Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Планування доходів та витрат в комерційному банку

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗмістВступ Розділ І. Теоретико-методологічні основи регулювання доходів та витрат комерційного банку. Характеристика джерел формування валового доходу Управління умовно-постійними і змінними витратами Методика обліку результатів комерційної діяльності Узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду створення банківських резервів Розділ ІІ. Планування доходів та витрат в акціонерному банку соціального розвитку ” Укрсоцбанк ”. 2.1.Виявлення наявних фінансових можливостей ” Укрсоцбанку 2.2.Оцінка ефективності діяльності ” Укрсоцбанку ” за 2004-2006 р. р 2.3.Обгрунтування вартості банківських послуг ( 2007 рік) з урахуванням структури витрат Розділ ІІІ. Розробка заходів із підвищення рейтингу банківських установ 3.1.Пошук оптимальної методики рейтингового оцінювання 3.2.Шляхи покращення конкурентоздатності вітчизняних банків Висновки Список літератури Додатки ВСТУП Ринкова економіка вимагає від українських комерційних банків підвищення ефективності управління банківською діяльністю. Важлива роль у реалізації цієї задачі відводиться аналізу банківської діяльності. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банку, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності проведення активних і пасивних операцій, оцінюються результати діяльності банку, його окремих підрозділів. Таким чином, успішний розвиток і надійність банківської системи України в сформованих економічних умовах багато в чому залежить від постановки в комерційних банках аналітичної роботи, що дозволяє давати реальну і всебічну оцінку досягнутим результатам діяльності банків, виявляти їхні сильні і слабкі сторони, визначати конкретні шляхи вирішення виникаючих проблем. Аналіз банківської діяльності є основою ефективного управління банком, вихідною базою прийняття управлінських рішень на всіх рівнях банківського менеджменту. Відомо, що, коли в банку будуть клієнти, то й банк у такому разі буде процвітати, і навпаки. Але у той же час, якщо банк переживатиме скрутне фінансове становище і не зможе вчасно і повністю виконувати свої зобов'язання, то клієнти такого банку так само можуть істотно постраждати, бо вони зберігають свої кошти на різних банківських рахунках. Варто також окремо виділити населення країни, чиї заощадження є одним із самих зручних видів банківських ресурсів (тому що це ресурси довгострокового характеру і порівняно недорогі, що сприяє одержанню банком порівняно високого прибутку). Тому держава, будучи за Конституцією України гарантом стабільності в країні (зокрема й у грошово-кредитній сфері), піклується про міць банківської системи. На це спрямовано діяльність такого державного органу як Національний банк України (НБУ), однією з функцій якого і є забезпечення стабільності банківської системи країни. Економічна криза, що відбувається в країні, з граничною ясністю показала роль банків як опорних пунктів платіжного обороту народного господарства. Однак на даному етапі розвитку банківської системи комерційні банки переживають важкі часи становлення.

