Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Финансовая политика и инструменты ее реализации

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Кафедра "Фінанси та кредит" Курсова робота З дисципліни «Фінанси» Тема: "Фінансова політика і інструменти її реалізації" Зміст:1. Фінансова політика і доходи бюджету України 2. Фінансова стабілізація як основа фінансової політики 3. Доходи бюджету в системі управління економікою 4. Вдосконалення бюджетного процесу 5. Особливості збалансування місцевих бюджетів 6. Аналіз міжбюджетних відносин в Україні 7. Податкова політика і доходи бюджетів України Використана література. Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. 1.ФІНАНСОВА ПОЛІТИІКА І ДОХОДИ УКРАЇНИ Адміністративно-командна економічна політика в СРСР призвела до нерівномірного економічного розвитку усіх регіонів, створення неструктуризованого, неефективного та однобокого народногосподарського комплексу. Функціонування адміністративно - командної системи сприяло розподілу і перерозподілу більше 25 відсотків валового внутрішнього продукту СРСР, який вироблявся в України. З проголошенням незалежності України починається новий етап державотворення, формування власної національної політики і розвитку суспільно-економічних відносин. Початком економічних перетворень в Україні стало прийняття Закону УРСР "Про економічну самостійність Української РСР" від 3 серпня 1990 року. Згідно з ним Україна самостійно визначає економічний статус і стратегію соціально-економічного розпитку в інтересах усього народу, а також розробляє і формує незалежну фінансову (бюджетну, податкову, валютну) політику в контексті загальнодержавної економічної політики і займається її виконанням. Фінансова політика охоплює центральну ланку системи економічних відносин і відіграє провідну роль у реалізації загальнодержавних функцій. Організація і регулювання цих відносин здійснюються відповідно до діючого (фінансового правового поля, етапу та стану суспільно-економічного розвитку країни. Без врахування останнього політика стає гальмом розвитку економічних відносин. Фінансова політика має бути жорсткою, але справедливою і активною, і повинна стимулювати економічне зростання, захищати національні інтереси Та бути привабливою для суб’єктів іноземних країн. Побудова і формування фінансової політики - це досить складний процес. Необхідно визначити пріоритетні напрямки розвитку національного господарства та за структурною його перебудовою створити умови для підприємницької діяльності, захисту інтересів власних товаровиробників та сприяння залученню іноземних інвестицій. Не менш складною і відповідальною проблемою залишається реалізація стратегічних напрямків, визначення норм і методів їх забезпечення умов розвитку суспільства. Вибір норм і методів роботи передбачає процес формування національної економіки із врахуванням специфічних природно- кліматичних і геополітичних умов господарювання та розташування України. Розвиток суспільно-економічних відносин в Україні підтверджує необхідність якомога скорішого вирішення проблеми фінансової стабілізації - основи загальнодержавної стабілізації і виходу з економічної кризи.

