Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Історія сучасної філософії

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ Постмодерн та філософія діалогу Сучасна релігійна філософія Екофілософія Шляхи і способи вирішення сучасних глобальних проблем людства Висновки Список використаної літератури Вступ Наприкінці XX століття до відомих філософських проблем буття додалися нові, що ніколи не існували раніше: збереження життя на Землі і виживання людства. Ці нові турботи людей викликані так званими глобальними проблемами людства. Вони з'явилися як результат багатовікових кількісних і якісних змін у системі «суспільство – природа», а також і в самому суспільному розвитку. Від того сучасна цивілізація стала відмінною від усіх попередніх. Сьогодні світове співтовариство являє собою не тільки більш строкату, але й більш суперечливу картину життя. З однієї сторони, воно представлено чисельними, несхожими один на одного культурами, націями, державами: великими і малими, розвиненими і відсталими, мирними й агресивними, молодими і давніми. З іншого боку, у своє третє тисячоліття людство вступає як єдине ціле, як спадщина одного &quo ;загального будинку&quo ;, а точніше – великої і вже переповненої &quo ;комунальної квартири&quo ; на ім'я Земля, де умови проживання обмежені не тільки її природними параметрами, тобто територією, придатною для життя, але й наявністю необхідних для життєдіяльності людини ресурсів. Це – реальність, повне усвідомлення якої відбулося останнім часом і з якою абсолютно всі країни і народи тепер змушені рахуватися, тому що альтернативи такому &quo ;гуртожитку&quo ; в них просто немає. Поняття &quo ;глобальні проблеми сучасності&quo ; набуло широкого застосування наприкінці XX ст., зайнявши з тих пір чільне місце в науковому і політичному лексиконі. Етимологічно термін &quo ;глобальний&quo ; походить від лат. Globus – земна куля. Звідси: проблеми, що торкаються інтересів людства в цілому і кожної окремої людини в різних точках планети, тобто ті, котрі носять загальнолюдський характер, прийнято називати глобальними. Вони впливають на розвиток окремих країн і регіонів, будучи могутнім об'єктивним фактором світового економічного і соціального розвитку. їхнє вирішення вимагає об'єднання зусиль абсолютної більшості держав і організацій на міжнародній арені, у той час як їхня нерозв'язаність загрожує катастрофічними наслідками майбутньому всього людства. Оскільки глобальні проблеми торкаються не тільки світу в повному обсязі, а й проявляються на рівні регіонів і навіть окремих країн – у науковій літературі поряд з виділенням їхньої загальнолюдської значимості розмежовується і їхня відмінність. Розрізняють проблеми окремі, локальні і регіональні, різних за суттю і сферами впливу. 1. Постмодерн та філософія діалогу Постмодерн (&quo ;пост&quo ; – латиною &quo ;після&quo ;, &quo ;модерн&quo ; французькою –&quo ;сучасний&quo ;, &quo ;новітній&quo ;) буквально означає &quo ;те, що відповідає сучасності&quo ;. Виник він в останню чверть XX ст. як критична рефлексія соціокультурних та філософських контекстів сучасної цивілізації. У межах постмодернізму творять філософи, соціологи, лінгвісти, філологи, мистецтвознавці тощо. Проте чітко означеної постмодернової філософії, на думку її ж представників, не існує, і вона взагалі не можлива Це тому, що все, з чим має справу людина, є ілюзією, примарністю, а вибір, який вона здійснює, є вибором поганого з найгіршого.

