Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Форми і методи соціальної роботи

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій Курсова робота По предмету: “Технологія соціальної роботи”. На тему: “форми і методи соціальної роботи”. студента 3-го курсу денної форми навчання факультету “Соціально-інформаційного управління”. ОБЕЗЮКА ЮРИ ЛЕОНІДОВИЧА -- тернопіль 2005— ЗМІСТ : Вступ РОЗДІЛ І. Роль соціальних працівників у реабілітації інвалідів.3 1.1. Реабілітація інвалідів у будинках-інтернатах загального типу.3 1.2.Реабілітація інвалідів, що знаходяться в родинах .6 РОЗДІЛ ІІ. Технологія спілкування роботи з інвалідами.7 2.1. Психологічні аспекти соціальної роботи з людьми з обмеженими можливостями .8 2.2. Регіональний досвід практичного рішення проблем інвалідності.15 а)Інноваційна модель „Центр незалежного життя для дітей з обмеженими фізичними і/або розумовими б)Інноваційна модель служби &quo ;Персональний асистент&quo ; . .19 в)Інноваційна модель служби &quo ;Виїзний г)Цільова програма реабілітації дітей-інвалідів і членів їхніх родин на базі Реабілітаційного центра «Івма» міста Висновок Список ВСТУП Непрацездатні громадяни в кожній країні складають предмет турботи держави , яка соціальну політику ставить в основу своєї діяльності. Основною турботою держави стосовно людей похилого віку й інвалідам є їхня матеріальна підтримка (пенсії, посібника , пільги і т.д.).Однак непрацездатні громадяни бідують не тільки в матеріальній підтримці. Важливу роль грає надання їм діючої фізичної, психологічної, організаційної й іншої допомоги . До 80-х років в Україні найбільш очевидна соціальна допомога інвалідам надавалась в будинках-інтернатах. Ця сформована традиційна форма медико-соціальної допомоги непрацездатним громадянам крім позитивних має і негативні сторони (монотонний спосіб життя, необхідність зміни життєвого стереотипу для літньої людини й ін.). Ці обставини роблять будинки-інтернати мало привабливими для інвалідів, змушуючи їх &quo ;не квапитися&quo ; з переїздом у будинок-інтернат. Можливість як най довше залишатися в звичній домашній обстановці стала можливою з часу появи посади соціального працівника в системі установ соціального захисту. Саме ці реальні особи стали надавати соціально-побутові послуги непрацездатним громадянам, яких вони постійно потребували. На перших етапах розвитку соціальної допомоги непрацездатним громадянам акцент був зроблений на надомне обслуговування. З урахуванням цієї обставини була розроблена кваліфікаційна характеристика соціального працівника, визначені його посадові обов'язки. Разом з тим у реальній соціальній допомозі бідують і інваліди, що знаходяться в будинках-інтернатах. До недавнього часу організація медико-соціальної допомоги в цих закладах покладена переважно на медичних працівників, що на збитки організації медичного обслуговування здійснюють невластиві їм функції по соціально-побутовій , соціально-психологічній і соціально-середовищній адаптації осіб , що знаходяться в будинках-інтернатах. У зв'язку з зазначеними обставинами виникла необхідність окреслити коло обов'язків соціальних працівників у будинках-інтернатах і на підставі цього показати доцільність уведення цієї категорії працівників у стаціонарних установах Мінсоцзахисту України.

