Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Транспорт Транспорт

Курсовик КУЕіТТ

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ВСТУП 1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою: 1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива 1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу. 1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад розраховується : 1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ?Оlбр ведеться по напрямках для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних бригад: 1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою: 1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання локомотивів за формулою: 2 Техніко-виробничі показники роботи депо 2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою: 2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою: 2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні. 2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13) 2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за формулою: 2.6 Продуктивність локомотива дорівнює: 2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо: З План по праці 3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (?ОІбр) на контингент робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп): 3.2 Чисельність робітників локомотивного депо. 3.3 Розрахунок фонду оплати праці 4 План експлуатаційних витрат 4.1 Виробничі прямі витрати 4.2 Загально-виробничі витрати. 4.3 Адміністративні витрати. 5. Собівартість робіт локомотивного депо 6 Показники ефективності виробництва 6.1 Трудомісткість 6.2 Фондовіддача 6.3 Матеріаломісткість 6.4 Продуктивність праці визначена в формулі 3.1 (показати кінцевий результат). 6.5 Собівартість роботи депо визначається взагалі по депо згідно з формулою (5.1). Вихідні дані Література ВСТУП Планування - це вміння передбачити мету підприємства, оцінка результатів його діяльності та визначення необхідної кількості всіх видів ресурсів для досягнення поставленого завдання. Планування - одна із основних функцій менеджменту організацій. На підставі системи планів, складених на підприємстві в подальшому, здійснюється процес організації основних видів робіт, мотивація персоналу, що їх виконує, контроль результатів та їх оцінка з точки зору планових показників. Мета даного курсового проекту полягає в розробці річного плану економічного розвитку локомотивного депо у вантажному русі. Основними задачами локомотивного депо є: утримання локомотивів у експлуатаційному стані та їх обслуговування у всіх видах вантажного руху. Виконання першої задачі забезпечується проведенням технічного огляду локо мотивів і поточного їх ремонту; для цього локомотивне депо має всі необхідні види обладнання, матеріальних ресурсів, а також штат робітників пунктів технічного огляду і ремонту. Для виконання другої задачі локомотивного депо встановлюється штат локомотивних бригад, чисельність якого відповідає за планованим розмірам руху потягів на ділянках, що обслуговуються локомотив ними бригадами даного депо.

1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою: (1.1) 1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива (1.2) 1.2.1 Пробіг локомотивів у голові поїздів знаходиться окремо по напрямках і по ділянках обертання локомотивів і локомотивних бригад. При цьому необхідно врахувати, що у парному напрямку рушають вантажні і порожні поїзди, а у непарному тільки усі вантажні: 1.9 Програма ремонту поїзних і маневрових локомотивів визначається окремо за серіями локомотивів і видами руху. Програма технічного обслуговування і ремонту електровозів у вантажному русі розраховується згідно з загальним пробігом у межах обертання локомотивів і встановленими нормами пробігу між технічним обслуговуванням і ремонтами за формулами: Розраховані показники заносяться до табл. 1 та 2. Таблиця 1 - Об'ємні показники експлуатаційної роботи депо Показники: Величина у межах обертання локомотивів локомотивних бригад Вантажний рух 8086,21 3075,86 Локомотиво-кілометри в голові поїздів, тис. л-км Локомотиво-кілометри одиночного проходження, тис. л-км -152,57 -58,03 Лінійний пробіг локомотивів, тис.л-км 7933,64 3017,83 Локомотиво-кілометри умовного пробігу, тис. л-км 79,34 ---- Загальний пробіг локомотивів, тис.л-км 8012,98 ------- Тонно-кілометри брутто, млн. ------ 2 Техніко-виробничі показники роботи депо Техніко-виробничі показники, які характеризують якість використання локомотивів в експлуатації і на ремонтах, включають : • середню масу поїзда брутто, т; • середньодобовий пробіг поїзного локомотива, км; • технічну швидкість, км/год; • дільничу швидкість, км/год; • коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива; • продуктивність локомотива, тис.ткм, • деповський відсоток несправних локомотивів, %; • норми міжремонтного пробігу і простій локомотивів у ремонті. 2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою: (2.1) (2.1) 2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою: (2.2) 2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні. 2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13) 2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за формулою: (2.2) (2.3) (2.3) 2.6 Продуктивність локомотива дорівнює: (2.4) (2.4) 2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо: З План по праці Основними показниками плану по праці є: • продуктивність праці; • чисельність робітників за основними групами; • загальний фонд заробітної плати; • середньомісячна заробітна плата одного робітника. 3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (?ОІбр) на контингент робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп): (3.1) 3.2 Чисельність робітників локомотивного депо. 3.2.1 Розрахунок чисельності робітників депо ведеться за двома основ ними групами: перша - виробничий контингент, який ураховується по прямим виробничим витратам згідно номенклатури витрат: • локомотивні бригади поїзні і маневрові (ст.