Тобто серед постмодерністів панує сумнів щодо усталених форм, норм та цілісності буття. Ними визнається лише розмитість форм всього існуючого, всіх сутностей у світі реалій та культурі, тобто ведеться гра з частковим, з різноманітними окремостями цілого. Постмодерну притаманний песимізм, &quo ;втрата суб'єкта&quo ;, оскільки він грає зі стилями і смислами попередніх епох, намагається стерти будь-яку межу між визначеннями та структурами. Постмодерн також прагне заміни філософських парадигм, у зв’язку з чим критикуються панлогізм, раціоналізм, об'єктивізм та історизм, які несла попередня філософська традиція. Замість дослідження &quo ;що зроблено&quo ; має осмислюватися &quo ;як це зроблено&quo ;, що вимагає пояснення ролі знака, символу, мови і структуропороджуючої діяльності. Тут філософське кредо – не пізнання світу заради його перетворення, а його деконструкція. Тим самим ігнорується значення істини і, взагалі, сенс буття. Не істинні знання визначають існування, а лише його розуміння, де панує безліч суб'єктивних істин. Систематизація знань втрачає смисл, а відтак неможлива специфікація буття за предметами дослідження. Тому, вважають постмодерністи, наявна необхідність з'єднання в єдиний потік розуміння науки, мистецтва, філософії, філології, релігії тощо. Сталими в постмодерні є переконання, що &quo ;події завжди випереджають теорію&quo ;, і панує висновок про неможливість сформувати відповідну картину світу засобами філософії і науки. Відтак і в людському житті є вичерпаними цінності, моральні принципи, сенс існування. Реальність вважається нескінченним &quo ;текстом&quo ;, де наявна безліч метафор, недомовок, цитат, алюзій (натяків). Самосвідомість особистості складає &quo ;суму текстів&quo ;, що вступають у взаємодію з іншими текстами і становлять культуру. В дійсному усвідомленні буття повинен губитися центр об'єкта, його домінанта, мають розсіюватися часово-просторові виміри. Як це відбувається? По-перше, людина постмодерністами не визнається суб'єктом, оскільки її сутність ними зводиться до колективного &quo ;Я&quo ;, &quo ;до соціального і політичного несвідомого&quo ;. Стверджується, що в людському житті домінують суспільні цінності: сила, воля, влада тощо. Вони пояснюються як спроба суспільного маніпулювання людиною, а її свобода – як проблема боротьби окремої особи із соціальними правилами існування. По-друге, постмодерн орієнтується на багатовнмірність світу. Для нього не існує Універсуму (світу як цілісності), а є лише Мультиуніверсум. Його представники рішуче виступають проти привілейованості зверхності будь-якого розумного судження і проти заперечення будь-якої ірраціональної, екстравагантної думки. По-третє, постмодерн також вороже налаштований щодо всякої однозначності – центризму (натуроцентризму, логоцентризму, антропоцентризму, раціоцентризму тощо). Це не відкидання розуму взагалі, а прощання з розумом унітарним, цілеспрямованим, і тому постмодерн цікавиться конфліктами, катастрофами, ймовірністю, індетермінізмом, несумісністю. Це просліджується у творчості Ж. Дерріди, Ж. Бодрійара, Ж. Дельоза, М.

Фуко, Ф. Гваттарі та інших постмодерністів. Прикладом такого філософування є творчість французького філософа Жака Дерріди (1930 р.) – основоположника деконструктивізму. Сприйнявши погляди Ніцше, Фрейда, Гуссерля, він висунув тезу про вичерпність філософії та розуму в класичному визначенні, побудованому на розумінні буття як присутності, і натомість запропонував метод деконструкції. У книзі &quo ;Про граматологію&quo ; ним критикується традиційне будівництво смислу буття через логічну субординацію понять і філософських категорій, що закріплюється в тексті. Навпаки, пояснює автор, слід зруйнувати всі конструкції понять навколо кожного знаку. Адже текст є чимось іншим, ніж він є. Необхідно зрозуміти його історію і мову без авторської думки. Свобода інтерпретації має бути повною: слід відкинути логоцентризм і головну увагу надавати голосові, а не суб'єкту. Це тому, що фоноцентризм (голос) визначає дійсний смисл буття. Витіснення чийогось голосу з культури, скажімо, жіночого або іншого, збіднює її процес. Використання письма (а це філософія) веде до вмирання голосу, вкидає людину в рабство. Слід шукати &quo ;живий голос&quo ;, той, що виводить за межі тексту, знімає таємницю письма. Лише безпосереднє буття є знаком і текстом, тоді як письмо вбиває можливість свободи і смислу. Таким чином, для Дерріди є характерним бінаризм в осмисленні світу (наявність-відсутність, істина-хиба, головне-вторинне, письмо-голос) і спроби стерти опозиційну рису через ще нерозкрите, щось неявне, приховане і ще не помічене. По-четверте, специфічними є і соціальні концепції постмодерністів. Так, спробу глибокої критики соціальної теорії з позиції знаковості здійснив у книзі &quo ;Дзеркало виробництва&quo ; (1973) французький філософ Жан Бодрійар. Він розглядає соціальну історію як історію розвитку способів зазначень. Наприклад, знакові коди сучасної історії започатковані в епоху Відродження, а набули сили в XX ст. Від того, за Бодрійаром, соціальна історія розпочинається з витіснення із соціального простору спочатку мертвих, потім дикунів і так аж до інтелектуалів і жінок. Безпосередньо соціальна історія є витісненням смерті, що розуміється як асистемність, відсутність всякого упорядкування. Одній з найскладніших філософських проблем усіх часів присвячена книга Жіля Дельоза (1926р.) «Логіка смисла». Що таке смисл (сенс, зміст, значення, розуміння)? Чи можливо, а якщо так, то як доторкнутися, відчути зміст і значенння того, про що йде мова? Які відношення між тим, що має місце в речах, і тим, що сказано за допомогою слова? А чи наповнені смислом дії та слова створені та вимовлені дитиною, алкоголіком, божевільним? Відповідаючи на ці питання, Дельоз у своїй книзі розробив своєрідну філософську концепцію, в якій смисл безпосередньо пов'язується з нонсенсом (англійською – «несуразністю») і парадоксами (грецькою – «дивовижностями», наявними як у логіці, так і в творчій діяльності . Подібні зв'язки також наявні і в подіях, але вони суттєво відрізняються від тих, що характерні для філософської (метафізичної) традиції, що йде від Платона аж до Гегеля. Протиставляючи себе цій традиції, Дельоз, спираючись на Л.