Багато з них цікавляться не прибутком, а яким чином вистояти та не поповнити ряди банкрутів. Це зв’язано не тільки з економічною нестабільністю в Україні, але й з тим, що діяльність банків пов’язана з великим ризиком, яким необхідно вміло управляти. Банк можна назвати “лакмусовим папірцем” функціонування народного господарства в цілому. При сприятливих умовах та нормальних темпах розвитку народногосподарського комплексу в цілому добре розвиваються і банківські установи; а у випадку погіршення фінансового стану підприємств, дефіциту фінансів держави, в сфері фінансово-кредитних установ з’являються проблеми з вільними грошовими коштами, збільшується контроль з боку Національного банку та інших дежавних органів, що зменшує ініціативу і в кінцевому результаті впливає на наслідки роботи банківської установи, тобто прибуток. Тому проблеми розвитку банківської системи — це в першу чергу проблеми розвитку економіки в цілому. Вибір даної теми обумовлюється тим, що в сучасних умовах питання планування доходів та витрат комерційних банків і забезпечення їх стабільності набувають особливої гостроти та потребують серйозного вивчення. Метою даної роботи є дослідження сучасного стану процесів планування та формування доходів банку, управління витратами і використання результатів діяльності комерційних банків України, виявлення основних проблем та недоліків в діяльності банків та пошук шляхів їх усунення. Таким чином, об’єктом дослідження даної роботи є доходи і витрати, а предметом — особливості його планування в комерційних банках. Згідно з метою роботи, була визначена наступна структура даної роботи: Розділ І - розкриває особливості діяльності банку як суб’єкта підприємницької діяльності, визначає теоретико-методологічні основи регулювання доходів та витрат комерційного банку. Розділ ІІ - Розкриває механізм здійснення планування доходів та витрат комерційного банку на прикладі акціонерного банку соціального розвитку ”Укрсоцбанку”. Виявляє наявні фінансові можливості банку, розглядається ефективність діяльності ”Укрсоцбанку” в період з 2004-2006 роки та аналізує вартість послуг з урахуванням структури витрат банку. Розділ ІІІ - Розглядає сучасний стан банківської системи та українських комерційних банків зокрема з висвітленням проблем, що безпосередньо стосуються діяльності комерційних банків на Україні. Також пропонує заходи з підвищення рейтингу банківських установ, ефективності діяльності та їх фінансової стійкості. По завершенні роботи зроблені висновки в процесі дослідження питання плануваня доходів та витрат комерційних банків. При виконанні дипломної роботи були використані різні методи економічних досліджень як загальнонаукові, так і специфічні. До перших відносяться методи формальної та діалектичної логіки, до других — статистичні методи. Теоретична частина дослідження даної теми здійснювалась на підставі наукових робіт таких вчених як Гладких Д.М., Давидова Л.В., Вовчак О.Д., Донченко Л.В., Кириченко О.І., Заруба Ю.О., Стоян В.М., Раевський К.Є. та ін., а практична - на основі фактичних даних, представлених Департаментом банківського нагляду та Департаментом бухгалтерського обліку та розрахунків в акціонерному банку соціального розвитку ”Укрсоцбанк”, планово-економічним управлінням, управлінням ресурсної діяльності, департаментом інформаційно-комунікаційних систем, кредитним відділом.

РОЗДІЛ І Теоретико-методологічні основи регулювання доходів та витрат комерційного банку Характеристика джерел формування валового доходу Джерелами доходів комерційного банку є різні види бізнесу. До елементів банківського бізнесу можна віднести: позичковий бізнес, дисконт-бізнес, охоронний бізнес, гарантійну діяльність банку, бізнес з цінними паперами, бізнес, заснований на прийомі внесків і здійсненні операцій з доручення вкладників, на кореспондентських відносинах з іншими банками, на наданні нетрадиційних банківських послуг. Позичковий бізнес включає два складених елементи - надання позичок клієнтам (юридичним і фізичним особам) і передача в тимчасове користування вільних ресурсів іншим комерційним банкам за процентну винагороду. Друга частина позичкового бізнесу може мати форму міжбанківського кредиту або термінового депозиту в іншому банку. Умовою розвитку позичкового бізнесу у виді продажу вільних ресурсів є наявність ліній оперативного зв'язку між кредитними установами, поява надійних посередників, що спеціалізуються на перерозподілі ресурсів на банківському ринку, а також розумне керування коррахунком. Доход від позичкового бізнесу виступає у формі відсотка. Дисконт-бізнес заснован на операціях по покупці банком неоплачених векселів, чеків і вимог з визначеною знижкою - дисконтом. Різновидом бізнесу є факторингові операції банку. Останні можуть бути двох видів: із правом регресу (з оборотом ) і без права регресу (без обороту ). У першому випадку банк має право стягнути непогашене платником зобов'язання з одержувача засобів (постачальника). В другому випадку такого права в банку немає і він тому ризикує більше, вимагаючи і більш солідну винагороду. Винагорода банку за факторинговую операцію зменшує доход постачальника від проданої продукції, представляє знижку з її вартості. Його розмір складається з двох елементів: 1) відсотка за використання кредитних ресурсів банку за період від покупки їм неоплаченої вимоги до надходження платежу і 2) комісійні винагороди за послугу, величина якого коливається в залежності від ризику, зв'язаного з видом факторингової операції. Оскільки комісія при факторингових операціях сполучена з процентними платежами за вартість ресурсів, і розмір дисконту встановлюється у відсотку від вартості вимоги, доход від факторингових операцій звичайно відносять до процентних доходів банку . Охоронний бізнес заснований на трастових (довірчих) і агентських послугах, яким відповідають і банківські операції. Цей бізнес дає банкові доход у формі комісії за керування майном клієнта (нерухомістю, цінними паперами, засобами на рахунку) або за виконання окремих конкретних операцій з доручення, зв'язаних з цим майном. Наприклад, на основі трастового договору банк бере на себе зобов'язання по розміщенню коштів клієнта, зобов'язуючи забезпечити останньому визначений рівень доходу. При агентських послугах клієнт чітко обмовляє зміст операції по розміщенню його засобів. При трастових операціях ризик більше в зв'язку з тим, що доход клієнта, обумовлений договором, може бути менше доходу банку. Відповідно і комісія за трастові послуги вища, ніж по агентських операціях.