Зрозуміло, що це — робота не одного року, але вона має бути до кінця обгрунтованою, повинна враховувати можливі негативні наслідки і передбачати цивілізоване їх усунення, бути одночасно послідовною та перспективною і, що не менш важливо - зрозумілою усім суб'єктам суспільно-економічних відносин. Стабілізація у суспільстві і поступове економічне зростання вимагає проведення активної фінансової політики і забезпечення функціонування стабільної фінансової системи. При вирішенні зазначених проблем і, насамперед, щодо одержання доходів бюджету і забезпечення фінансування загальнодержавних видатків, необхідно боротися не з наслідками, а з причинами виникнення і розростання негативних явищ у суспільстві. Сьогодні основою для зняття фінансової напруги і врегулювання економічних інтересів стає прийняття указів Президента. Зрозуміло, що це вимушений захід, оскільки Верховною Радою України не прийнято цілий ряд законодавчих актів з питань) фінансової політики. Необхідно здійснити реформування фінансових відносин в країні та сформувати національну фінансову систему. Це викликано насамперед тим, що в умовах формування ринкових відносин фінанси наповнюються новим змістом, їх роль і значення зростають, а функціональні можливості розширюються як в часі, так і в просторі. Фінанси як об'єктивна економічна категорія за своїм змістом в умовах ринку мають виконувати регулюючу та стимулюючу функції, а не лише фіскальну, як досі практикується. Це основні функції фінансів, які потребують детального аналізу, досконалого вивчення і розробки необхідних фінансово-правових норм з регулювання фінансових відносин і подальшого розвитку. Фінанси одночасно виконують і контрольну функцію. Не претендуючи на повну підтримку своїх поглядів, зазначу: функціональні можливості фінансів у процесі регулювання та стимулювання суспільно-економічного розвитку досить великі. Однак сьогодні вони в практиці використовуються частково і залишаються нерозкритими. Це одна із причин того, що в Україні продовжує погіршуватись фінансовий стан ряду підприємств, регіонів, держави в цілому, а розрахунково-платіжна дисципліна досягла критичного стану. Взятий курс головним чином на фіскально - монетарні методи регулювання економічних відносин не завжди себе виправдовує і досить часто призводить до загострення економічних інтересів. В практиці необхідно дотримуватись принципу поєднання та узгодженості усіх методів державно - фінансового впливу на процес суспільного відтворення. Фінанси мають приймати активну участь у всіх стадіях суспільного відтворення, а не лише на стадії розподілу, як це відбувається сьогодні. Головне завдання фінансів - сприяти зростанню ефективності виробництва, стимулювати його розвиток та економію затрат як живої, так і уречевленої праці. Фінанси мають активно регулювати процес створення валового внутрішнього продукту, а не лише його розподіл та перерозподіл. Практика вимагає фінансового впливу на весь процес кругообігу капіталу, сприяти його прискоренню, ефективному і цільовому використанню матеріальних, трудових та грошових ресурсів. Зрозуміло, що сьогодні фінансове регулювання та симулювання ефективності виробництва знаходиться на стадії реформування, вимагає досконалого аналізу, вивчення, розробки та прийняття необхідних законодавчих та нормативних актів з метою створення єдиної ефективної фінансової системи регулювання суспільно-економічними процесами у державі.

Фінанси - об'єктивна економічна категорія, а необхідність їх функціонування носить відповідно об'єктивний характер. Держава використовує фінанси як інструмент управління суспільно-економічними процесами. Об'єктивність, необхідність та ефективність - це основні принципи організації фінансових відносин, які необхідно враховувати при формуванні власної національної фінансової політики. Практикою підтверджено , що фінансова політика, як і загальнодержавна економічна політика її цілому, залежить від сформованого правового поля та органів влади і управління в процесі реалізації функцій держави і забезпечення легітимності фінансових відносин. Невипадково фінансова політика виступає результатом дії як об'єктивного, так і суб'єктивного факторів впливу на її формування, реалізацію і розвиток в системі ринкових відносин. В Україні досі не прийнято законодавчого акту, яким було б окреслено дії, взаємозв'язок, узгодженість та розвиток бюджетної, податкової й валютної політики як підсистем єдиної фінансової політики. Відбувається формування бюджетної, податкової та валютної політики як окремо взятих підсистем, а не єди.ної, цілісної фінансової системи. Відповідно до цього розробляються окремі законодавчі акти та механізми їх реалізації, які нерідко суперечать один одному, а не сприяють загальному фінансово- економічному розвитку. Реалізацією окремих підсистем фінансової політики займаються практично відособлені підрозділи та структури органів управління діючої фінансової системи. У сучасних умовах управління фінансовими, ресурсами знаходиться в досить складному стані, особливо на рівні районів, міст та областей, і потребує радикальних змін у структурі фінансової системи та державної фінансової політики в цілому. З метою усунення впливу негативних факторів на розвиток фінансових відносин та забезпечення стабільного і ефективного економічного зростання вважаємо за необхідне розробити і прийняти концепцію фінансової політики і програму фінансової стабілізації України, виходячи із оцінки реальних можливостей і потреб суспільства, розвитку економічних відносин, сприяння активному зростанню виробництва та забезпечення соціального захисту населення. Фінансова політика повинна мати імперативний, обов'язковий характер. Це обумовлено змістом фінансів як економічної категорії, їх місцем у системі суспільно-економічних відносин. Законодавчі та нормативні акти з питань реалізації фінансової політики мають виконуватись своєчасно, якісно і в повному обсязі. В іншому випадку досягти фінансової стабілізації та поступового економічного розвитку просто неможливо. Практика свідчить про те, що у сучасних умовах досить часто порушується "обов'язковий характер" у процесі виконання фінансової політики. Це свідчить, зокрема, про неповне і неякісне виконання законів України про Державний бюджет України на 1994 та 1995 роки, а також підсумки його виконання у 1 кварталі 1996 року Основу фінансової політики становить бюджетна політика, яка пов'язана насамперед із формуванням і виконанням бюджетів усіх рівнів, цільових загальнодержавних фондів. Державний бюджет України - це головний фінансовий план країни, чіп віддзеркалює суспільно-економічний стан у державі.