Крішнатрея, «Крішна, син Атре» — ім’я мудреця-ріші, творця лікувальної науки; Крішнамітра — санскритський драматург ХІ ст.; Крішнадеварая (1509–1529) — цар, правитель князівства Віджаянагар; сучасні письменники: Крішнарао А.Н., Куттікрішнан, Муддукрішна (є козацьке прізвище Модда), Крішан Чандар, Харікрішна Премі, Ґопалакрішна Рентала, Балакрішна Піллаї, Крішнамачіар — автор «Історії класичної санскритської літератури» (1937). Політичні діячі: Крішна Менон, Крішнайя Бенкат, Крішнамачарі Т.Т.; діячі науки й культури: Крішнан К.С., Яміні Крішнамурті — всесвітньовідома виконавиця класичних індійських танців. Релігійні діячі: Хар Крішан (1656–1664) — восьмий сікхський гуру; Рамакрішна (1836–1886) — видатний реформатор індуїзму, вчитель Свамі Вівекананди; Крішна Дас (ХVIII ст.) — поет, один із кращих представників вішнуїстської поезії; Джидду Крішнамурті (1897–1986) — індійський мислитель, філософ і поет; В.Крішнасвамі — індійський історик і археолог; Сарвапаллі Радгакрішнан (1908–1975) — ви<213>датний мислитель, вчений, державний і громадський діяч, у 1962–1967 роках — президент Індії. Є ще імена: Крішнашакті, Ґопалакрішна й Крішнаґопала, Крішнахарі й Харікрішна, Крішнадева й Девакрішна, Крішнадас тощо

1. Методологічні проблеми історії філософії

2. Освоєння космосу: історія та сучасність

3. Англосаксонська правова система: історія і сучасність

4. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

5. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

6. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність
7. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів
8. Історія спортивних споруд. Сучасні спортивні споруди для легкої атлетики

9. Філософія історії за Арнольдом Тойнбі

10. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

11. Сучасні форми та системи оплати праці

12. Історія України

13. Релігійний фактор в історії Росії

14. Таблиця дат з історії (1917-21)

15. Історія держави та права України

16. Історія розвитку криміналістики в Україні

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Історія стиляг. Молодіжна субкультура в СРСР (1950-1960 рр)

18. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

19. Сутність та зміст сучасного менеджменту

20. Сучасні технології менеджменту

21. Світогляд сучасного юнака

22. Основні правові системи сучасності
23. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.
24. Філософія інформаційного суспільства

25. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

26. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

27. Сучасні форми і системи заробітної плати

28. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

29. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

30. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

31. Утворення Скіфії та її політична історія

32. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны
Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки

33. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

34. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

35. Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр

36. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

37. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

38. Від стародавніх до сучасних теорій руху планет
39. Історія спостереження НЛО
40. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

41. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

42. Сучасний стан перестрахування в Україні

43. Історія діяльності товарних бірж в Україні

44. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

45. Історія природознавства

46. Історія розвитку зоології в ХІХ-ХХ в

47. Сучасні засоби автоматизації стійлового молокопроводу

48. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)

49. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

50. Сучасне діловодство

51. Сучасні моделі управлінського обліку

52. Аналіз конструкцій ходової частини сучасних гусеничних машин

53. Сучасна Японія

54. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи
55. Історія географічної науки
56. Азербайджан сьогодні, історії нафтовидобутку

57. Інтелектуальна власність і її сучасний законодавчий стан

58. Історія криміналістики

59. Історія, перспективи Конвенції прав людини

60. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

61. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"

62. Релігія і церква в сучасній Україні

63. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

64. Сучасні принципи державного управління

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

65. Угода сторін як підстава розірвання трудового договору

66. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

67. Використання сучасних можливостей судових експертиз у слідчій діяльності

68. Заголовковий комплекс на сторінках газети "Запорізька Правда"

69. Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

70. Історія розвитку книги
71. Лінгво-філософські трактування темпоральності у сучасній англістиці
72. Норми сучасної української мови у спілкуванні

73. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

74. Паралінгвістичний аспект у творах сучасних драматургів

75. Проблема темо-рематичного членування речення: історія поглядів, дефініції

76. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

77. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

78. Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови

79. Сучасна українська літературна мова

80. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты

81. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

82. Історія розвитку української мови

83. Категорія суб’єктивної модальності в історії лінгвістичної науки

84. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

85. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

86. Вивчення сучасної української літературної мови
87. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі
88. Історія створення и основні характеристики системи SWIFT

89. Мовна модель сучасного простору в Excel i XML

90. Ціна сучасних інформаційних технологій

91. Албано-сербські протиріччя: історія виникнення і шляхи вирішення

92. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

93. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

94. Дворянська історіографія в Росії у другій половині XVIII столітті

95. Джерела з вивчення історії Стародавнього Єгипту

96. Жовтень 1917 року в сучасній літературі

Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики

97. Історіографічна традиція Школи Анналів. Друге і третє покоління істориків

98. Історіографія исторії Болгарії

99. Історіографія історії Білорусії

100. Історіографія історії Словаччини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.