Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. А.С.МАКАРЕНКА Кафедра: педагогіки та психології Курсова робота з основ психології на тему: «Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу » Виконала: студентка групи У-43 Скляр Тетяна Геннадіївна Кременчук 2010 ПЛАНВступ Розділ І. Науково-теоретичні засади темпераменту та його властивості. Темперамент дітей молодшого шкільного віку 1.1 Поняття про темперамент. Наукові вчення про типи темпераменту 1.2 Основні властивості темпераменту 1.3 Психологічні особливості дітей різних типів темпераменту 1.4 Індивідуальний підхід у навчально-виховному процесі дітей різних типів темпераменту Розділ II. Експериментальна частина 2.1 Опис експерименту 2.2 Методичні рекомендації Висновки Список використаних джерел Додатки ВСТУП У системі неперервної освіти початковій школі належать важливі функції, успішне виконання яких безпосередньо впливає на якість подальшої освіти учнів. Стильові особливості й особливості темпераменту є засобами реалізації внутрішнього потенціалу особистості в діяльності. Спільність характеристик темпераменту та індивідуального стилю діяльності полягає в типологічній зумовленості цих характеристик. Зв'язок особливостей індивідуального стилю діяльності з властивостями нервової системи досліджувався у працях Г.С. Дикопольської, О.О. Копитова, А.О. Коротаєва, Є.О. Климова та С.І. Маствіліскер. Темперамент - сукупність індивідуальних особливостей, які характеризують динаміку та емоційну сторони поведінки людини, її діяльності та спілкування. Психофізіологічний аналіз структури темпераменту дає змогу, за В.Д. Небиліциним, виділити три головні його компоненти, які виявляються в загальній активності індивіда, його моториці та емоційності. Загальна активність індивіда полягає в тенденції особистості до самовираження, оволодіння та перетворення зовнішньої діяльності. Уперше систематичні знання про динамічні характеристики людини і причини, які призводять до їх появи, можна знайти в працях античного лікаря Гіппократа (460-377 рр. до н. е.), які ввійшли до «Збірника Гіппократа». На основі кожного типу формуються різні системи умовних нервових зв'язків, але сам процес їх формування залежить від типу нервової системи. Тим самим тип нервової системи надає своєрідності поведінці людини, накладає характерний відбиток на всю її сутність - визначає рухливість психічних процесів, їх стійкість проте він не є вирішальним чинником поведінки, вчинків, переконань, які формуються в процесі індивідуального життя людини так в процесі виховання. Для того щоб побудувати індивідуальний підхід до кожної дитини та забезпечити для його розвитку відповідні психологічні умови, педагогам потрібні знання характерних особливостей поведінки дітей залежно від типу їх темпераменту. Зважаючи на актуальність даної проблеми, темою курсової роботи обрано питання: «Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу». Предмет дослідження - психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу.

Об'єкт - типи темпераменту дітей молодшого шкільного віку. Мета дослідження - розглянути психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу. Гіпотеза - врахування прояву темпераменту у дітей молодшого шкільного віку у процесі навчання дає можливість створити такі умови навчання, які забезпечують оптимальний вплив типу темпераменту учнів на процес засвоєння знань. Завдання курсової роботи: 1. розглянути поняття темпераменту та його основні властивості; 2. розглянути особливості дітей різних типів темпераменту; розглянути прояв властивостей темпераменту у навчально-виховній роботі з дітьми молодшого шкільного віку; надати методичні рекомендації щодо роботи з дітьми різних типів темпераменту. У процесі дослідження використано наступні форми наукового пізнання: бесіда; робота з літературними джерелами; дослідження за тестом-опитувальником «Коло» Г. Айзенка; аналіз; анкетування;. РОЗДІЛ І. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. ТЕМПЕРАМЕНТ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1 Поняття про темперамент. Наукові вчення про типи темпераменту Індивідуальні особливості особистості слід відрізняти від вікових, які настають з дозріванням або старінням організму. Індивідуальні якості особистості, наприклад швидкість реакції, міра активності, вразливості тощо, виявляються незалежно від віку без особливих змін. Разом з тим з віком під впливом життя та виховання індивідуальне досить своєрідно, яскраво виявляється в пізнавальній діяльності, емоційно-вольовій активності, рисах характеру, інтересах, що дає підстави вважати людину здібною чи не здібною, емоційно вразливою чи &quo ;товстошкірою&quo ;, вольовою чи безвільною, сміливою чи боязливою. На деяких вікових етапах розвитку людини, наприклад у підлітковому віці, вікові та індивідуальні особливості важко диференціювати. Імпульсивність, нестриманість, вразливість підлітків, якщо не зважати на обставини, в яких вони виявляються, легко витлумачити як прояв індивідуальних рис і вікових особливостей. А в навчально-виховній роботі важливо відрізняти вікове від індивідуального, щоб правильно визначити необхідні виховні заходи . Індивідуальні особливості особистості найяскравіше виявляються в темпераменті, характері та здібностях, у пізнавальній, емоційно-вольовій діяльності, потребах та інтересах. Особливості їх прояву залежать від виховання дитини. Індивідуальні риси характеру, як свідчать дослідження, досить яскраво виявляються вже в дошкільному віці. У навчально-виховній роботі особливо важливим є індивідуальний підхід до дітей. А. Макаренко рекомендував вихователям завжди пам'ятати, що люди — дуже різноманітний матеріал для виховання, і було б неймовірним верхоглядством намагатися втиснути його в загальні для всіх рамки. Індивідуальні відмінності між людьми вивчає диференційна психологія. Психологія праці, мистецтва, навчання та виховання, застосування психологічних закономірностей завжди мають опосередковуватися знаннями індивідуальних відмінностей між людьми. Без таких знань неможливо готувати молодь до праці, свідомого вибору професії.

