Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Історія Кавказа

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗМІСТ Розділ 1.Кавказ та Закавказзя в турецько-ірано-російських відносинах в Розділ 2.Російсько-іранські та російсько-турецькі відносини під час правління Петра 2.1 Російсько-кавказькі відносини та османо-кримська агресія в 2.2 Похід російських військ на побережжя Каспійського моря та наслідки його приєднання до Розділ 3. Північний Кавказ в російсько-ірано-турецьких відносинах в період з 1725 до 3.1 Перший похід Надіра в 3.2 Кабарда в російсько-турецько-кримських відносинах.25 3.3 Белградський мирний 3.4 Розгром військ Надіра в 3.5 Процес приєднання північнокавказьких народів до Росії.35 Розділ 4. Північний Кавказ в період правління Єкатерини ІІ.35 4.1 Російсько-турецька війна 4.2 Наслідки Російсько-турецької війни 1768-1774р.р .41 4.3 Північний Кавказ під час повстання шейха Мансура і Російсько-турецької війни Висновки Список використаних джерел та літератури ВСТУП XVIII століття – переломний етап в історії народі Кавказу. Прогресуючий упадок Ірану та Османської імперії, активний вихід петровської Росії на міжнародну арену поставили питання про долю Кавказу в коло найважливіших проблем світової політики того часу. Ставши одним з основних джерел протиріч у відносинах вказаних країн, цей регіон в силу важливих стратегічних позицій привабив увагу європейських держав, в першу чергу Англії та Франції. Хоч Париж та Лондон були суперниками за провідну роль в європейській політиці та за колоніальні володіння в Азії та Америці, все ж це не заважало їм направляти зусилля, на обмеження міжнародного впливу Росії. Разом з проведенням політики „східного бар’єру” в Європі вони розпалювали протистояння між Іраном та Османською імперії та Росією на Кавказі, щоб завадити просуванню останньої до південних морів. В силу того, що стратегічні плани європейських держав на сході визначились лише на кінець XVIII ст. їх протидія посиленню впливу царської Росії на Кавказі почалось ще за часів Каспійського походу Петра І. Північний Кавказ став об’єктом кавказької політики Росії ще з часів приєднання Кабарди в середині 50-х років XVI ст. Проте безпосередньо Росія включилася в боротьбу за домінування в цьому регіоні з приходом до влади Петра І та його азовського походу 1696 року. В XVIII ст. боротьба за Північний Кавказ йшла з перемінним успіхом. Перша чверть XVIII ст. ознаменувалась приєднанням до Росії Прикаспійських областей та частини Північного Кавказу; друга – втратою цих володінь, яка компенсувалась явним зрушенням в орієнтації місцевого населення на Росію. Втім без глибокого аналізу кавказької політики провідних держав, виявлення міста та ролі цього регіону в стратегічних планах Росії, Ірану та Османської імперії неможливо скласти цілісне уявлення про історичне минуле гірських народів. Така постанова питання та його вирішення можуть сприяти виявленню спільних тенденцій та характерних особливостей взаємовідносин народів Кавказу з Росією. Актуальність роботи полягає у можливості прослідкувати витоки сучасних геополітичних конфліктів в Росії, коріння яких сягають XVIII ст.,а також дослідити історичне значення входження народів Кавказу до складу Росії.

Об’єкт дослідження – зовнішня політика Російської імперії в XVIII столітті. Предмет дослідження – шляхи та методи інкорпорації Кавказьких земель до складу Російської імперії. Територіальні та хронологічні межі:в роботі йдеться про території РФ,та країни Кавказького регіону суміжні з нею,що до хронологічних меж то для більшого розуміння проблематики питання дослідження починається з XVIст.коли саме Московська держава наближається до територій Кавказу і закінчується XVIIIст. який є переломним в історії народів Кавказу Мета роботи: висвітлити процес територіального розширення Російської імперії на прикладі кавказького вектору зовнішньої політики держави. Завдання: 1)прослідкувати турецько-ірано-російські відносини на Кавказі та Закавказзі в XVI-XVIIст. 2)визначити російсько-іранські та російсько-турецькі відносини під час правління Петра І. 3)показати північний Кавказ в російсько-ірано турецьких відносинах в період з 1725 до 1762 р.р.р. 4)охарактеризувати північний Кавказ в період правління Єкатерини ІІ. Історіографія:питання є досить розглянутим,але загальна картина є не зовсім цілісною через відсутність наукових розробок кавказьких науковців після Радянської епохи,ще одна проблема це різниця в поглядах радянської,зарубіжної та російсько-імперської історіографії на процес інкорпорації Кавказу до складу Росії. Даною тематикою займались багато науковців,найвизначнішими серед яких були:Бутков Я.Г.,Смирнов Н.А.,Сотавов Н.А.,Соловьєв С.М.,Сокуров В.А.,Кушаєва Є.Н.,Кіняпіна Н.С.,Маркова О.П. Структура роботи – відповідає меті та завданню та складається з вступу, 4-х розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури. Розділ 1 Кавказ та Закавказзя в турецько-ірано-російських відносинах в XVI-XVIIст. Кінець ХV-початок XVI в. ознаменувалися великими історичними подіями. Розвиток продуктивних сил у надрах феодального суспільства ріст товарно-грошових відносин, розширення ринкових зв'язків, пошуки найкоротших шляхів у країни Сходу — усе це послужило поштовхом для великих географічних відкриттів Для Московської держави це був період його могутнього національного підйому. Розпад Золотої орди, ліквідація Казанського й Астраханського ханства знову відкрили російським людям шлях на Схід. Інтерес Московської держави до країн Сходу значно зріс уже в другій половині XV в. у зв'язку з прагненням Москви установити постійні торговельні зв'язки зі своїми східними сусідами. Не випадково в цей час великого значення набуває стародавній торговельний волзький шлях, на якому виросли такі торговельні міста, як Нижній Новгород, Казань, Астрахань. Незважаючи на те що в XV в. руська торгівля з Іраном, з державами Закавказзя і Середньої Азії була сильно стиснута феодальною роздробленістю цих країн і постійних міжусобиць їхніх численних правителів, усе-таки тяжіння руської торгівлі до Сходу і відповідний інтерес східних народів до Московської держави були зовсім очевидними. Одночасно із Ширваном установилися, зв'язки Москви з Грузією, або, як її тоді називали, з Іверской землею. Під 1492 р. російські літописи повідомляють про прибуття з Іверской землі, з Кахетії, від царя Олександра посла по імені Мурат .