На даному етапі розвитку соціальної допомоги непрацездатним громадянам , що проживають поза стаціонарними установами , діяльність соціальних працівників зводиться до надання соціально-побутових послуг. Тим часом функції у них набагато ширші. В міру створення інституту соціальних працівників з фаховою освітою непрацездатні громадяни одержать більш кваліфіковану і різноманітну соціальну допомогу і підтримку. РОЗДІЛ І.РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ. Інваліди як соціальна категорія людей, знаходяться в оточенні здорових у порівнянні з ними і мають потребу в більшому ступені в соціальному захисті, допомозі, підтримці. Ці види допомоги визначені законодавством , що відповідають нормативними актами, інструкціями і рекомендаціями, відомий механізм їхньої реалізації. Слід зазначити, що всі нормативні акти стосуються пільг, посібників , пенсій і інших форм соціальної допомоги , що спрямована на підтримку життєдіяльності, на пасивне споживання матеріальних витрат. Разом з тим, інвалідам необхідна така допомога, що могла б стимулювати й активізувати інвалідів і придушувала б розвиток утриманських тенденцій. Відомо, що для повноцінного, активного життя інвалідів необхідне залучення їх у суспільно-корисну діяльність, розвиток і підтримку зв'язків інвалідів зі здоровим оточенням, державними установами різного профілю, громадськими організаціями й управлінськими структурами. Власне кажучи, мова йде про соціальну інтеграцію інвалідів, що є кінцевою метою реабілітації. По місцю проживання (перебування) всіх інвалідів можна розділити на 2 категорії: - ті, що знаходяться в будинках-інтернатах; - ті, що проживають у родинах . Зазначений критерій, місце проживання, не слід сприймати як формальний . Він найтіснішим чином зв'язаний з морально-психологічним фактором, з перспективою подальшої долі інвалідів. Відомо, що в будинках-інтернатах знаходяться найбільш важкі в соматчному відношенні інваліди. У залежності від характеру патології дорослі інваліди утримуються в будинках-інтернатах загального типу, у психоневрологічних інтернатах, діти - у будинках-ітернатах для розумово відсталих і з фізичними недоліками . Діяльність соціального працівника також визначається характером патології в інваліда і співвідноситься з його реабілітаційним потенціалом. Для здійснення адекватної діяльності соціального працівника в будинках-інтернатах, необхідне знання особливостей структури і функцій цих установ . Доми-інтернати загального типу призначені для медико-соціального обслуговування інвалідів. У них приймаються громадяни (жінки з 55 років, чоловіка з 60 років) і інваліди 1 і 2 груп старші 18 років, що не мають працездатних дітей або батьків, зобов'язаних за законом їх утримувати . Завданнями цього будинку-інтернату є : - створення сприятливих умов життя , наближених до домашнього; - організація догляду за проживаючими, надання їм медичної допомоги й організація змістовного дозвілля; - організація трудової зайнятості інвалідів. Відповідно до основних завдань будинок-інтернат здійснює: - активне сприяння в адаптації інвалідів до нових умов; - побутовий комфорт , забезпечуючи поступивших упорядкованим житлом, інвентарем і меблями, постільними засобами, одягом і взуттям; - організацію харчування з урахуванням віку і стану здоров'я; - диспансеризацію і лікування інвалідів, організацію консультативної медичної допомоги, а також госпіталізацію, тих кому треба, у лікувальні установи ; - забезпечення слуховим апаратами, окулярами, протезно-ортопедичними виробами і кріслами-колясками; - відповідно до медичних рекомендацій організацію трудової зайнятості, що сприяє підтримці активного способу життя.

У будинках-інтернатах загального типу знаходяться інваліди молодшого віку ( від 18 до 44 років ). Вони складають близько 10% усього контингенту проживаючих. Більше половини з них - інваліди з дитинства, 27,3% - внаслідок загального захворювання, 5,4% - у зв'язку з трудовим каліцтвом, 2,5% - інші . Їх становище відрізняється значним чином . Про це свідчить перевага інвалідів 1 групи (67,0%). Найбільшу групу (83,3%) складають інваліди з наслідками ураження центральної нервової системи (залишкові явища дитячого церебрального паралічу, поліомієліту, енцефаліту, травми спинного мозку й ін.), 5,5% - інваліди внаслідок патології внутрішніх органів. Наслідком різного ступеня порушень функції опорно-рухового апарату є обмеження рухової активності інвалідів. У зв'язку з цим 8,1% мають потребу в сторонньому догляді , 50,4% пересуваються за допомогою милиць або крісла-коляски і тільки 41,5% - самостійно. Характер патології позначається і на здатності молодих інвалідів до самообслуговування: 10,9% з них не можуть себе обслужити, 33,4% обслуговують себе частково, 55,7% - цілком . Як видно з приведеної характеристики молодих інвалідів, незважаючи на важкість стану здоров'я, значна частина з них підлягає соціальній адаптації в самих установах , а в ряді випадків і інтеграції в суспільство . У зв'язку з цим, важливого значення набувають фактори, що впливають на соціальну адаптацію молодих інвалідів. Адаптація пропонує наявність умов, що сприяють реалізації наявних і формуванню нових соціальних потреб з урахуванням резервних можливостей інваліда. На відміну від людей похилого віку з відносно обмеженими потребами, серед яких переважають прикуті до візка з продовженням активного способу життя, молоді інваліди мають потреби в одержанні освіти і працевлаштуванні , у реалізації бажань в області розважального дозвілля і спорту, у створенні родини й ін. В умовах будинку-інтернату при відсутності в штаті спеціальних працівників, що могли б вивчити потреби молодих інвалідів, і при відсутності умов для їхньої реабілітації виникає ситуація соціальної напруженості, незадоволеності бажань. Молоді інваліди, власне кажучи, знаходяться в умовах соціальної депривації, вони постійно відчувають дефіцит інформації. Разом з тим, виявилося, що підвищити своє становище хотіли б тільки 3,9% , а одержати професію - 8,6% молодих інвалідів. Серед побажань домінують запити у відношенні культурно--масової роботи (у 418% молодих інвалідів). Роль соціального працівника полягає в тому, щоб створити особливе середовище в будинку-інтернаті й особливо в тих відділеннях, де проживають молоді інваліди. Терапія середовищем займає ведуче місце в організації способу життя інвалідів молодого віку. Основним напрямком є створення активного, діючого середовища перебування, що спонукувала би молодих інвалідів на &quo ;самодіяльність&quo ;, самозабезпечення, відхід від утриманських настроїв і гіперопіки. Для реалізації ідеї активізації середовища можна використовувати зайнятість працею, аматорські заняття , суспільно корисну діяльність, спортивні заходи, організацію змістовно-розважального дозвілля, навчання професіям.

