Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л.ШУПИКА БОЛГОВ Михайло Юрійович УДК: 616.43/45-07-08:002.6:681.3 ІНФОРМАЦІЙНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В ЕНДОКРИНОЛОГІЧНІЙ КЛІНІЦІ 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика 14.01.14 – ендокринологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ - 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН УкраїниНаукові консультанти: доктор медичних наук, професор Мінцер Озар Петрович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, завідувач кафедри медичної інформатики, доктор медичних наук, професор, член-кор. АМН України Комісаренко Ігор Васильович, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України, завідувач хірургічного відділу Офіційні опоненти: доктор медичних наук, Коваленко Олександр Сергійович, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ і МОНУ, завідуючий відділом медичних інформаційних системдоктор медичних наук, професор Годлевський Леонід Семенович,Одеський державний медичний університет, завідувач кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратуридоктор медичних наук, професор Зубкова Світлана Тихонівна,Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України, провідний науковий співробітник відділу функціональної діагностикиЗахист відбудеться 4 березня 2008 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.613.10 в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (04112 м.Київ-112, вул. Дорогожицька, 9).З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (04112 м.Київ-112, вул. Дорогожицька, 9).Автореферат розісланий “ ” 2008 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.В. Гойко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність проблеми. Медична інформація стає дедалі більш складною, та, водночас, більш важливою. Біля 15% ресурсів лікувального медичного закладу витрачається на збір даних. Лікарі та медичні сестри витрачають 25% свого робочого часу на пошук необхідної їм інформації . За даними US I s i u e of Medici e Repor , біля 100 000 громадян США щорічно помирають від медичних помилок (восьме місце в упорядкованих за частотою чинниках смерті). Один з головних чинників помилок – недостатня чи неякісна інформація щодо пацієнта. Ефективне інформаційне забезпечення медицини є однією з важливих передумов її якості на всіх етапах від первинного огляду в поліклініці до надання спеціалізованої допомоги в профільних закладах [Москаленко В.Ф., Гойда Н.Г., Вороненко Ю.В., Мінцер О.П., 2002; Сокольский В.С., 2001; Araki K., Ohashi K., Yamazaki S. e al., 2000; Мінцер О.П., 2002]. На сьогодні інформатизація охорони здоров’я насамперед означає використання інформаційних технологій, за допомогою яких можливо забезпечити швидке та цільове отримання, збереження, обробку та передачу необхідної інформації медичними працівниками [Минцер О.П