61, 96, 98); • робітники з ремонту локомотивів (ст. 67,68,73.102,103,104.108); • контингент, зайнятий екіпіровкою локомотивів (ст.65, 100); • контингент, який ураховується за загально-виробничими витратами (ст.500-529); Друга - штат, який ураховується за статтями адміністративних витрат (ст. 550-562). Ці дві групи робітників складають експлуатаційний контингент локомотивного депо. Потрібний контингент робітників визначається в явочній (прибутній) і середньосписочній чисельності. Середньосписочна чисельність більше явочної на коефіцієнт заміщення, який ураховує заміщення робітників на період відпустки (Квід), хвороби (Кхв) і виконання державних та службових обов'язків (Кдо): (3.2) (3.3) Для всіх категорій робітників приймаються такі коефіцієнти: ; Кдо = 0,01; для локомотивних бригад Квід =0,11; для решти Квід=0,07. Взагалі планування контингенту починається з явочної чисельності поїзних бригад, а потім списочної. 3.2.2 Планування явочної чисельності поїзних локомотивних бригад (ст.61, 96) виконується за ділянками у межах обертання локомотивних бригад за формулою: Таблиця 3- :Розрахунок явочної чисельності робітників з ремонту локомотивів Статті витрат Вид ремонту Кількість ремон-тів,од Норма трудомісткості, чол-год Загальна витрата трудомісткості, чол-год Річний фонд робочого часу,год. Явочна чисельність, чол. Електро вози Тепловози Маневрові локомотиви 3.2.5 Явочна чисельність робітників, які зайняті екіпіровкою в проекті приймається для тепловозних депо (ст. 100) - 4чол. в зміну; для тепловозних депо (ст. 100) - 4 чол. в зміну при цілодобовій роботі (3 зміни). 3.2.6 Штат робітників, які враховуються по статтях загально-виробничих витрат (ст. 500-529). По ст. 501 планується контингент на заміщення робітників. Розрахунок проводиться за формою табл. 4 згідно з формулами 3.2., 3.3. По останніх статтях, а також контингент по статтях загально-виробничих витрат приймається згідно з завданням. Весь розрахунковий контингент відображається в плані по праці (табл.7). Таблиця 4 - Розрахунок контингенту на заміщення робітників (ст. 501) Групи робітників Явочний контингент, чол Коефіцієнт на заміщення відпусток Контингент на заміщення відпусток, чол. Коефіцієнт на заміщення хворих Контингент на заміщення хворих, чол. , Поїзні локомотивні бригади 79 3 Розрахунок фонду оплати праці 1.3.1 Фонд оплати праці планується по кожній групі робітників локомотивного депо на явочну їх кількість, згідно з тарифними ставками або окладами і відповідними доплатами. До доплат відносять надбавки за роботу у святкові дні, нічні години, клас кваліфікації, умови праці, поєднання професій. Розміри доплат визначаються згідно з діючими розпорядженнями. 1.3.2 Фонд оплати праці локомотивних бригад у поїзній роботі розраховується окремо для машиністів і помічників: (3.11) (3.12) Покілометрові відрядні розцінки визначаються окремо для машиністів і помічників за формулами: Окрім основного фонду оплати праці машиністам і помічникам необхідно запланувати доплату за роботу в нічний час, святкові дні і клас кваліфікації. Доплати за роботу в нічний час, святкові дні розраховуються у відповідь них відсотках від основного фонду оплати праці.

