Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Дослідження динаміки розвитку силових показників

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Вступ Розділ 1. Сила як фізична якості людини 1.1 Загальна характеристика сили 1.2 Фактори, що зумовлюють силові можливості людини 1.3 Засоби розвитку та вдосконалення сили Розділ 2. Вікова динаміка природного розвитку та контроль сили Розділ 3. Динаміка розвитку швидкісно-силових якостей у школярів різного віку, що виявляються в рухах, які імітують метання списа, диска і штовхання ядра Висновки Список використаних джерел Вступ За останні роки досягнення у всіх видах спорту піднялися на небувалу висоту. Якщо ще порівняно недавно результати Пауля Андерсена в піднятті штанги, Джона Томаса в стрибках у висоту вважалися недосяжними, то тепер першими в списках найсильніших спортсменів світу стоять імена Юрія Власова, Леоніда Жаботинського, Валерія Брумеля й інших спортсменів. Успіх спортсменів не випадковий. Основою їх видатних результатів є високий розвиток фізичних, морально-вольових якостей і техніки спортивних рухів. Загальновідомо, що розвиток цих якостей необхідно починати з дитячого віку. Актуальність: Аналіз передової наукової і науково-методичної літератури вказує на необхідність звернути увагу на особливості методики розвитку силових якостей дітей різного віку. Досить важливим моментом процесу навчання є спрямованість даного процесу на розвиток вмінь та навичок силових дій різхних груп м`язів. Весь процес навчання передбачає використання різних підходів, засобів та методів. Предмет дослідження: особливості методики розвитку силових якостей. Проблема: полягає в тому, щоб правильно цілеспрямовано організувати процес освоєння вмінь та навичок розвитку сили у дітей. Робоча гіпотеза: можна вважати, що важливим етапом методики розвитку силових якостей дітей є використання різних вправ розрахованих на дітей певного віку. Мета дослідження: аналіз динаміки змін силових показників різних груп м`язів у дітей різного віку. Задачі дослідження: Охарактеризувати силу як фізичну якість. З`ясувати, які фактори впливають на розвиток сили. Охарактеризувати вікову динаміку зміни силових показників. Проаналізувати динаміку зміни силових показників у дітей різного віку. Методи і організація дослідження: Аналіз наукової і науково-методичної літератури. Аналіз і синтез. На основі одержаних даних дослідження були проаналізовані: відомості наукової і науково-методичної літератури; досвід провідних спеціалістів в даній області; аналіз особливостей та зміни організму дитини з віком. Наукова новизна: узагальнені сучасні дані про основи методики розвитку силових якостей дають можливість вибору найбільш раціонального підходу для розвитку цих якостей дитини в різному віці. Практична значимість: для організації спрямованого процесу навчання силових якостей дітей різного віку необхідно керуватися особливостями методики формування рухових якостей, доступністю та відповідністю використання різних вправ для розвитку певних фізичних якостей. Розділ 1. Сила як фізична якості людини 1.1 Загальна характеристика сили Без прояву м'язової сили людина не може виконати жодної рухової дії. Від рівня розвитку сили певною мірою залежить прояв інших рухових якостей.

