88. Адам Сміт як економіст

89. Планирование и управление корректировкой конструкторских документов по результатам изготовления и испытаний опытного образца (партии) при выполнении ОКР

90. Технология работы с документами в современных условиях

91. Представительские расходы. Первичные документы

92. Организация контроля над исполнением распорядительных документов в администрации (правительстве) субъектов российской федерации

93. Деловые и личные качества секретаря-референта

94. Исполнительная надпись нотариуса - документ для принудительного исполнения

95. Юридичні особи як суб

96. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы

97. Стилеобразующие средства на уровне слова в документах XVII века (на примере жанра "Память")

98. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

99. Булгаков Яков Иванович


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.