С другой - нужно учитывать невысокую капиталоемкость и быструю окупаемость инвестиционных проектов в пищевой, легкой отраслях промышленности, производстве потребительских товаров. Именно эти сферы нужно рассматривать в качестве приоритетных в структурной политике, здесь нужно предусматривать реализацию целевых государственных программ, в эти проекты можно привлечь под государственные гарантии средства населения. Важным направлением макроэкономической политики, имеющим прямое отношение к оживлению производства, должны стать меры налогового регулирования, которые не подавляли бы, а стимулировали отечественного производителя, одновременно сохраняя для него условия конкуренции. Восстановленные сбережения помогут экономике Другим важнейшим аспектом финансовой политики могла бы стать нацеленность ее на решение проблемы восстановления сбережений граждан. Восстанавливаемые в соответствии с покупательной способностью вкладов на начало 1991 года сбережения граждан в Сбербанке могли бы ограничиваться в их использовании несколькими направлениями: инвестициями в жилищное строительство и развитие ипотечного кредитования, приобретением государственных облигаций займов развития, оплатой отдельных видов социальных услуг

1. Финансовая политика государства и механизм ее реализации

2. Инвестиционная политика кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг

3. Таможенная политика и основные направления ее реализации в странах Евросоюза (Германия)

4. Внешняя политика Испании в 90-е годы

5. Политика перестройки и причины ее краха

6. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности организации и ее финансового состояния
7. Внешняя политика России в 30-е годы
8. Значение и состав бухгалтерской (финансовой)отчетности. Требования, предъявляемые к ее показателям

9. Эволюция внешней политики России в 1990-е годы

10. Таможенная политика СССР в 80-е годы

11. Проблемы реализации денежно-кредитной и фискальной политики в Республике Беларусь

12. Финансовая стратегия предприятия и проект ее совершенствования на примере колхоза "Большевик" Калачеевского района Воронежской области

13. Государственная бюджетная политика и направления по ее совершенствованию

14. Финансовая безопасность государства, финансовый кризис в Украине

15. Ценовая политика. Особенности ценовой политики на транспорте

16. Интернет как среда и инструмент реализации паблик рилейшнз

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

17. Финансовая безопасность государтва, финансовый кризис в Украине

18. Финансовое планирование и финансовый контроль на предприятии

19. Бухгалтерская финансовая отчетность, как источник информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности организации

20. Рациональность политики и рациональный политик в "Государе" Никколо Макиавелли

21. Анализ финансового состояния и финансовой устойчивости фирмы

22. Составление финансовых смет и финансовое планирование в составе бизнес-плана
23. Финансовые рынки и финансовые институты
24. Проблемы разработки и реализации финансовой политики муниципального образования на примере г.Пенза

25. Современная финансовая политика России

26. Финансовая политика государства

27. Финансовая политика на современном этапе

28. Финансовая политика предприятия (на примере ООО «Хлебокомбинат Илекский»)

29. Государственный бюджет и финансовая политика Российской империи в середине XIX века

30. Налоговая политика в Российской Федерации и система органов государственной власти, участвующих в ее разработке и реализации