., 2001; Назаренко Г. И., Гулиев Я. И., Ермаков Д. Е., 2005; Алпатов А.П., Прокопчук Ю.А., Костра В.В., 2005; Гусев А.В., Романов Ф.А., Дуданов И.П., 2005]. Спектр завдань, які відносяться до інформатизації, є надзвичайно широким і включає також отримання інформації з метою прийняття рішень, надання медичної допомоги, навчання, виконання наукових та організаційних запитів, тощо. Серед цього широкого кола важливим напрямом слід вважати інформатизацію лікувально-діагностичного процесу за допомогою медичних інформаційних систем (МІС). В літературі можна знайти узагальнення досвіду по великій кількості медичних інформаційних систем . Тільки їх перелік сягає десятків. В той же час, до останнього часу не вирішені питання стандартизації МІС, в тому числі створення єдиних термінологічних підходів. Практично всі дослідники в області МІС підкреслюють різнорідність, складність та еволюційну природу медичних даних [Коваленко А.С., 1994; Минцер О.П., 2001; McDo ald C.J., Schadow G., Bar es M. e al., 2003; Алпатов А.П., Прокопчук Ю.А., Костра В.В., 2005; Hasma A., Haux R., 2006; Гусев А.В., Романов Ф.А., Дуданов И.П., 2006]. До цього часу не подолано складності створення єдиного інформаційного простору навіть для громадян розвинутих держав. Одним з головних чинників такого становища є те, що спроби жорсткої шаблонної формалізації введення та викладення медичної інформації лікарями заперечуються як такі, що спотворюють суть самої інформації. З іншого боку, весь світовий досвід доводить необхідність стандартизації даних. Ефективність подібного підходу в багатьох галузях вже давно очевидна. Медицина також не повинна бути виключенням з правила. Багато досліджень останніх десятиріч пов’язані з пошуком концептуальних рішень проблем стандартизації медичної інформації [Humber M., 2004; Cross M., 2006; A derso G.F., Frog er B.K., Joh s R.A., e al., 2006; Rei hard U.E., Hussey P.S., A derso G.F., 2002]. Головні надії сьогодні пов’язані з підвищенням рівню абстракції запропонованих формальних моделей . Однією з важливих переваг використання інформаційних технологій є можливість комп’ютерного аналізу великих масивів даних. Не є перебільшенням твердження, що спроможність медичної інформаційної системи забезпечити проведення аналізу даних при наукових дослідженнях - один з головних критеріїв її досконалості. Таким чином невід’ємною складовою проблеми інформатизації є створення та аналітичне використання електронних реєстрів пацієнтів, зокрема для виконання досліджень щодо вогнищевої патології щитоподібної залози. До лікувально-діагностичної тактики при вогнищевих утвореннях щитоподібної залози (ЩЗ) прикута увага багатьох дослідників [Alexa der E.K., Hurwi z S., Heeri g J.P. e al., 2003; Graf H., 2004; Liwi ska L., Kowalska A., 2005; Sarkar S.D., 2006]. Розроблено низку стандартів щодо ведення пацієнтів з вогнищевими утвореннями ЩЗ [AACE/AME ask Force o hyroid odules, 2006; Cooper D.S., Doher y G.M., Hauge B.R. e al., 2006], існують вітчизняні рекомендації [Стандарти діагностики та лікування ендокринних захворювань, 2005; Комиссаренко И.В

., Рыбаков С.И., Коваленко А.Е. и др, 2006; Власенко М.В., Паламарчук А.В., Прудиус П.Г. и др, 2003]. В той же час, залишаються відкритими питання щодо темпів зростання та зменшення вогнищевих утворень ЩЗ серед мешканців України, які в переважній більшості зазнали впливу опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Не проводились також дослідження стосовно можливості зникнення вогнищевих утворень. До теперішнього часу в Україні відсутні загальноприйняті стандарти лікування, зокрема захворювань ЩЗ, які могли б бути покладені в основу практичного надання допомоги та об’єктивної оцінки дій лікаря, що набуває першочергового значення при впровадженні страхової медицини. Таким чином, розробка досконалого лікувально-діагностичного алгоритму ведення хворих з вогнищевою патологією ЩЗ, який може бути покладений в основу відповідного стандарту надання спеціалізованої медичної допомоги (в першу чергу, в Україні), є актуальною та невирішеною проблемою. Ще однією проблемою, тісно пов’язаною з попередніми, є розробка класифікаційних підходів щодо захворювань щитоподібної залози та наднирникових залоз (НЗ). Можливості ефективного аналізу даних починаються лише після адекватного відображення в МІС всіх особливостей конкретних ситуацій. Тому однією з важливіших проблем є вдосконалення існуючих класифікацій захворювань щитоподібної залози та надниркових залоз для використання в медичних інформаційних системах. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є результатом планових наукових досліджень Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України “Автоматизація ведення медичної документації в хірургічній ендокринології” (номер державної реєстрації №0102U006297, 2003-2005 рр.), “Розробка стандартів медичних інформаційних систем щодо захворювань щитоподібної залози та надниркових залоз” (номер державної реєстрації №0106U000845, 2006-2007 рр.), “Вивчити віддалені результати хірургічного лікування хворих, які захворіли у післячорнобильський період на рак щитоподібної залози з метою розробки диференційованих схем реабілітації” (номер держреєстрації 0105U000729, 2005-2007 рр.) та “Розробити алгоритм діагностики та лікування пухлин надниркових залоз” (номер держреєстрації 0105U000736, 2005-2007 рр.). Мета дослідження. Створити та обґрунтувати систему інформаційного відображення лікувально-діагностичного процесу та довести її ефективність в практичній і науковій діяльності ендокринологічної клініки. Завдання дослідження: Обґрунтувати принципи інформаційного відображення лікувально-діагностичного процесу і на їх основі розробити відповідні моделі. На основі запропонованих моделей створити медичну інформаційну систему та впровадити її в ендокринологічній клініці. Адаптувати класифікації захворювань щитоподібної залози та надниркових залоз до використання в МІС. На основі створеного електронного реєстру пацієнтів провести аналіз вогнищевої патології щитоподібної залози, визначити темпи змін розмірів вузлів та дослідити факти їх “зникнення”.