В теорії фізичного виховання поняття &quo ;сила&quo ; застосовується для якісної характеристики довільних рухів людини, які спрямовані на вирішення конкретних рухових завдань. При виконанні рухових дій м'язи людини виконують чотири основні різновиди роботи: • утримуючу, яка виконується за рахунок напруження м'язів без зміни їх довжини (ізометричний режим (статична сила). Вона застосовується для підтримання статичних поз тіла, утримання предметів (штанга) тощо; • долаючу, яка виконується за рахунок зменшення довжини м'язів. Вона застосовується найчастіше при виконанні рухових дій; • поступливу, яка виконується за рахунок збільшення довжини м'язів. Завдяки поступливій роботі м'язів відбувається амортизація в момент приземлення у стрибках, бігу тощо. Зауважимо, що в цьому режимі м'язи можуть проявити на 50-100 % більшу силу, ніж у долаючому та утримуючому; • комбіновану, яка складається з почергової зміни названих вище режимів. Отже, сила як рухова якість — це здатність людини долати опір або протидіяти йому за рахунок м'язових напружень. Опором можуть виступати сили земного тяжіння; реакція опори при взаємодії з нею; опір навколишнього середовища; маса власного тіла; маса спортивного знаряддя; сили інерції власного тіла або його частин та інших тіл; опір партнера тощо. Чим більший опір здатна долати людини, тим вона сильніша. У процесі фізичного виховання розрізняють: • абсолютну силу як здатність людини долати якнайбільший опір або протидіяти йому у довільному м'язовому напруженні. Тобто йдеться про максимальний прояв силових можливостей1. Найбільші величини сили людина може проявити у м'язових напруженнях, що не супроводжуються зовнішнім проявом руху (статичні зусилля), або в повільних рухах. Абсолютна сила має вирішальне значення при необхідності долати великий опір; • відносну силу, як кількість абсолютної сили людини, що припадає на кілограм маса її тіла. Вона має вирішальне значення у рухових діях, що пов'язані з переміщенням власного тіла у просторі. Так, наприклад, утримання упору руки в сторони на гімнастичних кільцях (&quo ;хрест&quo ;) можливе лише тоді, якщо сила утримуючих м'язів буде рівною масі тіла гімнаста; • швидку силу як здатність людини якнайшвидше долати помірний опір. Швидка сила пов'язана із здатністю людини якнайшвидше долати зовнішній опір у діапазоні від 15-20 % до 70 % від її максимальної сили у конкретній руховій дії. Вона є домінуючою у забезпеченні ефективної рухової діяльності на спринтерських дистанціях та подібних до них рухових діях; • вибухову силу як здатність людини проявити свої максимальні силові можливості за найкоротший час. Вона має вирішальне значення у стрибках, метаннях та інших одноактних і ациклічних вправах (боксі, боротьбі тощо). У більшості фізичних вправ, де вибухова сила має провідне значення, її прояву передує механічне розтягування працюючих м'язів. Наприклад, перед метанням списа, гранати тощо енергійний замах сприяє підвищенню ефективності метання. 1.2 Фактори, що зумовлюють силові можливості людини Сила, яку здатна проявити людина у руховій діяльності, залежить від зовнішніх (величина опору, довжина важелів, по годно-кліматичні умови, добова та річна періодика) та внутрішніх факторів.

До внутрішніх факторів належать: 1. Структура м'язів. За структурою і метаболічними якостями розрізняють два основні типи м'язових волокон: червоні та білі. Червоні здатні до тривалої, повільної роботи. Сила і швидкість скорочення білих волокон значно вищі, ніж червоних. Процентне співвідношення різних типів м'язових волокон у кожної людини генетичне обумовлене і не змінюється у процесі силового тренування. Проте внаслідок тривалої силової підготовки збільшується відношення площі білих до площі червоних волокон, що свідчить про робочу гіпертрофію білих м'язових волокон. При малому напруженні в роботу включаються переважно повільні волокна. Швидкі мають більш високий поріг збудження і включаються при значних напруженнях. Цікаво, що навіть при дуже великих напруженнях одночасно включається в роботу всього 40-50 % кількості рухових одиниць. Навіть найсильніші добре треновані штангісти під час рекордних підходів можуть мобілізувати не більш як 60-65 % рухових одиниць. Найбільшу кількість рухових одиниць організм включає в роботу в екстремальних умовах під впливом дуже сильних емоцій1. 2. М'язова маса. Збільшення м'язової маси супроводжується зростанням абсолютної сили. Проте, позитивна залежність &quo ;маса тіла — абсолютна сила&quo ; тим більша, чим краще тренована людина, У мало тренованих осіб вона може зовсім не проявлятись. Поряд з тим, зі збільшенням м'язової маси відносна сила, як правило, зменшується. У зв'язку з цим розвиток силових можливостей тільки за рахунок збільшення м'язової маси буде мало перспективним щодо тих рухових дій, де провідне місце займає відносна сила. У процесі спеціального силового тренування м'язову масу можна значно збільшити. Так, у фізично середньо розвинутих чоловіків м'язова маса складає 40% від загальної маси тіла. У видатних штангістів — 50-55 %, а в культуристів — до 60-70 %. 3. Внутрішньом'язова координація. Як відомо, кожний руховий нерв складається з окремих мотоиейронів. Кожний окремий мотонейрон з його розгалуженням і м'язовими волокнами, які він інервує, називають руховою одиницею (РО). РО різних м'язів суттєво відрізняються за структурою, силовими можливостями та особливостями активізації. М'язи, які забезпечують виконання рухових дій з тонкою координацією їх у просторі, часі і за величиною зусиль, складаються переважно з великої кількості (до 3 тис.) РО і малої кількості м'язових волокон в них (від 5-10 до 40-50). М'язи, які здійснюють відносно грубу координацію рухів, складаються з меншої кількості РО (500-1500), а кожна з них включає велику кількість м'язових волокон (2 тис.). Це і пояснює великі розбіжності у силових можливостях різних РО. Процес м'язового скорочення характеризується певним порядком активізації РО. Коли долається незначний опір, акти візуються повільні РО. Якщо опір зростає, до роботи залучається все більша кількість швидких РО. Таким чином, внутрішньо м'язова координація полягає у синхронізації збудження рухових одиниць з метою залучення якомога більшої їх. кількості і до подолання опору. Кількість РО, що залучаються до роботи при довільному напруженні м'язів, залежить від рівня тренованості.