К лицам, которые могут быть объектом проверки Национального банка Украины, относятся: 1) владелец существенного участия в банке, если Национальный банк Украины считает, что он не отвечает требованиям, установленным настоящим Законом относительно существенного участия, или отрицательно влияет на финансовую безопасность и стабильность банка; 2) лицо, которое приобрело существенное участие в банке без письменного разрешения Национального банка Украины. Объектом проверки Национального банка Украины может быть также лицо, в отношении которого имеется достоверная информация об осуществлении этим лицом банковской деятельности без банковской лицензии. Статья 73. п. При нарушении настоящего Закона или нормативно-правовых актов Национального банка Украины, что привело к значительной потере активов или доходов, и наступлении признаков неплатежеспособности банка Национальный банк Украины имеет право отозвать лицензию и инициировать процедуру ликвидации банка согласно положениям настоящего Закона. Если в действиях руководителя банка или физического лица либо представителя юридического лица владельца существенного участия, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, не установлен состав преступления, но имеет место нарушение требований настоящего Закона или нормативно-правовых актов Национального банка Украины или если такое лицо признано виновным в совершении корыстного преступления с назначением наказания без лишения свободы, Национальный банк Украины имеет право выдать банку распоряжение об освобождении такого лица от должности или запрете пользоваться правом голоса приобретенных акций (паев)

1. Доходи та витрати комерційного банку

2. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

3. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

4. Організація кредитної роботи в комерційному банку

5. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

6. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.
7. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"
8. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

9. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

10. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

11. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

12. Комерційні банки та їх види

13. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

14. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

15. Ризик кредитних операцій комерційного банку

16. Комерційні банки

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки

17. Процентна політика комерційного банку

18. Диференціація відсоткової ставки комерційного банку

19. Кредитний механізм в комерційних банках

20. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

21. Оцінка фінансового стану комерційного банку

22. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")
23. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"
24. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

25. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

26. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

27. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

28. Сутність витрат та методи їх зниження

29. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

30. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

31. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

32. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

33. Совершенствование доходов и расходов Национального банка Украины

34. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

35. Валютні операції банку та валютні ризики

36. Планування та фінансування заходів з охорони праці

37. Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області

38. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
39. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження
40. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

41. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

42. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах

43. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

44. Планування бізнесу в сфері деревообробки та виготовлення столярних виробів

45. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень

46. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

47. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

48. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

50. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

51. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

52. Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів

53. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

54. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю
55. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
56. Місцеві бюджети, міжбюджетні відносини та доходи і видатки місцевих бюджетів

57. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

58. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

59. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

60. Полная история танков мира

61. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

62. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

63. Доходы экономики РФ

64. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

65. Расходы и доходы бюджета РФ 2000-2001гг.

66. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

67. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

68. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

69. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

70. Нова економична политика та ии законодавче оформлення
71. Банки и их роль в экономике Украины
72. Особенности проведения банком операций с векселями

73. Незадекларированые доходы населения

74. Единый налог на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

75. Налоги на доходы физических лиц

76. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

77. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

78. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

79. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

80. Проектирование и разработка баз и банков данных

Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Программное обеспечение пункта обмена валюты банка

82. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

83. Полная история танков мира

84. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

85. Процессы дифференциации доходов населения и их государственное регулирование

86. Дифференциация доходов населения и социальная политика государства
87. Доходы и расходы государственного бюджета РФ
88. Организация, цели и функции центральных банков развитых стран и Банка России

89. Банковское дело и инструменты кредитно-денежной политики Банка России

90. Анализ работы Курганского отделения 8552 Сберегательного банка РФ

91. Банки

92. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

93. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

94. Платежные системы коммерческих банков

95. Открытие и ведение счетов юридических лиц в коммерческом банке

96. Роль коммерческих банков в кредитной структуре

Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры

97. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

98. Риск ликвидности банка

99. Денежно-кредитная политика центральных банков

100. Валютные операции коммерческих банков


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.