Діяльність і поведінка людини зумовлюються не лише соціальними умовами життя, а й індивідуальними особливостями її психофізичної організації. Це виразно виявляється в темпераменті особистості. Темперамент — змішувати в належних співвідношеннях, підігрівати, охолоджувати, уповільнювати, керувати) характеризує динамічний бік психічних реакцій людини — їх темп, швидкість, ритм, інтенсивність. На однакові за змістом і метою дії подразники кожна людина реагує по-своєму, індивідуально. Одні реагують активно, жваво, глибоко емоційно, довго переживають вплив подразника, а інші — спокійно, повільно, швидко забуваючи про те, що на них впливало. Деякі люди надто афективно реагують на події, на ставлення до них — спалахують гнівом, діють агресивно, а дехто в цьому разі виявляє боязкість, не чинить жодного опору там, де він потрібний. Отже, темперамент можна визначити як індивідуальну особливість людини, що виявляється в її збудливості, емоційній вразливості, врівноваженості та швидкості перебігу психічної діяльності. Індивідуальні особливості реагування на різноманітні обставини дали підстави поділити людей на кілька груп або типів темпераменту. Вчення про темперамент започатковане славнозвісним давньогрецьким лікарем і філософом Гіппократом. Він та його послідовники (римський лікар Гален та ін.) обстоювали гуморальну теорію, згідно з якою темперамент спричинює перевага в організмі певної рідини. Гіппократ вважав, що життєдіяльність організму визначається співвідношенням між кров'ю, жовчю та слизом (лімфа, флегма). На основі цього погляду сформувалося вчення про чотири типи темпераменту: сангвінічний, флегматичний, холеричний, похмурий. Сьогодні це вчення цікаве тільки з історичного погляду. Але описані Гіппократом характерні риси темпераменту досить точно визначають особливості окремих типів темпераменту. І. Павлов, розглядаючи проблему темпераменту, писав, що геніальний спостерігач людини — Гіппократ — у класифікації темпераментів підійшов до істини найближче . Німецький філософ-ідеаліст І. Кант, поділяючи погляди на темперамент представників гуморальної теорії, уперше дав своєрідну психологічну характеристику темпераментів. Він вважав, що флегматикам бракує моральних почуттів, меланхоліки — справжня доброчинність; у холериків найрозвиненіше почуття честі, а у сангвініків — почуття прекрасного. Але Т. Кант у своєму розумінні темпераменту плутав його риси з характером. Вітчизняний вчений, лікар і педагог П. Лесгафт пояснював темперамент особливостями кровообігу, які залежать від діаметра отвору та товщини й гнучкості стінок судин. Калібр судин і товщина їх стінок, на думку П. Лесгафта, зумовлюють швидкість і силу кровообігу, невеликому діаметру судин відповідає сангвінічний темперамент, а великому діаметру та товстим стінкам його судин — меланхолійний; флегматичний темперамент зумовлюється великим діаметром і тонкими стінками судин. Німецький психіатр Е. Кречмер обстоював залежність психічного складу особистості від будови (конституції) тіла. Він запропонував власну класифікацію типів конституції (пікнічний, астенічний, атлетичний,) і вважав, що кожному з них властивий певний темперамент.