Рослые лакеи в расшитых ливреях, с трудом сгибаясь под тяжестью, приносят огромные блюда с гигантскими порциями: целые бараньи туши, колоссальные окороки, высокие, как горы, ростбифы. Перед Толстым на низенькой скамеечке ставят целую зажаренную свинью, которую приносят трое. Он смотрит на нее с сомнением. – Не поможете ли, господин профессор? – С радостью, ваше сиятельство. – А вы, господин судья? – Хотя я кушать не хочу, но, если позволите… – Быть может, и мне будет дозволено… (Скромно говоритАббат, глотая слюни.) Вчетвером садятся вокруг свиньи и молча с жадностью полосуют ее ножами. Иногда Профессор и Аббат случайно встречаются взглядами и тогда, не в силах жевать, со щеками, раздутыми пищей, застывают от ненависти друг к другу и презрения. Потом жуют усиленно и давятся. Все разбились на кучки. Смерть вынула из кармана сухой бутерброд с сыром и кушает в одиночестве. Тяжелый разговор набитыми пищей ртами. Чавканье. – Пожалуйста, еще кусочек. Очень вкусно. – Как на пикнике. Великолепный парень – этот Голод. – Хорошо мы ее, однако! – А все-таки она прекрасна. – Ростбиф необходимо кушать с кровью

1. Курсовик КУЕіТТ

2. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

3. Запорізька Січ у 18 столітті

4. Вплив самоточних захворювань на психіку людини

5. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

6. Вплив російської кризи на економіку України
7. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
8. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

9. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

10. Діюча практика обліку операцій з векселями

11. Порівняльна характеристика сміттєспалювальних заводів

12. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

13. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

14. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

15. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

16. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины

17. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

18. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

19. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

20. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

21. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

22. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
23. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
24. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

25. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

26. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

27. Організація обліку в магазині "Світанок"

28. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

29. Організація обліку доходів

30. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

31. Організація обліку на підприємстві

32. Організація обліку орендних операцій

Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы

33. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

34. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

35. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

36. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

37. Організація управлінського обліку

38. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО
39. Основи організації бухгалтерського обліку
40. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

41. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

42. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

43. Система та процес бухгалтерського обліку

44. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

45. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

46. Сучасні моделі управлінського обліку

47. Теоретичні основи обліку та аудиту

48. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

49. Українська школа бухгалтерського обліку

50. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

51. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

52. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

53. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

54. Автоматизація процесу обліку
55. База даних по обліку вогнепальної зброї
56. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

57. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

58. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

59. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

60. Дворянська історіографія в Росії у другій половині XVIII столітті

61. Історія воєн у Швеції в XVII столітті

62. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

63. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

64. Эканоміка-геаграфічныя і гаспадарчыя апісанні, матэрыялы фіскальнага ўліку канца XVIII – першай паловы ХІХ ст

Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее

65. Поняття про мікроелектроніку

66. Організація обліку на торгівельному підприємстві

67. Аутоагресивна поведінка у хворих похилого віку з органічним депресивним розладом

68. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

69. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку

70. Кальцієвий гомеостаз і порушення фібриноліза у метеолабільних хворих на гіпертонічну хворобу літнього й старечого віку
71. Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку
72. Обгрунтування диференційованих методів лікування дисфункціональних маткових кровотеч у жінок пізнього репродуктивного віку

73. Особливості гормональної контрацепції у ВПЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку з патологією шийки матки

74. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

75. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

76. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку

77. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту

78. Вплив віку на шкірний аналізатор

79. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

80. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

81. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

82. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

83. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

84. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

85. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

86. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку
87. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості
88. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

89. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

90. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

91. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

92. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

93. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

94. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

95. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

96. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы

97. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

98. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

99. Психологічні стани дітей дошкільного віку

100. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.