Турецькі султани прагнули використовувати зв'язки підвладного їм Криму з Казанню, Астраханню і ногайцями з метою підпорядкування їхньої своєї влади для протидії східній політиці Московії і відтискування її від Каспійського і Чорного морів. Це не могло не привести до загострення русько-турецьких відносин у першій половині XVI в. Користуючись феодальною роздробленістю держав Закавказзя, турецькі завойовники захоплювали найбагатші, родючі вірменські, грузинські й азербайджанські землі, прибираючи до рук ширванский шовк, вовну і природні багатства Азербайджану. Закавказзя мало для турецьких султанів також велике стратегічне значення як плацдарм для боротьби проти Ірану, для проникнення на південні окраїни Росії й у Середню Азію. Перше зіткнення Туреччини з державою Сефевідів, що поширила в першому десятилітті XVI в. владу з Азербайджану на Карабах, Вірменію, Курдистан і ін., закінчилося знаменитою битвою, що відбулася на Чалдиранскій рівнині, біля міста Маку, у серпні 1514 р. У цій битві турки здобули повну перемогу. За договором, укладеному в 1515 р., до Туреччини відійшли Західна Вірменія . Гостра боротьба за Закавказзя між двома суперниками відбувалася й у 1533—1538 р., і в 1547—1555 р. По мирному договорі укладеному в м. Амасії (1555 р.) до Туреччини відійшла південна частина Вірменії (басейн озера Ван) і Західна Грузія. В міру боротьби за Закавказзя росли і ширилися загарбницькі апетити султанської Туреччини, що тепер простиралися на весь Кавказ. Туреччина побоювалася зближення Сефевідської держави з Москвою, зацікавленої в розвитку торгівлі з кавказькими народами. Під впливом загарбницької боротьби за Закавказзя в султанській Туреччині виношувалися ще більші плани,що до Волги і Дону, що служили зручними водними шляхами в східні країни. Кримські хани, а за ними і турецькі султанами в XVI в. відкрито претендували на панування над ногайськими ордами і ханствами Поволжя. Кримські хани вступили в конфлікт з Московською державою через Казань, що вони підтримували в її боротьбі проти Москви. У 1505 р. казанський хан Мухаммед-Емін, поставлений у Казань Іваном III, зненацька напав на Нижній Новгород; його військо лише з труднощами було відбито. В 1506 р. невдача московських військ під Казанню послужила сигналом до ворожих виступів проти Московської держави ряду ханств і насамперед Кримського. Користуючись династичними зв'язками з казанськими ханами, кримські хани штовхали них на активну боротьбу проти Москви. Кримський хан зумів настроїти Астраханське ханство проти ногайців і Московії і тим самим зробив його своїм союзником. Якщо до цього додати, що в 1524 р. казанський хан Сагібом-Гірей (ставленик Криму) виявив готовність визнати себе васалом Туреччини й оголосити Казанське ханство володінням султана Сулеймана, то можна зробити висновок, що позиції кримського хана, а отже і турецького султана в Східній Європі до 1525р. були дуже сильними. До здійснення цих планів були притягнуті кримські хани, зобов'язані діяти в якості нібито законних спадкоємців і спадкоємців Золотої орди. Передбачалося, що Астрахань, Північний Кавказ і Ногайская орда або добровільно визнають владу турецьких султанів і кримських ханів або ж будуть підлеглі їм шляхом завоювання.