Надзвичайно корисні для вивчення історії спецслужб періоду Директорії УНР документи знайдені у фонді Генштабу Армії УНР [73]. Насамперед це добірка, у якій ідеться про поточну роботу військової дипломатії й військової розвідки УНР. Серед документів військової розвідки містяться матеріали про організаційно-штатний устрій її центрального апарату і спецпідрозділів частин і з'єднань армії, про структуру й конкретні акції Інформаційного бюро Генштабу, інструкції для військової розвідки та контррозвідки, дані про їх спеціальний навчальний заклад тощо [74]. Документи військових фондів дали можливість побачити еволюцію, розвиток організаційних форм, методів роботи, нормативної бази діяльності військових спецслужб України, зіткнення різних поглядів щодо їх розбудови, поточні проблеми та пошук шляхів їх вирішення. У 1921 р. центром організації збройної боротьби за національну державність на теренах України став Партизансько-Повстанський Штаб Головної Команди військ УНР в екзилі. Матеріалів про його функціонування виявлено і використано досить багато

1. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

2. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

3. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

4. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

5. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

6. Применение методов оценки эффективности инвестиционных проектов на примере организации производства по пошиву школьной формы.
7. Завдання та джерела нотаріального процесуального права
8. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

9. Загальні підходи та методи роботи з якістю

10. Форми та методи державної підтримки експортерів

11. Освіта як соціокультурний феномен

12. Формы измерений и анализ власти. Системное описание форм проявления власти

13. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

14. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

15. Нормативна база, методика та методи перевірки

16. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

17. Поняття та методи криміналістики

18. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

19. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи

20. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

21. Предмет, завдання та методи патології

22. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності
23. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
24. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

25. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

26. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

27. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

28. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

29. Предмет та метод економічного аналізу

30. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

31. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

32. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее

33. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

34. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

35. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

36. Технологія соціальної роботи із жертвами сімейного насилля

37. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

38. Виникнення та еволюція соціальної роботи
39. Групова соціальна робота: терапевтичний ефект групи
40. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

41. Історія фахової соціальної роботи в Україні

42. Клієнти в соціальній роботі

43. Пітирим Сорокін про форми соціальної стратифікації

44. Практична сфера соціальної роботи

45. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

46. Системна модель соціальної роботи

47. Соціальна робота з людьми похилого віку

48. Соціальна робота з хворими на алкоголізм

Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

49. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

50. Сутність соціальної роботи

51. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

52. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

53. Молодь як об’єкт соціальної роботи

54. Організаційні аспекти соціальної роботи
55. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі
56. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

57. Соціальне становище Запорізького краю

58. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

59. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

60. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

61. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

62. Роль власності у соціально-економічних процесах

63. Соціальні проблеми у ЗМІ

64. Соціальна екологія

Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные

65. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

66. Мораль і соціальне управління

67. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

68. Сутність і значення соціального страхування

69. Державна політика соціального страхування

70. Соціальна інфраструктура України
71. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
72. Розвиток соціальної географії в СРСР

73. Історія соціально-економічної географії світу

74. Державна соціальна допомога

75. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

76. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

77. Соціальна держава

78. Соціальна обумовленість державної служби

79. Соціальна цінність права

80. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

82. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

83. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

84. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

85. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

86. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
87. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.
88. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

89. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

90. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

91. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

92. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

93. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

94. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

95. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

96. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

97. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

98. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

99. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.