Поэтому особый вопрос к сторонникам коммунизма на основе “всепобеждающего” учения Маркса, Энгельса, Ленина: Чего там классики написали о психологии личности, о различных типах строя психики? И это еще одно обстоятельство, указывающее на то, что И.В.Сталин марксистом не был, вследствие чего в своём определении термина «нация» прямо указал и на различие культур разных народов, обусловленное психическим складом: «Нация есть исторически сложившаяся, устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. „…“ Только наличие всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию» (“Марксизм и национальный вопрос”). Термин же «психический склад», в нашем его понимании, — синоним термину «строй психики». Из этого определения термина «нация» также следует, что исторически реальное еврейство — не нация. Если задаться вопросом, а что же оно такое, то получается, что оно — мафия, поскольку соответствует набору признаков мафии: система мотивации противопоставления себя социальному окружению (ветхозаветно-талмудический иудаизм); разделение общества на своих и чужих, выделение в среде чужих лояльных себе, и построение всей системы отношений с внешним миром, проистекающей из этого разделения; клановая система организации: наследственные левиты, раввины, прочие «бен-израэли»; стремление к захвату ключевых отраслей жизни общества и неспособность поддерживать полный спектр профессий, что свойственно жизни каждого народа и выражается в статистике занятости и т.п

1. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

2. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

3. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

4. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

5. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

6. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
7. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості
8. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

9. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

10. Постмодернізм, постструктуралізм і психологічні новації

11. Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

12. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

13. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

14. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

15. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

16. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Беговел Tech Team "Big 10", цвет: серый (2018 г).
Детский беговел с платформой и надувными колесами. Ориентирован на малышей до 5 лет. Беговел - это маленький велосипед без педалей,
3000 руб
Раздел: Беговелы
Пирамида "Радуга", 29 см.
Пирамидка - замечательный тренажер для развития мелкой моторики и координации движений. Играя, ребенок знакомится с разными цветами,
320 руб
Раздел: Пластиковые

17. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

18. Психологічні проблеми цивільного судочинства

19. Психологічні фактори агресії

20. Робота психолога у виправній системі

21. Сучасні психологічні теорії особистості

22. Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві
23. Психологічні аспекти буддизму
24. Экологическая психология. Психологические основы экологического образования

25. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

26. Типы темпераментов

27. Восстановительный процесс субъекта системы "специалист-специальность" по годам обучения в зависимости от типа темперамента

28. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

29. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

30. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

31. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

32. Технологічні основи глобалізації

Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

33. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

34. Фізіологічні основи статевих сексуальних стосунків. Перші ознаки вагітності

35. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

36. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

37. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

38. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку
39. Анализ зависимости социометрического статуса от типа темперамента
40. Исследование взаимосвязи коммуникативных особенностей и типов темперамента подростков

41. Психомоторные и эмоциональные критерии визуальной диагностики в различных типах темперамента и акцентуаций характера

42. Развитие волевых черт характера у детей подросткового возраста с холеристическим типом темперамента

43. Типы темперамента

44. Типы темперамента несовершеннолетних

45. Типы темпераментов и их психологическая характеристика

46. Учет типов темперамента учащихся в учебной деятельности

47. Психологічна основа різних релігій

48. Фізико-технологічні основи одержання чутливих елементів для датчиків газів

Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы

49. Методологічні та гносеологічні основи вивчення феномена безсмертя

50. Методологічні основи наукових досліджень

51. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

52. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

53. Роль практичних методів у навчально-виховному процесі

54. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу
55. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі
56. Формування духовності учнів у навчальному процесі

57. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

58. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

59. Публічні виступи в роботі секретаря-референта

60. Графічні роботи на комп’ютері

61. Фізико–технологічні процеси створення електролюмінісцентних плоских пристроїв відображення інформації

62. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

63. Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

64. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

66. Класне самоврядування як одна із форм виховної роботи

67. Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі

68. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

69. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

70. Основні категорії та етапи навчального процесу студента
71. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою
72. Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами

73. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі

74. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

75. Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини

76. Традиційні та прогресивні технологічні процеси

77. Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу

78. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

79. Особливості образу "я" курсантів в процесі навчання у вищих військових навчальних закладах

80. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

82. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

83. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

84. Психология личности военнослужащего

85. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

86. Этика - эстетика. Психология творчества
87. Системы адаптивного управления роботами
88. Психология преступной личности

89. Пути решения экологических проблем глазами психолога

90. ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI МОЛОДИХ ШКОЛЯРiВ

91. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

92. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

93. Психология политического лидерства

94. Надежность машин: станки, промышленные роботы

95. Использование роботов в промышленных предприятиях

96. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

97. Взгляд на Антропологическую концепцию психологии музыкального образования А. В. Тороповой

98. Связь темперамента и характера

99. Психология рекламы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.