Проте, перш ніж дитина досягне п'ятирічного віку, її не показують батькові, але вона живе серед жінок. І так вони роблять ось чому: якщо дитина вмирає в ранньому віці, щоб її смерть не заподіяла батькові горя. 137. Цей звичай я вважаю правильним, як ще інший, а саме: цар не має права за єдину провину засуджувати когось на смерть, а також ніхто інший із персів не може за єдину провину накласти на когось із своїх домашніх непоправну кару, перш ніж не здасть собі справи в тому, чи вчинок обвинуваченого перевищує його заслуги, і лише тоді може обрушити на нього свій гнів. Перси запевняють, що в них ніхто ще ніколи не вбивав своїх батька чи мати, а якщо такі злочини траплялися до цього часу, то, як показує ретельне дослідження, в такому разі йшлося про усиновлених або підкидьків, або про байстрюків, бо вони твердять, і в цьому вони праві, що неймовірно, аби справжній син міг убити свого власного батька. 138. Все, що їм забороняється робити, про це їм не дозволяється навіть говорити. А найганебнішою справою в них уважається казати неправду, а після цього позичати гроші і це з різних причин, але переважно через те, що той, хто заборгував, найчастіше може брехати

1. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

2. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

3. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

4. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

5. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

6. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
7. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи
8. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

9. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

10. Дослідження харчування

11. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

12. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

13. Про методи дослідження малих річок

14. Спектральні наземні дослідження

15. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

16. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Палеоантропологічнi дослідження

18. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

19. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

20. Методи та етапи статистичного дослідження

21. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

22. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів
23. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях
24. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

25. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

26. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

27. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

28. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

29. Дослідження методів чисельного інтегрування

30. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

31. Дослідження чисельних методів інтегрування

32. Історіографія досліджень голодомору

Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты

33. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

34. Палеонтологічні дослідження

35. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

36. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

37. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

38. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва
39. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки
40. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

41. Маркетингове дослідження

42. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

43. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

44. Маркетингові дослідження

45. Маркетингові дослідження з використанням анкети

46. Маркетингові дослідження на підприємстві

47. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

48. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

49. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

50. Дослідження асортименту пральних машин

51. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

52. Дослідження поведінки споживачів

53. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

54. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків
55. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток
56. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

57. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

58. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

59. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

60. Методи психофізіологічних досліджень

61. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

62. Променеве дослідження молочної залози

63. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

64. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

66. Променеве дослідження щитоподібної залози

67. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

68. Дослідження ділової кар’єри менеджера

69. Дослідження мотивації на досягнення

70. Методи дослідження затрат робочого часу
71. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку
72. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

73. Методологія науково-педагогічного дослідження

74. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

75. Технології навчання як дослідження

76. Організація і структура наукових досліджень

77. Методи політичних досліджень

78. Дослідження рухів зубообробного вестата

79. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

80. Організація патопсихологічного дослідження

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

81. Структура психологічного дослідження

82. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

83. Дослідження тривожності п’ятикласників

84. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

85. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

86. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології
87. Педагогічний експеримент як метод дослідження
88. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

89. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

90. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

91. Програма соціологічного дослідження

92. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

93. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

94. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

95. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

96. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

98. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

99. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.