Може, вам пощастить? Глибоке знання веде за собою глибокий сум. Хоча що тут, власне, нового? В Україні сьогодні при владі вороги та дурні? Так. А хіба колись було інакше? За всю українську історію можна нарахувати хіба кілька місяців сподівань на зміни. А тоді знову вороги та дурні. Проте зараз - це не колись. І різниця захована у одному-однісінькому словосполученні - інформаційне суспільство. Теперішні війни зі збройних перетворилися на інформаційні, і у нас із вами з’явилися деякі шанси. Бо віднині ми знатимемо усі їхні плани. Треба тільки взяти до рук чарівний пульт, або купити журнал: раз - і ми у ворожому штабі. Інформація на війні - це половина успіху, так твердять стратеги. З другою половиною дещо складніше. Бо її основа - це наш власний стратегічний потенціал. Що у нас там із обозами? Чи достатньо зброї, людей, резервів? Чи є у нас коні на степах широких? Чи вуголь на люльці бува не погас? Отже, наступного разу давайте спробуємо разом розібратися у власних силах та розглянути тактику організованого опору, а може, навіть і наступу на позиції супротивника

1. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

2. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

3. Інформаційне забезпечення інформаційних систем

4. Інформаційне забезпечення діяльності керівника

5. Інформаційне суспільство

6. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності
7. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo
8. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

9. Гідрологічні процеси

10. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

11. Інформатика та інформаційні процеси

12. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

13. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

14. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

15. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

16. Теплотехнічні процеси і установки

Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки

17. Технологічні процеси виготовлення заготовок

18. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

19. Форми вияву психіки, психічні процеси, стани і властивості

20. Динамічні процеси та теорія хаосу

21. Імітаційне моделювання виробничого процесу

22. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
23. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці
24. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

25. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

26. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

27. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

28. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

29. Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.

30. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

31. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

32. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы

33. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

34. Постанови з кримінального процесу

35. Філософія інформаційного суспільства

36. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

37. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

38. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
39. Економічні системи
40. Основні макроекономічні показники

41. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

42. Інформаційна політика України

43. Адвокат у кримінальному процесі

44. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

45. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

46. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

47. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

48. Антропологічні типи українців

Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей

49. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

50. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

51. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

52. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

53. Технічні засоби пожежегасіння

54. Безпека праці технологічних процесів РЕА
55. Гігієнічні норми житла
56. Економічні і законодавчі питання охорони праці

57. Компютерні інформаційні системи

58. Охорона праці в хімічній промисловості

59. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

60. Тропічні рослини

61. Чинники процесу антропогенезу на території України

62. Людина: біологія й соціологічні проблеми

63. Біологічні ритми

64. Екологічний зміст процесу антропогенезу

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Екологічні особливості ампельних рослин

66. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

67. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

68. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

69. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

70. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив
71. Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив
72. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

73. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

74. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

75. Історичний процес становлення бухгалтерської професії

76. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

77. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

78. Організація облікового процесу на підприємстві

79. Самостійне вивчення дисципліни "Аудит"

80. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

81. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

82. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

83. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері

84. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

85. Адміністративний процес

86. Апеляційне провадження
87. Державне конституційне право зарубіжних країн
88. Докази та доказування в кримінальному процесі

89. Докази у кримінальному процесі

90. Достатність доказів у кримінальному процесі України

91. Економічні злочини

92. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

93. Заочний розгляд справ в цивільному процесі

94. Захисник у кримінальному процесі

95. Збирання доказів у кримінальному процесі

96. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

97. Інформаційні ресурси України

98. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

99. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.