31. Сущность финансовой политики государства

32. Финансы и финансовая политика

Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы

33. Государственные финансы. Бюджетно-финансовая политика

34. Оценка финансовой политики организации

35. Экономическая политика России в условиях мирового финансового кризиса

36. Краткосрочная финансовая политика российских банков

37. Разработка учетной политики в целях финансового учета

38. Финансовая политика Лу Шижуна
39. Политика внешних заимствований в России в период финансового кризиса
40. Социальная политика в условиях глобального финансового кризиса

41. Активизация инвестиционной деятельности как приоритетная финансовая политика государств

42. Денежно-кредитная политика НБУ как составная часть финансовой политики государства

43. Долгосрочная финансовая политика

44. Краткосрочная финансовая политика

45. Особенности современной финансовой политики России

46. Применение интернет-технологий и совершенствование финансово-кредитной политики для поддержки малого предпринимательства

47. Совершенствование бюджетной политики в период финансово-экономического кризиса

48. Современная финансовая политика Украины

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

49. Сущность и функции финансовой политики государства

50. Финансовая политика

51. Финансовая политика (исторический аспект)

52. Финансовая политика государства

53. Финансовая политика государства на современном этапе

54. Финансовая политика организаций
55. Финансовая политика предприятия
56. Финансовая политика Республики Казахстан

57. Финансовая политика России в современных условиях

58. Финансовая политика России в современных условиях

59. Финансово-экономический кризис и его вызовы для денежно-кредитной политики

60. Финансы и финансовая политика

61. Вопросы налоговой и финансовой политики

62. Основные принципы и формы реализации социальной политики, ее влияние на экономику государства

63. Промышленная политика и особенности ее реализации в условиях модернизации экономики

64. Фискальная политика и ее механизм. Особенности фискальной политики в РБ

Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов

65. Анализ финансовых результатов от реализации продукции растениеводства

66. Финансовая устойчивость и пути ее укрепления

67. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

68. Банковская система. Денежно – кредитная политика и ее проявление в Республике Молдова

69. Реклама и ее роль в коммуникационной политике (Контрольная)

70. Финансовая отчетность и ее анализ на примере ЗАО «…» (4 курс)
71. Рынки ценных бумаг и финансовые инструменты
72. Экономическая политика государства: дилемма выбора целей и инструментов

73. Производные финансовые инструменты и их функциональная роль в экономике

74. Социально-экономическое развитие России в 60-90-е гг. XVIII в. Внутренняя политика Екатерины II

75. Политика Сталина в области литературы в 20-30-е годы

76. Налоговая политика и пути ее совершенствования

77. Характер советского режима 1985г., причины начала политики перестройки и ее цели

78. Общий подход к реализации методики краткосрочного финансового планирования

79. Инструменты финансового анализа – критерии выбора

80. Денежная политика: цели и инструменты

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

81. Инструменты региональной экономической политики (на примере регионов Севера)

82. Социальная политика государства и ее совершенствование

83. Фискальная политика, методы реализации в рыночной экономике

84. Источники финансирования (финансовые инструменты)

85. Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка

86. Проблемы реализации и контроля финансовых планов
87. Значение бухгалтерского учета в реализации с/х продукции и финансовых результатов деятельности с/х предприятий
88. Сталинская национальная политика и решение "русского вопроса" СССР в 1920-1930-е гг.

89. Социальная политика: сущность, направления, механизмы реализации, особенности в современном российском обществе

90. Вексель как финансовый инструмент

91. Производные финансовые инструменты в примерах

92. Кредитная политика коммерческого банка и выработка направлений ее совершенствования

93. Общая характеристика производных финансовых инструментов и их свойства

94. Производственные финансовые инструменты

95. Финансовый анализ как инструмент оценки и контроля банковской деятельности

96. Инструменты и методы денежно-кредитной политики

Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

97. Оперативный финансовый анализ коммерческой организации и пути укрепления ее финансового состояния

98. Учет финансовых вложений и инструментов

99. Учетная политика организации и ее основные принципы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.