Третя укранська нтелгенця ста до боротьби за свй народ, до боротьби криваво  безпощадно. Вона врить у сили сво  нацональн  вона виповнить свй обов'язок. Вона випису на свому прапор ц слова: "Одна, дина, нероздльна, вльна Украна вд Карпат аж по Кавказ". Вона вдда себе на служення великому деалов  доки хоч на однм клапт укрансько територ пануватиме чужинець, доти укранська нтелгенця не покладе оружжя, доти вс поколння укранцв йтимуть на вйну. Вйна провадитиметься усма засобами,  боротьба культурна вважаться також вдповдною, як  боротьба фзичною силою. Потреба боротьби виплива з факту нашого нацонального снування. Hехай наша сторя сумна  невдрадна, нехай ми некультурн, нехай наш маси темн, подурен, ми все ж снумо  хочемо дал снувати. ¶ не тльки снувати як жив стоти, ми хочемо жити як люди, як громадяни, як члени вльно Hац. Hас багато 30 мльйонв. Hам належиться будуччина, бо зовсм неможливе, щоб 1/30 частина ус людност, цла велика Hаця могла зникнути, могла бути задушеною, коли вона спpоможна воювати з цлим свтом! Ми снумо, ми вдчувамо сво снування  сво ндивдуальне нацональне "Я"

1. Аграрные преобразования на Северном Кавказе

2. Хаос на Кавказе

3. Феномен Кавказа в русской литературе

4. Заселение Северного Кавказа славянским населением

5. Депортация населения Северного Кавказа

6. История христианства на Северном Кавказе
7. Черноморская линия в военных действиях на Кавказе
8. Нахи на Северном Кавказе

9. Історія України

10. Голод на Северном Кавказе в 1932 - 1933г

11. Релігійний фактор в історії Росії

12. Таблиця дат з історії (1917-21)

13. Історія держави та права України

14. Таблиця дат з історії (1917-21)

15. Русский язык на Северном Кавказе

16. Кавказ

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

17. Кавказ в изображении русских классиков

18. Отчет по учебно-производственной практике (в ФСНП по Северному Кавказу)

19. Становление российской территориальной администрации на Северном Кавказе

20. Історія єкономічної теорії

21. Історія економічних учень

22. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка
23. Снежные лавины Большого Кавказа
24. Северный Кавказ: ЭГП, население, хозяйство

25. Географические аспекты современных этнополитических конфликтов на Северном Кавказе

26. Кавказ

27. Виникнення писемності та історія кодування інформації

28. Активність і творчість учнів на уроках історії

29. Методичні вказівки до вивчення курсу “ Історія виникнення преси"

30. Боротьба добра і зла на сторінках роману У. Самчука “Марія”

31. Военно-дипломатический аспект деятельности России на Кавказе в контексте международных отношений в первой трети XIX века

32. Культура как фактор становления российской государственности на Кавказе (на примере Осетии)

Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

34. Сословный строй и сословное право народов Северного Кавказа в XIX веке

35. Двоеверие в этнокультурной традиции Кавказа

36. Історія астрономії

37. Освоєння космосу: історія та сучасність

38. Історія розвитку вітчизняних бірж
39. Історія світової банківської системи
40. Історія розвитку анатомії як науки

41. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

42. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

43. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

44. Природа Северного Кавказа и Урала

45. АПК Північного Кавказу

46. Історія соціально-економічної географії світу

47. Азербайджан сьогодні, історії нафтовидобутку

48. Історія земельного права України

Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки

49. Історія створення Державного Гімну України

50. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

51. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

52. Аналітика на сторінках газети

53. Історія прямого ефіру

54. Історія розвитку книги
55. Проблема темо-рематичного членування речення: історія поглядів, дефініції
56. Українські перекладознавці XX сторіччя

57. Історія розвитку української мови

58. Категорія суб’єктивної модальності в історії лінгвістичної науки

59. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

60. Історія створення и основні характеристики системи SWIFT

61. Австрійська імперія у першій половині ХІХ сторіччя

62. Археологічні пам’ятки в історії м.Рівного

63. Біографія Айвена Сазерленда: історія відкриттів

64. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи

65. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

66. Динозаври - історія відкриття

67. Значення Кримського ханства в історії України

68. Історіографічна традиція Школи Анналів. Друге і третє покоління істориків

69. Історіографія исторії Болгарії

70. Історіографія історії Білорусії
71. Історіографія історії Словаччини
72. Історіографія ОУН

73. Історіософські новації ХІХ ст.

74. Історія Вінниці

75. Історія документування в Давньому Вавилоні. Месопотамія

76. Історія друкарства в Україні

77. Історія західноєвропейського феодалізму

78. Історія збройних сил України

79. Історія літакобудування

80. Історія міжнародних відносин України

Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Історія первісного суспільства на українських землях

82. Історія Православної Церкви на Україні 1917-2000 рр.

83. Історія Раннього і Древнього царства Єгипту

84. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології

85. Історія світу

86. Історія села Чемеринці
87. Історія України
88. Історія України

89. Історія України. Соціально-політичні аспекти

90. Історія Харківського університету

91. Кавказ в XVI–первой половине XVII века

92. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

93. Лицарство в історії західної і центральної Європи

94. Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні

95. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

96. Особенности утверждения геополитических позиций России на Северном Кавказе

Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее

97. Період "руїни" в українській історіографії

98. Перыядызацыя этнічнай гісторыі Беларусі

99. Питання з Історії України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.